ukázka z Historie Nikolčic v datech a souvislostech

14. září v půl třetí ráno přišla další částečná mobilizace. Tato nebyla tak nečekaná, přesto rozrušila mnoho lidí. Loučili se s povolanými muži, domnívali se, že válka už musí přijít. Postupně byli povoláváni další muži a 23. září před půlnocí byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Odcházeli povolaní muži do věku čtyřiceti let (Šitbořická kronika).

23. září vyhlásil prezident Edvard Beneš všeobecnou mobilizaci. Mobilizační manifest svolával mladé muže do 40 let, aby se postavili proti nepříteli…

24. září byly v Nikolčicích naplněny 3 povozy odvedenci (Sol.). Z Křepic odjelo plnit svou povinnost 93 záložníků.

(Křepický zpravodaj 3/2001 str. 7- kronikář Alois Broskva)

27. září musela obec odevzdat koně do Brna, ve vesnici nebyla pracovní síla, práce na poli vázla. V Nových Dvorech byla posádka dělostřelectva a měli tam pár koní. Obecní úřad je požádal, aby byli koně přiděleni do Nikolčic, to se ale stalo terčem závisti a nespokojenosti mezi místními občany (Sol.).

29. září – podepsána Mnichovská dohoda

30. záříČeskoslovensko postupuje Německu pohraničí (tzv. Sudety), což zapříčinila Mnichovská dohoda.

V důsledku mezinárodní situace došlo v letech 1938-1945 k okupaci okresů Mikulovska, části Hustopečska a Břeclavska.

1. října – vznik tzv. Druhé republiky.

5. října – po přijetí mnichovské dohody prezident Edvard Beneš abdikoval.

8. října krátce po mnichovské konferenci v rámci takzvaného „5. pásma obcí přičleněných k Velkoněmecké říši“ zaznamenaly obce mimo jiné tvrdý zásah do správní struktury kraje. V okrese Hustopeče bylo okupováno 8 obcí: Hustopeče, Kurdějov, Nové Mlýny, Popice, Přítluky, Starovice, Strachotín a Zaječí.

15. října byli záložníci propuštěni.

Průjezd německého vojska v Hustopečích

Lidé, kteří pracovali na poli či v lese Rozdíly, se stali svědky, jak na kurdějovské silnici jedou obrněné vozy, tanky, motorky na sajdách s kulomety, jakož i značná vojska v autech. To Hitler zabíral Sudety k Velkoněmecké říši.

(Křepický zpravodaj 3/2001 str. 7- kronikář Alois Broskva)

22. října – Edvard Beneš odletěl do Velké Británie.

Na naši školu přichází z Čech učitel Rudolf Kolínský, zde se oženil s Vlastou Dostálovou, později odešla na mateřskou a místo ní nastoupila Svatava Heinigová. Po odchodu učitelů k vojsku v rámci mobilizace tu vyučoval Fr. Kloupar a A. Maliková.

Demarkační čára šla i přes náš katastr. Definitivní rozhraničení se konalo 24. listopadu za účasti úřadů, zástupců obce i občanů.

(Křepický zpravodaj 3/2001 str. 7- kronikář Alois Broskva)

V textu jsou použity ilustrační dobové fotografie.

Dr. Pavel Šácha

Krutý podzim roku 1938