1971

Nestálá zima podpořila epidemii chřipky s nezvyklými projevy: žaludeční a střevní potíže, pocení. Ve škole chyběla ¼ žactva.

kanadském Torontu založili Josef Škvorecký s manželkou Zdenou Salivarovou exilové nakladatelství ’68 Publishers.

10. ledna zemřela po delší nemoci Františka Bartoňková z č. 230, roz. Skoumalová, kuchařka MŠ.

31. ledna odešli z funkce MNV na základě demise: Jaroslav Bystřický, předseda MNV, Josef Černý, Jan Hrabec, Žofie Mikáčová a Libuše Nečasová. Doplňovací volby neprovedeny. Za neuvolněného předsedu MNV dosazen Miroslav Mnacakanov, za neuvolněného tajemníka Alois Bílek. Účetní MNV nadále Libuše Brychtová.

Koncem dubna odešla na MD A. Suchánková. Zastupovala ji ředitelka ve výslužbě Milada Zounková z Brna. V květnu odchází do invalidního důchodu ředitel ZŠ Rudolf Kolínský.

Zájmové kroužky ZŠ s vedoucími: přírodovědný: J. Černý, včelařství, ochrana přírody, radiotechnický: S. Staněk, studující, letecko-modelářský: Vl. Nahálka, dělník, modelářský: M. Novák, technik, kroužek ručních prací: D. Nováková, překladatelský: A. Suchánková, dramatický: H. Vaculíková, tělovýchovný: A. Kupčíková, Tikalová, pěvecký: Tikalová, kurz společenského chování: Havránková, David, kurs astronomie: J. Černý.

13. května  byly zprovozněny nové varhany v evangelickém kostele (náhrada starých s dřevěnými píšťalami). Při varhanním koncertu s účastí 360 hostů hrál prof. Josef Pukl a sólisté z Brna skladby L. Beethovena, J. S. Bacha, Ant. Dvořáka atd.

19. května průtrž mračen, vznikly povodně a velké škody.

Při nich také vzala za své kronika přírodovědně zaměřeného oddílu Mrštíkovců a včelařského kroužku. Kroniku vedla vynikajícím způsobem Zdenka Stárková. S kronikou zmizela i většina fotografické a jiné dokumentace.

V dokumentu  s názvem Nikolčický včelařský kroužek – uvádí J. Černý jména velmi šikovných členů: Zdenka Stárková, Jan Hrabec, Alena Vozdecká, Gabriel Frimmel, Líba Fialová, Marie Graclová, Jarmila Strouhalová, Líba Klobásová, Hana Svobodová, Jiří Dostál a Pavel Černý, Vladimír Nahálka, František Jelínek… Většinou zůstali v oddíle i po ukončení základní školy jako instruktoři.

(J. Černý 2001- Nikolčický včelařský kroužek.)

27.29. července byl na zasedání RVHP v Bukurešti přijat Komplexní program prohlubování spolupráce mezi členskými státy, jehož naplňování vedlo v následujících letech Československo k dalšímu hospodářskému zaostávání za státy Západní Evropy.

Tábor v polských Lipnicích.

Pohostinství – Jednota

Z historie: Po odchodu Eduarda Sýkory (odstěhoval se do Křepic), byla vedoucí Květoslava Říhová z Velkých Němčic. Majitelkou zůstala p. Valová a provozovatel Jednota omezoval svou péči na občasné vymalování místností.

V roce 1970 sem nastoupil vedoucí František Hrůza. Snažil se odstranit mnohé nedostatky. Až po odkoupení objektu začaly základní opravy, prováděla je stavební skupina JZD Šitbořice.

29. srpna- vítání občánků za MNV- Mnacakanov, za  SPOZ

J. Černý

1. září nastoupil jako vedoucí do pohostinství Jan Pavelka.

V září zahájen školní rok 1971/72.

Učitelský sbor: I. stupeň s. Hrubešová, Balášová a Kupčíková. II. stupeň Vladimíra Káňová, Jarmila a Stanislav Keršnerovi, Jiřina Kulíšková. Učitel David odešel na vlastní žádost do stavebnictví. S. Hanáková byla přeložena do Holásek, Hana Vaculíková přeložena do Ladné a uč. Kolínská odešla do důchodu, zatím však zůstala v ZŠ, aby zastupovala uč. Suchánkovou do jejího návratu z MD.

V zimě byly v ZŠ zrušeny suché záchody a zřízeny splachovací spolu s ostatním rozvodem vody po budově, provedl OSP Židlochovice.

Knihovna byla v posledních letech několikrát stěhována. Dlouhá léta byl knihovníkem uč. Miloslav Žák, po jeho odchodu uč. Hana Vaculíková. Kulturní funkci převzal Jan Hrabec, studující SVVŠ.

Pěvecký kroužek učitelů vedla A. Tikalová. Pořádány koncerty a estrády pro žáky.

Oslavy významných výročí (VŘSR, únorové události, osvobození obce, MDŽ).

Film Nahota byl natáčen v Nikolčicích, Kurdějově a Lukově. Některé domy byly upraveny na vzhled starého typu a v jižní části obce byly postaveny panely. Statovali naši občané Josef Bartoněk, C. Nečas, Martin Rabovský, Emil Otřísal ad. Premiéra nepřišla, film byl po dokončení okamžitě zařazen mezi „trezorové“ a směl být promítán až po listopadu 1989. Úryvek z Nikolčické čítanky II:

Mladý vězeň, jenž se pokusil o sebevraždu, získá několik dnů volna, aby se zotavil. Vypraví se do míst spjatých s jeho mládím, během krátké dovolené se seznámí s osamělou vesnickou učitelkou. Zaujme zvláště herecké ztvárnění, plně soustředěné na přiblížení vnitřních dilemat… Film s Petrem Čepkem v hlavní roli nemohl být do kin uveden kvůli účasti Kristýny Hanzalové, Československé Miss 1969, která před premiérou filmu emigrovala. (oficiální text distributora)

5. října výběr kandidátů pro volby do MNV, 26. a 27. listopadu provedeny volby.

 Mnacakanov Miroslav – neuvolněný předseda MNV, Strouhal Fr. – uvolněný tajemník MNV, Bartoněk Miroslav – předseda komise finančně plánovací a pro výstavbu, Kokešová Helena, ing. – předsedkyně kulturně školské komise, Lízal Jaroslav – předseda komise pro veřejný pořádek a bezpečnost, Nečas Jaromír – člen rady MNV, Urbánek Pavel – člen rady MNV.

9. prosince jmenoval prezident republiky Ludvík Svoboda novou federální vládu, vedenou Lubomírem Štrougalem. Předsednictvo České národní rady jmenovalo vládu ČSR vedenou Josefem Korčákem. Předsednictvo Slovenské národní rady jmenovalo vládu SSR vedenou Petrem Colotkou.

Tento měsíc zemřel Jan Michálek, jeden nejstarších našich občanů ve věku 92 let, kdysi hospodařil na č. 41.

Prodejna s průmyslovým zbožím byla původně Baťovým majetkem, sloužila k prodeji zlínských výrobků a k prodeji obuvi. V době války byl vedoucím J. Fiala, po válce jej vystřídali zdejší rodák Cyril Matýšek a Ludvík Podveský. Ještě v tomto období byla prodejna zásobována Zlínem. Pak ji převzala JEDNOTA a vedoucí se stala Žofie Hrabcová (rozená Jelínková).

V tom roce měla prodejna charakter prodejny průmyslového zboží.

Prosinec: varhanní koncert v evangelickém kostele, pořádaly hudební škola a SSM v Hustopečích.

V tom roce zemřel člen MS Jaroslav Šafránek, který držel světový rekord ve střelbě na asfaltové holuby.

1972

Zima poskytla neobvykle mnoho sněhu, byla však mírná. Ustoupila již v únoru a dovolila družstevníkům stříkat vinice.

13. února uspořádal Český ovocnářský a zahrádkářský svaz (ČOZS) svou první výstavu vín.

7.22. dubna se v Praze konalo Mistrovství světa v ledním hokeji, na němž mužstvo Československa získalo zlatou medaili.

24. dubna uspořádal J. Černý výstavku „Kružní ilustrace“.

8. června unesla skupina 10 lidí ve snaze emigrovat do západního Německa letadlo na lince Mariánské Lázně – Praha. Při únosu zastřelil jeden z únosců kapitána letadla Jána Mičicu.

23. a 24. června sehrál dramatický kroužek vedený Hanou Vaculíkovou velmi úspěšné divadelní představení „Sněhurka“.

Pionýrský oddíl Mrštíkovci si svépomocí uspořádal klubovnu z nevyužitého objektu za prodejnou obuvi. Zřízení temné komory, vymalování dvou místností, elektrická instalace, zbudování sedaček a stolu. To vše si vyžádalo 330 brigádnických hodin.

Oddíl vydal tiskem výsledky svého několikaletého průzkumu výskytu chráněných rostlin v okolí obce.

Celá práce je otištěna ve školní kronice 1945-1972

Škola se zúčastnila okresních soutěží:

  1. O zlatou růži (umělecká tvořivost) – 4. místo pěveckému souboru, 5 místo v oboru fotografie (Jan Hrabec). 5. místo v oborech tanečních (Zd. Stárková), čestné uznání v oboru grafiky (Alena Vozdecká).
  2. Puškinův památník, ve kterém uspěla A. Urbánková.
  3. Matematická olympiáda – Ludmila Jelínková úspěšně řešila příklady okresního kola.

Divadelní kroužek (vede Drahomíra Černá) sehrál 6 maňáskových představení v 1. třídě a v mateřských školkách, nacvičil divadelní hru Popelka.

Modelářský kroužek se představil veřejnosti výstavkou modelů a veřejným vystoupením.

SRPŠ zakoupila pro školu televizor a rozhlasový přijímač.

Velikonoce

Zakoupena sluchátková souprava a připravena k provozu nového školního roku.

28. května – vítání občánků.

1. června byl slaven MDD na myslivecké chatě – střelba z malorážky, beseda o chovu a hájení zvěře.

11. června uspořádalo Myslivecké sdružení Nikolčice v rámci měsíce myslivosti „Myslivecký den dětí“.

Červen – ukončen školní rok.

1.července přichází do Nikolčic v pořadí čtrnáctá kazatelka čsbr. církve evangelické, vikářka Miriam Doležalová (vnučka našeho prvního kazatele Fr. Šebesty).( Zemřela  17.2. 2016 ve věku 85 let v Pardubicích. )

Vzpomínky  manžela ThDr. Jiřího  Doležala. Po intenzivní a náročné službě v pardubickém sboru jste se s manželkou rozhodli odejít na jižní Moravu do dvou sousedních sborů – Hustopečí a Nikolčic.

Nastěhovali jsme se do Nikolčic, já jsem se stal dojíždějícím farářem. Dcery už v tu dobu studovaly v Praze teologii, takže měly najednou dojíždění přes celou republiku.

Sbory byly v troskách. Kromě nedělních bohoslužeb, na které přišlo tak 15 lidí, se tam nedělo nic. Žádná biblická hodina, žádné děti, žádní konfirmandi… V Hustopečích navíc bylo rozhádané staršovstvo. Sousedé se skoro nezdravili. Potíže byly i praktického rázu. V létě vysychaly studny a my zůstali bez vody. Dcery chytaly dešťovou vodu do umyvadla, aby si měly jak umýt hlavu, a já chodil s kbelíky na náves k pumpě pro vodu na vaření….

Během prázdnin vymalovali brigádníci třídy, záchody a sborovnu. Stěny na záchodech obloženy opaxitem, a tím byl značně omezen nežádoucí zápach.

Vyvrcholením činnosti pionýrské skupiny byl letní tábor pro 49 účastníků. Byl uspořádán ve spolupráci s Okresním domem pionýrů a mládeže Břeclav, a to v Pešicích na Znojemsku, na řece Rokytné. Kromě našich pionýrů tam strávilo 14 dnů také 9 pionýrů z Velkých Pavlovic.

Byla provedena oprava koupaliště, koupání však nebylo zahájeno pro nedostatek vody,..

červenec – srpen: Probíhaly soudní procesy se 47 představiteli domácí opozice, kteří byli dohromady odsouzeni k 118 letům odnětí svobody.

Deštivé počasí způsobilo družstevníkům velké starosti se sklizní obilí.

22. a 23. července zorganizovalo myslivecké sdružení na střelnici pod koupalištěm závod ve střelbě na skeetu: „Memoriál Jaroslav Šafránka“, viz článek z Nového života 3. 8. 1972.

1949-50 se přihlásili Jan Hrabec a Jan Vahala do kurzu myslivosti, když jako adepti museli odpracovat desítky brigádnických hodin na střelnici budované v Hustopečích. Práci řídil p. Šafránek, také náruživý závodník ve střelbě na skeetu. On pak jmenované dovedl na dráhu sportovních střelců. Jaroslav Šafránek se r. 1960 stal členem naší MS a působil tu do r. 1972, kdy náhle zemřel. Na počest jeho sportovní a reprezentační činnosti byla proto postavena střelnice a je pořádán Memoriál Jaroslava Šafránka. Více v NČ II str. 147.

Funkce předsedy MS se vzdal Cyril Matyšek a byl zvolen Václav Matyšek z č. 4. Pro vysoký věk vystoupil z MS Jan Nečas z č. 13. T.r. nebyl MS povolen poplatkový hon pro hosty z Francie.

Pan Karel Růžička ukončil r. 1972 reprezentaci ČR a nastoupil do JZD v Šitbořicích.1972 založili spolu s manželkou, také mistryní republiky, jezdecký oddíl při JZD Šitbořice.

1. srpna předal dosavadní správce školy J. Černý za přítomnosti tajemníka MNV Fr. Strouhala školní budovu, sbírky, dokumentaci atd. nové ředitelce Zdeňce Dostálové, která k nám byla přeložena z Velkých Němčic. 31. srpna je poslední zápis ve školní kronice, podepsán Josefem Černým.

4.září byl zahájen školní rok 1972/ 73.

210 žáků bylo rozděleno do  9. tříd. Do školního obvodu patří obce Nikolčice, Křepice a Diváky.

13 učitelů:

Anna Hrubešová, Eva Balášová, Anna Němečková, Vladimíra Káňová, Jiřina Kulíšková, Jarmila Keršnerová, Drahomíra Černá, Stanislav Keršner, Alena Tikalová, Marta Bažantová, Anna Suchánková.

Ředitelka Zdeňka Dostálová jmenována  do funkce 1. srpna 1972. Působila 10 let v okrese Jeseník a 15 let ve Velkých Němčicích. Studovala v Brně.

Zástupce ředitele Josef Černý. Všichni učitelé, kromě  manželů Černých dojíždí.

Školnice Libuše Konečná, uklízečka Veronika Charvátová

12.16. září proběhlo na území ČSSR vojenské cvičení armád států Varšavské smlouvy pod názvem Štít 72.

21. září zpráva z Nového života: v Nikolčicích prováděn geologický vrt ve snaze objevit ložisko nafty a zemního plynu. Vrt provrtal jurské sedimenty v intervalu 1265 až 2225 m a dále do hloubky 2308 m vrtal v žule.

12. října – meliorační práce

Zemědělcům přinesla řepa a kukuřice dobré výnosy, na bramborách řádila mandelinka a plíseň. Podzimní chladné počasí dalo nízkou cukernatost hroznům, těch bylo dost. Úroda meruněk průměrná. Nedařilo se včelařům, zato houbaři se radovali z kozáků, růžovek, hříbků, bedel a václavek. T.r. je v okrese náš včelařský kroužek jediný.

V Půtních se ještě vyskytuje rostlina len žlutý (linum flavum).

Sluchátková souprava byla pravidelně využívána v ruském jazyce ve 4. a 5. třídě, vede uč. Krupčíková.

Kino Osvětové besedy vede technik Fr. Vintrlík, návštěvy jsou nízké a provoz ztrátový.

Ples SRPŠ, ples zahrádkářů, výstava vín spojená s ostatkovou zábavou a posléze hody pořádané tělovýchovnou jednotou.   Svaz mládeže pořádal tzv. „čaje“, nezískaly si dobrou pověst. Ochotníci: V režii Václava Matyška nacvičena hra Podskalák.

Divadlo hraje i dětský soubor při ZDŠ, vede Drahomíra Černá.

O Popelce

Pěvecký soubor získal 3. místo v okrese, vedla Alena Tikalová.

Místní knihovnu vede Žofie Hrabcová.

29. října – Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) vítá novorozeňata, předsedkyní je Anděla Lízalová, uč. v důchodu.

Dechový soubor vede František Nečas, soubor hraje málo.

Koncem roku se rozběhl stolní tenis 2 x týdně v sále Osvětové besedy.

13.14. prosince přijalo federální shromáždění zákon o zvýšení přídavků na děti a zavedení novomanželských půjček. Zároveň došlo k razantnímu nárůstu bytové výstavby. V dalších letech byla zaznamenána rekordní porodnost, vrcholu dosáhla r. 1974, kdy se v ČSR narodilo přes 195 tisíc dětí.

V naší obci je odliv mladých rodin ze vsi, nezájem o stavbu rodinných domků, nízký počet novorozenců. Existence devítiletky je do budoucna ohrožena.

Osvětová beseda uspořádala koncert brněnských divadelních pěvců (zasl. umělec A. Jurečka aj.), za klavírního doprovodu předvedli nejhezčí árie z Prodané nevěsty, žel, dostavilo se sotva 50 diváků.

Generální oprava silnice: 2. etapa nebyla dle plánu dokončena, stejně tak kanalizace.

Bylo rozšířeno osvětlení obce o 30 ks nových výbojek.

Provedena generální oprava místního rozhlasu, oprava střechy na MŠ a MNV, obložení sociálního zařízení v ZDŠ, ale generální oprava elektric. osvětlení ZDŠ nebyla provedena.

Na Vánoce se ujal psaní kroniky Mgr. Josef Černý. Mysliveckou kroniku vede Jan Nečas z č. 13.

Občané odpracovali 13 327 brigádnických hodin, organizace 3885 hodin. Nejlépe si vedlo myslivecké sdružení. V kronice jsou za obětavou práci pochváleni: Al. Bílek, Břetislav Šťavík, Oldřich Otřísal, Jan Jelínek, Ladislav Charvát, Josef Otřísal a Ferd. Vedra na opravě panelové silnice v jejich ulici.

Břetislav Šťavík- stavební technik.

Ředitelka  ZDŠ Zdeňka Dostálová začala  psát  školní kroniku.

Po ní pokračoval PaedDr.Jaromír Čuta a konečně mgr.Josef Černý a kronika končí v roce 1996.

Stříhání vinohradu

1973

1. ledna – Československá pošta zavedla poštovní směrovací čísla, která slouží pro strojovou identifikaci dodací pošty a která zjednodušila a urychlila poštovní služby.

6. ledna napadl první sníh (5 cm), děti si mohly zasáňkovat.

12. ledna se vyskytla slintavka v Boleradicích, později v Němčičkách. Naše obec byla v 1. ochranném pásmu s přísnou karanténou. Nekonalo se vyučování, schůze, kulturní ani sportovní akce, bohoslužby. Po deseti dnech se začalo vyučovat, ostatní opatření trvala ještě 3 týdny.

27. ledna byly podepsány mírové Pařížské dohody stran války ve Vietnamu.

28. února oslavy 25. výročí Února – účast 122 občanů, program vyplnili žáci ZDŠ.

8. března oslavy MDŽ – účast 135 občanů, program ZDŠ a MŠ.

22. března zvolilo federální shromáždění prezidentem republiky podruhé Ludvíka Svobodu.

17. dubna oslava osvobození obce, účast 105 občanů, lampionový průvod dětí, vzpomínková oslava s četbou z kroniky.

Poslední sníh napadl koncem dubna do rozkvetlých meruněk, takže úrodu nelze očekávat.

1.května oslavy 1. máje v Hustopečích. Zúčastnili se žáci školy a 24 dospělých.

6. května – SPOZ- vítání občánků- A. Lízalová.

Divadelní hra Talisman, režíroval V. Matýšek.

Představení divadelního kroužku ZDŠ „Jak princezna hádala, až prohádala“, režie Drahomíra Černá, 3. místo v okresní soutěži. Za sborový zpěv 5. místo.

9. května se uskutečnilo  velké utkání mezi TJ Družstevník a  členové JZD( 2:1)

9. května zahájila Československá televize pravidelné barevné vysílání ze studia Jezerka v Nuslích.

1.června odpoledne MDD: střelecké závody a kvíz z mysliveckých dovedností, uspořádalo MS. Pořádalo i myslivecké závody s širokou účastí hostů.

V červnu také sehráli  fotbalisté přátelský  zápas s SK OÚNZ Hustopeče, naši vyhráli  2 :0.

Hráči svépomocí vybetonovali podlahu v kabinách.

 V lize se  nám nedařilo, na poslední  chvíli jsme se zachránili.

Byl založen oddíl stolního tenisu, který se  zapojil  do mistrovských  soutěží.

Začátkem prázdnin byla započata oprava  elektroinstalace  ve  škole, protože byla v havarijním stavu. Potom bylo vymalováno a proveden úklid školy  za pomoci rodičů žáků.

Abnormálně suchý rok, JZD vrtá studnu na Loučkách, ale stejně je nutno vodu pro dobytek občas dovézt. Začátkem žní prší.

Hodovou zábavu pořádá tělovýchovná jednota.

Stárci: Boháček D.Stárková Zd., Petrla – Al. Bystřická,Vozdecký Petr-Koutná…

4.září byl zahájen školní rok 1973-74.

Učitelský sbor: Eva Balášová, Helena Pavlacká, Anna Němečková, Vlasta Šoustalová, Hana Kafoňková, Vladimíra Káňová, Marta Bažantová, Jarmila Keršnerová, Drahomíra Černá, Stanislav Keršner a důchodce Richard Jura z Brna.

Ředitelkou zůstává Zdeňka Dostálová, zástupcem Josef Černý.

Na školu se také vrátila Alena Tikalová.

16. září – SPOZ- vítání občánků- A. Lízalová.

Podzim je bez bláta, ale po tom „věrném nikolčickém“ se nikomu nestýská. Další uličky dostávají nové cesty, chodníky vedou už všude, jen u hlavní silnice ne. Listopad měl trochu sněhu, ale Vánoce ne.

Rekultivace a tvorba velkoplošných teras pro vinice a ovocnářství – Ing. Vojtěch Konečný: Jsme první zemědělský podnik v republice, který s velkoplošnými terasami začal. Jsou vhodné pro pěstování révy, jabloní, meruněk, broskvoní.

Na podzim bylo na 10 hektarech luk pod Rozdíly vysazeno 6500 jabloní, v jižní části Půtní vysazeno 1200 meruněk a 200 broskví na 4 hektarech.

T.r. byla dokončena generální oprava el. osvětlení v ZDŠ a byla zřízena fyzikálně chemická učebna s rozvodem elektřiny a plynu. Generální oprava místní komunikace od č. 204 až po č. 218. Panelová silnice od č. 204 po č. 200 + chodník v horní části. Oprava MŠ zahájena koncem roku a bude dokončena v 1. čtvrtletí 1974. Na koupališti opravena nádrž, pro nedostatek vody neprovozováno. Generální oprava komunikace ´na zahrádkách´. Neplánovaná oprava bytu ředitele ZDŠ.

31. prosince mělo MS 23 členů, honitba měla 782 ha.

1974

Teploty v lednu kolem nuly. V únoru založen Český svaz žen, měl 30 členek. Předsedkyní ředitelka ZDŠ Zdeňka Dostálová. Pořádány kurzy kosmetiky, studené kuchyně, pečení cukroví, pletení a háčkování, přednášky Květina v bytě, Lékař hovoří k ženám, Výchova k rodičovství.

9.února. Zlatá svatba manželů Josefa a Jenovefy Helmových č.26. Manželský slib si dali před  50. lety.

Sběr železného šrotu.

Kurz studené kuchyně

Předčasně rašily ovocné stromy, květní pupeny pak poškodil mráz, téměř se pak neurodily meruňky, broskve a další peckoviny. Zvýšily se houbovité choroby brambor, hroznů, obilí.

16. dubna oslava osvobození obce, program připravili žáci ZDŠ.  Čteny úryvky z Obecní kroniky. Zasloužilí členové KSČ byli odměněni čestným uznáním: Václav Matýšek 237, Vincenc Záblacký 209, Fr. Otřísal 165, Miroslav Bartoněk 230, Anděla Lízalová 103, Alois Bílek 227, Květa Petrlová 221, Fr. Strouhal 21, Jaroslav Lízal 76.

Za zásluhy o rozvoj obce: Žofie Mikáčová (pracovnice ČČK), Kristina Otřísalová, Jan Hrabec (pracovník komise výstavby při MNV), Jaroslav Pavlík (bývalý předseda JZD, za zvýšení úrovně hospodaření JZD), Josef Černý a dále České myslivecké sdružení.

9. května byl slavnostně zahájen provoz na prvním úseku pražského metra 1975. Možná, že i u nás se pracovalo na metru .

25. března zemřel Jaroslav Bystřický, NČ II str. 78-79.

Červen a červenec byl chladný a suchý.

14. července – SPOZ- vítání občánků.

Srpen: neobvyklý výskyt jedlých hub. Bedly ve Štukyních a v Diváckém lese. Bylo málo medu, hodně včelstev uhynulo.

V akci Z byla zahájena stavba silnice na pravém břehu potoka od prodejny potravin dolů až po č. 10. Dokončena v prosinci. Oprava MŠ: izolováno obvodní zdivo, vyměněny podlahy, opravena elektroinstalace, malby a nátěry. Podzim: plískanice, bláto na silnicích rekordní, ves rozkopaná.

Ve škole byla vybudována chemicko-fyzikální pracovna. Do lavic byl  žákům zaveden plyn a elektřina, takže mohou konat pokusy společně s učitelem.

Ke generální opravě školy nedošlo, pro nedostatek financí.

Nikolčice mají 791 obyvatel, Nový Dvůr 68. Popisných čísel je 257, bez Nového Dvora 241. Střediskovou obcí jsou Šitbořice, vzdálené 3 km, tam je obvodní zdravotní středisko a matriční úřad. Počet novorozenců neroste, mladí odcházejí bydlet mimo obec.

V obci je 46 majitelů osobních automobilů.

Ve školním roce 1974/75, který začal 2. září je 210 žáků z Nikolčic, Křepic a částečně ze Šitbořic. Budova ZDŠ má 9 učeben, 3 kabinety, sborovnu, ředitelnu, dílnu, cvičnou kuchyni, byt pro ředitele. Provádí se přístavba 4 kabinetů z hospodářské budovy. Chybí tělocvična.

Učitelský sbor:

Ředitelka Zdeňka Dostálová, zástupce ředitele Jan pokorný.

Eva Balášová, Anna Němečková, Helena Pavlacká, Cyril Hanák, Stanislav Keršner, Vlasta Šoustalová, Vladimíra Káňová, Marta Bažantová, Alena Tikalová, Josef Černý. Vypomáhala důchodkyně Brigita Stejskalová ze Šitbořic.

Divadelní kroužek uč. Drahomíry Černé získal v okresním kole s hrou Zelená perla 5. místo.

V budově MŠ je učebna, odpočívárna, jídelna, kuchyň, sociální zařízení. Je tu umístěna i místní lidová knihovna, školka má zahradu s hřištěm. Z tělovýchovných zařízení je v provozu hřiště se šatnami.

Zřízeno poštovní středisko: pošta Břeclav 2, PSČ je 690 02.

Autobusová doprava je zajištěna čtyřmi linkami ČSAD: 60350 Brno-Židlochovice-Šitbořice, 61430 Hrušovany u Brna-Židlochovice-Šitbořice-Boleradice, 62440 Hustopeče-Borkovany-zastávka je na křižovatce 1 km jižně od obce, 62470 Hustopeče-Velké Němčice-Šitbořice. Linky využívá denně kolem 300 cestujících z Nikolčic.

6.  října – SPOZ- vítání občánků.

6. října  Zlatá svatba manželů Marie a Pavla Konečných č.166

Jednatelství spořitelny je umístěno v bývalé sběrně mléka, je v provozu 1 x týdně.

Zásobování spotřebním zbožím zajišťuje Jednota, jednotné spotřební družstvo v Mikulově. Dále je v obci prodejna průmyslového zboží, původně prodejna obuvi z r. 1936. Hostinec IV. cenové skupiny je nevyhovující.

V obci nejsou zařízení služeb obyvatelstva. Hřbitov je nevyhovující, zdi se rozpadají. Rekreační zařízení v obci nejsou, odpočinkové plochy vyžadují sadovou úpravu. Otázka koupaliště není dořešena.

Zásobování vodou se zajišťuje ze soukromých studní a 19 studní veřejných. V obci se projevuje nedostatek vody. Napojení obce na velkokapacitní vodovod je v nedohlednu.

V obci je vybudována povrchová kanalizace kolem státní silnice. Nikolčický potok je v části průtoku obcí zaklenut. Státní památková péče registruje 5 objektů: kostel sv. Jakuba a domy č. 58, 63, 66 a 67. Ani jeden z uvedených domů však již není v původním stavu.

Sloučení družstev v Šitbořicích.

Budova MNV a poštovní středisko

Mateřská školka
Základní škola
Jednatelství státní spořitelny ( + mlékárna)
Pohostinství
Prodejna obuvi a průmyslovým zbožím.
Prodejna se smíšeným zbožím
Osvětová beseda a požární zbrojnice
Parkur + střelnice
Koupaliště
Hřiště

Hřiště. Fotbalisté si vybudovali v kabinách klubovnu hlavně s přispěním Mir. Bílka a jeho rodiny a Ing. Nečase. Proveden venkovní nátěr  kabin. Zabudována  rozhlasová ústředna. Vybudován plot u  školní zahrady.

Náves
Severní část obce-obytné domy
Bytovky JZD
Zákoutí obce
Taneční kolo na návsi
Stodoly JZD při záhum. cestě

1975

1975

Hlavní událost roku: sloučení družstev. JZD bratří Mrštíků se sídlem v Šitbořicích sdružuje družstevníky ze Šitbořic, Divák a Nikolčic. („Námluvy“ Křepice-Nikolčice byly neúspěšné.) Obhospodařuje 2583 ha. Předsedou je Josef Valíček z Divák. V počátcích se projevovala neznalost podmínek v novém katastru a nedostatek zkušeností funkcionářů v řízení tak velkého podniku.

28. ledna v Praze umírá na infarkt bývalý prezident ČSSR Ant. Novotný.

9.února  fotbalisté uspořádali ostatkovou zábavu s dětským karnevalem. Pětičlenné  hudební skupině velel s. Horák z Hustopečí, hrál s nimi i Václav Matýšek. Víno bylo zakoupeno v Bořeticích.

Byly zakoupeny dresy mužstvu a  žákům.

V únoru se žáci 7. třídy zúčastnili lyžařského zájezdu do Orlických hor.

V březnu navštívil školu umělecký přednášeč J. Grumlík, který připravil zajímavé úryvky z knihy L. Svobody: Z Buzuluku do Praha.

16. dubna – v den osvobození- se  žáci a učitelé ve velkém počtu zúčastnili lampionového průvodu v obci a připravili také hodnotnou kulturní vložku.

19. dubna se zúčastnili všichni žáci a učitelé školy položení základního kamene na Malinovského vyhlídce v Křepicích.

20. dubna se žáci školy se svými učiteli zúčastnili slavnostního odhalení památníku v místech tankové bitvy u Staroviček.

23.-26.dubna si žáci prohlédli výstavu bratislavsko- brněnské operace v Křepicích.

9. květen byl ve znamení 30. výročí osvobození Československa. Pionýři plnili podmínky své „Expedice 30“, v ZDŠ vytvořili žáci koutek tradic “Z Buzuluku do Prahy“. Oslavám osvobození byl věnován turnaj v kopané ( Židlochovice, Křepice, Nikolčice  A a B) a střelecké závody myslivců.

Divadelní kroužek . Učitel Jan Pokorný nacvičil hru Lotras Buriburda a hra získala 1. místo v okresní soutěži. V dospělé roli vystoupil J. Černý, z dětí hráli: L. Klobásová. M. Komosný, M. Fialová, A. Vavřínová, J. a M. Vintrlík aj.

Od r. 1960 se po technické stránce na divadelních hrách podílel František Vintrlík z č. 9.

25. května. Vítání občánků

29. května byl na základě přijaté novely ústavního zákona č. 168/1968 Sb. dosavadní prezident ČSSR Ludvík Svoboda uvolněn z funkce ze zdravotních důvodů, jež mu bránily již od dubna 1974 funkci vykonávat. Federální shromáždění následovně jednomyslně zvolilo novým prezidentem generálního tajemníka ÚV KSČ Gustáva Husáka.

28.29. června se na Strahově konala čtvrtá československá spartakiáda, zúčastnilo se na 180 tis. cvičenců.

Pavel a Pavla, studenti UJEP Brno. Později manželé Šáchovi. Od roku 2017 obyvatelé Nikolčic.

V obci se nacvičovalo vystoupení předškolních dětí s maminkami. Vystoupily ve Velkých Němčicích a v Břeclavi.

Spartakiáda 1975

Začátkem července pořádal jezdecký kroužek dostihy.

10. srpna- vítání občánků.

10.srpna. Zlatá svatba manželů Anežky a Josefa Hlaváčkových č. 87

1.září byl zahájen školní rok 1975/76.

Učitelský sbor:

Ředitelka – Zdeňka Dostálová, zástupce Bohuslav Vytrhlík, který působil  v Borkovanech. Jan Pokorný odešel  do Šakvic.

Anna Němečková, Eva Balážová, Helena Pavlacká, Jiřina Kulíšková, Josef Černý, Cyril Hanák, Stanislav Keršner, Jaroslav Bulant, Alena Tikalová, Marta Bažantová. Vypomáhal důchodce Josef Dobrý z Brna.

9. září odstartovala k Marsu sonda Viking 2.

22. října se dostala na oběžnou dráhu Venuše sovětská sonda Veněra 9, stala se prvním umělým satelitem Venuše.

9. listopadu- vítání občánků – SPOZ- A. Lízalová a Zd. Dostálová.

Sloučením s JZD Diváky a Šitbořice bylo ve stájích celkem 9 koní. R. 1975 sloučení rozšířeno o JZD Nikolčice, kde bylo tehdy již asi 20 koní. Koně byli ustájeni v Nikolčicích. Objekt bývalé drůbežárny přebudován na odchovnu hříbat.

Bývalá drůbežárna

U objektu byly vybudovány pastevní výběhy o rozloze 9 ha.

Po těchto úpravách byl r. 1975 chov koní na farmě v Nikolčicích uznán jako rozmnožovací chov teplokrevných koní.

R. 1975 byl p. Karel Růžička osloven, aby uspořádal mistrovství republiky v přeboru mužů a žen ve skocích, drezúrách a ve všestrannosti. Tomu se říkalo militarie a využíval se členitý místní terén. Skákaly se potoky, meze, jámy. Bylo to velmi atraktivní a závodům přihlíželo až 2000 diváků.

Dokončení kanalizace, chodníků a silnice bude záležitostí ještě několika příštích let. Zemní plyn byl zatím zaveden jen do sušičky a do nových bytů JZD.

Fotbalisté se  snažili  vybudovat  sociální  zařízení.

Snímky z výstavy fotografií z 15. července 2020

Pětiletí 1971-1975