1981

Sněhu bylo dost, ale přišlo velmi brzy  teplé jaro.

Tento rok byl charakterizován tím, že přinesl velmi malou  úrodu.

1. února – V kinech měl premiéru úspěšný film Postřižiny režiséra Jiřího Menzela natočený dle stejnojmenného románu spisovatele Bohumila Hrabala.

Svazáci pořádali ples a překvapili polonézou. Kromě  toho zorganizovali několik fonoték.

7.února.  Zlatá svatba manželů Jana a Kateřiny Daňkových.

8. března.  MDŽ – tradiční oslavy pořádá ČSŽ s kulturním programem- byla předvedena polonéza svazáků.

10. března  přišlo velké nezvyklé teplo.

Prior- téměř stále hoří- padaly cáry  zčernalé folie až do obce.

12. – 13. března – Povodí Ohře a Bíliny zasáhla povodňová vlna. Nejhorší situace byla na KarlovarskuLounskuLitoměřicku a Ústecku.

27.března- rozloučení s branci- Janem Jurovičem a  Václavem Bárekem.

29. března – vítání občánků.

6. – 10. dubna – V nově zprovozněném Paláci kultury v Praze se konal XVI. sjezd KSČ

12. dubna  uspořádalo Myslivecké sdružení „Pohár osvobození“ ve střelbě na  asfaltové terče.

13. dubna  zemřel Jiří Schelinger, rockový zpěvák a muzikant (* 6. března 1951).

15. dubna přišly mrazy a všechno zmrzlo.

15. dubna- předávání občanských průkazů.

30.4. Slib jisker a pionýrů

 V květnu přišlo pár  nezvykle prudkých bouřek a lijáků.

1.května oslavil své  životní  jubileum = 50. narozeniny předseda TJ Družstevník Miroslav Bílek.

Májovou zábavu pořádal SČSP

1.června  MDD

Proběhl I. ročník “Nikolčických her“. Dva dny trvalo zápolení mládeže v lehké atletice, plavání (v bazénu v Blučině) a kopané za účasti žáků místní ZDŠ, žáků z Velkých Němčic a z družební školy v Dolních Zelenicích z okresu Trnava.

Na oplátku  zajížděla sportovní delegace na „ Zelenické hry“. Letos tam probíhal XX. ročník. Za velmi hodnotnou sportovní akci je třeba vyslovit uznání zejména Miroslavu Strouhalovi a učiteli Jaromíru Čutovi a všem ostatním učitelům, kuchařkám,  též členkám ČSŽ a ČSČK.

Naši přeborníci:

Vít Kokeš a Lenka Mikáčová jsou přeborníky okresu ve skoku do výšky. V lehké atletice na dráze máme 3 okresní přeborníky: Květu Hájkovou a opět Kokeše a Mikáčovou.

5. – 6. června – Konaly se všeobecné volby do Federálního shromážděnínárodních rad a všech stupňů národních výborů. Výsledky nebyly nijak překvapivé – volební účast i podíl hlasů pro kandidátku Národní fronty přesahovaly 99,5 %

5.a 6. června probíhaly  volby také u nás,  v sále Osvětové besedy.

Místní volební komise  měla  dozírat na dodržování předpisů o volbách,  registrovat navržené kandidáty….

Květa Petrlová č. 121- Předsedkyně

Věra Bartoňková č.230- místopředsedkyně

Libuše Brychtová č. 29- tajemnice

Antonín Matýšek č.33- člen

Josef  Válek č. 16- člen

V obci byl jen jeden volební okrsek (Nikolčice + Nový Dvůr). V den voleb převzala veškerou starost o volby volební komise:

Předseda – Milan Mikáč č. 40

Místopředseda- Antonín Petrla č. 121

Tajemnice- Jindřiška Matulová č.257

Členové: Jaroslav Urbánek č.245, Miloš Sedlák č.27, Miroslav Svoboda č.45, Zdena Walterová č. 256.

Kandidáti do MNV v Nikolčicích:

 1. Miroslav Bartoněk, 46 let, technik
 2. Miroslav Bílek, 29 let, řidič
 3. Josef Bystřický, 31 let, řidič
 4. Jiří Dostál,23 let, stolař
 5. Zdenka Dostálová, 52 let, ředitelka školy
 6. Oldřiška Fialová, 42 let, uklízečka
 7. Ing. Václav Hlaváček, 28 let. Technik
 8. Marie Charvátová, 45 let, v domácnosti
 9. Jan Jelínek, 34 let, elektromontér
 10. Ing. Helena Kokešová, 35 let, vedoucí PaM v JZD
 11. Ing. Vojtěch Konečný, 33 let, plánovač
 12. František Koutný, 49 let, stolař
 13. František Kozák, 41 let, zámečník
 14. Ing. Jan Matula,32 let, ekonom
 15. Jan Mikáč, 41 let, řidič
 16. Věra Mikáčová, 35 let, účetní
 17. Miroslav Mnacakanov, 43 let, technik
 18. Jaromír Nečas, 42 let, dělník
 19. Josef Neuberg, 30 let, traktorista
 20. Václav Svoboda, 35 let, automechanik
 21. Františka Svobodová, 35 let, pracovnice  živočišné  výroby
 22. Marie Špačková, 25 let, dělnice
 23. Jiří Šťavík, 24 let, dělník
 24. Jana Šušnová, 23 let, technik
 25. Pavel Urbánek, 33 let, technik
 26. Alfréd Walter, 30 let, dělník
 27. Antonín Zoubek, 30 let, elektromontér

Kandidát do ONV v Břeclavi:

       Josef Jelínek, 34 let, strojní zámečník

Kandidát  do KNV v Brně:

         Josef Přibyl, 35 let, technik STS

Kandidát do ČNR:

         Ing. Vladimíra Peřinová, 37 let, agronomka

Kandidát do SnFS:

        Ing. Dana Kancírová, 40 let, předsedkyně  JZD

Všichni navržení kandidáti byli zvoleni .

 Do rady MNV byli zvoleni:

Miroslav Mnacakanov č. 255- předseda ( uvolněný)

Miroslav Bílek č. 257- místopředseda

Pavel Urbánek č 46- tajemník

Miroslav Bartoněk č. 230- člen

Jan Mikáč č. 80- člen

 Ing. H. Kokešová  č. 4- členka

Zdeňka Dostálová č. 79- členka

Ing. V. Konečný č. 39- člen

Ing. Jan Matula č. 257- člen

14. června  se konaly na parkuru u koupaliště tradiční jezdecké závody.

Náš  jezdecký  oddíl si v letech 1980, 81 a 82, tedy  třikrát po sobě získal první místo v družstvech  dospělých na celostátním mistrovství v Deštné ( nejlépe si vedli Josef Valíček na Daliborovi a K. Růžička na Arpádovi). Úspěšným vozatajem je též Jiří Ráček. Do finále v Humpolci se probojovalo  také jeho čtyřspřeží.

Od začátku vede K. Růžička žákovský kroužek, který má kolem 10-14 členů.

Nejslavnější koně: Arpád, Bylnice, Dalibor, Mandra.

Nikolčický chov patří k nejlepším na Moravě. Naši koně bývají úspěšní na aukčních  trzích. Již tři koně  od nás jezdí a skáčou v Rakousku.

( NČ I str. 78)

Oddíl kopané vyhrál naprosto suverénně  jarní kolo ve III. třídě a od podzimu  hraje v okresním přeboru.

Klečící: Bystřický J., Fiala J., Kulíšek J., Čuta J., Sedlo Z.

Stojící: Vedoucí Jelínek J., Nečas R., Jelínek J., Šťavík J., Hrabec J., Boháček O., Ing.Hrouzek J., Bartoněk R.

Sbor pro občanské  záležitosti ( Dostálová Zdeňka, Mikáčová Věra, Fialová Oldřiška, Charvátová M., Brychtová Miluše, Mnacakanová Božena, Kaplanová Božena, Drabálková Vlasta) uspořádal  3 x  vítání občánků, dvě besedy s branci, slib pionýrů a jisker, předání občanských průkazů patnáctiletým, rozloučení se  školou, vítání prvňáčků, zlaté svatby a zajišťuje blahopřání k výročím starších občanů.

30. června SPOZ – rozloučení s vycházejícími žáky.

Hody a hodovou zábavu uspořádali společně svazáci a ČSŽ.

Červenec  byl suchý a vyprahlý.

4.a 5. července  byl uspořádán autobusový zájezd hráčů I. mužstva a  rodinných  příslušníků do Černovic. Naši hráči tam také sehráli přátelský zápas, při kterém domácí vyhráli 2:1.

10. července začaly žně. Ale pak přišlo období dešťů a průběh  žní se zkomplikoval. Ztráty se zmnožily.

Svazáci uspořádali kateřinskou taneční zábavu.

2.srpna II. ročník Memoriálu Boháčka Josefa.

Na obrázku jsou mužstva Nikolčic a Křepic.

Na obrázku jsou mužstva Velkých Němčic a Šitbořic.

28.srpna se konala výstava obecní kroniky. Kolem sta občanů si přišlo prohlédnout starou i novou kroniku, jakož i bohatý dokumentační materiál z archívu kronikáře. Kulturní program se skládal z vystoupení dětí, svazáků a pěveckého kroužku ČSŽ. Bývalý nikolčický občan, spolupracovník kronikáře p. František Stejskal z Hodonína pronesl velmi pěkný projev.

Katolickým farářem je v Nikolčicích a Divákách Karel Mach nar. 1924 v Bystřici nad Pernštejnem.

Září bylo zase  vedro a sucho. To znamenalo snížení výnosu kukuřice a cukrovky.

1.září začal školní rok 1981/82

Učitelský sbor:

Ředitelka – Zdeňka Dostálová, zástupkyně Drahomíra Černá.

V. Drabálková, L. Drndavá, H. Fílová, H. Pavlacká, M. Bažantová, J. Černý, J. Kulíšková, J. Bulant, Z. Stossová, J. Čuta, M. Strouhal.

Pro učitele nejsou byty. V obci bydlí 3 učitelé, přechodně dva, ostatní dojíždějí z Brna, Velkých Němčic, Šitbořic, Rajhradu a z Hustopečí.

Žáci a učitelé chodí na jídlo do nové jídelny v mateřské škole.

20. září- vítání občánků.

V říjnu byly plískanice, které zhoršily podmínky pro sklizeň, leckde zamrzla řepa a brambory, sklizeň probíhala ve sněhu, ručně.. naši občané  jezdili na výpomoc do Boleradic.

 Vinných hroznů se urodilo méně než jindy, zato dobře vyzrály- sladkost kolem 20 st.

Stav lovné zvěře byl dobrý.

Na podzim bylo několik honů na bažanty a zajíce.

Hub bylo dost, v říjnu  rostly i pravé  hřiby. Po více než 15 letech kvetly a rodily duby. Správa polesí Diváky zorganizovala sběr žaludů, zapojily se  zaměstnankyně lesní správy, důchodci a školní mládež. Platilo se 7 Kč za kilo.

Oddíl kopané hostil a oplácel návštěvu sportovcům z Černošic u Tábora.

Svaz zahrádkářů pozval zahrádkáře ze Silotic okr. Trnava.

22. listopadu – vítání občánků

JZD vybudovalo první zpevněnou a bezprašnou polní cestu od Diváckého lesa po hřebeni Nikolčického hřbetu kolem Žarotínek, Záhumenic a Neuperů do Ziců.

Prosinec- ZDŠ zdobí monumentální tapiserie doplněná dřevěnou plastikou. Umělecké dílo o ploše 4 m2 má název        „ Buďte stromy a květy, ploďte užitek a krásu“. Autory jsou učitelé – výtvarníci Jiřina Kulíšková a Josef Černý.

Stará hospoda proti škole je konečně zbořena a na jejím místě vyrůstá nová stavba.

Římskokatolický kostel má novou fasádu díky svépomocné práci občanů.

Vánoce.  Půl metru sněhu, který napadl  za naprostého bezvětří.

Svazáci uspořádali silvestrovskou taneční zábavu.

1982

Mírná zima, jaro v pravý čas, léto jak má být- ideální počasí.

3.ledna z výboru TJ odstoupili Josef Bílek, P. Konečný a ze  zdravotních důvodů Miroslav Bílek.

 Nový předseda je Alois Nečas. Místopředseda Jan Jelínek 47.tajemník ing. Konečný Vojtěch.

17. ledna- vítání občánků.

Leden – ČSŽ uspořádal kurz drhání.  Kurz řídila Božena Mnacakanová.

25.30. ledna – V prostoru PrahyPlzněKarlových VarůLiberce a Litoměřic se uskutečnilo vojenské cvičení států Varšavské smlouvy Družba 82.

31. ledna až 5. února uspořádala škola pro žáky 7. třídy lyžařský kurz v Malenovicích pod Lysou horou. Vedoucím byl učitel Čuta.

31. ledna. Zlatá svatba manželů Jana a Ludmily Jelínkových.

20. února – Zmocněnec československé vlády převzal ve Švýcarsku od zástupců vlád USABritánie a Francie 18,4 tun československého měnového zlata, které bylo za druhé světové války uloupeno nacisty

7. 2. až 28. 2 proběhl zimní turnaj v kopané nazvaný  „ Pohár vítězného února Velké Němčice“.

(Nikolčice, Vranovice, Velké Němčice, Uherčice).

Naši vyhráli, ale svou hrou nenadchli.

24. února- slib pionýrů.

1-6. března probíhal kurs výroby cukrového pečiva, vedla jej Marie Jelínková.


Na obrázku je ukázka od paní Jelínkové.

12. března při příležitosti MDŽ naše ženy  také vystavovaly  své  výtvory – drhance.

28. března- vítání občánků.

30. března- rozloučení s branci. Byli to: Sedlo Zdeněk, Major Josef, Kováčik Štefan, Walter Miroslav, Studnice Luboš.

Až do jara probíhalo gymnastické cvičení při hudbě- Vedoucí Jindra Matulová, přidaly se také dívky z nejvyšších tříd základní školy.

30. dubna – slib pionýrů

Svaz zahrádkářů pořádal přednášku „ Pěstování zeleniny“. Dostavilo se 36 posluchačů.

Ples pořádala TJ Družstevník, maškarní bál pořádal ČSČK

Květen- Svaz požární ochrany- oddíl dětí a dorostu se zúčastnil okresního kola soutěže požárních hlídek v Perné. Získali první místo a postoupili do krajského kola. ( Cvičitel Alois Stejskal)

PO pod vedením Miroslava Strouhala uspořádala koncert Boba Frídla a jeho skupiny.

Červen – II. Nikolčické hry- lehká atletika, kopaná, plavání. Pozvány byly školy z Velkých Němčic, Klobouk, a Dolných Zelenic z okresu Trnava. Ti si odvezli ze šesti pohárů pět.

Rekordní produkce rostlinné výroby, vysoká užitkovost v živočišné výrobě. Bohatá úroda vinné révy. Nadbytek ovoce všeho druhu. Přidružené výrobě pro Zbrojovku se také dařilo.

Autodoprava. Nynější stav  mechanizace: 1. Avia 30 valník, 1.Avia 15 valník,1 MTS 24,1 V3S skříň, 1 RTB-T dobytčák, 2 V3S fekál, 1 MT-4  s hydraulickou rukou, 10 T-148,1 Autobus, 1 Avia 20- valník, 1 MT-5,1 V3S – pojízdná dílna, 1. autojeřáb, 3 dozery S-100. Zlepšila se organizace jízd (vytíženost vozidel) a podařilo se dosáhnout úspory nafty.

Výběrové rekreace. V zimním období 34 družstevníků a jejich  rodinných příslušníků, v létě  6  členů JZD.

Na letních táborech se rekreovalo 54 dětí ( Makov. okr. Čadca a Řešice u Znojma). Dotace PO Nikolčice ( 8 dětí). Zájezdy  tuzemské 313  účastníků ( 9 zájezdů), SSSR – 33 účastníků, NDR 20 účastníků ( družební JZD Manker)

Tradiční oslavy:

 Osvobození obce, MDŽ, výročí VŘSR. Tradiční krojované  veselice- májová zábava a jakubské hody- první pořádal SSM a druhou OB.

 1. Máj se slavil v Hustopečích. Bylo studené a deštivé počasí.
 2. června byla brigáda na hřišti. Stavěl se výčep a sklad materiálu.
13. června- vítání občánků.

30.června- SPOZ- rozloučení s vycházejícími žáky.

6. července – bylo zatmění Měsíce.

17. července uspořádala  TJ Družstevník oslavu 30. výročí nikolčické kopané, spojenou s pohoštěním a taneční zábavou. Fotbalisti se již druhým rokem udrželi v okresním přeboru.

Práce na přístavbě budovy MNV přístavbou nové zasedací místnosti s potřebnými provozními plochami. Byla dokončena hrubá stavba včetně zastřešení ( tyto práce byly skončeny v roce  1985). ( NČ II str 82)

V budově  MŠ byla provedena úprava kuchyně, jídelny, vstupní chodby do jídelny, bylo také provedeno nové ohrazení dvora. Do kuchyně pořízena nová výkonnější lednička.

 Na základní škole bylo opraveno sociální zařízení, nové obložení pisoárů včetně stěn, byla namontovány elektrické průtokové ohřívače.

 Na hřbitově byl vybudován smetník pro ukládání odpadů ze hřbitova.

V úseku ke konírně  byla vybudována místní komunikace včetně kanalizace.

Bezprašná vozovka byla vybudována v úseku Skály.

V prostoru hřiště TJ byla vybudována bezprašná víceúčelová plocha pro sportovní účely.

Projekty:

Byla vypracována studie přístavby základní školy a projekt na  vybudovaní II. etapy plynofikace obce.

Projekt na opravu potoka, projekt na řadové výstavby na Krátkých padělcích.

Nepodařila se dokončit výstavba nového hostince.

 Svaz zahrádkářů na podzim pořádal výstavu ovoce a zeleniny- účast a zájem občanů byl malý.

Myslivecké sdružení se sloučilo se Šitbořicemi a Divákami- spojení je členy přijímáno s rozpaky. Stav lovné zvěře velmi poklesl .V našem katastru bylo uloveno 40 zajíců a 60 bažantů.

Prior: stále čoudí.

1.září byl zahájen školní rok1982/83

Učitel Strouhal byl přeložen do Velkých Němčic a vedení PO převzala mladá učitelka Lenka Bínková.

M. Strouhal  ve Velkých Němčicích  založil „ Němčické hry“ a naše  škola se jich účastnila a  vyhrála tam.

Nikolčice se  stávají pojmem, dostávají se na špičku okresu hned za  městské školy v Břeclavi a Mikulově. Píše se o nás  také v novinách.

Ředitelkou školy je nadála Zdeňka Dostálová a ona je současně předsedkyní Sboru pro občanské záležitosti.

Učitelé:

Vlastimila Drabálková, Jarmila Horová, Lanka Bínková, Helena Pavlacká, Hana Fílová, Jaromír Čuta, Jaroslav Bulant, Josef Černý, Jiřina Kulíšková, Marta Bažantová, Zdeňka Stossová.

MŠ- Ředitelka Božena Trešková ( z Boleradic). Božena Mnacakanová.

SPOZ

4 x  za rok je vítání novorozeňat, 1x zlatá svatba, slib pionýrů a jisker, předávání občanských průkazů patnáctiletým, rozloučení s branci odcházejí na vojnu a s žáky, kteří vyšli  školu. Blahopřání starším občanům a k významným osobním  výročím, prováděny návštěvy u starších občanů 80 let. Blahopřání novomanželům a kondolence rodinám zesnulých.

26.září – vítání občánků.

27. září- rozloučení s branci. Byli to: Pavel Strouhal, Josef Strouhal.

7.listopadu- vítání občánků.

Nikolčické fonotéky jsou oblíbeny i mezi přespolní mládeží. SSM jich zorganizovalo pět. Jako DJ působí ing. Stanislav Staněk, který vlastní bohatou zásobu kvalitních nahrávek a dokonalou zvukovou i optickou aparaturu.

1983

Významný srážkový deficit.

1. ledna vychází místní zpravodaj pod názvem „Nikolčický zpravodaj“. Přináší různé zprávy o místním dění, články z vlastivědy a historie obce. Vydává ho kulturně školská komise a osvětová beseda ve spolupráci s kronikářem obce. Vlastivědné články píše Josef Černý, sportovní zprávy nejčastěji Jaromír Čuta, společenskou kroniku má na starosti Libuše Brychtová, občas vyšly články i jiných přispěvatelů. Tisk zajišťuje v JZD ing. Helena Kokešová. Do domů časopis  donáší poštovní doručovatelka Milena Vahalová. Dle reakce občanů je časopis potřebný, žádaný a oblíbený.

V tomto roce vyšlo 10 čísel.

12. ledna se koná v sále Osvětové besedy Nikolčická lyra- poprvé i pro veřejnost.

14. ledna je společenský ples, kde hraje Lácaranka z Kobylí.

22. ledna pořádá MS se sídlem v Šitbořicích ples v sále sokolovny v Šitbořicích.

U nás se uskutečnil dětský karneval, měl tříhodinový bohatý program. V maskách byly i starší ročníky. Nacvičily úvodní taneční vystoupení. Pořádal ČSŽ.

Sedmáci byli tou dobou na lyžařském výcviku v Malenovicích. Hlavním vedoucím byl Jaromír Čuta.

28.ledna zemřel Louis de Funèsfrancouzský herec a komik (* 31. července 1914)

5. února ples v Nikolčicích pořádá SRPŠ. Hraje hudba JZD Vranovice.

13. února pořádají zahrádkáři výstavu vín s pojenou s ostatkovou zábavou. Přijeli  také vinaři z družební slovenské organizace Siladice okr. Trnava. Účast domácích byla slabá.

Hodnocení vín, bylo již 6. února.

Studené jaro způsobilo opoždění vegetace.

V předjaří proběhl kurs pletení (Marie Nečasová) a kurs studené kuchyně.

4. března – Těžce nemocný Václav Havel byl na žádost Charty 77 propuštěn z vězení.

6. března oslava MDŽ. Organizoval ČSŽ při barevné diskohudbě, kterou uváděl ing. Staněk a také bylo vystoupení dívčího folklórního souboru z Divák, který pod vedením Marie Němečkové předvedl písně z Hustopečska a pokračoval netradičně vystoupení souboru MIX.

SPOZ v rámci MDŽ provedl návštěvu u sedmi osamělých straších žen s drobnou pozorností.

Taneční kroužek MIX vedeny učitelkou Janáčkovou získal 1. místo v okresním kole v soutěži Zlatá růže. Předvedl džesbaletní skladbu Život.

15. března  zemřel  Oldřich Nový, český herec (* 7. srpna 1899)

24. března- rozloučení s branci. Byli to: Jiří Němeček, Karel Sedlák, Vlastislav Klobása, Vladimír Vrbas.

28.března – Orgány StB podnikly pod názvem akce „Vír“ plošný zátah proti řeholníkům františkánského řádu na celém území Československa, který zahrnoval domovní prohlídky a výslechy.

10. dubna- vítání občánků ( poslední zápis v kronice SPOZ)

15.dubna- oslava 38. výročí osvobození obce. Tento den převzalo 11 patnáctiletých školáků občanský průkaz.

Atletický kroužek učitele Čuty získal v okresním přeboru v atletice nejvyšší počet medailí. Například. Padevět 3. místo na 1000m, Bažantová 1. místo na 600 m, Brychtová 1. místo na 800m. Další medaile získali Koutný, Papež, Rabovský a Otřísalová.

 Účastnili se také „Běhu osvobození Přísnotic“ a  v konkurenci celého kraje získali naši žáci na trati 1000m dvě vítězství              (Papež, Bažantová) a jedno 3. místo (Brychtová).

Václav Pokorný tam získal druhé místo, stejně jako později v Ivančicích, Břeclavi a Mikulčicích.V běhu MF Pokorný vítězí a postupuje do krajského kola. Na okresních přeborech v LA se Pokorný stává přeborníkem okresu na 800 m. Je  vítězem také běhu RP a postupuje do krajského kola. ( NČ I str 75)

17. dubna předvelikonoční burzu oblečení a obutí uspořádal ČSŽ.

 Poslední rozloučení s občanem Janem Vahalou.

25. dubna setí okurek, žel nevzešly a nedaly žádnou úrodu. Podobně to bylo s rajčaty a paprikou.

Meruňky zrály o 14 dní později, ale bylo jich dost.

1.května je vypraven autobus s vlekem od školy. Žáci a občané jedou oslavovat 1. máj do Hustopečí.

Květen- slib pionýrů.

Kino přerušuje provoz. Je ztrátový, není zájem a účast.

25. května- Sbor pro občanské záležitosti  (SPOZ) má 8 členek. Předsedkyní je ředitelka  školy Zdeňka Dostálová.

 4 x  bylo vítání občánků. Všem občanům nad 70 let posílá sbor písemné blahopřání k narozeninám (54), občany nad 80 let zástupci sboru osobně navštěvují a předávají písemná blahopřání a dárek. Paní Terezii Langové 87 let, která bydlí v Gottwaldově bylo posláno blahopřání a dárek. Poštou. Panu Karlu Hrabcovi k 80. narozeninám bylo zajištěno hudební blahopřání v Čs. rozhlase.

Všem novomanželům byla zaslána blahopřání, rodinám zesnulých byla místním rozhlasem vysílána  relace. Ke dni učitelů rozeslal sbor blahopřání učitelům ZŠ a MŠ.

Ke 30. výročí založení SPOZ v Nikolčicích se konal slavnostní aktiv a byla rozdána uznání Zdeňce Dostálové, Anděle Lízalové, Libuši Brychtové, Boženě Mnacakanové, Josefu Černému a Vlastimile Drabálkové.

27.a.28. května jeli naši žáci do Zelnic na XXII Zelenické hry, kde se  naši  žáci umístili na druhém místě.

30.května – Setkání vůdců zemí Varšavské smlouvy v Praze.

28. května sraz absolventů ZŠ, kteří ukončili školní docházku v roce 1963 (Po 20 letech).

Odpov. Pavel Urbánek

11. června sraz absolventů ZŠ, kteří ukončili školní docházku v roce 1968 (Po 15 letech).

Odpov. Ing.Václav Hlaváček

A stejný den měli sraz padesátníci odpov. Květoslava Petrlová.

3. a 14. června se konal III. ročník Nikolčických her. Zúčastnily se základní školy z Nikolčic, Velkých Němčic, Zaječí a družební Dolní Zelnice z okresu Trnava. Soutěžilo se v lehké atletice, kopané a  vybíjené. Večer byl pestrý program složený z písní, tanců a scének. Vyhrála opět  škola ze Zelnic, Nikolčice byly druhé.

 K nejúspěšnějším  reprezentantům naší školy patřili: Pavel Papež, Jiří Koutný, Dana Brychtová, Marie Hromková, Josef Kún, Markéta Pešťálová, Marie Majorová, Markéta Bažantová, Radek Kaňa aj.

38 žáků se zúčastnilo 22. ročníku Zelenických her. Naši byli druzí.

26. července – Jarmila Kratochvílová zaběhla v Mnichově světový rekord na 800 metrů.

30. června se uskutečnilo rozloučení se 44 žáky, kteří opustili základní školu.

ČSPO pořádal tradiční jakubské hody. Obětavá práce pořadatelů, ale i stárků a stárek spolu s příznivým počasím vynesly zdařilou zábavu a spokojenost občanů.

V červenci – větrná smršť.

Na základní škole  byly namontovány nové hromosvody a   dokončeno jejich uzemnění.

U hřbitova  byl vybudován kanalizační sběrač.

TJ vybudovala krytou kanalizaci podél západní strany hřiště.

V ulici „ Silnice“ (ke Štukyním) je konečně nový asfaltový povrch.

21. července byla dokončena stavba nového hostince a dána  k užívání malou slavností.

25 srpna byl uveřejněn článek v novinách Nový život o naší ředitelce školy Zdeňce Dostálové, která oslavila 55. narozeniny. Obdržela významné státní vyznamenání.

1.září byl zahájen školní rok 1983/84. Sbor přivítal 27 prvňáčků.

Učitelský sbor:

Vlastimila Drabálková, Jarmila Horová, Lanka Bínková, Helena Pavlacká, Hana Fílová, Marie Černá, J. Říhovský, Jaromír Čuta,  Josef Černý, Jiřina Kulíšková, Marta Bažantová, Zdeňka Stossová, dále Anna Svobodová, Květa Charvátová.

2. září zemřel náhle po těžké nemoci ve věku 52 let Miroslav Bílek.  

Zakládající člen TJ Družstevník, výborný fotbalista a dlouholetý obětavý  funkcionář.

Sovětské stíhačky sestřelily civilní dopravní letadlo, zahynulo všech 269 osob na palubě.

Málo deště způsobilo  předčasné zaschnutí brambor a kukuřice, byly také nižší výnosy cukrovky

Ale naopak byla velká úroda hroznů.

V obci vyschlo několik studní (hlavně na dolním konci). Lidé   chodili k obecní studni před č. 5, která kupodivu stačila všem.

Fotografie je z roku 2019

Plynofikace obce. Bylo položeno 2000 m potrubí na východní straně obce, na které bude napojeno 100 rodinných domků, veřejné budovy dům OB. V září se již topilo v budově MNV a v MŠ. Převážnou část trasy kopali občané ručně.

Byla také dobudována nová zasedací  síň MNV

17. září uspořádal Svaz požární ochrany oslavu 85 let založení  Hasičského spolku ( v roce 1898). Byl pořádán velký táborový oheň.

 Družstvo dorostenců vyhrálo první místo v okresní soutěži v Podivíně.

3.října zemřel ve věku 72 let Václav Nečas.

16. října – ČSŽ pořádá v sále OB  burzu podzimního a zimního ošacená, botů a sportovních potřeb

24. října – Vlády ČSSR a SSSR přednesly záměr zahájení příprav k rozmístění sovětských raket operačně taktického účelu na území Československa. Oficiálním důvodem byla reakce na rozmístění amerických střel s plochou drahou letu Pershing 2, a tedy snaha o udržení rovnováhy sil v Evropě.

Vinobraní bylo zpožděno, protáhlo se až do konce  října. Bobule byly drobné a nevyzrálé. Vína bylo nutno odkyselovat, aby byla  chutná a aromatická.

TJ oddíl kopané po jarní sezóně sestoupilo do III. třídy, ale po podzimním kole je ve své skupině na 1. místě. Dorostenci a žáci jsou poslední.

18. listopadu –v Praze  bylo při příležitosti stého výročí otevření po 7 let trvající rekonstrukci znovu zprovozněno Národní divadlo. Provoz divadla byl symbolicky zahájen představením Smetanovy opery Libuše. Součástí rekonstrukce byla také výstavba budovy Nové scény sousedící s objektem starého Národního divadla. Provoz v moderně pojatém objektu podle návrhu architekta Karla Pragera byl zahájen o den později představením Strakonický dudák.

ČSZ nakupuje pro občany hnojiva, bramborovou sadbu, sazenice stromů Hospodářem je Mina Kaplan. ČSZ má v péči místní šrotovnu a výkupnu ovoce. Ovoce odebírá brněnská Fruta.

Svaz  chovatelů drobného hospodářského zvířectva, organizuje výkup králíků, zabezpečuje očkování králíků proti myxomatóze, zajišťuje  krmiva. Členové chovají králíky a drůbež ale  také nutrie.

Sklizeň cukrovky byla nadprůměrná.

Farma Nikolčice se zaměřila na výrobu selat.

Včelařům  hrozí varroóza což je nemoc, kterou způsobuje  parazit  kleštík včelí. Před dvěma lety se tato nemoc objevila na Slovensku. U nás zatím nebyla  rozšířena.

25. listopadu – Na české území byly umístěny ruské rakety středního doletu jako reakce na aktivitu USA.

V listopadu – větrná smršť.

Český svaz žen ČSŽ má koncem roku 84 členek. Výbor je sedmi členný. Předsedkyní je Drahomíra Černá.

Plné dva autobusy jely na  zájezd do Gottwaldova. Lešné a Luhačovic. Každoročně organizují zájezd do divadla a do kinokavárny. Uspořádal  3 x burzu oděvů, obuvi a sportovních potřeb- akce se však neujala.

V zimě probíhá  džezgymnastické cvičení vedené Martou Staňkovou v sále OB.

Koncem  roku je téměř stavebně dokončena přístavba MNV.

Byl vypracován projekt na přístavbu tělocvičny u základní školy.

7.prosince  ČSŽ připravil  výstavu ručních prací ( pletení, háčkování,  vyšívání, šití, drhání  neboli makramé je technika vázání nití a šňůrek, kterou se zhotovují prolamované plošné textilie..)

31. prosince mělo družstvo 854 členů a z toho 440 pracujících.

MNV registruje 10 vážných zájemců o výstavbu rodinných domků.

Většina bude mít formu „řadovky“ pod Padělky (u hřiště).

Občané tento rok odpracovali 51 700 brigádnických hodin.

1984

7. ledna – ples SRPŠ. Hrála hudba JZD Vranovice.

21.ledna – dětský karneval.

28. ledna ples ČSŽ. Hrála také hudba JZD Vranovice.

31. ledna – V pražském IKEMu lékaři provedli první úspěšnou transplantaci srdce ve východní Evropě.

18. února při fonotéce někdo spustil v sále OB dýmovnici.

22. února „Kurs studené kuchyně“- 40 účastnic.

Kino se promítá 1 x měsíčně- neprosperuje, účast je velmi malá.

OB má nový výbor:

 V čele stojí Antonín Zoubek, protože dosavadní předseda Josef  Černý požádal o zproštění pro přemíru funkcí.Tuto funkci vykonával více než 15 let.

V únoru každou středu cvičí ženy v sále OB pod vedením Aleny Vintrlíkové.

Škola  měla pro žáky 7. třídy lyžařský kurs v Malenovicích v Beskydech, ale vypukla mezi žáky epidemie chřipky.

Včelaři kontrolují úly kvůli varroóze.

9. března druhý kurs studené kuchyně

ČSŽ pořádá každé úterý kurs pletení. Vede Marie Nečasová.

10. března večírek pro členky ČSŽ s filmem, tancem a pohoštěním.

11. března odpoledne oslava MDŽ- program mají na starosti  žáci ZŠ a MŠ.

Zájezd do Siladic do družební organizace.

Beseda s hustopečským spisovatelem Vlastimilem Milotou.

Série přespolních běhů v celém kraji. Žáci získali několik cenných úspěchů. Na závodech v Břeclavi, Přísnoticích, Ivančicích a Mikulčicích získali běžci Václav Pokorný, Markéta Bažantová druhá a třetí místa. Běh Mladé fronty v Hustopečích zvítězil v běhu na 1000m Václav Pokorný a vybojoval účast v krajském finále.

16. června – V Nikolčicích sehrál divadelní hru Vl. Konstantinova „ Prázdninový románek“ ochotnický  divadelní soubor z Gottwaldova. Pořádá ČSŽ.

Šúrovské hry

IV. Nikolčické hry. Vítězem se poprvé staly Nikolčice, porazily Zelenice, Velké Němčice a Těšany.

Nejlepšími sportovci jsou Václav Pokorný, Petr Sokolář, Martin Vintrlík, Markéta Pešťálová, Markéta Bažantová. Soutěžilo se v atletice, kopané a házené.

15.července proběhl I. ročník. Memoriál Miroslava Bílka.

Pohárového turnaje na počest zesnulého dlouholetého hráče a funkcionáře družstevníka Nikolčic se zúčastňují:

Družební Sokol Zelenice z okresu Trenčín, družební IBS Brno, Sokol Šitbořice a Družstevník Nikolčice. Hrálo se v deštivém počasí a naši vyhráli.

Hody

Letní karneval srpen 1984

Školní rok 1984/85

Učitelský sbor:

Vlastimila Drabálková, Jarmila Horová (odešla na MD), Lenka Bínková, Helena Pavlacká, Jana Kleinová, Anna Svobodová,  Jiří Říhovský, Jaromír Čuta, Josef Černý, Jiřina Kulíšková, Marta Bažantová, Zdeňka Stossová, dále Anna Svobodová, Květa Charvátová.

Vychovatelkou školní družiny je Ludmila Skřivánková.

Vstoupil v platnost nový zákon o desetileté povinné školní docházce. Každý žák musí přejít na střední školu. Střední školou se rozumí jednak gymnasium či střední odborná škola (třeba průmyslovka), jednak střední odborné učiliště (SOU).

5.14. září – Ve vojenských prostorech ČSSR se konalo spojenecké vojenské cvičení armád států Varšavské smlouvy Štít 84

V září se konaly srazy ročníků 1954 a 1944. Prohlídka školy, potom posezení v novém hostinci.

V roce 1984 byla hlavním a velice náročným úkolem druhá etapa plynofikace obce. Bylo  položeno  víc než 2 km plynového potrubí na východní straně obce, na které bude postupně napojeno kolem sta rodinných  domků a  většina veřejných budov.. Převážnou  část trasy kopali občané  ručně… (NČ II str. 82)

… V této době za předsedy Mnacakanova a později za starosty Konečného doznala vesnice nebývalého rozkvětu, vyrovnala se, ba  v mnoha ohledech i předběhla nejlépe vybavené obce.

5. října se v prostoru parkuru konala okresní výstava dobytka. Pořadatelem byl Krajský plemenářský podnik- středisko Hustopeče a naše JZD.

5.října – kulturní, školská komise pořádá zdravotní přednášku pro mládež „Výběr vhodného partnera“, přišla jen hrstka zájemců.

7. října. Stejná komise uspořádala  besedu s důchodci s malým pohoštěním a kulturním programem. S kytičkou se pamatovalo na nejstarší občany: Marii Kučerovou a Josefa Hlaváčka. Projev přednesl předseda MNV, pak bylo džesbaletní vystoupení souboru MIX, zazpíval dívčí soubor z Divák a zatančil dětský soubor místní ZŠ.

Knihovnu vede Jitka Urbánková, je registrováno 100 čtenářů. Knihovna je umístěna v malé nevyhovující místnosti v budově MŠ.

ČZS. Dlouholetý předseda Jaroslav Brychta se zřekl  funkce.

V Nikolčickém časopise začal vycházet seriál „ Z letopisů“. Kronikář obce v nich seznámil  občany se  všemi fakty, která jsou známa  z minulosti Nikolčic. V druhé části roku byl seriál nahrazen novým názvem: „Nikolčičáci“. Byl o zajímavých lidech, na které vzpomínají pamětníci. Vyšlo 11 čísel.

Kronika obce s přílohami se zúčastnila okresního kola soutěže kronik ke 40. výročí osvobození Československa. Obdržela čestné uznání. Líbily se přílohy, zejména „Historie ochotnického divadla v Nikolčicích“.

JZD započalo s rekultivací Podlétní. První vinice JZD vysazené na úzkých, dvouřadých terasách, dosloužily. Nahradí je velkoplošné terasy, jaké již dříve vznikly ve Vofaperkách, Zecích, Jizbách, Šichtách.

Letos se nepěstovala v katastru Nikolčic cukrová řepa.

Novou bezprašnou vozovku vybudovalo JZD pro svou potřebu vedoucí ze Šitbořic přes Šitbořické kopce, nad Půtněmi, na státní silnici 54 navazuje nová vozovka u kříže nad Půtněmi.

Pokračuje úbytek zvěře v naší přírodě. Vůbec nebylo možno pořádat hon na zajíce. Na bažanty byly uspořádány 2 hony.

V katastru JZD  bratří Mrštíků se objevila vzteklina. Byla prokázána zejména u lišek.

1985

Tento rok lze charakterizovat přemírou srážek. Pamětníci tvrdí, že od roku 1929 takové nezažili. Teploty v lednu klesly na mínus 30 st. C a totéž se opakovalo v únoru. Utrpěly vinice, úplně zmrzly, musely být vykáceny. Úroda 10 %. Včelaři také neměli výnosy. Brambory postihla plísňová hniloba. Plísní byla postižena také zelenina, pěstování vojtěškového semene se  nezdařilo, ale v obilnářství byla úroda velká, a stejně tak se  dařilo cukrovce. Velké výnosy mělo pěstování tabáku v Šitbořicích.

18. ledna ČSŽ pořádá společenský ples- hraje Sobůlanka, Zahájení provedl džesbaletní soubor MIX, která nacvičuje s. Staňková.

Lyžařský  kurs

31. ledna obdrželi žáci pololetní vysvědčení. Poprvé byli klasifikováni podle nového klasifikačního řádu. Prospěl s vyznamenáním, prospěl velmi  dobře, prospěl, neprospěl  a chování: velmi dobré, uspokojivé, méně uspokojivé a neuspokojivé.

2. února diskoples- sportovci.

ČZS organizoval výstavu vín spojenou s ostatkovou zábavou a také byla přednáška „ Pěstování a ochrana  vinné révy“ ( ing. Míša a ing.Pazderka z VŠ v Lednici) Organizace má 83  členů.

Jaroslav Urbánek- předseda, Jiří Petrla -místopředseda, Milan Mikáč- jednatel, ing.Vlastimil Vozdecký- pokladník, Milan Kaplan-  hospodář, členové: Jan Hirš, Jan Hirsch, Zdeněk Šušna, Josef Fic, Josef Major, Jaroslav Svoboda, Štěpán Rozkydal a Oldřich Vašíček.

16.února bylo předvedeno 109 vzorků na malé výstavce vín zahrádkářů, potom následoval disko večírek. Vína byla z loňského chladného počasí trochu tvrdší, ale aromatická a chutná. A také vesměs dobře udělaná a dobře ošetřená.

Budou muset stačit na dva roky, protože letos víno nebude.

20. února se uskutečnila lékařská přednáška s obvodní lékařskou MUDr. Hubačovou. Karneval

8. března – oslava MDŽ. Vystoupil dětský taneční soubor a také džez gymnastický soubor žen, oba kolektivy vede učitelka Marta Staňková. Zazpíval smíšený pěvecký soubor vedený Josefem Černým.

10. března – oslava MDŽ. Byla menší účast, protože probíhala chřipková epidemie.

12. března 30. výročí založení ČSČK. Slavnostní schůze se konala v místním pohostinství.

16. dubna byla otevřena nová zasedací místnost a obřadní síň MNV ku 40. výročí osvobození obce.

Síň je napojena na plynové vytápění, kapacita je 80 míst. Byla vybavena moderním nábytkem, dřevěným obložením stěn, 4 velkými tapiseriemi art-protis zhotovenými učiteli výtvarníky Jiřinou Kulíškovou a Josefem Černým. Jejich námětem jsou 4 roční období.

Co je to  art protis? Je to netkaná dekorativní textilie                    „ namalovaná vlnou“, tj. nakladená z různobarevného ovčího rouna plošně prošitá speciálním  šicím strojem. Tento výtvarný obor je československým patentem a provádí se na jediném místě na světě- v brněnském podniku Vlněna.

V ZŠ byla provedena přístavba kabinetů, generální oprava elektroinstalace, oprava kotelny, nová střechy.

14. května uspořádána ČSŽ beseda u samovaru s manželi Jarošovými z Hustopečí ( námořník a učitelka), kteří studovali v SSSR. Podávala se specialita- kuře po ázerbajdžánsku, kterou připravila předsedkyně organizace Drahomíra Černá.

21.24. května – Západní část Jihomoravského a jižní část Východočeského kraje zasáhly povodně. 

7. dubna – 3. května – V Praze se konalo mistrovství světa v ledním hokeji. Ve finálovém utkání ČSSR proti Kanadě zvítězili českoslovenští hokejisté a stali se mistry světa.

24. a 25.května proběhl V. ročník Nikolčických her. Zúčastněné školy: Zelenice, Velké Němčice, Nikolčice Vyhráli žáci ze Zelnice. Mezi hosty byl i nový ředitel Zelenické školy Milan Ryba.

31.května se zúčastnilo 35 žáků 24. ročníku Zelenických her. Obsadily 4. místo.

Sál OB byl rekonstruován, kanceláře MNV přemístěny do dnešní podoby.

TJ. Oddíl kopané nemohl po celý rok hrát na vlastním hřišti, protože hřiště bylo v rekonstrukci, zorané a pěstoval se nový trávník.

Domácí zápasy se hrály v Kurdějově, mužstvo kleslo na spodní příčky tabulky.

Kolem hřiště  byl vybudován zavlažovací systém. Podél hřiště byla vybudována kanalizace.

Předseda oddílu byl Milan Kaplan.

Byla postavena nová prodejna potravin.

Provedena modernizace a rozšíření místního rozhlasu a veřejného osvětlení.

Na křižovatce Diváky – Kurdějov byla postavena menší kovová čekárna u zastávky autobusů.

Větší prosklená čekárna byla zřízena u základní školy. Další čekárna byla postavena u prodejny potravin.

Kino přestalo fungovat, vysoká ztrátovost, prakticky také ustala činnost Osvětové besedy.

Spartakiáda

25. května proběhla místní spartakiáda. Skladbu mladších žáků nacvičovala Lenka Bínová, mladších žákyň Helena Pavlacká, starších žáků Jaromír Čuta a starších žákyň Zdeňka Stossová, učitelé ZŠ. Nácvik byl znesnadněn okolností, že nebylo v provozu hřiště. Cvičení proběhlo na asfaltové ploše. Nejvíce se líbila skladba starších žákyň „Poupata“.  Naši žáci také cvičili na okrskové spartakiádě v Hustopečích, starší žákyně na okresní spartakiádě v Břeclavi.

Skladba mladších žáků.

27.30. června – Na Strahovském stadionu v Praze se konala historicky poslední – 6. československá spartakiáda.

V ulicích od č. 48 po č. 42 byla upravena panelová silnice rozšířením o samostatný asfaltový povrch pro východní  řadu domů, jejíž obyvatelé se až dosud museli k panelovce prošlapávat blátem. Rovněž od kostela ke hřišti byl položen asfaltový koberec.

MNV financoval dva průzkumné vrty, které měly najít vodu pro zásobování ZŠ a MŠ. V hloubce 20 m byla na obou místech, tj. za hřištěm a před domem č. 63, voda opravdu nalezena. Práce na tomto nevelkém úkolu trvala více než půl roku a byla občany oprávněně kritizována.

ČSŽ pracoval přes prázdniny s dětmi: plavání, táboráky, výlet k památníku do Křepic, letní dětský karneval na hřišti, třídenní táboření pod stany..

Libuše Klobásová se zúčastnila soutěže v recitaci na okresní  soutěži

ČSŽ vyhlásila a vyhodnotila soutěž o nejlepší předzahrádku. Na prvních místech se umístily: Anna Vlková, Emilie Strouhalová a Kristina Otřísalová.

19.srpna  si prohlédli kroniku hosté z Baku.

ČSZ organizuje  výkup ovoce, šrotování obilí, prodej hnojiv, bramborové sadby a potřeb pro zahrádkáře.

1.září byl zahájen školní rok 1985/86

Ludmila Skřivánková, Vlastimila Drabálková, Lenka Bínková, Helena Pavlacká, Marta Staňková, Jana Kleinová, Anna Svobodová,  Jiří Říhovský,  PraeDr. Jaromír Čuta, Josef Černý, Jiřina Kulíšková, Marta Bažantová, Zdeňka Stossová.

Dále Jarmila Novotňáková, Jarmila Odvářková, Květa Charvátová.

5. října ČSČK organizuje sběr prázdných makovic.

V říjnu vyšlo poslední číslo Nikolčického časopisu. JZD odmítlo nadále časopis  tisknout a  rozmnožovat.

13. listopadu se ohlásila zima, nestačily vzejít ozimy.

5. prosince se pěvecký kroužek ČSŽ  zúčastnil na okresní přehlídce v Břeclavi.

V závěru roku byla zahájena oprava a rekonstrukce požární zbrojnice v bývalé stodole za MŠ.

Koncem roku napadl sníh- tedy nebyly vánoce na blátě.

Přidružená  výroba  pro Zbrojovku se  dařila.

7.9.2020  byla  v zasedací místnosti OÚ výstava  fotografií  z uvedeného období, projekce a živá beseda.

Pětiletí 1981-1985