1976

Mírná zima, velmi suché léto. Svět zažil nejsušší rok za posledních 150 let. Tiskem proběhly zprávy, že ve Španělsku je voda na příděl, ve Francii museli pobít několik desítek tisíc kusů dobytka pro nedostatek krmiv.

5.ledna zemřel náhle při vyučování na infarkt  učitel Cyril Hanák.

 Učitelka Drahomír Černá  ukončila svou MD a nastoupila 1. února místo zemřelého učitele.

29. ledna vystoupil na tiskové konferenci v Praze agent StB Pavel Minařík, který 1969–1975 působil v mnichovském sídle rádia Svobodná Evropa, kde plánoval různé akce na znemožnění vysílání této stanice, vč. teroristických útoků.

10. února. Zlatá svatba manželů Václava a Marie Kučerových

Od února provádějí služby města Hustopečí 1 x týdně odvoz popela. Dokončeno 12 nových bytů v bytovce a 12 mladých družstevních rodin se mohlo nastěhovat. Bytovky byly rozestavěny 6 let.

14.-22. února absolvovali žáci 7. tříd lyžařský výcvik v Panském  Poli u Rokytnice v Orlických horách

7.března pak  škola organizovala lyžařský výcvik do Jeseníků.

13.března. Zlatá svatba manželů Josefa a Marie Šnoblových.

14. března byla uspořádána beseda s důchodci, z pozvaných 190 se dostavilo 100. Vyslechli kulturní program dětí, přijali pohoštění a shlédli film.

28. března zemřel bývalý předseda JZD Jaroslav Pavlík (NČ II str. 63).

Sbor pro občanské záležitosti již několik let pravidelně vítá nové občánky, předává mladistvým občanské průkazy, pamatuje na významná jubilea občanů.

Na snímcích:

L- Brychtová, účetní MNV,

A. Lízalová, předsedkyně Sboru, předsedkyně VO KSČ,

Z. Dostálová, ředitelka ZDŠ.

Patnáctiletí v roce 1976

9.května- vítání občánků.

Divadelní kroužek vedený Josefem Černým hrál hru J. Kavana Babička je formát.

1. a 2. května se konalo představení na počest slavných májových dnů.

Babička je formát. Námět byl také zfilmován s názvem Páté kolo u vozu. Hrála se po Nikolčicích i v Kloboukách.

Členové Osvětové besedy: Josef Černý, předseda, Milena Vahalová, hospodář a správa sálu OB, Fr. Vintrlík, vedoucí kina, Ing. Oldřich Nečas, Fr. Svobodová, Libuše Klobásová.

20. června fotbalové mužstvo Československa zvítězilo na penalty ve finálovém utkání Mistrovství Evropy v Bělehradě nad mužstvem NSR. Českoslovenští fotbalisté se tak stali poprvé v historii mistry Evropy.

Zelenické hry

„Oheň míru“

Žáci 1976

Zač. července zákaz rozdělávání ohňů v přírodě. Žně začaly brzy, úroda byla průměrná.

28. července – největší letecká havárie ČSA na území ČSSR.

Srpen: Začíná pršet, části brambor to pomohlo, i řepa narostla. Nejhůře na tom byla kukuřice. Vojtěška dala jednu plnohodnotnou seč, druhá nestála za to a třetí se ani nesklízela.

Ořešáky postihl jarní mráz, meruněk bylo průměrně. Sklizeň vinné révy byla nižší. Modré ovoce stiženo silnou červivostí, celkově bylo mnoho mšic.

Sklizeň hroznů na vinohradu: zleva první řada: Matýšek Fr., Urbánek Pavel, … Druhá řada zleva: Vedra Adolf, …   

Včelaři měli lepší sezónu než v minulém roce, ale stále to nebyl průměr. Houbařská sezóna se posunula do pozdního léta, nejvíce bylo bedel. Výskyt lovné zvěře byl pod průměrem. Projevila se chemizace zemědělství. A mnoho přejetých zajíců na silnicích. Už druhý rok nemohli naši myslivci pozvat na hon zahraniční lovce, jak bývalo dříve pravidlem.

Vznikly další velkoplošné terasy v trati Pisingry, byly vyklizeny adaptované stáje za humny, zůstaly v provozu stáje pro koně. Pracuje zde jezdecký kroužek SSM, vedoucím je Karel Růžička.

29. srpna byl uspořádán jezdecký den.

31.srpna byla zrušena dvojtřídní škola v Divákách a jejich žáci a učitelé přešli do Nikolčic.  V budově bývalé školy v Divákách byly umístěny 1. a 2. třída

Učitelský sbor:

Jiřina Jandová, Zdenka Kemsová, Helena Pavlacká, Eva Balážová,Vlastimila Drabálková, Alena Tikalová, Jiřina Kulíšková, Alena Markvartová, Drahomíra Černá, Marta Bažantová, Jaroslav Bulant, Josef Černý a Ludmila Chemišincová.

 Zástupcem ředitelky Zdeňky Dostálové se stal bývalý ředitel ZDŠ Diváky Josef Svatoň.

6. října předvolební schůze a také výstava výtvarných prací bývalých žáků školy. Zúčastnili se i kandidáti voleb: Fr. Fejtuša (kandidoval do Sněmovny národů), Anna Kunstová (do České národní rady) a Ing. Marie Pavlíková (do ONV).

13. října měl pohřeb Oldřich Frimmel, tragicky zahynul na vojně.

18. října návštěva sovětských turistů. Žáci školy pro ně připravili  kulturní program.

Volby připravovala volební komise: Anděla Lízalová, předsedkyně, V. Bartoňková, tajemnice, L. Brychtová a členové A. Matýšek, J. Svoboda, J. Jelínek.

22. a 23. října probíhaly volby. Volební místnost vyzdobila organizace zahrádkářů. Volby řídila okrsková volební komise (předseda A. Bílek, mp. J. Brychta, taj. D. Černá, členové J. Máj, Vl. Svoboda, Josef Bílek, A. Petrla, R. Šťavíková. K volbám přišel i nejstarší občan Martin Bílek. Hrála dechovka.

Zvoleni: do Federálního shromáždění, Sněmovny národů a lidu: Fr. Fejťuša, Ing. Leopold Lír, do České národní rady: Anna Kunstová, členka JZD Mikulov, do Jihomoravského KNV: Josef Přibyl, dělník STS Hustopeče, do ONV Břeclav: Ing. Marie Pavlíková, agronomka JZD bří Mrštíků, do MNV Nikolčice: Fr. Strouhal, Jaroslav Lízal, Miroslav Bartoněk, Fr. Kozák, Ing. Vojtěch Konečný, Miroslav Mnacakanov, Jan Mikáč, Ing. Oldřich Nečas, Věra Prchalová, Miroslav Bílek, Josef Bystřický, Zdeňka Dostálová, Karel Jelínek, Ing. Helena Kokešová, Fr. Koutný, Jaromír Nečas, Josef Neuberg, Fr. Otřísal, Květoslava Petrlová, Fr. Svobodová, V. Svoboda, Pavel Urbánek, Milena Vahalová.

Po volbách byla utvořena rada MNV a jednotlivé komise:

Fr. Strouhal, předseda MNV, Jaroslav Lízal, tajemník, Miroslav Bartoněk, předseda komise pro výstavbu, Ing. Oldřich Nečas, předseda komise kulturní a sociální, Fr. Kozák, Miroslav Mnacakanov, Jan Mikáč, Ing. Vojtěch Konečný, Věra Prchalová.

Akce „Z“ byly zaměřeny především na budování komunikací.

19. prosince – vítání občánků.

Vlivem extrémního sucha byla rostlinná výroba splněna na 62 %, živočišná na 97 %. Škody způsobené suchem se odhadují na 10 miliónů Kč. Schodek v hospodaření činí 2 464 000 Kčs.

V tomto roce nefunguje v obci knihovna.

V Nikolčicích není tělocvična. Jedna polovina žáků cvičí v sále víceúčelového kulturního domu, druhá polovina ve třídách.

1976 – Kdo z mladých ještě ví, že se tady říkalo „ve Strakovým“ a „ v Michálkovým kopci “ ?

1977

V lednu se v Nikolčicích lyžovalo, napadlo 30 cm sněhu. Dlouho ale nevydržel, přišlo oteplení, déšť, vznikly náplavy a povodně.

1. ledna je v provozu MLK. Vedoucí je Libuše Urbánková. Knihovnu řídí Kulturní středisko Klobouky, má 51 čtenářů.

1. ledna byla založena občanská opoziční iniciativa Charta 77 nazvaná dle stejnojmenného dokumentu. Autoři v něm poukazují na nedodržování lidských a občanských práv v Československu, přestože se představitelé ČSSR podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách v roce 1975 zavázali tato práva respektovat. Mezi autory dokumentu patřili Jan PatočkaVáclav HavelVáclav BendaLudvík Vaculík a další.

Osvětová beseda

Proběhly vzdělávací akce, např. Peru, země indiánů, Úprava venkovských domů, Z dějin jižní Moravy. Nedařilo se však zajistit dostatečnou účast.

28. ledna – v reakci na vydání prohlášení Charty 77 byla do Národního divadla v Praze svolána podpisová kampaň československých umělců, kteří svými podpisy měli manifestovat pevné odhodlání novými tvůrčími činy přispět k socialistickému rozvoji společnosti. Provolání „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“, pro něž se vžil zkrácený název „Anticharta“, přečetla herečka Jiřina Švorcová. Většina umělců však podepsala dokument pod nátlakem, nebo v dojmu, že se jedná o „prezenční listinu“ shromáždění. Orgány státní bezpečnosti začaly bezprostředně po zveřejnění Charty její autory i signatáře pronásledovat.

6.února nový  výbor Tj Družstevník:

Předseda: Alois Nečas. Místopředseda: Josef Bystřický.

Jednatel: Ing. Oldřich Nečas. Hospodář: Mir. Bílek. Stolní tenis: Kulíšek

V březnu bylo krásné počasí s teplotami nad 20 st. K MDŽ rozkvetly sněženky. O měsíc později fialky. Družstvo stihlo zasít jařiny. A z větší části také cukrovku.

V březnu absolvovali žáci 7. tříd lyžařský výcvik v Panském  Poli u Rokytnice v Orlických horách. Vedoucím byl Josef Černý, instruktory učitelky A. Tikalová a A. Markvartová a její manžel J. Markvart.

6. března oslava MDŽ v nabitém sále, program dětí z MŠ, ZDŠ.

Od začátku roku se pracuje na hřbitově. V akci Z se nejprve rozebraly polorozpadlé zdi, zbourala márnice a zeď rozdělující hřbitov na část evangelickou a katolickou, provedly se terénní úpravy, vchod byl umístěn nově od vesnice. Původně rostly před hřbitovem lípy, r. 1964 tam vysázel p. Matýšek jehličnaté stromy. Kvůli novému vchodu byly některé vykáceny. Dokončení práce se plánuje na příští rok.

Na snímku je vidět terénní úprava za hřbitovem, kde se plánoval urnový háj nebo obřadní síň.

Foto z r. 2019 je pohled na vchod na hřbitov.

Zájmová činnost:

Divadelní kroužek se účastnil soutěže divadelních souborů v Kloboukách veselohrou J. Kavana Babička je formát (J. Černý).

Fotokroužek: Jaroslav Bulant, Fr. Vintrlík pořizují snímky na veřejných akcích.

Kino pravidelně promítá 2 x týdně. Je ztrátové, není zájem.

Společenská zábava: tradiční Jakubské hody.

Profesionální umění: varietní pásmo kouzelníka, účast občanů byla velmi slabá.

Aktivita Svazarmu, požárníků a chovatelů je na nule.

Svaz invalidů občas pořádá zájezd.

Svaz mládeže prakticky neexistuje.

SČSP: předsedkyně s. Walterová, uspořádal dětský karneval.

27. března- vítání občánků

Koncem března znovu sněžilo, sáňkovalo se pod rozkvetlými meruňkami, zmrzla vyklíčená cukrovka. Postihlo to vinohrady, zčernalo listí ořešáků.

Velikonoce: opět sníh, střídavé počasí.

11. dubna sehráli fotbalový zápas Zahrádkáři , proti TJ.( 1:3)

16. dubna oslava osvobození obce. Důstojná akce.

17. dubna uspořádalo Myslivecké sdružení cvičné střelby.

1. května májové oslavy v Hustopečích.

SČSP pořádá májovou zábavu a pokouší se přitom obnovit zaniklé tradice, s úspěchem.

2. června přišel mráz, chladné počasí vydrželo celé léto.

Škola navázala družbu se školou v Dolních Zelenicích na  Slovensku, naši  žáci tam přijeli na návštěvu.

19. června byly v Nikolčicích  jezdecké závody na koních.

26. června- vítání občánků.

3. července – poprvé byla použita pro humánní vyšetření magnetická rezonance = pokrok ve vědě.

V obci byla zřízena telefonní hovorna v soukromém bytě č. 20. Poštovní novinová služba dodává noviny a časopisy.

Budova ZDŠ dostala novou fasádu. Uskutečnila se generální oprava

PO SSM uspořádala prázdninový tábor v Orlických horách pro 40 dětí.

27. července byly ukončeny žně.

Družstvo v základech balancuje s udržením se na průměru.

V Akci Z budována kanalizace na Majerách (700 m). Velký podíl na akci nesou: Josef Tesař, Jan Máj, Fr. Otřísal, Oldřich Frimmel.

Aktivitu prokazuje Jezdecký klub, patří pod SSM při JZD Šitbořice. Byla velká úroda hříbků.

Na pěkně vybudovaném kolbišti „Na pastviskách“ u koupaliště se konala již potřetí „Cena JZD bratří Mrštíků“.

I. mistrovství republiky v přeboru mužů a žen ve skocích, drezúrách a ve všestrannosti.

Ve skokových soutěžích se dobře prosazovali manželé Růžičkovi, Josef Valíček, Jan Vahala, který vyhrál mistrovství republiky v dorostu, Jiří Strouhal a další.

Dobře pracuje Myslivecké sdružení. Předsedou je Fr. Lízal. Pořádají cvičné střelby. Členové se svědomitě starají o stav zvěře.

1. září zahájen školní rok 1977/78, je spojen se školou Diváky. Přišla nová koncepce a došlo ke sloučení malotříd. 2 třídy (2. a 4.) máme umístěny v Divákách, byla pro děti zřízena zvláštní autobusová linka se zastávkou u prodejny Jednota. Od 5. třídy k nám přijíždějí žáci z Křepic. Škola má 11 tříd, 250 žáků, 14 učitelů. Do 1. ročníku nastoupilo jen 5 žáků, proto byli převedení do ZDŠ v Šitbořicích.

Děti z Nového Dvora letos dojíždějí do Velkých Němčic.

Ředitelkou školy je Zdeňka Dostálová, jejím zástupcem je Josef Svatoň, bývalý ředitel dvoutřídky v Divákách.

Učitelský sbor:

Jiřina Jandová, Helena Pavlacká, Vlastimila Drabálková, Alena Tikalová, Jiřina Kulíšková, Alena Markvartová, Drahomíra Černá, Marta Bažantová, Jaroslav Bulant, Josef Černý a Alena Potomáková, Olga Manzvarová.

Z pedagogického sboru jen 4 bydlí v Nikolčicích, 2 v Divákách, ostatní dojíždějí většinou z Brna. Tato situace má za následek, že místní učitelé jsou přetíženi mimoškolními aktivitami. Rozhlasový kroužek, vedený uč. V. Drábalkovou, vysílal rozhlasové relace.

11. září – vítání dětí a slib rodičů.

23.září – vítání občánků.

30.září odchází do důchodu školnice L. Konečná a na její místo byl přijat Ladislav Charvát.

ČOZS: předseda Jaroslav Brychta, uspořádal výstavu vín a ostatkovou zábavu.

Mateřská školka má hezké prostředí, ředitelkou je Hana Mikulášková, dojíždí z Nosislavi. Do školky chodí 31 dětí.

Dobré výsledky vykazuje oddíl stolního tenisu. Oddíl TJ Družstevník sestoupil do IV. třídy, nedařilo se.

ČČK: předsedkyně Žofie Mikáčová, zdravotnic. osvěta, kurz šití.

Český svaz žen: předsedkyně Věra Bartoňková, brigády: úprava okolí hřbitova, při generálním úklidu ZDŠ ap. Koupena malovaná kolébka, Sbor pro občanské záležitosti vítal občánky.  Pořádaly společenský ples, mají kroužek pletení a háčkování.

Na podzim se silně rozmnožili hraboši.

Koncem roku začala Okresní správa silnic opravovat hlavní tah komunikace č. 54 (od hospody po zatáčku u č. 27). V mrazech práce přerušeny, obec zůstala rozkopána.

4.prosince – 60.výročí sňatku manželů

Josefa a Rozálie Fialových.

14. prosince tragicky zahynula Růžena Hirschová při cestě z JZD.

Prodejna potravin má 4 zaměstnankyně (vedoucí Anna Strouhalová). Prodává se i drogistické zboží. Prodejna obuvi rozšířila sortiment o textil, papírnictví a hračky. Vedoucí s. Kučerová, dojíždí z Boleradic.

Koncem roku nákupní horečky a panika, nebylo k dostání střídavě koření všeho druhu, sůl, kakao, ovocné sirupy. Projevila se malá pružnost obchodu a výroby.

Žádné služby se v obci neuskutečňují. Stříhat se jezdíme do Hustopečí, řemeslníky vyhledáváme v Křepicích, Šitbořicích a jinde.

Hostinec se rozpadá vně i uvnitř. Je ostudou obce. MNV se nedokáže dohodnout s vedením Jednoty Mikulov na koncepci úprav, a tak se neděje nic. Vedoucí Božena Nečasová říká, že se stydí pohlédnout svým hostům do očí.

1978

Zima mírná se sněhem, výborné podmínky pro lyžování, děti jezdily na prázdných igelitových pytlích.

1. ledna přejímá prodejnu obuvi Hana Konečná.

Z funkce předsedy MVNF byl uvolněn s. Fr. Kozák a nahrazen s. Josefem Neubergem.

Koncem února došlo k výraznému oteplení.

2.10. března – Vladimír Remek byl členem posádky kosmické lodi Sojuz 28.

Na jaře byla položena nová silnice v hlavní ulici od č.1 po č. 29.

V akci Z pokračovaly práce na hřbitově, definitivně zmizela zeď mezi katolickým a evangelickým hřbitovem.

8. března na MDŽ rozkvetly sněženky, brzy další jarní kvítka, žluté sasanky, zapalice, plicníky, petrklíče. Koncem března byla zima zpět. Později do květu meruněk napadal sníh.

SSM: předsedkyně Libuše Klobásová, členové výboru Jiří Dostál, Hana Svobodová, Jaroslava Lízalová, Miroslav Vintrlík, Jiří Hrabec, Jaroslav Matyšek.

30. března odchod branců ( Jelínek, Frimmel, Záblacký.

2. dubna- vítání občánků

16. dubna oslava osvobození obce, členové SSM nacvičili pěvecko-recitační vystoupení. Myslivecký svaz uspořádal Pohár osvobození: závod ve střelbě na asfaltové terče pod záštitou MNV a JZD.

Střelecká soutěž MS byla náhradou za „Memoriál Jaroslava Štěpánka“, který se v tomto roce nemohl uskutečnit.

24. dubna- slib  pionýrů

24. dubna založili aktivisté Charty 77 Václav HavelJiří DienstbierPetr Uhl ad. v Praze Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). Sdružení si kladlo za cíl monitorovat případy nespravedlivě stíhaných československých politických vězňů a informovat o jejich situaci zahraniční sdělovací prostředky, zejm. rozhlasové stanice Svobodná Evropa a Hlas Ameriky.

Duben a květen bylo deštivé počasí.

7. května setkání padesátníků 1928-1978. Členové SSM pro ně také předvedli pěvecko-recitační vystoupení.

10. května: Pod pohrůžkou odpálení výbušniny na palubě letadla Iljušin II-18 na pravidelné lince Praha – Brno donutili únosci Josef Katrinčák a Radomír Šebesta posádku změnit kurz směrem do NSR a cca po 90 minutách letu přistát na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem.

11.-12. května způsobily mrazíky škody na vinohradech a na ovoci.

23. květnaBratranci Milan, Robert a Václav Barešovi ozbrojení ukradenými kulovnicemi přepadli v prostoru přehrady Jesenice na Chebsku autobus se studenty třetího ročníku říčanského gymnázia, kteří byli na školním výletě do NDR. Pod pohrůžkou zastřelení přinutili řidiče autobusu, aby změnil směr jízdy na hranice s NSR.

1. června MDD, SSM připravil dětem sportovní odpoledne s táborákem, Několik členů se zúčastnilo s pionýry přechodu Pálavy. MS pro děti pořádalo soutěže ve znalosti přírody a ve střelbě ze vzduchovky.

4.června přišlo silné krupobití a zničilo mladé výhonky, jablka, meruňky. Kroupy měly průměr 10-15 mm.

11. června – vítání občánků

21. června byl schválen zákon o opatřeních ve školství, zavedl povinnou desetiletou školní docházku v rámci 8 ročníků základní školy a minimálně 2 ročníků školy střední.

11. července nové krupobití v Najperkách, celé léto chladné.

16. července – vítání občánků

II. mistrovství republiky v přeboru mužů a žen, ve skocích, drezúrách a ve všestrannosti.

V letních měsících probíhal v obcích hydrogeologický průzkum. Pracovníci n. p. Geotest našli bohatý zdroj vody pod Rozdíly. Přesné vyhodnocení však ještě není známo.

Žně začaly až po hodech, hrozny byly ještě v srpnu jako hrášky. Letos nebyly houby. Ale včelaři měli hojné výnosy: 30 kg medu od včelstva. JZD stále zápasí s průměrem výnosů, střídavě vzestup a snížení. Zahájena přidružená výroba pro Zbrojovku.

4.září byl v kulturním domě slavnostně zahájen školní rok 1978/79

Druhá třída byla  zrušena, protože  10  žáků začalo chodit  do Šitbořic.

Ředitelka- Zdeňka Dostálová, zástupce Josef Svatoň.

Učitelský sbor.

Na prvním stupni: Jiřina Jandová, Helena Pavlacká, Olga Manzvarová, Vlastimila Drabálková, Na druhém stupni: Drahomíra Černá, Jaroslav Bulant, Alena Markvartová, Alena Tikalová, Jiřina Kulíšková,  Marta Bažantová, Josef Černý a Alena Potomáková,

ČSŽ má v obci 65 členek, předsedkyně Věra Bartoňková, členky Božena Mnacakanová, Oldřiška Fialová, Věra Mikáčová, Anežka Majerová, Božena Kaplanová, Drahomíra Černá, Libuše Brychtová, Květoslava Stárková, Růžena Kozáková, Veronika Charvátová. Revizní komise: Františka Svobodová, Anna Vlková, Eliška Bílková. Ženy měly velkou aktivitu: maškarní ples, dětský maškarní ples, kurz pletení a háčkování, večírek k MDŽ, sběr železného šrotu, sběr papíru a textilu, společná brigáda na objektu MNV, zájezd na lední revue do Brna, zájezd do Prahy na výstavu Doba Karla IV., sběr léčivých rostlin (bezinek, šípku), dělaly sbírku na fond solidarity, odpracovaly 2561 brigádnických hodin.

Ve škole asi 1978-79. Zleva: Drahomíra Černá, Květa Dostálová, Marie Jelínková, Eliška Bílková, Antonie Lengálová, Hana Konečná, Anděla Sekaninová.

ČOZS má 75 členů v čele s předsedou Jaroslavem Brychtou. Členové výboru jsou: Milan Mikač, Rudolf Prchal, Milan Kaplan, Josef Černý, Bohumil Jelínek, Josef Fic, Jan Hirsch, Fr. Skoumal, Fr. Koutný, Pavel Konečný, Alois Bílek. Revizní komise: Karel Hrabec, Ant. Petrla, Pavel Urbánek.

Myslivecký svaz má 23 členů, předsedou je Miroslav Mnacakanov, členy výboru Jaroslav Jelínek, Fr. Kozák, Jan Hrabec, Václav Vahala, Fr. Lízal, Cyril Hlaváč. Ve spolupráci s OV ČSM se konaly povinné střelby pro myslivce z okolí. Produkce lovu a odchytu zvěře byla v průměru za posledních 10 let.

TJ Družstevník má 82 členů. Většina je aktivních v oddíle kopané, který má tři družstva zapojená do soutěže. Mužstvo dospělých, dorost a starší žáci. K utkáním mimo obec se fotbalisté dopravují vlastními auty. Autobus ČSAD se podařilo zajistit jen jednou. Oddíl má 13tičlenný výbor.

Miroslav Bílek č. 193 předseda, ing. Vojtěch Konečný jednatel, Zdeněk Kokeš pokladník, Jar. Nečas metodik, Karel Jelínek místopředseda, Josef Jelínek vedoucí mužstva, Jiří Šťavík a Milan Kaplan vedoucí dorostu, Josef Fic a Jiří Petrla vedoucí žáků, Pavel Konečný hospodář. Jaroslav Svoboda člen, rozhodčí, Josef Bystřický člen výboru.

Bylo dáno do provozu sociální zařízení na hřišti, vybudované svépomocí. Stavební práce provedli M. Bílek, Alois Nečas, elektroinstalaci Jan Jelínek a Milan Kaplan, vodoinstalaci Z. Kokeš, to vše zdarma.

Buldozerem upraven terén v areálu hřiště.

Ke 30. výročí sjednocení tělovýchovy obdržel předseda Bílek od ÚV ČSTV pamětní medaili za dlouholetou obětavou práci pro rozvoj sportu. Diplom OV ČSTV byl udělen A. Nečasovi.

SČSP má 49 členů. Složení výboru: Zd. Walterová předsedkyně, Věra Konečná místopředsedkyně, Jan Matula jednatel, Fr. Svobodová pokladník, Josef Koutný politický referent, Milena Vokálová kulturní referentka, Květoslava Stárková členka výboru. Akce během roku: dva zájezdy do divadla, jeden na lední revui, májová veselice, společná návštěva kina, společná brigáda na hřbitově. Členové organizace zajistili vlastními auty dovoz pionýrů na turistickou akci „Přechod Pálavy“.

Svaz pro občanské záležitosti (SPOZ) rozšířil pole své působnosti; kromě vítání občánků (4 x) připravil slavnostní rozloučení s branci, slib pionýrů, sraz padesátníků, předávání občanských průkazů patnáctiletým, uspořádal jednu zlatou svatbu. Předsedkyně s. Zd. Dostálová.

1.října- vítání občánků

4.listopadu – Zlatá svatba manželů Jakuba a Terezie Bílkových.

T.r. 22letý p. Akajík z Nového Dvora tragicky zemřel na motocyklu. 18. listopadu zemřel Rudolf Kolínský ve věku 65 let NČ II, str. 67-70.

Prosinec teplý, na Silvestra bylo +8 st. C. Kdo by v té chvíli tušil, co bude do rána!

1979

1.29. ledna: V jednom dni prudké ochlazení mnohde až o 30 °C (z +15 °C na -15 °C), a tím k velmi závažné energetické 

Krizi státu. Systém vytápění zhroucen, radikálně zpomalena těžba, nakládka a vykládka uhlí, které zamrzalo, jakož i labská vodní cesta. Výpadky elektřiny, selhávání strojů. Od 8. 1. školní uhelné prázdniny. Úsporná opatření vč. omezení vysílání televize, veřejného osvětlení, počátek prac. doby stanoven až od rozednění. Krize trvala téměř celý leden, po 20. 1. mírné oteplení. Uhelné prázdniny ZŠ ukončeny 29. ledna.

20. ledna- Zlatá svatba Manželů Josefa a Františky Solničkových.

Únor: Důchodce Alois Nečas spadl ze střechy při čištění komínu a způsobil si smrtelné zranění.

U nás vymrzla značná část ozimin, byly poškozeny pupeny stromů a révy. Později ještě zmrzla klíčící cukrovka.

25. března- vítání občánků.

1. dubna byl v Československu zaveden každoroční letní čas; až do r. 1996 zaváděn od poslední neděle v březnu do poslední neděle v září.

Duben: Důchodkyně Rosalie Fialová spáchala sebevraždu.

17.dubna- vydávání občanských průkazů.

21. dubna. Zlatá svatba manželů  Františka a Evženie Koutných.

V květnu a červnu nepršelo, květy ovocných stromů opadaly, aniž nasadily plody (meruňky, jabloně). V družstvu část porostů usušili na granulované krmivo, aby tak zachránili části úrody. Také poschly vysázené sazenice rajčat a tabáku, špatně vyrašila réva, dala podprůměrnou úrodu. V 2. půli začalo pršet, to zachránilo cukrovku, kukuřici, brambory. To i další faktory se podepsaly na bilancování výnosů (podrobně příloha kroniky).

21.května – vítání občánků.

29. května: Více než 100 příslušníků Státní bezpečnosti zahájilo domovní prohlídky u členů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a asi 16 nebo 18 jich zatkli.

1.června byl nad obcí zapálen Mírový oheň.

Červen: Myslivec Josef Boháček přišel ve věku 48 let o život při pádu ze stromu ve Štukyních.

29. června- rozloučení s vycházejícími žáky ZDŠ.

Hody

Hody, stárci jdou na parket, ročník ¨62 (1980). Zprava: Rudolf Nečas, Zdena Jelínková, Martin Rabovský, Hana  Vahalová, Jaroslav Jelínek, Věna  Němečková, … Jitka  Otřísalová, Vašek Várka, Eva Bučková, Jaroslav Fiala,  Věra Charvátová, Vlastik Klobása,…

Výborně si vedli včelaři, hlavní podíl měly akáty. Dobře na tom byli houbaři, sbírali bedle, žampióny, obrovské pýchavky, holubinky, jen hřibů málo. Hrozba neúrody vyvolala uprostřed léta nákupní horečku. Skupovala se hlavně mouka a cukr.

31.července odchází učitelka Alena Tikalová – rozvázala pracovní poměr a odešla ze  školství.

15. srpna byly zvýšeny státní maloobchodní ceny benzinů a nafty na dvojnásobek, např. Speciál ze 4 Kč na 8 Kč za litr.

1. září začíná školní rok 1979/80. Zákl. problémem je, že tu nejsou státní byty pro učitele, ale ani vhodné byty k pronajmutí, tedy se tu učitelé neudrží. V posledních 8 letech se na 2. stupni vystřídalo 25 učitelů českého jazyka, mezi nimi nekvalifikovaných maturantů, důchodců, učitelů s jinou aprobací a většinou matek s malými dětmi. Školní obvod tvoří: Nikolčice, Křepice, Diváky a několik dětí ze Šitbořic. Naopak 5 dětí dojíždí do Šitbořic. Aprobace: Dostálová ČJ-D, Andresová ČJ-AJ, Bulant RJ-D, Černá M-Z-Pp, Čuta Z-Tv, Strouhal M-Z, Bažantová Ch-Př-Pp, Černý F-Ch-Vv-Pd-Pp, Kulíšková Př-Pp, Jandová 1. st., Pavlacká 1. st + Hv, Svatoň a Drabálková (důchodkyně) 1. stupeň, Manzorová bez aprobace (studující dálkově + Vv). Ředitelkou je Zdenka Dostálová, zástupkyní Drahomíra Černá. Výchovným poradcem Josef Černý. Skupinovým vedoucím PO SSM je začínající uč. Miroslav Strouhal. Vedoucí předmětových komisí: Bulant, Andresová, Černý, Jandová…

Začíná nácvik na spartakiádu, pod patronací MŠ a ZDŠ. Cvičilo se ve stísněných podmínkách tříd a sálu OB.

16.září – vítání občánků.

20. září: V Praze zemřel bývalý československý prezident Ludvík Svoboda26. září se konal státní pohřeb za účasti nejvyšších představitelů strany i vlády a tisíců československých občanů. Pohřební průvod poté prošel celým středem města od Pražského hradu až ke krematoriu ve Strašnicích, kde se uskutečnil samotný pietní akt.

Myslivost: Aby zůstal zachován kmenový stav 150 zajíců, bylo rozhodnuto zajíce vůbec nestřílet. Pouze 11 ks uloveno při odchytu na export. U bažantů na plán 700 ks bylo zastřeleno jen 220. Tytam jsou doby, kdy bylo možno do nikolčické kotliny každoročně zvát i zahraniční turisty. Srnčí: odstřeleno 13 ks a kmenový stav zůstal na 36 kusech. Příčiny: sucho, chemizace, dopravní provoz na silnicích.

23. října proběhl poslední velký politický proces v Československu. Členové Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Petr UhlVáclav HavelOtta Bednářová a Jiří Dienstbier byli před Městským soudem v Praze odsouzeni k trestu odnětí svobody v rozsahu 2–5 let. Dana Němcová byla odsouzena podmíněně na 2 roky. Proti procesu protestovali zahraniční osobnosti jako Margaret Thatcherová a Edward Kennedy.

Naši fotbalisti si zajistili postup do III. třídy.

5.října  měli  fotbalisti   brigádu, při které pokládali obrubníky kolem nového hřiště.

 PRIOR. Název obchodních domů se v naší obci ujal pro smetiště, veřejnou skládku, kde najdete vše od pomerančů a elektromotorů po umělé kožešiny a pěnové matrace. Prior se nachází v zatáčce u Rozdílů a denně sem auta dovážejí tuny odpadků z okresu, sypou je ze stráně dolů do lesa. Nejpravidelnějším zákazníkem je Gumotex Břeclav. 2 x do měsíce zahalí kraj černým dýmem, viditelným a cítitelným přes kopec až do obce Okruh. Mrtvých borovic nad silnicí a mrtvých dubů pod ní přibývá. Jedovaté plyny (mluví se o fosgenu) ´obohacují´ venkovský vzduch. MNV a lesní správa se pokoušely protestovat, zatím však nelze nic dělat, dokud nebude postavena v Břeclavi spalovna.

1.listopadu: Evangelický farář Karel Jirků odešel na zasloužilý odpočinek, s rodinou odešel do Kardašovy Řečice. Za jeho působení byly koupeny a instalovány nové varhany, na faře zavedeno ústřední topení, v kostele zabudovány el. přítopy.

9.listopad 1979 – Hrozba jaderné války. měl být v Severoamerickém velitelství protivzdušné obrany (NORAD) rutinním dnem, nakonec ale nebyl. Už velmi brzy ráno vypukla v NORADu panika. Počítač totiž začal hlásit urgentní jaderný útok přicházející ze Sovětského svazu. Asi 250 jaderných balistických raket měly být na cestě zničit strategické cíle na území USA.

Několik okamžiků předtím, než se Brzezinski chystal v rychlém sledu činit potřebné kroky k protiútoku, se ukázalo, že v NORAD proběhl planý poplach. Žádný útok 9. listopadu 1979 ze strany Sovětského svazu totiž neproběhl. Počítač jej nahlásil proto, že jeden z techniků omylem spustil na počítači cvičný program simulující sovětský jaderný útok na USA. To potvrdil i fakt, že ostatní satelity rovněž nepotvrdily blížící se sovětské rakety.

Svět si tedy mohl oddechnout, nicméně je třeba zmínit, že zmíněných planých poplachů proběhlo víc s nemenší nervozitou, jaká panovala 9. listopadu 1979 v NORADu.

11. listopadu- Zlatá svatba manželů Karla a Cecilie Hrabcových.

11.listopadu – vítání občánků

20. prosince: Před odvolacím řízením nad rozsudkem nad členy Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných u Nejvyššího soudu bylo několik desítek lidí Státní bezpečností vyvezeno za Prahu, aby se nemohli soudu účastnit.

1980

Celý rok nesmírně studený od jara až do předčasné zimy. V 1. půli roku hodně srážek.

28.ledna- Zlatá svatba manželů Josefa a Františky Boháčkových.

10. února – vítání občánků.

Mužstvo TJ Družstevník postoupilo suverénně do II. třídy s 13tibodovým náskokem, bez jediné prohry.

Fotbalový  výbor: Předseda: Bílek Miroslav. Jednatel: Ing. Vojtěch Konečný. Hospodář: Zdenek Kokeš.

Prázdné místo po odchodu hráče F. Fraňka vyplnil pro jarní kolo Jaromír Čuta, uč. ZDŠ (přišel ze Sokola Boleradice). Jednota uspořádala 2 pohárové turnaje (Memoriál Jaroslava Bystřického a Jaroslava Pavlíka) a 1 turnaj veteránů (Memoriál Josefa Boháčka). Účastnilo se turnajů v Šitbořicích, Křepicích a Dambořicích.

ČSŽ patří stále k nejaktivnějším organizacím Národní fronty. Má 77 členek, činnost velmi různorodou. Cyklistický výlet na Pálavu, v březnu do krytého bazénu v Blučině.

Tradiční oslavy MDŽ s kulturním programem pořádá ČSŽ.

12. dubna- předávání občanských  průkazů.

13. dubna- vítání občánků.

16. dubna: oslava osvobození obce. Lampionový průvod. Vystoupili umělci Grumlík a  Mandíková a také pěvecký kroužek ČSŽ, ten se pak zúčastnil i slavnostního koncertu v Horních Bojanovicích na počest tamního výročí osvobození.

29.dubna fotbalový turnaj, kterého se zúčatnili žáci z několika okolních škol.

ČSŽ pořádal přednášku o mezinárodní situaci, lektorem byl zdejší rodák plk. Vlastimil Bezouška z Gottwaldova.

Tento rok byl ve znamení spartakiády. Nacvičováno 5 skladeb. Rodiče s dětmi: Lib. Klobásová. Vystupovali v Křepicích, Šitbořicích, Divákách, Hustopečích.

Mladší žáci: Josef Černý. Vystupovali v Boleradicích, Hustopečích, Břeclavi.

Mladší žákyně: Jiřina Jandová. Vystupovaly v Šitbořicích, Hustopečích, Břeclavi.

Starší žáci: Jaromír Čuta. Vystupovali v Křepicích a Velkých Němčicích.

Starší žákyně: Olga Mauzerová. Vystupovaly v Křepicích, Velkých Němčicích, Hustopečích a Břeclavi.

8. května se  fotbalisti snažili  brigádnicky  dokončit  sociální zařízení na hřišti, betonoval se chodník atd.. M. Bílek zhotovil  tribunu a zajišťoval potřebné věci pro spartakiádu.

11. května proběhla místní spartakiáda. Začala průvodem obcí a slavnostním zahájením na hřišti. V programu bylo 5 skladeb za účasti 230 cvičenců z Nikolčic, Křepic, Velkých Němčic, Boleradic, Šitbořic a Hustopečí. S organizací pomohla TJ Družstevník, SRPŠ a ČSŽ.

Předsedou spartakiádního štábu byl Mir. Bílek, předseda TJ. Akce proběhla na počest 35. výročí osvobození. Počasí přálo, účast nečekaná, prodáno 225 vstupenek po 5 Kč. OV ČSTV udělil jednotě Družstevník diplom za zásluhy o čs. spartakiádu.

Ve stejný den  sehrála TJ zápas s Cvrčovicemi ( 10:0)

(  Po zápase.)

22. května: Po 5 letech se konala volba prezidenta ČSSR. Jednalo se však pouze o formalitu, prezidentem byl jednomyslně zvolen Gustáv Husák.

22. června- vítání občánků.

26.29. června: Strahov, 5. československá spartakiáda. V 15 skladbách cvičí 180 000 cvičenců, zhlédlo je na milion diváků.

28. června-  SPOZ- rozloučení s vycházejícími žáky

29.června- Memoriál Josefa Boháčka ( hráčů nad 40 let). První výročí jeho tragické smrti.

Hlavní pořadatel Alois Nečas č. 199. Startují Sokol Křepice, Sokol Šitbořice, Velké Němčice, Nikolčice. Na tribuně seděla jeho manželka. Naši skončili druzí, za Šitbořicemi.

Červenec: téměř denní deště působí starosti o žně. Boj s plevelem.

19. července3. srpna22. letní olympijské hry v Moskvě.

Zpoždění: V červenci kvetla réva, žně zpožděny skoro o měsíc, meruňky dozrály v srpnu, brambory byly napadeny plísní.

Žáci měli přes prázdniny putovní  tábor na Českomoravské vysočině.

Ve škole je dlouhodobě nedostatek pitné vody.

1.září začíná školní rok 1980/ 81.

Ředitelka- Dostálová Zdeňka, zástupkyně- Drahomíra Černá.

Učitelé na prvním stupni:

Jandová Jiřina, Josef Svatoň, Pavlacká Helena.

Učitelé na druhém stupni:

Černý Josef, Kulíšková Jiřina, Čuta Jaromír, Strouhal Miroslav, Bulant Jaroslav, Bažantová Marta, Drábalková Vlastimila, Stossová Zdeňka, dále Černá Marie, Zimák Radomír.

 Na výpomoc byla  povolána důchodkyně Anděla Lízalová.

ČSŽ pořádá zájezd na cirkusové představení do Brna.

Nikolčická lyra 1980

Podzimní kolo TJ Družstevník přineslo opět úspěch, mužstvo vede s náskokem dvou bodů před Sokolem Vranovice.

1.října se ještě nacházejí paběrky. Nedařilo se cukrovce, kukuřici, nedozrály pozdní odrůdy hroznů, obsah cukru 10 %. Celkové výnosy JZD byly někde nadprůměrné, jinde podprůměrné. Jablka byla napadena strupovitostí. Produkce byla splněna jen na 20 %. Stejně dopadla rajčata. Rok nepřál také vojtěšce na semeno.

5. října- vítání občánků.

Včelaři utrpěli. Družstvo provedlo postřik rozkvetlé vojtěšky. Okresní veterinář odhadl poškození včelstev na 70 %. Včelaři obdrželi náhradou od pojišťovny 96 Kč za včelstvo, poněkud slabá náplast.

Zahrádkáři uspořádali velmi pěknou výstavu ovoce. V dešti přišlo jen 50 návštěvníků. Ovoce poté věnováno dětem do MŠ.

1. listopadu proběhlo v Československu sčítání lidu. Na území republiky žilo k tomuto datu 15 276 799 obyvatel, z toho v ČSR 10 288 946 a v SSR 4 987 853.

Sčítání lidu proběhlo i v naší vsi. Sčítací komisaři byli: L. Brychtová, ing. Kokešová, revizor ing. Konečný. Trvale bydlících (včetně Nového Dvora) 790.

4. listopadu: V prezidentských volbách USA zvítězil republikánský kandidát Ronald Reagan nad dosavadním prezidentem Jimmy Carterem.

MNV: Po doplňovacích volbách je novým tajemníkem MNV s. Pavel Urbánek a novým předsedou s. Miroslav Mnacakanov. Byly zajišťovány tyto práce: úprava hřbitova, chodníky kolem hlavní silnice, oprava budovy MNV, výstavba sklepa v MŠ, rozšíření jídelny v MŠ, kanalizace, komunikace u konírny, komunikace Majera, kanalizace Strhy a za č. 50. Občané odpracovali 2957 brigádnických hodin. Nepodařila se stavba víceúčelové asfaltové plochy na hřišti.

Myslivcům se letos karta obrátila; ulovili 22 zajíců, 316 bažantů, 10 kusů srnčí zvěře, 58 divokých králíků a 14 holubů hřivnáčů. Při odchytu živé zvěře uvízlo v sítích 36 zajíců.

Divadelní kroužek Osvětové besedy sehrál hru M. Stoviše „Cesta do Egypta“. Byla vybrána k účasti v okresní divadelní přehlídce v Kloboukách. Také sehráli hru Sem padají hvězdy. Hráli: Josef Černý, Drahomíra Černá, Miroslav Strouhal, Jaromír Čuta, Libuše Klobásová, Alena Vozdecká, Jaroslav Kulíšek, Radek Bartoněk. Režie J. Černý.

30. listopadu- vítání občánků.

8. prosince zemřel John Lennon, anglický hudebník a mírový aktivista, člen skupiny Beatles, manžel Yoko Ono (* 9. října 1940).

Počet obyvatel 790, počet domů 216.

Pětiletí 1976-1980