1986

Mrazivá zima v lednu a v únoru  -20 st.C zase zmrzly vinice, které se dosud nezotavily. Sněhu bylo mnoho.

 Suché jaro uškodilo ozimům. Deště přišly až do senoseče, pokosená vojtěška shnila nebo zplesnivěla. Žně proběhly s občasnými přeháňkami, ječmeny byly pěkné, ale u nás se pěstuje hlavně pšenice a ta nepřinesla dobré výnosy.

Včelaři měli dobré výnosy, cukrovky bylo hodně, podzimní počasí bylo příznivé pro orby a setí. V prosinci napadl sníh, ale  do vánoc nevydržel- tedy vánoce opět na blátě.

Byly dokončeny rekultivace v Šichtách a Podlétních.

V lednu pořádal ČSŽ zimní karneval pro děti na ledě.

2 x  ženy vyjely za kulturou do Brna. Probíhal další kurs studené kuchyně.

24. – 28. března – Na XVII. sjezdu KSČ byl schválen plán hospodářského a sociálního vývoje na léta 8. pětiletky (1986–1990), projednány byly také strategické rozvojové směry dlouhodobého vývoje do roku 2000. Zmiňovány byly myšlenky Přestavby, která v Sovětském svazu započala nástupem Michaila Gorbačova k moci v roce 1985. Navrhované reformy byly však zejména ze strany generálního tajemníka Gustáva Husáka přijímány spíše vlažně a opatrně. Prozatím nebyly provedeny žádné výraznější kádrové obměny. Jednalo se o poslední sjezd KSČ před Sametovou revolucí.

Pro děti pořádaly turistický výlet k památníku Malinovského  u Křepic.

23.dubna proběh slib jisker a pionýrů.

26. dubna . Černobylská havárie je dosud nejzávažnější havárií v historii jaderné energetiky. V časných ranních hodinách v sobotu  se do atmosféry uvolnil radioaktivní mrak, který postupoval západní částí Sovětského svazuvýchodní Evropou a Skandinávií do celé severní polokoule.

Na počátku byl Černobyl utajovanou katastrofou. První důkazy, že se stala velká jaderná havárie, nepřinesly sovětské zdroje, ale pocházejí ze Švédska.[26] 27. dubna pracovníci Forsmarkské jaderné elektrárny (přibližně 1 100 km od Černobylu) nalezli radioaktivní částice na svém oblečení. Pátrání prokázalo, že problém není ve švédských elektrárnách, což ukázalo na vážný jaderný problém v západní části Sovětského svazu. Ještě 1. května se v Kyjevě konaly obvyklé prvomájové manifestace, neboť obyvatelstvo nebylo o katastrofě informováno. Cyklistický Závod míru (Varšava–Berlín–Praha) byl dokonce v těchto dnech přemístěn z ČSSR na několik etap do Kyjeva, včetně československých reprezentantů.), letecky.

Oficiálně nebylo informováno o zamoření ani obyvatelstvo tehdejšího Československa, přestože zvýšenou radioaktivitu zaznamenali pracovníci elektrárny Dukovany již v pondělí 28. dubna 1986. V noci z 29. na 30. dubna 1986 zachytili stopy kontaminace ovzduší v rámci běžně prováděných měření, což následně potvrdila data z Krajských hygienických stanic.[8] Největší radioaktivní spad byl díky hustému dešti na Jesenicku a na území Novohradských a Orlických hor.[28] Odhadované dávky ozáření obyvatelstvu však byly poměrně nízké, takže nebyla zahájena žádná zvláštní protiopatření. Od 1. května 1986 ovšem začal být pravidelně kontrolován obsah radionuklidů v mléce a mléčných výrobcích, později i v pitné vodě, zelenině, obilninách, mase, ale i v krmivu pro dobytek, v houbách a lesních plodech.

1.květen- májové oslavy se konaly, jako by se nic nestalo.

23. – 24. května – Konaly se všeobecné volby do všech zastupitelských orgánů – do Federálního shromážděnído České a Slovenské národní rady, do všech stupňů národních výborů. Jednalo se o poslední nedemokratické volby.

V červnu se konaly na ZŠ již VI.Nikolčické hry- soutěž vesnických škol v lehké atletice, házené a kopané. Skončily významným vítězstvím místní ZŠ, na druhém místě se umístily Zelenice okr. Trnava, na dalších místech Velké Němčice a Těšany.

Ředitelka Zdeňka Dostálová, rodem z Bystřice p. Pernštejnem, učila na naší škole od r. 1972, tento rok odchází do důchodu a na její místo přichází PaedDr. Jaromír Čuta, učitel s aprobací zeměpis / TV, nadšený propagátor sportu, vedoucí atletického kroužku. Na škole působil již od r. 1979.

15. června bylo slavnostně otevřeno hřiště.  Po druhé úpravě a zatravnění.

Byl sehrán zápas „ starých  pánů“. TJ. mužů starších 35 let s kolegy ze Strachotína. Naši zvítězili 5:1. Následoval hlavní  zápas našeho družstva se Zbrojovkou, který skončil  vítězstvím hostí 10:2.

28.června byl uspořádán 2. ročník memoriálu Miroslava Bílka za účasti fotbalistů NHKG Hustopeče A, Křepic, Šitbořic a domácích. Naši byli třetí.

Hody:

Přes prázdniny  pořádal ČSŽ pro děti prázdninové akce- táboráky, stanování, koupání, výlet na kolech.

Volby do MNV

Rada:

Miroslav Mnacakanov – předseda

Miroslav Bílek – místopředseda

Pavel Urbánek – tajemník

Ing. Vojtěch Konečný, Jan Mikáč, Jana Šušnová, ing. Helena Kokešová, Jan Jelínek, ing. Jan Matula.

Komise finančně – plánovací a stavební:

 Ing. Vojtěch Konečný, předseda, Miroslav Bartoněk, Marie Špačková, František Koutný, Jiří Petrla, Jan Hrabec, Pavel Konečný, Josef Strouhal č. 30,

Komise ochrany veřejného pořádku:

Jan Mikáč- předseda, Alois Stejskal, Václav Svoboda, Josef Neuberg, Miloš Sedlák, Miroslav Svoboda č. 45, Alfréd Walter, František Kozák.

Komise kulturně  školská a sociálně zdravotní:

Jan Šušnová- předsedkyně, Josef Černý, Věra Kulíšková, Božena Kaplanová, Františka Svobodová, Miroslava Vaňková, Zdeněk Sedlo, ing. Bohumil Hošek.

 Sbor pro občanské záležitosti:

Ing. Helena Kokešová- předsedkyně, Libuše Brychtová, Věra Mikáčová, Božena Mnacakanová, Oldřiška Fialová, Marie Zoubková, Marie Charvátová, Eva Rohrerová, Josef Bystřický, Jaromír Nečas ml.

Komise jednotného systému branné výchovy:

Jan Jelínek – předseda, Milan Mikáč, Ladislav Nečas, Miroslav Strouhal.

1. srpna odchází do důchodu ředitelka Zdeňka Dostálová, místo ní nastupuje jako ředitel PraeDr.Jaromír Čuta.

1.září začal školní rok 1986/87

Učitelský sbor:

Lenka Bínková, Jana Dunajová, Helena Pavlacká, Jiří Říhovský, Jarmila Odvářková, Marta Staňková, Marta Bažantová, Jiřina Kulíšková, Monika Bartoňová, Zdena Stossová, Josef Černý. Dále Jarmila Novotňáková, Helena Králová.

Během roku 1986/87 bylo dokončeno vybavení sektorů pro atletické disciplíny, instalováno  zařízení pro odbíjenou a pro šplh.

 Od roku 1986 máme  hřiště s dokonalým travnatým povrchem. Za cenu, že  rok předtím nebylo hřiště v provozu( Bylo zoráno, odpleveleno, vyhnojeno a oseto). Máme dnes nejhezčí hrací plochu v širokém okolí. Rádi si u nás zahrají i ligoví hráči, i když často skončí zápas dvojcifernou prohrou, pomáhá jednou za rok doplnit hubenou pokladnu  TJ. Podobný účel splnil zápas ženských družstev Svornost Hvozd ( Okr. Plzeň) a Družstevník Sebechleby (okr. Zvolen). Šlo o čtvrtfinále  turnaje O srdce Mladého světa v roce 1988.

Od roku 1981  má TJ vlastní  autobus. (NČ I str.70)

1987

Tuhá zima bohatá na sníh. Silničáři nestíhali sníh odklízet, doprava vázla, zaměstnanci se nedočkali autobusů, přespolní žáci se nedostali do školy.

14 ledna se děti nemohly dostat  domů, situaci zachraňovala družstevní skříňová Praga V3S. Lednové mrazy tlačily rtuť na mínus18 st.

ČSŽ pořádal kurs přípravy vaječných jídel.

Začátek února, prudké oteplení. V ČSSR byly rozsáhlé povodně

20. února již kvetly sněženky.

Pokračuje rekonstrukce sálu Osvětové besedy (pod izolování stěn, přístavbu přísálí a zadního traktu, novou střechu a s tím související demolici objektů stojících v cestě (šrotovna, požární zbrojnice).

Obojí prázdniny- zimní i jarní  byly bez sněhu.

8. března – SPOZ- vítání dětí.

17. března – SPOZ- rozloučení s  branci

18. března zase hodně sněhu a mrazy -15 st, pak obleva a zase chladno.

Jarní práce vázly.

9.11. dubna – Československo navštívil za značného zájmu veřejnosti generální tajemník ÚV KSSS Michail Sergejevič Gorbačov

17. dubna – SPOZ předávání občanských průkazů.

15.dubna mohly vyjet secí stroje.

25. dubna setkání  ročníků 1932  (29 + 3 učitelé).

15. a 16. května se konaly VII. Nikolčické hry. Výsledky 1. místo Nikolčice, 2. Zelenice, 3.Těšany,4. Velké Němčice.

Slib jisker a pionýrů.

Hry natáčela také televize, častým hostem je redaktor krajského deníku Rovnost (Kloboucko str. 361)

29. května – setkání ročníku 1937 (23 + 3 učitelé).

V červnu ČSŽ pořádal kurs péče o vlasy a pleť v učebnách  školy.

1. června MDD organizuje SSM- sportovní odpoledne na hřišti a asfaltové ploše, zařadili ukázku výcviku psů. Akci zakončili táborákem.

13. června setkání  ročníku 1947 (38 + 5  učitelů).

21. června  SPOZ vítání dětí.

30. června- SPOZ  rozloučení s vycházejícími žáky (42).

III. ročník Memoriálu Miroslava Bílka. Turnaje se zúčastnila mužstva: NHKG Hustopeče, Sokol Křepice, Sokol Kobylnice TJ Nikolčice. Obhajuje NHKG Hustopeče.

Český svaz invalidů má 40 členů. Sdružuje občany postižené  zrakově, pohybově a interně. Pořádá pro své členy zájezdy po republice. Vzal si na starost udržování hřbitova. Předsedkyní je paní Růžena Šťavíková.

V červenci byly tři tropické týdny. V srpnu opět chladno.

25. července na jakubské hody pršelo, nedalo se kde schovat. V tu dobu ještě nebylo po žních. Obilí bylo polehlé, počasí nepříjemné, sklizňové ztráty značné. Meruňky začaly zrát až v srpnu, pak nastalo pěkné počasí a krásný podzim, který vydržel až do prosince.

Školní rok 1987/ 88

Učitelé:

L. Bínková, H. Pavlacká, K. Charvátová, A. Kopčáková, J. Říhovský, Odvářková, Nobotňáková, J. Černý, J. Kulíšková, M. Bartoňová.

Pro malý počet dětí bylo nutno spojit 1. a 2. ročník. Druhou třídu tvoří 3. ročník a.4. ročník jezdí do Šitbořic. Obě třídy prvního stupně jsou v Divákách. V Nikolčicích je jenom II. stupeň a družina. Celkem má škola 133 žáků a 16 pedagogů včetně družinářky. Místních učitelů je pět, ostatní dojíždějí.

Žákovská akademie pořádaná školou se uskutečnila v kulturním domě v Křepicích.

MŠ má jednu třídu (30 dětí). Ředitelka s. Stehlíková dojíždí z Boleradic, střídá se s učitelkou E. Rohrerovou (roz. Kozákovou), žijící v místě. V MŠ se vaří pro 100 strávníků- kromě dětí MŠ se tu stravují žáci a učitelé ZŠ.

20. září ještě přišlo nepříjemné krupobití, které postihlo dozrávající hrozny a jádrové ovoce. Jablek bylo málo, některé odrůdy zničila strupovitost. Houbovité choroby napadly brambory a okurky. Modré ovoce téměř žádné. Neurodila se vojtěška.

Pěkných výnosů se  dosáhlo u cukrovky a kukuřice.

Poprvé se ve vsi objevila varroóza- nebezpečná nákaza u včel.

Český svaz včelařů má sídlo v Divákách. V naší obci je 13 včelařů se 40 včelstvy. Ve škole máme nejúspěšnější kroužek na okrese. V okresním kole „Zlaté včely“ obsadil ve starší kategorii 1. místo. Vedoucím je J. Černý.

Český svaz chovatelů organizuje distribuci krmiv a výkup jatečních králíků. V Nikolčicích se vykupuje ročně 500 králíků. Předsedou je pan František Koutný.

13. září – Na zámku v Lánech uspořádali členové Charty 77 pietní akt k 50. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka.

18. září – Představitelé opozičního hnutí Československá demokratická iniciativa zaslali jménem padesáti československých občanů poslancům Federálního shromáždění ČSSR dopis vyzývající k zahájení demokratizace politických i veřejných poměrů.

20.září SPOZ- vítání dětí.

24. září SPOZ- rozloučení s branci.

TJ  buduje ohrazení hřiště, dokončení  vázne a přesouvá se do příštího roku. V podzimním kole dospělí skončili na 11. místě, dorost na 9. místě a žáci na posledním místě.

Na závěr sezóny sehráli přátelské utrkání s účastníky I. ligy Sigmou Olomouc.

Nově zatravněné hřiště je chloubou obce.

Probíhá II. etapa plynofikace v obci po pravé straně hlavní ulice od č.1 po č. 36, dále v opačném směru ke Křepicím po č. 212. Vnitřní instalaci  plynu do domů stihlo asi 10 domácností. Napojen byl také římsko – katolický kostel.

Vyčistění potoka od severního okraje obce až po Nový Dvůr provedl podnik Agrostav Hustopeče.

 Vybudování kanalizace  mezi domy č. 37 a 49.

1.listopadu- SPOZ – vítání dětí

21. listopadu setkání ročníku 1952 (36 + 5  učitelů).

28. listopadu SPOZ – stříbrné svatby.

V zimních měsících se pokračovalo na rekonstrukcích OB – elektrické rozvody, plyn, ústřední topení.

Byl odkoupen dům č87, má zde vzniknout nová knihovna, provozovny služeb a učitelské byty.

Běží stavba požární zbrojnice z části stodoly patřící k č. 60 ( za MŠ). Stavba probíhá pomalu. V téže budově budují zahrádkáři  šrotovnu. Také se pracuje na šrotovně a skladu pro Svaz zahrádkářů v bývalé stodole č. 60. (NČ II. str 82)

Bylo kolaudováno 10 nových rodinných domků.

Prodejna potravin má stálý nedostatek skladových prostor. Přestává do vsi dojíždět pojízdná prodejna masa. V prodejně jsou 2 x týdně čerstvé uzeniny, jednou týdně porcované maso v balíčcích. Mléko v igelitových sáčcích ve dvou jakostních třídách je dováženo denně brzy ráno. Pečivo je dováženo 2 x denně, ráno rohlíky, odpoledne chléb.

Prodejnička průmyslného zboží je na tom s prostorami ještě hůř. Stejně jako obě prodejny patří i nový hostinec Lidovému spotřebnímu družstvu Jednota. Je to maličká kuchyňka, umožňuje jen uvaření kávy nebo ohřátí párků či guláše z konzervy. Často se tu střídá personál, každou chvíli je zavřeno.

Provozovny služeb v naší vsi nejsou. 12 občanů má s MNV smlouvu o poskytování služeb po pracovní době. 4 zedníci, 2 čalouníci – sedláři, 1 stolař, 2 švadleny, 1 podlahář, 2 malíři. Jinak jsou občané odkázáni na nepříliš ochotné Služby města Hustopečí a Okresní stavební podnik.

Poštovní středisko má 1 zaměstnankyni, má letos i vlastní telefon, ale s telefonováním jsou potíže, patříme pod ručně ovládanou ústřednu v Kloboukách, která má zastaralé zařízení. Takže např. spojení s JZD Šitbořice nebo s nemocnicí v Hustopečích trvá i dvě hodiny. Veřejná telefonní stanice je v soukromé domácnosti č. 21.

6. prosince mráz, ale vánoce byly stejně zase na blátě.

10. prosince – Na den lidských práv se na Staroměstském náměstí uskutečnila demonstrace asi dvou tisíc občanů na podporu opoziční iniciativy Charta 77. Celá akce probíhala pod dohledem několika set příslušníků Veřejné i Státní tajné bezpečnosti. Značné množství účastníků demonstrace bylo následovně vyslýcháno.

14.prosince setkání družstevníků při odchodu do důchodu, k 50.narozeninám, k 25 letům práce v JZD.

Synodní rada českobratrské církve evangelické vydala publikaci Reformace a protireformace na Kloboucku a Nosislavsku. Kapitola Evangelická minulost Nikolčicka je na str. 55 – 64. Jeden výtisk byl zajištěn pro archiv kroniky.

17.18. prosince – Na sedmém zasedání ÚV KSČ došlo k velmi výrazné kádrové obměně ve vedení strany. Na funkci generálního tajemníka ÚV KSČ rezignoval Gustáv Husák a do čela strany byl na jeho návrh jednomyslně zvolen Miloš Jakeš. Gustáv Husák však nadále zůstal prezidentem ČSSR.

1988

Zima skoro žádná, v lednu byl teploty kolem nuly. První  sněženky a sedmikrásky rozkvetly již koncem ledna, bylo časté mrholení. V únoru stále teplota nad nulou, začátkem března  zasněžilo a potom bylo teplo. Koncem  dubna přišlo několik mrazivých nocí.

1.ledna odešel z obce z důvodu  rozvodu a odstěhování Miroslav Bílek. Předsedou MNV Národní fronty se stal Milan Mikáč.

11. ledna – Vyšlo první číslo samizdatových Lidových novin.

14. února- SPOZ- vítání občánků.

8. března MDŽ pozvány byly jen důchodkyně. I tak byla zasedací síň plná.

ČSŽ spojil oslavu s kursem vaření.

16. března – Příslušníci Sovětské armády ukončili stahování jaderných raket OTR 22 ze základny v Hranicích na Moravě. Na území Československa tak údajně neměly zůstat žádné jaderné zbraně.

21. března – SPOZ-  rozloučení s branci.

25. března – Na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě se uskutečnila Svíčková demonstrace za náboženskou svobodu, lidská práva a obsazení prázdných biskupských stolců a Československu. Sešlo se několik tisíc katolíků z celého Československa. Akce byla organizována představiteli slovenských nezávislých katolíků. Orgány Sboru národní bezpečnosti proti pokojně manifestujícím občanům rázně zakročily za použití obušků a vodních děl.

12. dubna se konala druhá školní akademie, konala se v obecním sále v Divákách. Do nácviku se zapojili všichni učitelé ZŠ. Různorodá vystoupení žáků spojila průvodním slovem  učitelka Monika Bartoňová.

15. dubna SPOZ- předávání OP patnáctiletým.

17. dubna beseda s žáky osmých  tříd k výročí osvobození obce. Byl použit magnetofonický záznam s textem 1. dílu obecní kroniky (originál je uložen v okresním archivu v Mikulově) a fotografických příloh obecní a školní kroniky.

Na jaře tohoto roku byly zjištěné na základě leteckého snímkování výšinné opevněné sídliště v trati Šitbořice Diváky tzv. Malé Domaniny u Šitbořic. VS.1991

23. dubna mrazíky osudné pro dokvétající meruňky a vyrašené ořešáky. Zmrzla klíčící řepa a brambory. Také akáty nepokvetou, což není dobré pro včelaře.

26. dubna – Po dlouhotrvajících výsleších, fyzickém týrání a záměrném zanedbávání lékařské péče zemřel ve věznici v Hradci Králové pětatřicetiletý politický vězeň Pavel Wonka, který se ve volbách 1986 snažil kandidovat jako nezávislý kandidát. 6. května se ve Vrchlabí na Trutnovsku konal pohřeb, který se stal manifestací odporu proti režimu – za dozoru orgánů Státní bezpečnosti se ho zúčastnilo na 2000 osob včetně představitelů Charty 77Jazzové sekceVýboru na obranu nespravedlivě stíhaných, zástupců velvyslanectví několika západních zemí a štábu západoněmecké televize ARD.

13. května byl zahájen VIII. ročník Nikolčických her. Zúčastnily se školy: Těšany, Zelenice a Velké Němčice. Hry vyhráli  domácí žáci ZŠ.

15. května. Jezdecký oddíl SSM při JZD uspořádal na parkuru  jezdecký den.

V květnu  je vidět následky sucha a to trvá i přes léto a podzim. JZD- výpadek v rostlinné  výrobě  byl vyvážen  živočišnou výrobou a  přidruženou výrobou.

Pokračují práce na rozšiřování teras v Podlétních a Šichtách, zbývá ještě asi 1/3 rekultivace.

17. června SPOZ – setkání ročníku 1938 (padesátiletých rodáků a spolužáků).

17. června – Vleklé problémy se zásobováním toaletním papírem vystupňované požárem v papírnách Harmanec v okr. Banská Bystrica, které byly největším výrobcem toaletního papíru v ČSSR, dosáhly takové závažnosti, že je muselo projednávat předsednictvo ÚV KSČ. Rozhodnuto bylo o výstavbě nových výrobních kapacit tak, aby bylo možné dosáhnout produkce 2,5 kg toaletního papíru na osobu a přiblížit se evropskému průměru spotřeby. Dočasný výpadek v zásobování bylo nutné vyřešit dovozem z Rakouska a Číny za devizy.

30. června SPOZ – rozloučení s vycházejícími žáky.

V červenci pořádal TJ Družstevník Memoriál Miroslava Bílka.

V politické situaci lze pozorovat uvolnění ze svázaných a zkostnatělých předpisů, prosazuje se větší svoboda podnikání. Část veřejnosti je skeptická, hodně se mluví a kritizuje, výsledky se však nedostavují.

Jakubské hody pořádal TJ v tělovýchovném areálu, protože obvyklé prostranství  před kulturním domem  bylo v neutěšeném stavebním  stavu. Tančilo se na asfaltové ploše, hrála Lácaranka z Kobylí.

21. srpna – Při příležitosti 20. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa se v Praze na Václavském náměstí uskutečnila demonstrace několika tisíc lidí svolaná nezávislými opozičními iniciativami České děti a Nezávislé mírové sdružení. Demonstranti požadovali zrušení cenzury, odchod sovětských vojsk z území ČSSR, svobodné volby, pluralismus a dodržování lidských práv. Demonstrace byla rozehnána jednotkami bezpečnosti. Více než 100 účastníků bylo zadrženo, s 13 bylo zahájeno trestní řízení.

Budování ve vsi

Bezprašná, asfaltová silnice ke hřišti, k nové požární zbrojnici a pod evangelickým kostelem. Byla dokončena 3. etapa plynofikace – pravá strana podél státní silnice směrem od Křepic. Svaz zahrádkářů buduje víceúčelové prostory (sklad, výkupna) vedle požární zbrojnice), TJ dokončuje oplocení sportovního areálu.

Telefon. Kloboucká telefonní ústředna přešla na automatizovaný provoz, konečně telefonujeme na úrovni konce 20. století.

Školní rok 1988/89

Sbor:

Voznicová, Bínková, Stossová, Kulíšková, Charvátová, Kopčáková, Říhovský, Šemorová, Černý, Novotňáková.

11. září SPOZ vítání občánků a také se konala zlatá svatba manželů Sedláčkových č. 6.

18.září – Jezdecký oddíl SSM při JZD uspořádal na parkuru  jezdecký den.

Říjen- knihovna byla zavřena pro nevyhovující prostory v bočním křídle MŠ.

10. října – Federální vláda pod vedením Lubomíra Štrougala podala demisi. O dva dni později byla jmenována vláda nová pod vedením dosavadního předsedy české vlády Ladislava Adamce, který patřil ke kritikům některých praktik normalizační politiky, a který považoval za nutný předpoklad úspěchu hospodářských reforem provedení reformy politické. Novým předsedou české vlády byl zvolen František Pitra.

28.října se  přehodnocuje vztah k dějinám. 28  říjen se konečně zase stal státním svátkem.

Během oslav konaných již v předchozích dnech vyhlásil prezident Gustáv Husák amnestii týkající se téměř 5 tis. uvězněných osob. Zároveň bylo zastaveno stíhání dalších 15 tisíc lidí, amnestováni byli rovněž českoslovenští občané zdržující se v zahraničí, kteří byli odsouzeni za nedovolené opuštění republiky, v případě, že neprojevují negativní vztah ke státnímu zřízení. 

Včelařský a  zahrádkářský kroužek měl výborné umístění v republikových kolech přírodovědných  soutěží. Blanka Kurdiovská vítězka okresního kola soutěže Mladý zahrádkář, skončila v národním kole v Děčíně na 4. místě a Hana Černá se přes  okresní a krajské kolo soutěže Zlatá včela dostala rovněž do národního kola v Nasavrkách a obsadila 6. místo.

20. října přišla zima ( -5  st.C.).

 JZD uspořádalo koncert sourozenců Ulrychových – konalo se v Šitbořické sokolovně.

1.října  zemřela  Nataša Gollová, herečka (* 27. února 1912)

13. listopadu  SPOZ vítání občánků. TJ uspořádalo fotbalový zápas místních proti Sigmě Olomouc.

Kulturní dům stále není hotov.

Prosinec je zase teplý.

10. prosince – Na Škroupově náměstí v Praze 3 se za účasti asi 3000 osob uskutečnila první povolená opoziční demonstrace uspořádaná v rámci oslav Dne lidských práv. Na demonstraci vystoupil Václav Havel a další představitelé Charty 77 i jiných opozičních iniciativ. Hymnu na shromáždění zazpívala Marta Kubišová.

14. prosince – SPOZ  5 párů oslavilo stříbrné svatby. Proběhl druhý kurs vaření ( ČSŽ) Předvedla se  čínská jídla a rybí speciality.

16. prosince v 16:00 hod. – Po 36 letech utichají československé rušičky zahraničního rozhlasového vysílání pro Československo (Svobodná EvropaHlas AmerikyBBCDeutsche WelleDeutschlandfunk, apod.).

Dle statistiky se Nikolčice vylidňují, narodilo se 7 dětí, zemřelo 12 lidí. Přistěhovalo se 10 a odstěhovalo se 18 občanů.

1989

Leden a únor teplý, téměř bez srážek.

15.22. ledna – V upomínku na 20. výročí sebeupálení studenta Jana Palacha se v Praze 15. ledna konalo vzpomínkové shromáždění studentů, které bylo v prostoru Můstku v dolní části Václavského náměstí brutálně rozehnáno bezpečnostními orgány za použití vodních děl, psů a obušků.

12. února – SPOZ – vítání občánků.

21. února – Václav Havel byl před Obvodním soudem pro Prahu 3 odsouzen k odnětí svobody na dobu 9 měsíců.

12. března SPOZ v zasedacím sále provedla úvodní slovo ing. Kokešová. O kulturní program se podělili žáci ZŠ, MŠ a pěvecký sbor ČSŽ.

23. března – SPOZ – rozloučení s branci.

26. března – SPOZ – vítání občánků.

26. a 27. března. Meruňky rozkvetly na velikonoční pondělí.

14 dubna – předání OP patnáctiletým.

18. dubna přišel mráz, zmrzly stromy jen na dolním konci obce. Ořešáky zčernaly.

21. dubna 40. výročí založení PO.

30. dubna SPOZ – vítání občánků.

1. května – Z důvodu obav z vypuknutí dalších demonstrací byly tradiční prvomájové oslavy po 16 letech přesunuty z Letné na Václavské náměstí. Oslavám předcházela rozsáhlá aktivita Státní bezpečnosti ve snaze zamezit představitelům opozice organizaci protirežimních shromáždění. 

Rok se pak vyvíjel slibně, pršelo včas.

Pěstitelé meruněk si přišli na  své. Úroda byla tak značná až se  těžko prodávala.

17. května – Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodl o podmínečném propuštění Václava Havla z vězení. Podnět k přezkoumání rozhodnutí podali Havlovi příbuzní a skupina více než 3 000 občanů, kteří ho podpořili svými podpisy.

1.června – Na rozhlasové stanici Svobodná Evropa i v dalších zahraničních sdělovacích prostředcích byl zveřejněn text petice Několik vět, kterou sepsali představitelé československého disentu v čele s Václavem HavlemAlexandrem VondrouStanislavem Devátým a Jiřím Křižanem

Nikolčické hry

Vítězové

Nový kulturní dům z roku 1989; autoři Ing. arch. Zdena Vydrová a Ing. arch. Viktor Rudiš.

17. července – V rámci návštěvy Západočeského kraje zavítal generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš také do plzeňského JZD Červený Hrádek, kde se konal aktív za účasti vedoucích tajemníků západočeských okresních výborů KSČ. Jakeš zde přednesl rozsáhlý projev věnovaný nejožehavějším vnitropolitickým tématům doby. V poněkud neobratně přednesených frázích vyjádřil obavu, že komunisté „zůstanou jako kůl v plotě“.

Červenec. TJ pořádá tradičně hody opět v areálu hřiště. Hrála dechovka Lácaranka z Kobylí.

Letní tábor

21. srpna – 1 500 osob se v podvečer zúčastnilo demonstrace v centru Prahy uspořádané k 21. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

26. srpna – SPOZ- setkání  ročníků  1916-17.  Zúčastnil se také  rodák- občan USA Josef Hrabec.

29.srpna pohroma. Třikrát po sobě průtrž mračen, spadlo více vody než za celý rok. Postiženy byly také Diváky, Boleradice, Křepice a Němčice. U katolického kostela voda vytrhla a odnesla blok asfaltu skoro 20 cm o ploše 10 m2. Nejvíc vody se přivalilo ze Záhumenic. Domky postavené ve svahu dostaly svůj příděl přes půdu a přes stropy do obývacích místností (Svoboda, Šťavíková, Růža). Cesta za humny se proměnila v řeku, propláchla domek paní Otřísalové u kostela. Příval odnesl i auto a plechovou garáž. Z hřiště se stalo žluté bahniště. Elektrický proud byl přerušen. Do toho začaly padat kroupy a přišel nový příval vody, který kroupy spláchl.

V tu dobu probíhaly v Křepicích hody. Tam se dělo boží  dopuštění. V pondělí zůstali muži doma, aby trochu uklidili vesnici. Techniku poskytlo JZD a hustopečtí požárníci. Kroupy potloukly úrodu jablek.

Povodní byly zasaženy nejvíce Diváky a Boleradice.

Školní rok 1989/90

Učitelský sbor:

Pavlacká, Bínková, Stossová, Kulíšková, Charvátová, Kopčáková, Říhovská, Říhovský, Šemorová, Černý, Novotňáková, Papežová.

8. září SPOZ – setkání ročníku 1939.

Podzim pak byl klidný co se počasí týká.

Na podzim se začalo s přístavbou školy.

Akademie

V kombinované  vozatajské  soutěži se dobře vedlo vedoucímu  chovu koní Karlu Růžičkovi, který se se svým čtyřspřežím v roce 1989 v kvalifikacích umístil jednou na 2. a jednou na 3. místě. Ve  finále  ZPZN v Humpolci skončil na 6. místě, když na prvních čtyřech místech byli naši  státní reprezentanti.

Z Nikolčického chovu byl vybrán  hřebeček hnědák QUONIAN Nikolčický, který působil asi devět sezón v zemském chovu. A do  testace byl vybrán PRZEDSWIT Nikolčický, který měl absolvovat výkonostní zkoušky ve Slatiňanech v roce 1990.

 Nicméně v  roce  1989 se rozpadlo družstvo a  tím  skončilo také fungování jezdeckého oddílu. Pan Růžička koně odkoupil a přestěhoval je  do opuštěného  areálu v Boudkách.

15. října SPOZ- vítání občánků.

Budování obce: Ve 3. etapě plynofikace se podařilo dokončit  úseky ke konírně a do Skály, podstatnou část práce  vykonali občané sami.

17. listopadu – V 16 hodin započalo v Praze 2 na Albertově povolené shromáždění studentů pražských vysokých škol uspořádané u příležitosti 50. výročí protinacistické demonstrace během pohřbu studenta Jana Opletala. Sešlo se zhruba 15 tisíc studentů. Velmi záhy se oficiální manifestace mění v demonstraci vyjadřující prostřednictvím mluvčích nezávislých studentů odpor k totalitnímu režimu. Studenti požadují odchod Milouše Jakeše, boj za svobodu, provolávají slávu Chartě 77 a Václavu Havlovi. Shromáždění (za dozoru příslušníků Státní bezpečnosti v civilu) na Albertově končí dle plánu v 16:40 hod. Průvod studentů se poté vydává na Vyšehrad. V 17:30 se na Slavíně u hrobu Karla Hynka Máchy schází asi 10 tisíc osob. Po položení svíček na hrob a zpěvu státní hymny byla ukončena oficiální část shromáždění na Vyšehradě. Studenti se však nerozcházejí a vydávají se ulicí Na Slupi směrem na Karlovo náměstí. V 18:25 je průvod u Botanické zahrady zastaven jednotkou zvláštního určení. Dochází k prvním potyčkám mezi studenty a bezpečnostními orgány. Průvod mění směr do Plavecké ulice a na nábřeží. Přidávají se další lidé. Velitel středočeské StB vydává pokyn k zabránění vstupu demonstrantů na Václavské náměstí prostřednictvím zablokování Národní třídy. V 19:30 je celá obrovská skupina asi 50 tisíc demonstrantů z obou stran obklíčena na Národní třídě – demonstranti si sedají na zem a zapalují svíčky. Ve 20:30 začínají pluky Veřejné bezpečnosti, s podporou dvou obrněných transportérů, postupovat od Národního divadla k davu, čímž vzniká tlačenice. Příslušníci VB bijí demonstranty bez ohledu na věk a pohlaví obušky, zatčení jsou odváděni do připravených autobusů. V Mikulandské ulici musejí demonstranti projít „uličkou smrti“ vytvořenou příslušníky OZU (Odbor zvláštního určení MV – tzv. červené barety). Dav je rozehnán po 21. hodině. Ve 23 hodin se v Divadle Na zábradlí schází herci Jaromír HanzlíkMiroslav KrobotJiří Lábus a Ivan Rajmont se studenty Divadelní akademie múzických umění (DAMU) a vzniká myšlenka vyhlášení studentské stávky. Objevuje se zpráva o možných mrtvých. Začala Sametová revoluce.

19. listopadu SPOZ- vítání občánků.

20. listopadu – Na Václavském náměstí v Praze se konala první demonstrace se skutečně masovou účastí – asi 100 tisíc osob.

Listopadové události, které znamenaly zrušení vedoucí úlohy KSČ v Československu, dle kronikáře z počátku v naší obci neměly ohlas.

Sál osvětové besedy ani místní knihovna nebyly dokončeny.  S kulturou to tedy nebylo valné. V prvních dnech  všichni věřili novinám, že v Praze 17.listopadu  bylo zakročeno proti hrstce  chuligánů. Dost lidí se domnívalo, že studenti a herci nemají co stávkovat, neb se mají dobře. Agitační materiály vylepené  vysokoškoláky, členové KSČ  následně odstraňovali. Později, když se díky televizi vědělo, oč jde, strhávání plakátů ustalo. Vysokoškoláci z Brna 2 x navštívili ZŠ, byli však ředitelem  školy vykázáni. Nejvíce materiálů přinesl i sám přepsal a zveřejnil místní student Zdeněk Fic.

27. listopadu – V celé republice se od 12 do 14 hodin uskutečnila generální stávka.

Zde proběhla v JZD jen v Šitbořicích a na ZŠ, kde se jí zúčastnilo 10 ze 13 vyučujících.

29.listopadu – Ve federálním shromáždění byla odhlasována změna ústavy ČSSR. Vypuštěn byl článek o vedoucí úloze KSČ ve společnosti a článek o ustanovení marxismu-leninismu oficiální státní ideologií.

2. prosince – Zrušením vízové povinnosti umožnily rakouské úřady hromadné cesty občanům ČSSR cesty do Rakouska pouze s platným cestovním pasem.

6. prosince se vrátil z Prahy předseda JZD Josef Valíček a položil členům JZD otázku důvěry. Na základě kladného  výsledku, zůstává ve funkci.

7. prosince – Ladislav Adamec rezignoval na svou funkci předsedy vlády ČSSR. Na jeho návrh byl za souhlasu OF i VPN jmenován novým premiérem Marián Čalfa. Zároveň bylo přijato rozhodnutí o volbě nového prezidenta republiky, jímž se měl stát občan české národnosti, bez politické příslušnosti.

10. prosince – Prezident republiky Gustáv Husák jmenoval nově vytvořenou „vládu národního porozumění“ pod vedením Mariána Čalfy tvořenou 9 komunisty, 2 lidovci, 2 socialisty a 7 nestraníky. Následně Husák rezignoval na svou funkci.

16.prosince Tomáš Baťa se vrací do Zlína.

20.21. prosince – V Praze se konal Mimořádný 18. sjezd KSČ, na němž se nové vedení strany v čele s Ladislavem Adamcem a Vasilem Mohoritou distancovalo od kroků vedení původního a v prohlášení se omluvilo nespravedlivě perzekvovaným občanům. Došlo k téměř kompletní kádrové obměně ÚV KSČ – ze 197 členů a kandidátů byli ve funkcích potvrzeni pouze 4. Byly oficiálně zrušeny Lidové milice 

23. prosince – Ministři zahraničních věcí ČSSR Jiří Dienstbier a NSR Hans-Dietrich Genscher v prostoru československo-německé hranice u Nových Domků na Tachovsku přestřižením ostnatých drátů symbolicky započali s fyzickou i politickou likvidací železné opony.

28. prosince – Předsedou federálního shromáždění byl zvolen Alexander Dubček. Na uprázdněné mandáty po nejméně „přijatelných“ poslancích za KSČ bylo kooptací dosazeno 23 členů OF a VPN.

29. prosince – Ve Vladislavském sále Pražského hradu byl 9. československým prezidentem jednomyslně zvolen Václav Havel.

Statistika: narodilo se 16 dětí, zemřelo 6 občanů Odstěhovalo se 9, přistěhovalo se 19 občanů.

1990

Leden začal holomrazy, ale v polovině ledna přišlo oteplení, téměř jarní. A pak ještě v únoru, kdy bylo až +20 st.C.

Leden. Roznesla  se informace, že bude v Hustopečích zrušena nemocnice, což  bylo v souvislostech s výstavbou nemocnice  břeclavské. ČSŽ organizoval podpisovou akci a ke stejnému  činu vyzvala i okolní obce – Křepice, Šitbořice, Diváky, Boleradice. Výsledek byl kladný. Nemocnice bude zachována.

1. ledna. Město Zlín se vrátilo ke svému původnímu jménu (v období let 19491989 oficiálně neslo název Gottwaldov).

Prezident Václav Havel vyhlásil všeobecnou amnestii.

1.února – Na rozkaz ministra vnitra Richarda Sachera byla zrušena Státní bezpečnost.

21. února – Václav Havel jako první politik z východní Evropy přednesl projev v Kongresu USA.

26. února – Václav Havel s Michailem Gorbačovem v Moskvě dohodli odsun sovětských vojsk z Československa do 30. června 1991. Smlouvu podepsali ministři zahraničí Jiří Dientsbier a Eduard Ševardnadze.

28. února  SPOZ- vítání dětí.

V březnu přišly několik dní trvající vichřice.

6. března – Česká národní rada schválila ústavní zákon o změně názvu České socialistické republiky na Českou republiku.

7. března přijel prezident Václav Havel  do Hustopečí.

( Hustopečský zpravodaj z dubna 1990 č. 4)

8.března- SPOZ  předsedkyně ing. H. Kokešová- uspořádal  MDŽ pro důchodce, program zajistili  žáci  školy a ČSŽ.

Po dlouhých letech se o ostatcích opět objevili tradiční kováři. Symbolicky „ okovali“ děvčata a  ta zcela nesymbolicky načernila kluky, kteří se jim dostaly do rukou.

8. března  se narodila  Petra Kvitová, tenistka, vítězka Wimbledonu 2011

8. března  zemřel Tomáš Holý, herec (* 17. března 1968)

15. března – Michail Gorbačov byl zvolen prezidentem SSSR.

Od března se v obci formovala politická hnutí.

19. března první veřejná schůze uspořádala Společnost pro Moravu a Slezsko- mluvčím byl Josef Strouhal- dokládali na číslech nerovnoprávné postavení Moravy.

23.března – na veřejné schůzi Občanského  fóra byla vyhlášena další podpisová akce a  to za zrušení skládky  v Rozdílech ( PRIOR). Výsledkem bylo, že byl vypracován projekt na uzavření a zabezpečení skládky s termínem do roku 1995.

 Do voleb uspořádalo OF ještě další dvě schůze.

29. března – Československá socialistická republika se transformovala v ČSFR.

Bez veřejných  schůzí se zformovala lidová strana, hlavně zásluhou ing. H. Kokešové.

Na Josefa rozkvetly meruňky.

9. a 17.dubna se dostavily obávané mrazíky i když jen do -2 st.C, přesto na mnoha místech namrzly odkvetlé plůdky, hlavně u peckovin, částečně byla zasaženy i jabloně. Kupodivu vinice  vydržely a ořechy také.

Duben konečně začalo pršet a bylo chladno.

20.dubna předávání OP. 

21. dubna SPOZ bylo slavnostní otevření sálu Osvětové besedy po rozsáhlé rekonstrukci.

Slavnosti se zúčastnili pozvaní hosté z okresního kulturního zařízení a z odboru kultury národního výboru a o den později místní honorace. (NČ II str. 72)

Akademie

22. dubna SPOZ vítání dětí.

23. dubna – Československá federativní republika se transformovala na Českou a Slovenskou Federativní Republiku; tím skončila pomlčková válka, i když název státu odporoval spisovné češtině.

21.24. dubna – Československo poprvé v celé jeho historii navštívil papež Jan Pavel II. 

Byl zahájen pravidelný provoz videokavárny (1 x týdně). Ujala se ho rodina Mnacakanova. Ve vkusně upraveném sále je rozmístěno 5 televizorů. Podává se jídlo a občerstvení. Vstupné 8 Kč.

Provoz kina nebyl obnoven, příliš se na něj v minulosti doplácelo.

28. dubna – Jako náhrada za volno ve Velikonoční pondělí proběhla poslední pracovní sobota.

Školní akademie měla opět dobrou úroveň. Konala se již v novém kulturním zařízení.

9. května uspořádala mládež májovou zábavu. Krojovaný průvod i tanec v novém sále. Doprovázela  dechovka Túfaranka ze Šakvic.

Byla ustanovena volební komise. Strany a hnutí si navrhly  tyto členy:

Jar. Kulíšek ( PF), Josef Jelínek (ČSL), Pavel Urbánek ( KSČ), Josef  Černý ( Hnutí česko-slovenského porozumění,  prakticky  však za OF, jemuž  toto hnutí poskytlo podporu). Zapisovatelkou se stala Libuše Brychtová, administrativní pracovnice MNV. Předsedou byl zvolen Josef Černý, zástupce, Josef Jelínek.

Květem další  extrém. Horko vystřídalo chladno a deště- studený máj – ve stodole ráj.

1. června – George Bush a Michail Gorbačov ve Washingtonu podepsali smlouvu o ukončení výroby chemických zbraní a likvidaci jejich zásob.

8. 9. června se konaly volby v síni MNV. K volbám přišlo 490 občanů = 97,6 %. Volili se poslanci do Sněmovny lidu, do Sněmovny národů a do České národní rady.

Volby obecního zastupitelstva.

Rada MNV rozhodla, že se bude volit 15 členné obecní zastupitelstvo. Kandidáty registrovala ČSL ( 5), KSČ (6), Společnost pro Moravu a Slezsko ( 5), OF (6),všechny  čtyři strany a hnutí uspořádaly  své předvolební shromáždění.

Ve své podstatě se shodovaly na řešení těchto potřeb obce:

-Dokončení vozovek, chodníků a kanalizace.

-Přístavba  školy. Zahájení stavby.

-Byty pro učitele.

-Zvelebení prodejní sítě (přístavba skladového prostoru u obou prodejen Jednoty).

-Konečné řešení skládky smetí.

-výrazné řešení služeb v obci, efektivní privatizace.

-zlepšení zdravotnické péče.

Volby řídila komise ve složení:

Božena Jelínková- předsedkyně (za ČSL), Drahomíra Černá – zástupkyně (za OF), Libuše Urbánková (za KSČM), Milan Otřísal (za SMS). Zapisovatelkou byla Libuše Brychtová.

10. června – Okresní tělovýchovné  vystoupení v Břeclavi.

V červnu proběhl X. ročník Nikolčických her a odehrál se za  účasti škol Zelenice, Velké Němčice a Nikolčice. Suverénně zvítězili domácí.

Zapálení ohně
Hlavní rozhodčí

27. června – Byla jmenována federální vláda Mariána Čalfy, tzv. Vláda národní oběti.

29. června – Byla jmenována česká vláda Petra Pitharta.

30.června SPOZ- rozloučení s vycházejícími žáky.

TJ Družstevník má zaregistrováno družstvo dospělých hráčů a družstvo žáků. Družstvo dorostu zaniklo pro nedostatečný počet chlapců. Dobře se dařilo žákům pod vedením Pavla Urbánka a Josefa Fice. Skončilo v jarním kole na 3. místě ve IV. třídě. Družstvo dospělých se udrželo v dolní části tabulky na desátém místě.

V červnu proběhly na všech školách konkurzy na ředitele školy. Dosavadní ředitelé- všichni členové KSČ – byli odvoláni, ale mohli se zúčastnit konkurzu.

U nás se rozhodovalo  mezi dosavadním Dr. Jar. Čutou (Od  roku 1986) a Josefem Černým (řídil školu v letech 1970-72; tehdy byl odvolán v rámci tzv. normalizace pro zrušené členství v KSČ.).

5. července Václav Havel byl zvolen československým prezidentem.

9. července byl trestu odnětí svobody na čtyři roky odsouzen komunistický politik Miroslav Štěpán za zneužití pravomoci veřejného činitele.

 Červenec a srpen sucho.  Letní a podzimní sklizně  dopadly  dobře.

19. července – Došlo k nárůstu cen benzínu.

Hody se konaly již po třetí na hřišti, počasí přálo, zábava se  vydařila. Pořádala TJ.

1.září začíná školní rok 1990/91

Volba nového ředitele  školy- v konkurzu  byl vybrán Mgr.Josef  Černý. J. Čutovi nabídl místo zástupce ředitele, ten však odmítl a odstěhoval se na okres Svitavy.

Učitelé: Lenka Bínková, Ing. Eva Dobšíková, Jana Dvořáková, Drahomíra Černá, Květoslava Charvátová, Libor Ides, Blanka Išová, Jana Jelínková, Aranka Kopčáková, Ivana Okřinová, Helene Pavlacká, Jiří Říhovský, Anna Svobodová, Monika Šemorová. Dr. Jaroslava Novotňáková odešla na místo ředitelky do Šitbořic. Vychovatelky v družině: Jiřina Kulíšková, Ludmila Skřivánková.

Josef Černý s žákyněmi ze  6 A

Byla  také  dána do provozu knihovna v prostorách  domu  č. 87, odkoupeného od dědiců manželů Hlaváčkových. Knihovnicí je p. Věra Kulíšková.

27.září  byly potvrzeny  návrhy na zrušení skládky a jejího zabezpečí. Občanům byl promítnut  video záznam provozu  řízené skládky v Rakousku.

Byly předloženy dva návrhy:

Ad.1-  ukončení skládky do 31.12.1995 včetně  bezpečnostních opatření proti sesunutí a následného zalesnění.

Ad. 2. pokračování provozu skládky i po roce 1995 s komplexním  zabezpečením ochrany  životního prostředí na  špičkové  evropské úrovni.

21.  října  SPOZ- vítání dětí.

Pomníček z roku 1762 pod Půtněmi spadl a rozbil se na tři kusy. Způsobil to hluboce vybagrovaný příkop.

16. listopadu – Federální shromáždění schválilo zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa.

17. listopadu – Na oslavy 1. výročí Sametové revoluce do Československa přijel první americký prezident George Bush.

24. a 25. listopadu proběhly volby do zastupitelstva obce. K volbám přišlo 454 občanů = 90,25 %

Byli zvoleni :

Anděla Sekaninová, 44 let, dělnice č. 65

Irena Nahálková, 44 let, účetní č.11

Miroslav Mnacakanov, 53 let, předseda MNV č. 255

Milan Kaplan, 42 let, buldozerista, č.194

Miloš sedlák, 42 let, technik, č.27

Zdeněk Otřísal, 37 let, malíř č. 187

Jaroslav Urbánek, 43 let, opravář č. 245

Josef Strouhal, 27 let, zootechnik č.225

Jaroslava Vašíčková, 39 let, porodní asistentka č. 256

Jiří dostál, 33 let, truhlář, č. 267

Josef Černý, 55 let, ředitel školy č. 12

Tím zanikl místní národní výbor.

3. prosince se občané v referendu vyjádřili pro druhou variantu týkající se skládky v poměru 306: 219 hlasů.

6. prosince proběhla volba starosty.

Kandidáti na tuto funkci byli 3.

 Miroslav Mnacakanov,  ing. Vojtěch Konečný a Milan Kaplan.

Až ve druhém kole byl zvolen ing. Vojtěch Konečný většinou

8 hlasů.

Do rady obecního zastupitelstva  byli zvoleni Zdeněk Otřísal, Jaroslav Matýšek, Miloš Sedlák, zástupcem starosty je Milan Kaplan.

Komise stavební: Zdeněk Otřísal, Vlastimil Ženatý, Jan Hrabec.

Komise kontrolní: Miloš Sedlák, Jan Hirsch, Josef Strouhal.

Komise finanční: Irena Nahálková, Anděla Sekaninová, Jaroslav Urbánek, Jiří Dostál, Václav Kosina.

Komise kulturně školská a  sociální: Jaroslav Matýšek, Josef  Černý, Jaroslava Vašíčková, Josef Jelínek, Jiří Ráček

Sbor pro občanské záležitosti  zatím   neustanoven, nikdo nechce vzít funkci předsedy,

 V listopadu přišla zima, knihovna byla zavřena, protože tam ještě není zavedeno  topení.( nepřipojen plyn).

 Koncem roku bylo započato s přístavbou školy.

9. prosince – vyhrál Lech Wałęsa prezidentské volby a stal se prvním demokraticky zvoleným polským prezidentem.

Statistika: Narodilo se 5  dětí, zemřelo 6 občanů. Odstěhovalo se 23 občanů, k trvalému pobytu  se přihlásilo 12 občanů.

Zemědělské družstvo.  Již se neříká „ jednotné“. Má dobré  výnosy, úroda  rekordní, překročení plánu.

Vánoce na blátě – jak jinak.

Výstava fotografií- foceno 16.10.2020

Pětiletí 1986 – 1990