1996

Sníh, sníh, zima se neobvykle protáhla až do konce dubna.  Včelařům uhynulo 50 % včelstev.

1.ledna zahájili dorostenci a dospělí společnou přípravu na jarní část fotbalové sezóny, která začala 24. března.

20. ledna – Společenský ples pořádali sportovci. V pořadí již druhý. Akce se vydařila. Nálada byla dobrá, k čemuž přispěla i obsluha až ke stolům, kterou zajistili dorostenci Velmi bohatá byla i tombola.

Tradiční dětský karneval vedla učitelka Černá.

11. února proběhlo hodnocení vín. Z 364 vzorků byla jako  nejlepší vyhlášena vína: Rulandské bílá, Jaroslava Svobody, Veltlínské zelené r. 94 Miroslava Ježka z Křepic, Frankovka Karla Křiváka ze Strachotína a Frankovka r. 93 Miroslava Lupače z Boleradic.

17. února ČZS uspořádal jako každoročně výstavu vín spojenou s ostatkovou zábavou. Dále podnikl zájezd s exkurzí do vinařských závodů v Pavlovicích a Mikulově, do VŠZ Lednice a výlet do Jindřichova Hradce, Červené Lhoty, Telče a Dačic (dvoudenní).

24. března začíná fotbalová sezóna – na jarní sezónu se dorostenci i dospělí připravovali společně již od 1. ledna a to  získáním fyzické kondice.

27. března – Na třídenní návštěvu přijela britská královna Alžběta II.

V březnu jeli naši do Rakouska v rámci tzv. agroturistiky.

26.dubna rozhodnutí o povolení užívání stavby vodovodního přivaděče Nikolčice – Šitbořice.

Položena kanalizace od č. 202 (Jar. Matýšek) po č. 112 Ing.Vavřík)

Stavba učitelského domu pokračuje.

Duben – poslední víkend proběhla oslava 300 let nikolčického školství. První zmínka o učiteli – rektorovi z roku 1696 (výše platu: čtvrtletně 2m žita, koleda (3 kr) a 1 zl. Za poznamenání všelijakých obecních potřeb).

V pátek proběhl sportovní den – závody žáků v atletice.

 V sobotu za spoluúčasti TJ se organizoval fotbalový turnaj starých pánů – bývalých žáků školy. Křepické mužstvo se nedostavilo, a tak se sehrál jen zápas Nikolčice – Diváky.

Ve škole byly otevřeny výstavy v 8 třídách školy, výtvarné práce současné i archivní, dílenské práce, dívčí textilní a kuchařské exponáty, minizoo členů chovatelského kroužku, promítání video záznamů.

Expozice školních a obecních kronik a obrazové i písemné  dokumentace o činnosti školy.

Ve vestibulu byla zřízena „ stará škola“

V neděli k tomu přibyla v kulturním sále výstava výtvarných děl bývalých i současných učitelů a bývalých žáků. Bylo zde možno vidět obrazy Františka Kloupara a Jana Pěčka,

tapiserie Jiřiny a Světlany Kulíškových, obrazy, kresby a tapiserie J. Černého,

keramika manželů Šemorových, šperky Oldřicha Jedličky aj.

Vyvrcholením pak byla školní akademie, tentokrát věnována  lidové písni naší i cizí. Zpívali a hráli nejenom žáci, ale i učitelé. Slavnostní večeře se zúčastnili zaměstnanci školy, oba faráři, obecní zastupitelé a celá řada z pozvaných bývalých učitelů nikolčické školy.

Během května bylo v přírodě všechno dohnáno. Ale jaro bylo jen krátké a hned jakoby zrovna nastoupil podzim.

5. května se konala přehlídka žáků 6-8 tříd tanců, které se naučili v kurzu pod vedením manželů Bechní ze Znojma.

Májovou oslavu – organizovali rodiče stárků.

Volby do poslanecké sněmovny

V naší obci se voleb zúčastnilo 83 %, tedy 460 občanů.

Výsledky:

1. KDÚ ČSL (lidovci) – 123 hlasů

2. ČSSD (sociální demokracie)  87

3.ODS (Občanská demokratická  strana) 54

4. SRP-RSČS (republikáni) – 46

5. KSČM (komunisté) 34

6. ODA (Občanská demokratická aliance) 31

A další menší strany

Žákyně 7. třídy Kamila Otřísalová obsadila 1, místo v okr. kole  zeměpisné olympiády.

Setkání spolužáků 1961- 1996

31. května a 1. června se konaly Zelenické hry. Naše výprava přijela nekompletní, někteří sportovci se nemohli zúčastnit, protože neměli vybavené cestovní pasy. Přesto je výsledek 35 bodů. Vyhráli chlapci v házené a ve skoku vysokém                   (R. Konečný 160 cm) a ve vrhu koulí.

Jánské hody v ND – duší dění je člen je p. Antonín Daněk se  svou rodinou. Vydařilo se krásné počasí, přišlo tam 250 občanů.

Jakubské hody opět organizovali rodiče stárků- ročník 1975 , pod patronací myslivců a hasičů, počasí přálo a na hřišti se usadil mimořádně  velký počet atrakcí a lunaparků.

V Areálu parkuru se konal slet motorkářů, který uspořádal brněnský klub. Jeho členem je náš občan Michal Mnacakanov.

Založena akciová společnost PRAMOS.

Dokončovaly se práce kolem vodovodu, probíhala stavba bytů pro učitele.

Inženýrskou činnost prováděl Břatislav Šťavík, jako řemeslníci  zde pracovali p. Miloslav Němec, Karel Záblacký a Pavel Ženatý, pracovníci RENOSTAVu Hustopeče, truhlářské práce prováděl Jan Mahovský.

Také probíhala oprava veřejného osvětlení v horní části obce.

Úprava potoka

Začala výstavba silnice do ND a rozšíření veřejného osvětlení  v ND.

2.září začíná školní rok 1996/97

V souvislosti s odchodem Mgr. Josefa Černého do důchodu byl Školním úřadem Břeclav vypsán konkurz na místo ředitele ZŠ. Přihlásil se jednak bývalý ředitel (do roku1990) PaeDr. Jaromír Čuta, který mezitím řediteloval v Jedlové na Svitavsku, a dosavadní ředitel ZŠ Hrušky Mgr. Pavel Hála. Nakonec se stal novým ředitelem Jaromír Čuta.

Slavností zahájení uvedl projevem nový ředitel Čuta, přivítal nové žáky, prvňáčka a děti, kteří přišli na II. stupeň z Křepic. Představil nové pedagogy školy.

3.září začalo pravidelné vyučování.

Do nové školního roku nastoupilo 167 žáků, kteří byly rozděleni  do 10 tříd. 1. a 2. třída byly umístěny do Divák.

Učitelský sbor: Jaroslava Sedlová, Ludmila Skřivánková, Mgr. Lenka Bínová, Božena Šlancarová, Simona Chrastilová, Mgr. Lubomír Šlancar, Mgr. Květoslava Charvátová, ing. Ladislav Straka, Mgr. Monika Šemorová, Mgr. Drahomíra Černá.

Mgr. Markéta Papežová – zástupce ředitele školy, Mgr. Jiří Slavík- učitel M-TV, Mgr. Josef Černý – ½ úvazek, p. Blinkal Richard- ½ úvazku.

1. a 2. třída

Při škole pracuje také soukromá hudební škola „Klára“ p. Blinkala.

Z provozních zaměstnanců na škole pracovali:

Školník- p. Charvát, pro závažné onemocnění odešel do důchodu a byl vystřídán p. Jaroslavem Jelínkem.

Uklízečka: p. Věra Strouhalová. V Divákách pracuje jako školnice p. Hana Dostálová. Jako hospodářská a  administrativní síla na škole působí p. Jana Halová. Farář K. Mach vyučuje na škole nepovinný předmět náboženství.

Školní kroužky: atletický, zoologický, zahrádkářský, včelařský,  kroužek ručních prací, recitační, pěvecký, kroužek informatiky, fotografický, jazykový.

24. září jsou obsazeny učitelské byty:

1. PaeDr. Jaromír Čuta, 2. Mgr. Lenka Bínková (přistěhována z Divák) 3. Mgr. Lubomír Šlancar s manželkou (přišli z Valtic),4.Mgr.Jiří Slavík (přišel z Olomouce), 5. Richard Blinkal – učitel hudby, který založil soukromou hudební školu“ Klára“ a zároveň  vyučuje hudební výchovu na ZŠ ( přišel z Mikulova). 6. Mgr. Lenka Bínková.

Byt v budově školy má už rok v pronájmu p. Lenka Schonová, ředitelka ZŠ v Nosislavi, kam denně  dojíždí.

25. října kolaudace vodovodu.

Podzim byl příjemnější než léto.

Meruňky nebyly, žně v problémech, rekordní sklizeň řepy, dařilo se kukuřici, réva špatně dozrávala, vinobraní se protáhlo o měsíc – víno mělo malou cukernatost.

Nikolčická lyra 1996- vítězové.

Zbylá včelstva poskytla včelařům výborné výnosy.

Oddíl kopané je po podzimním kole na 4. místě. Posilou je Ivo Kucín z Pouzdřan. Po dvou letech, kdy bojoval o záchranu v soutěži, skončili na 4.místě, se ziskem 21 bodů a skóre 27:15.

Škola pořádá školní přebory ve stolním tenise, v přespolním  běhu „Nikolčické stráně“.

 Sportovní den.

Turnaj v košíkové tříd.

Zemědělské družstvo nevychází z potíží.

Akciová společnost PRAMOS hrozil konkurs. Na štěstí se  začalo se  splácením úvěrů a nebyly uskutečněny  žádné další nové  úvěry. Dochází k nárůstu objemu výroby v extruzi profilů, společnost se současně zařadila mezi významné výrobce plastových oken v ČR. Podařilo se trvale umístit produkci trubek na český trh a současně také vybudovat odbyt pro profilový systém HORIZONT PS 920 v České republice i v zahraničí.

ZD poskytuje 369 pracovních míst. Nevýrobní úseky                  (ekonomický, obchodní, personální) 64, Pramos (výroba plastů)62, Rostlinný  výroba 71, živočišná výrova Šitbořice 34, živočišný  výroba Nikolčice 26,  autodoprava 19, ostatní subjekty ( pekárna, výroba pracovních oděvů, MOS- dílny) 93 pracovních míst.

Nepříjemné zatížení právní. V soudním řízení je 12 žalob proti družstvu ve věci vydání majetkových podílů a 18 řízení, v nichž družstvo vymáhá zaplacení svých pohledávek.

 V tomto roce obdrželi první splátku majetkových podílů ve výši 500,- Kč členové- důchodci. V obchodním úseku nevyšla spolupráce s Běloruskem, vinou tamních politických změn musely být obchody zcela přerušeny. Jsou navázány nové obchodní vztahy s Ukrajinou a Rakouskem.

Říjen – Vozovka do ND je napojena na státní silnici blízko Křepic č. 54

Obec koupila pluh. Pracovníci obce mohou nyní poskytovat občanům kompletní zemědělské služby( orba, setí, sklizeň obilí, lisování slámy..)

Generální oprava elektrických rozvodů a veřejného osvětlení v horní části obce.

15.a16.listopadu proběhly volby do Senátu. Zúčastnilo se jen 216 občanů a své hlasy rozdělili následovně:

Mgr. Jiří Pavlov (ODS) 136 hlasů, ing. Vojtěch Jedlička (KSČ) 25, ing. mgr. Tomáš Krejčiřík (ČSSD) 20 a další.

Druhé kolo proběhlo o týden později. Utkali se v něm p. Pavlov a p. Krejčiřík. První obdržel 116 hlasů a zvítězil i v rámci okresu. Pro p. Krejčiříka hlasovalo u nás  65 voličů.

Myslivecká společnost- Po 10 letech sloučení s MS Šitbořice se v Nikolčicích výrazná činnost nevyvíjela. V tuto dobu pořádají plesy s bohatou tombolou, opravují mysliveckou chatu ve  Štukyních, byla využívána mládeží a byla v žalostném stavu. Dnes je opět v pořádku, je opravena, dovybavena a doplněna kuchyň, zbudován sklad zvěře, zvelebena společenská místnost. Bylo postaveno několik zásypů a krmelců, hlavně  v místech, které měly dříve pronajaty Státní lesy.

Parkur – letos zmizela hala, kterou nechal postavil pan Miro Urban v roce 1993, rozmontoval a odvezl ji montážní podnik, který ji postavil a nedostal zaplaceno.

Tak zanikla jezdecká škola ještě dříve než vznikla. P. Miro Urban se už neobjevil.

Byl dokončen vodovod

12. prosince pořádá škola „Vánoční laťku“- soutěž ve skoku vysokém, dále okresní kolo turnaje v košíkové chlapců a dívek, přebor školy ve šplhu.

Vánoce byly bílé, ale poslední prosincový týden ukrutně ledový ( – 20 st.C)

Prázdniny pro děti od 21. prosince do 6. ledna 1997

Statistika:

Přihlášeno 20 osob, odhlášeno 20 osob. Narodily se 4 děti, zemřelo 7 občanů.

Narozeniny nad 80 let slavili: Josef Konečný (1907), Marie Vahalová (1913), Oldřiška Sedláčková – Kučerová (1916), Jiří Růža (1910), Anděla Lízalová (1914), Marie Otřísalová (1905), Václav Hlaváček (1911) Anna Jelínková (1914),Markéta Jelínková (1914), Marie Kapková (1915) Marie Klobásová (1913) Emílie Nečasová(1915), Bohuslav Otřísal(1908), Františka Vedrová (1916).

Nikolčický časopis  – byl řádně zaregistrován a povolen Okresním úřadem. Vychází  čtvrtletně. Redakční rada: Mgr. Josef Černý, ing. Vojtěch Konečný, ing. Vlastimil Vozdecký, ing. Vlastislav Klobása, Mgr. Květoslava Charvátová, Libuše Brychtová a Pavel Urbánek.

Břeclav slavila 950. výročí trvání města.

1997

Zima jak se patří, plno sněhu. A kronikář píše: Myslíte, že to děckám přineslo radost? Že někdo sáňkoval nebo dokonce lyžoval na našich výborných terénech? V době televize a videa? Nenechte se vysmát !

1.ledna byla na ZŠ obnovena školní družina. Vedoucí  vychovatelkou je p. Jana Pěštálová.

25.ledna se konal myslivecký ples.

3. února pololetí.

Únor: Lyžařský výcvik žáků ZŠ v penzionu Otakar na  Českomoravské vrchovině a byl hodnocen  jako velmi  úspěšný.

Také došlo ve škole k rekonstrukci nátěrů palubovky v tělocvičně a také části podlah ve školní družině

10-15. března pro děti jarní prázdniny – přišlo jarní počasí a byly zasety záhumenky.

ZŠ uspořádala soutěž v recitaci a zpěvu – „ Nikolčická lyra“.

8. února – ČSZ pořádá výstavu vín spojenou s ostatkovou zábavou. Tentokrát doprovázela  košt cimbálová muzika Tvárnica z Podivína. Večer k tanci hrála dechovka.

3. března se naši žáci účastnili 3.ročníku Šitbořické laťky.

20. března přišla nová zima, deště, mrazy až -6 st, meruňky pomrzly a réva podobně. Asi 5% keřů je třeba vykopat.

27-28. března velikonoční prázdniny.

 Družstvo žáků naší školy získalo v okresním kole zeměpisné olympiády skvělé 2. místo za účasti více než 30 škol.               (K. Otřísalová, V. Novotný, P. Vozdecký) A 2 místo v okresním kole matematické olympiády získal žák 7. třídy Josef Papež a 4.  místo E. Hrdličková. V Okresním kole soutěže „mladý historik“ se umístili na 6. resp.8. místě M. Zoubek, Vít Novotný. V matematické olympiádě 9. tříd získali 7. a 8. místo – M. Zoubek a L. Kulíšková.

Pohár ředitele školy.

Duben – okresní sportovní přebory v atletice. Nejprve v se stala halovou přebornicí okresu vítezstvím v „Břeclavské laťce“ K. Skúpá.Titul také získala i na dráze. K ní se přidali další žáci  školy, kteří se stali přeborníky okresu: P. Vintrlík – koule, R. Konečný- oštěp, V. Bedřich – koule. Štafeta starších žáků na 4 x 60 m vytvořila nový rekord školy.

„Pohár rozhlasu“ soutěž v atletice – naše družstvo starších žáků tam získalo 6.místo. (P. Vintrlík, R. Konečný, A. Sedláček, F. Kunovský, Š. Studnica, I. Brychta ml, I. Brychta st, M. Horák.)

3. května pořádal ročník 1979 tradiční krojovanou májovou  zábavu.

11.května se konala oslava Svátku matek – pořádal strana lidová. Program připravily MŠ, ZŠ a hudební škola Klára. V květnu probíhal Nikolčický pohár ve fotbale. Naši za sebou nechali mužstva škol: Klobouky, V. Němčice, Vranovice, Hustopeče, Šitbořice.

17.května 31 st.C

23.května proběhla v ND slavnost otevření nové silnice za přítomnosti senátora Pavlova, přednostky Ondruškové a vedoucí odboru dopravy Kasalové.

Po slavnostním ceremoniálu následovala prohlídka  hospodářství p. Jonese, a pak posezení s pohoštěním. Přizváni  byli též starostové sousedních obcí a zástupci  zúčastněných  firem.

31.května 2 st.C

Červen vedra, pak bylo hodně srážek.

Byl zkolaudován vodovod, který byl dokončen v minulém                 roce.

Budován chodník v Novém Dvoře.

Rozšířeno veřejné osvětlení v ND.

Byla zakoupena výpočetní technika pro OÚ + zabezpečovací zařízení budovy OÚ.

Vozidlo PV3S- cisterna +   sklopka- Občané oceňují zejména  vyvážení septiků cisternou.

Provedena kanalizace před domem č.151.

1.června převzal funkci školníka na ZŠ pan Milan Matýšek.

Červen -Ing. Václav Hlaváček CSc. byl zvolen předsedou okresní agrární komory Břeclav a nyní také prezidentem Agrární komory ČR.

Školní výlety: Vranovská přehrada, Babiččino údolí, Jedovnice, Žďárské vrchy, Jeseníky, Kralický Sněžník, Svojanov- Polička.

Děti také navštívili několik divadelních představení v ND  v Brně, filmové představení ve Velkých Němčicích, divadelní akce pro I. stupeň v Hustopečích. Ve škole se uskutečnil  koncert vážné hudby

Žáci 3. ročníku se zúčastnili povinného plaveckého výcviku v Hustopečích.

31. května – 1. června jeli naši žáci bojovat v atletickém klání na  Slovensko na tradiční „ Štúrovské hry“ a tam naši suverénně zvítězili. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni: A. Sedláček – vítěz dálky,1000 m a štafety, M Jelínková – 800m,60m, štafeta aj. Hirschová- 60m, dálka a štafeta.

4. července krupobití ( 2×3 cm) Polehlé obilí, trnky na zemi, potlučená jablka a meruňky, zmašličkované listí u révy. A pak dalších 5 dní nepřetržitě pršelo což přineslo katastrofální záplavy, hlavně pak ve Východních Čechách a na Moravě- voda století.

10. července vyhlásil starosta sbírku potravin a hygienických prostředků, 85 rodin citlivě a pohotově reagovalo a sbírka vynesla úctyhodný efekt. Také v obou kostelích proběhly peněžité sbírky.

I nadále byl červenec deštivý, meruňky nezrály, ovoce hnilo.

Ve škole byla provedena malba části staré školní budovy., Došlo k zabetonování školního dvora.

Pan Zdeněk Otřísal zrestauroval mramorovou desku na průčelí ZŠ.

Právě o žních starostovi někdo ukradl babetu, se kterou se pohyboval po vsi.

Srpen a září bylo hezky.

Jakubské hody – pořádal ročník 1979

Stavění máje

Budování komunikace v obci

Byla provedena plánovaná oprava střechy římsko-katolického kostela sv. Jakuba.

Rok byl příznivý pro okopaniny, obilí sypalo málo, úroda hroznů byla slabá, ale zato byla velká cukernatost. Letošní vína budou legendární.

Zahynulo hodně včelstev, a ty co zůstaly pak měly velké  výnosy.

V srpnu odešli do důchodu p. Mgr. Drahomíra Černá a p. Mgr. Josef Černý.

Na budově školy se malovalo první patro staré budovy a byla provedena fasáda čelní strany staré budovy.

Žáci vysazovali stromky v okolí školy, provozní zaměstnanci provedli vyčištění potoka u školy.

1.září zahájen školní rok 1997/98

2. září – začalo pravidelné vyučování. Do školních lavic  zasedlo164 dětí. 1. a 2. třída byly umístěny tradičně do školní budovy v Divákách, ostatní třídy jsou v budově školy.

Učitelský sbor: Jaroslava Sedlová, Ludmila Skřivánková, Mgr. Lenka Bínková, Božena Šlancarová, Simona Chrastilová, Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Lubomír Šlancar, Mgr. Květoslava Charvátová, ing. Ladislav Straka,

Ředitelem je PaeDr. Jaromír Čuta, Mgr. Markéta Papežová- zástupce ředitele školy, Mgr. Monika Šemorová. ½ úvazku  vyučoval p. Blinkal Richard.  Farář K. Mach vyučuje na škole nepovinný předmět náboženství.

V oddělení školní družiny je zapsáno 21 žáků. Vedoucí vychovatelkou je Jana Peštálová.

 Zájmové kroužky byla otevřeny ve stejném počtu jako minulý  rok. Nejlépe jsou hodnoceny kroužek sportovní, atletický, zoologický a literární.

17. žáků bylo přijato na střední školy a SOU.

Nejlepší žáci dle prospěchu a chování: M. Rozsívalová,             J. Hanáková, J. Matýšková,  Rohrerová, M. Prokešová, L. Mrázková, E. Hrdličková, V. Novotná, A. Vintrlíková, I. Kulíšková.

V září škola uspořádala zájezd pro učitele a provozní zaměstnance do Moravskoslezských Beskyd, i když nepřálo počasí byl hodnocen velmi dobře.

1. a 2. třída
3.,4. a 5.třída
6.a 7. třída
8.A a 8.B
9.třída a učitelé

8.září – Dokončena místní komunikace Za humny.

1.října zjištěno z pracovního úřadu, že registruje 17 nezaměstnaných z Nikolčic.

 V Nikolčicích je 66 telefonních stanic.

10. října panovalo chladno a přeháňky.

16.října první mrazík.

25.října první sníh.

20.listopadu přišlo další sněžení, sníh ale nevydržel ani do vánoc, naopak přišlo vánoční předjaří.

21.listopadu připravil nádherný zážitek předvánoční koncert Varmužovy cimbálové muziky.

Myslivci ulovili 120 bažantů, 6 srnců, 7 zajíců. V případě zajíců nešlo o lov, nýbrž o vyšetření zdravotního stavu, zjištěn 1  případ tularemie.

Výbor ČMS:

Jaroslav Jelínek předseda, Josef Charvát – místopředseda, Jan Hrabec a Václav Vahala – hospodáři a Oldřich Vašíček- jednatel.

Byl vykoupen dům č. 50 od majitelky p. Libuše Tížkové, roz. Klobásové, aby mohla být rozšířena a zpřehledněna přilehlá  křižovatka. Dům bude v nejbližší době zbořen.

Byla provedena oprava státní silnice č. 54 v úseku Křepice- Nikolčice.

Služby občanům – si vydobyly významné místo v životě občanů. V současnosti jde o tři zaměstnance – František Jelínek, Radoslav Máj a Jiří Růža. Pro občany zajišťují dopravu              (nákladním autem a traktorem s vlečkou) zemědělské práce      (orbu, setí, sklizeň obilí, lisování slámy, vyorávku brambor).      A další důležité práce:

 • Výstavba a údržba komunikací, zimní posyp a shrnování sněhu
 • Práce pro ZŠ, doprava žáků z ND.
 • Práce pro MŠ.
 • Údržba veřejných prostranství (zejména úprava kanálu u Kulíškového.
 • Kanalizace (vyčištění a vybudování nové u Jungmanového).
 • Budování přípojky vodovodu na hřiště.
 • Spolupráce při opravách veřejného osvětlení.
 • Budování chodníku v ND.
 • Úprava hřbitova, sečení trávy.
 • Práce při sběru odpadu.
 • Polní práce na obecních pozemcích.
 • Úprava polních cest.
 • Opravy obecních budov.
 • Doprava pro obec.

Správce hřiště Josef Bystřický.

Naše hřiště je díky jeho péči nejlepší v naší skupině. Všude pořádek, tráva vždy perfektně vysečena. Jenom jeden nedostatek – voda.

Zemědělské družstvo. Byl zvolen nový předseda- Jiří Matoušek, dosavadní vedoucí rostlinné výroby. MVDr. Martin Hovorka se na základě konkurzu stal ředitelem brněnské ZOO.

Sloučení výrobních společností s.r.o. RV Šitbořice, ŽV Šitbořice, ŽV Nikolčice a Autodopravy v akciovou společnost ZEMAX a vytvoření další a.s. Drumax.Ta provozuje pekárnu, šití oděvů, stravování, zabezpečuje technické služby a péči o nemovitý majetek a zajišťuje služby právní, ekonomické a poradenské.

Obě společnosti fungují od července. Zadluženost trvá,  krupobití způsobilo snížený výnos obilí.

PRAMOS  – výstavbou výroby plastových výrobků vznikla družstvu zadluženost, KB podala návrh na konkurz, ale zatím k tomu nedošlo, zdá se, že se výrova plastů konsoliduje a dosáhla nárust o 7% oproti roku 1966. Na základě rozhodnutí Rozhodčího soudu ve Vídni má dodavatel původní plastové technologie z Rakouska vyměnit nekvalitní zařízení, což je dobrým příslibem do budoucna. Kromě tuzemského trhu, kde se už výrobky Pramosu jakžtakž uchytily, se hledají kontakty v Polsku a v Číně.

A došlo ke stabilizaci výrobních prostředků a personálního obsazení firmy na klíčových místech. A firma dále rozvíjí své kontakty v zahraničí, ale upevňuje rovněž svou pozici na domácím trhu.

Ředitelem společnosti byl jmenován Radomír Zelinka.

Mor prasat v podniku JAVE, v Němčičkách a v Ivani, postihl nepřímo i okolní chovy tím, se v ochranném pásmu zmrazil na několik měsíců prodej, porážky a přemísťování zvířat.

Spotřební družstvo Jednota, upustila o provoz hostince, který pronajala. Za posledních 8 let se vystřídali 4 nájemci.

Družstvo Jednota má v Nikolčicích asi 200 členů. Ti využívají některé výhody. Do členské knížky dává prodejna razítko při nákupu za 50,-Kč, až je knížka plná (56 políček), má zákazník nárok na zboží v ceně 60 Kč, nejčastěji však 4 x do roka. Na výroční schůzi dostávají účastníci jako pozornost maličkost o hodnotě 20,-Kč. Při úmrtí člena se vyplácí dědictví, jehož výše záleží na délce členství (i přes 2000 Kč). Členský vklad při vstupu do družstva je nyní 3000,-Kč. Předsedkyní členského výboru je paní Jaroslav Sedlová.

Nové rodinné domky dokončili:

Ing. Josef Solnička č. 243, Karel Hanák č. 26, Ivo Svoboda č. 229

Statistika: Přistěhovalo se 7, odstěhovalo 14 občanů, narodilo se 7 dětí, zemřelo 7 občanů.

Stará Bible z rodiny stoláře Františka Bednáře č. 85 je umístěna v Nosislavi od roku 1997. Bible byla vydána v německém Halle an der Saale, jde o třetí vydání z roku 1766. (Vlastivědný sborník 2000 str.181)

Ilustrační foto

1998

Leden a únor byly extrémně teplé, jen s krátkodobým poklesem teploty.

24.ledna je pořádán ples pod hlavičkou SRPŠ – Sdružení rodičů a přátel dětí a školy.

Začal polonézou, kterou nacvičovala uč. Švancarová. Hrála „Nikolčická pětka“ Richarda Blinkala. Zcela zaplněný sál kulturního domu tleskal v úvodu předtančení žáků školy, které připravily učitelky Šlancarová a Bínová. Program byl zpestřen „národní přehlídkou“ v podobě choreografické kreace skupiny dívek z Velkých Pavlovic. Součástí plesu byla i módní přehlídka. Prodávaly se losy, byla má tombola a pak i velká tombola, kterou moderoval učitel Šlancar. Tombola byla velmi bohatá. O chutnou večeři se postaral Josef Fic.

20. ledna – Václav Havel byl zvolen českým prezidentem na druhé funkční období.

26. ledna proběhl zápis žáků do 1.třídy.

30.ledna bylo ukončeno první pololetí školního roku s vydáním vysvědčení. Po jednodenních prázdninách začalo 3. února druhé pololetí.

31.ledna odchází do důchodu učitelka M. Šemorová, místo ní nastoupila Mgr. Konečná.

V polovině února naplno kvetly sněženky.

21. února – Na ostatky byly pořádána výstava vín. Organizačně  velmi náročná akce ČZS.

Jaroslav Urbánek – předseda, Miroslav Vintrlík, Zdeněk Otřísal, František Jelínek, Jan Rylich, Oldřich Vašíček, Milan Kaplan, Jaroslav Kulíšek, ing. Vlastimil Vozdecký, ing. Vlastislav Klobása, Jiří Dostál, Jiří Gazda, Marek Hirsch.

Jména garantů- členů hodnotící komise: František Bezděk         (Diváky – předseda); František Pacas (Borkovany); Miroslav Brychta (Mikulov); Zdeněk Otřísal (Nikolčice).

Týden před výstavou probíhá hodnocení. To se sejdou vinaři z okolí- zkušení ochutnávači; tří až čtyřčlenné komise dostanou ke stolu kolem 20 anonymních (očíslovaných) vzorků a  hodnotí, barvu, čirost, vůni, chuť a celkový dojem, Mohou přidělit maximálně 20 bodů. Od 18,6 jde o vína první jakosti. Vína hodnocená 19 body jsou považována za špičková. Komisaři se o každém vzorku radí, zajídají každé víno soustem neutrální chuti (chléb, sýr) a pořizují protokoly.

Pak tisknou katalog a připravují sál. Návštěvníci výstavy si zakoupí vstupenku, skleničku (s logem), katalog a aršík bločků- poukázek, za než pak obdrží vzorek, který si z katalogu vybrali. Skleničku a katalog si odnášejí domů jako suvenýr.

Bylo zde přítomno 384 vzorků od vinařů z 16 obcí). Nikolčických  vzorků bylo 127, a to od  45  vinařů. Bylo vyhlášeno 5  šampionů a z toho 4 z Nikolčic: Sauvignon Jaroslava Svobody  (19,4 bodů – mladé bílé); Muller. Thurgau Vlastislava Klobásy     (19,4 bodů – staré bílé); Frankovka Zdeňka Otřísala (19,4 b- mladé červené);Frankovka Josefa Konečného ze Šitbořic (19,4 bodů- staré červené); na konec kolekce 4 vzorků Vlastislava Klobásy( v průměru 19,15 bodů).

Už druhým rokem tu hrála odpoledne při výstavě k poslechu a  večer k tanci cimbálová muzika Travnica z Podivína.

2. března přišly mrazy – 8 st.C., květy meruněk byly těsně před rozpuknutím.

11. dubna pořádali sportovci pomlázkovou zábavu. Hrála Nikolčická pětka. Byla slabá účast, protož ve stejnou dobu bylo  disco – v Křepicích a výstava vín v Šitbořicích.

Velikonoce další vlna mrazíků (- 2 st.C), byly rozkvetlé švestky a třešně.

Duben – krásné počasí, sucho, jarní práce se stihly v pohodě.

24.dubna byl slavnostně instalován do kazatelské a pastýřské služby pro evangelický sbor mladičký pastor Ivo David. Oslavy, která měla velmi decentní a důstojný průběh se zúčastnilo na 150 farníků a hostů ze širokého okolí. Mezi hosty byl i nikolčický, katolický farář p. Mach a hustopečský děkan p. Fišer, starosta obce. Ing. Konečný a další.

 V dubnu skončila na II. místě v okresním kole matematické olympiády I. Kulíšková a úspěšně reprezentovala okres Břeclav v krajském kole v Brně. Družstvo žáků: K. Otřísalová, J. Papež a J. Chalupa získalo 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády. V. Papež se umístil v krajském kole soutěže „Bible a my“ v Hodoníně na 5. místě.

29.dubna – Nikolčický pohár- soutěž základních škol v kopané.

Nikolčická lyra také proběhla ještě v dubnu.

Květen – sucho, obilí řídké.

Kompletní úprava veřejného prostranství Pod Půtněmi.

ZŠ uskutečnila představení: Magie a kouzelnictví“

Svátek matek pořádala lidová strana. Program zajistila MŠ a ZŠ a hudební škola Klára. Ve škole by také založen taneční obor, který vede p. Beránková z Šitbořic.

Májová zábava – je to vlastně generálka na hody s krojovaným průvodem, ale bez máje.

22. a 23. května se konaly XIII. Nikolčické hry. Zúčastnilo se 5  škol. Pořadí: 1. Nikolčice (71 bodů), 2. Šúrovce (45), 3.Velké Němčice (41), 4.Zelenice ( 21), 5. Vranovice (10), 6. Šitbořice(2). Naši žáci získali celkem 9 prvních míst.

30. května odešla na MD Mgr. Papežová, zastoupila ji Mgr. Drahomíra Černá a místo zástupce ředitele byl jmenován Ing. Straka.

17. června se konal v Hustopečích Sportovní atletická olympiáda. Naše škola zvítězila s náskokem 28  bodů přede všemi školami.

Velmi dobře si vedlo družstvo chlapců v košíkové, které skončilo v okresním finále na 4. místě. Složení: I. Brychta ml, Jasínek R, Kotačka P., Groch P., Dostál J., Papež V. Maťa J.. Stejné družstvo doplněné o J. Strouhala, R. Stehlíka, V. Bedřicha skončilo v okrskovém kole halové kopané na 2. místě a v okresním kole na 4. místě.

Ostatní školou organizované akce jsou shodné s minulým rokem.

U nás bylo při volbách 450 platných hlasů. Zde jsou uvedeny jen ty s nejvyšším počtem:

ČSSD   139

KDU-ČSL- 127

ODS 47

Unie svobody – 40

KSČM- 40

Tyto strany se dostaly  do Parlamentu

Jánské hody  proběhly v Novém Dvoře

Školní výlety: Křivoklátsko, Telč a okolí.

Exkurze žáků: jaderná elektrárna Dukovany, Pavlovské vrchy- Mikulov. Dále Hustopeče, Šitbořice

Červenec sucho, při žních začalo pršet a pršelo dále i po žních  až do zimy, nedalo se  vyjet do polí. Pláčou pěstitelé cukrovky, u nás se letos cukrovka nevysadila. Brambory u nás letos  pěstujeme- rané a polorané. Úroda je pěkná.

25.a 26. července se konaly hody. Svátek sv. Jakuba spadá do nejdeštivějšího období, tak měli lidé strach, zda zase nebude pršet. Déšť byl na spadnutí, ale vyšlo to, hody byly bez deště.

V minulosti se volili čtyři stárci a být prvním stárkem byla veliká čest. Hody se odbývaly v neděli a v pondělí. Teď je to posunuto o den zpátky. Dnes jsou stárky všichni chlapci z příslušného ročníku, tedy osmnáctiletí. Nejstarší je automaticky prvním stárkem, Podobně je to i s děvčaty – stárkami. Pokud není kluků a dívek do páru, půjčují si někoho o rok mladšího.

Již týden před hody se mládež schází, vážou se mašličky na  sóla, učí se zpívat, případně tančit, protože dnes umět  polku a valčík není už u mládeže samozřejmostí.

Ve čtvrtek se jeze s traktorem pro máju. Musejí se pokácet dva stromy, obvykle smrky, mája se z nich nastavuje. Měla by měřit minimálně 25 m. Kmeny se oloupají, spojí šikmými řezy železnými obručemi. V pátek večer musí být vše hotovo, pak   nastává vrchol akce – stavění máje.

S krojem mají starosti především děvčata. Musejí kromě svých 4 spodniček, horní brokátové sukně, zástěrky, kordulky atd. připravit i zástěrku svému stárkovi. Kluci to mají jednodušší, těm stačí bílá košile, černá košile a polobotky. Dívčí kroje se  většinou půjčují, málokdo si dnes nechá šít nový. Majitelky si jich hledí a opatrují je jako zřítelnici. Za půjčení se obvykle neplatí, jen se poskytne drobná pozornost.

V sobotu odpoledne začíná průvod. Vychází se s hudbou od  druhého stárka, zatím bez děvčat, ke druhé starce. Tam obdrží hoši od svých partnerek bílou vyšívanou zástěrku, věneček na láhev- juchačku a mašle. Ty jsou umně vyvázané, málokdo to umí. Teď to vážou sestry Sedlákovy. Hoši si je připnou na hruď. Před domem druhé stárky si všichni zatančí pár kousků, nabídne se pohoštění- koláče a víno. Pak již vyjde průvod ostře sledovaný celou vesnicí. V čele veze sklepník, obvykle chlapec z mladšího  ročníku, soudek vína na vyzdobeném trakaři. Přidají se i krojované děti.

Průvod končí u hřiště, kde se nyní na asfaltové ploše na skládacím dřevěném parketu odehrávají taneční zábavy. Pro kapelu je zde už několik let vybudováno zastřešení (a je také podsklepené) zděné pódium. Jeho sklepní prostor slouží jako sklad pro nápoje.

Dříve se tančilo na návsi před kulturním domem. Na hřišti je dost místa pro kolotoče, střelnice, houpačky a další atrakce. Je to však o strach – kdyby bylo hodně mokro, zničil by se na hrací ploše trávník.

V neděli po kostele se stárci a stárky ve dvojicích vydají na zvaní. Každý dům je nutno navštívit. Hospodáři zavdat skleničku a za pozvání inkasovat do pokladničky nějakou tu menší bankovku. Zvaní je vedle vstupného je hlavním zdrojem výdělku. Z něho se platí kapela, víno a další výdaje. Stárkám  patří výtěžek „sóla“. To při takřka nekonečné hře muzikantů zavdávají tančícím párům, připnou pánům na klopu mašličku, čímž si je označí, aby neobtěžovali někoho dvakrát, a inkasují  do talířku příspěvek.

Odpoledne začínají hody zase průvodem. Tentokrát se jde o 1. stárka k 1. stárce a to je již kolem 15. hodiny. Ani noha nezůstane doma, všichni se nastrojí, sjeli se i příbuzní. Nejvíc se těší děcka, že jim tatínek nebo děda vystřelí růžičku nebo žvýkačku, že jim kmotříček podstrčí padesátikorunu na kolotoč, ale co je to dnes padesátikoruna, za tou se dnes jen zapráší.

Po večeři již stárky přijdou v civilu, protože v těch naškrobených  sukních to nejde dlouho vydržet. Pokud nepřijde přeháňky, trdluje se dlouho přes půlnoc a ještě k ránu se rozjařené skupinky přičiňují, aby spáči nezaspali.

Obvykle zde hraje dechová kapela Lácaranka z Kobylí. Obvyklým pořadatelem je TJ Družstevník.

Byly problémy se sklizní kukuřice a slunečnic, které se s távají perspektivním artikle. V bahně vázly stroje a kukuřice musela počkat až do zámrazu.

Sklizeň hroznů byla slabá.

 V létě se dařilo škůdcům, zčervivěla opadala jablka. Zelenině se dařilo, kromě košťálovin. Rajčatům a paprikám se dařilo, medová snůška byla opět vydatná, zejména slunečnicovým lánům v těsné blízkosti obce.

1.září začíná školní rok 1998/ 99

1.a 2. třída
3.,5. a 4. třída
6.a 7. třída
9.A a 9.B
8. a 9. třída + učitelé

1. a 2. třída byly umístěny tradičně do školní budovy v Divákách, ostatní třídy jsou v budově školy.

Učitelský sbor: Jaroslava Sedlová, Ludmila Skřivánková, Mgr. Lenka Bínová, Božena Šlancarová, Simona Chrastilová, Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Lubomír Šlancar, Mgr. Květoslava Charvátová, Mgr. Jan Homola, Mgr. R. Šebesta.

Ředitelem je PaeDr. Jaromír Čuta, Ing. Ladislav Straka – zástupce  ředitele školy, Mgr. Radim Šebesta. V družině je zapsáno 24 dětí. Vedoucí vychovatelkou je p. Jana Čutová. Farář K. Mach vyučuje na škole nepovinný předmět náboženství.

Výchovný poradce p. Lubomír Šlancar, poradci pro dyslektiky: Mgr. Bínová L, a Mgr. J. Homola.

Dvě žákyně byly přeřazeny do speciálních zvláštních škol v Brně a Strážnici.

Škola jako každým rokem připravuje žáky na vzdělávací olympiády a na nich žáci mají dobré výsledky. Jsou to olympiáda v zeměpise, v matematice, v biologii, fyzikální olympiáda. Dále soutěže: „Bible a my“, literární soutěže a dopravní soutěže. Uskutečnil se plavecký výcvik  v Hustopečích.

Na matematické olympiádě obsadila 2. místo Ivana Kulíšková a reprezentovala okres v krajském kole. Umístila se  tam v první polovině.

V zeměpisné olympiádě získalo čtvrté místo družstvo ve složení: Otřísalová – Chalupa – Papež.

Dobře si vedou naši školáci sportovci v cyklistice, atletice, kopané, přehazované a košíkové.

Družstvo košíkářů vyhrálo okrskové kolo Hustopečska a v okresním finále obsadilo 4. místo.

 Okresními přeborníky v atletice se stali Alena Vintrlíková ve  vrhu koulí, Richard Konečný v hodu oštěpem, František Kunovský v běhu na 1500m a P.Vintrlík ve vrhu koulí. K úspěšným atletům patří: M. Brychtová, K. Skúpá, J, Nasadilová, J. Dostál, J, Brychta, K, Otřísalová, E. Hrdličková.

10.září se někdo vloupal do bytu p. Jaroslava Svobody a odcizil zlaté šperky.

26.září – setkání spolužáků 1948-1998

V podzimním dešti se dařilo houbám, zejména bedlám a  václavkám.

TJ Družstevník – muži hrají ve III. třídě, uhráli 4. místo, družstvo dorostenců bylo zrušeno, pro nedostatek hráčů.

28.října se ve  škole uskutečnila důstojná oslava vzniku samostatného státu- Československé republiky.

Ve stejný den začal tradiční přespolní Běh nikolčickými stráněmi, jehož se za velmi chladného počasí zúčastnilo více než 200 závodníků ze tří škol. Z našich žáků získali prvenství: P. Strouhalová, K. Skůpá, J. Dostál, K.Vintrlíková, F.Remová.

Listopad zamrzlo, Martin na bílém koni se opozdil přesně o týden.

13. a 14. listopadu se konaly volby do obecního zastupitelstva.

 Účast voličů v obci 75,9 %

Kandidující volební strany

 1. Nezávislý kandidát Jaroslav Urbánek
 2. 2. Sdružení nezávislých kandidátů (15  jmen)
 3. 3. KDU8-ČSL (15 jmen)

Zvolení členové OZ:

Milan Kaplan, Josef Strouhal, Vlastislav Klobása, Jiří Dostál, Miloš Sedlák, (všichni SNK), Vojtěch Konečný, Václav Kosina, Josef Jelínek, Miroslav Rabovský, Miloslav Němec, František Jelínek, Jaroslav Matýšek, Antonín Daněk, Martin Rabovský, Richard Blinkal (všichni KDU-ČSL).

26.listopadu byli zvoleni:

Ing. Vojtěch Konečný- starosta

Milan Kaplan- zástupce starosty

+ členové obecní rady: Václav Kosina, Josef Jelínek, Miloš Sedlák.

Družstvo – výroba plastů se slibně vyvíjí, dceřiná společnost PRAMOS dosáhla zatím nejvyšších tržeb v historii podniku.

Notným programem se stala výroba trubek, zatímco výroba plastových oken a profilů stagnuje v důsledku útlumu stavební výroby v ČR. Přesto se podařilo udržet stávající pozice a během roku vybavit výrobu dalšími stroji. Daří se prodej do Polska, zatímco pohledávky v Bělorusku zůstanou asi nedobytnými.

Zemax- ruku v ruce s neúrodou, hlavně u meruněk, jablek a hroznů, žel katastrofální propad prasat a selat, vykazuje firma  ztrátu. Je to ovšem obraz tako ostatních podniků v ČR.

Drumax-pekárna ztrácí trh v Brně a okolí, kde jsou likvidovány malé prodejny nově otevíranými zahraničními hypermarkety s vlastními pekárnami. Provoz šití oděvů je soběstačný. Provoz závodního stravování nahrazuje ztráty výrobou knedlíků, sekané aj. Vaří se 135 obědů denně a je zajištěn rozvoz obědů di Nikolčic, Divák a na pracoviště živočišné a rostlinné výroby. Cena oběda je pro členy 17, pro nečleny 35 Kč.

Byla provedena plynofikace v ND na náklady nájemce p. Jonese, dokončena stavba nového mostu v ND.

Rekonstrukce veřejného osvětlení v části Majera, u školy a východní řada hlavní ulice (od. Č. 50 po 111)

Brigádnicky byl demolován dům ř. 50. Zpřehlednila se tak  křižovatka.

Materiál bude použit pro stavbu nových kabin na hřišti. Demolici provádějí členové TJ Družstevník a Myslivckého sdružení.

Byla zahájena stavba kanalizace pro výstavbu rodinných domků v části Záhumenice.

 Je rozestavěna stavba šaten na hřišti.

Jsou v přípravě práce na revitalizaci horní části potoka.

V tomto roce odchází evangelická vikářka Mirjan Doležalová do  důchodu, který tráví v Pardubicích

Vánoce byly jen s malým sněhovým popraškem v suché trávě.

Vánoční koncert cimbálové muziky ze Šitbořic, všichni členové kapely jsou z jedné rodiny Varmužů. Vystoupení vyjednal p. Václav Kosina. Žel účast domácích diváků byla slabá.

27. prosince proběhl v katolickém kostele koncert kostelního sboru, který zpestřuje bohoslužby. Polovinu účinkujících včetně varhanistky Jitky Konečné jsou školní děti. Kromě lidových koled zazněly 2 části Rybovy mše, Bachova varhanního sóla a další skladby nesmrtelných skladatelů, zejména Mozarta a Verdiho., jehož Sbor židů byl zlatým hřebem programu. Mužská část souboru je čtyřčlenná (z toho R. Blinkal a V. Kosina kromě zpěvu hrají na trumpety), dospělé ženy jsou tři.

Silnice 54 byla vyřazena ze sítě silnic I. třídy a obdržela označení 381, silnice Brno – Hodonín č. 51- dostalo číslo 380.

Přistěhovalo se 31 občanů, odstěhovalo se 12 občanů. Narodily se 4 děti, zemřelo 6 občanů. Ve věku 90 let zemřela Štěpánka Čermáková. Uzavřeno 6 manželství.

1999

V lednu asi týden byla teplota – 10 st. C, pak až do konce  února bylo teplo.

16. ledna – ples rodičovského sdružení – žáci ZŠ připravili předtančení – vystřídali variace na klasické valčíky a moderní  disco, potom tancoval profesionální pár z taneční školy STARLET z Brna. Vstupné bylo 95,-Kč zahrnovalo i chutnou  večeři, kterou připravil mladý Josef Fic.

Nikolčická pětka- foto J. Slavík

Koncem ledna byl zápis do 1.třídy – bylo zapsáno 11.dětí.

Turnaj v košíkové.

21. ledna obecní rada ustanovila pro volební období 1998- 2002 celkem 7 komisí.

Kontrolní: Milan Kaplan č.194 – předseda

                Anděla Sekaninová č. 56

               Jaroslava Vašíčková č.256

Finanční: Miloš Sedlák č. 27- předseda

                 Irena Nahálková č. 11

                 Martin Rabovský č. 25

Sociální, školská, sportovní: Josef Jelínek 63- předseda

            Jiří Dostál 267

            Ing.Josef Hrouzek 191

            Zdeněk Sedlo 271

             Mgr.Jiří Slavík 272

             Hana Svobodová 16

             Pavel Urbánek 46

Kulturní: Václav Kosina 258- předseda

               Richard Blinkal 272

               Zdeněk Rabovský 5

               Jaroslav Matýšek 202

               Roman Kaplan 194

Výstavby: Ing. Miroslav Rabovský – předseda

               František Jelínek 148

               Miroslav Němec 108

               Zdeněk Otřísal 187

              František Čapka 63

Ochrany živ. prostředí a zemědělská:

              Ing. Vlastislav Klobása – předseda

              Josef Strouhal 107

              Radoslav Máj 165

              Jiří Ráček165

              Jaroslav Svoboda 131

Obnova vesnice. Jaroslav Urbánek 245- předseda

               Antonín Daněk 192 (Nový Dvůr)

               Mgr.Josef Černý 12

               Jaroslav Jelínek st.215

               Jan Jelínek st.47

               Miroslav Strouhal 225

               Ing. Vojtěch Konečný 39

13.února – ostatková zábava a výstava vín ČSZ, hrála cimbálová muzika Travnica z Podivína.

Polovina února – Lyžařský výcvikový kurz dětí ZŠ se uskutečnil v Beskydech na chatě Silnice v Malenovicích. Dostatek sněhu a příjemné prostředí navodily správnou atmosféru pobytu na horách.

Ve škole začala taneční škola STARLET Brno. Přihlášení žáci se  schází v odpoledních hodinách každou středu.

Na jaře řádila houbovitá choroba – kadeřavost broskvoní

Nechvalný 15. březen v roce 1939 připomněla krátkým  článkem do NČ mgr. K. Charvátová 16. března u nás vznikl tzv. Protektorát Čechy a Morava.

18. dubna obecní úřad uspořádal v kulturním domě  -setkání seniorů. Program tvořilo vystoupení dětí z MŠ a  hudební školy. Po projevech předsedy kulturní komise Václava Kosiny a starosty Vojtěch Konečného, následovalo sladké, slané i tekuté pohoštění, krátká beseda s vedením obce a volná zábava s tancem, k němuž zcela stačila sestava dvou hudebníků- harmonikáře a hráče na bicí soupravu. Ze 160 pozvaných  důchodců přijala pozvání jen asi třetina.

ZŠ uspořádala „Nikolčickou lyru“ soutěž škol ve zpěvu a recitaci. Kromě jedné kategorie ji ovládli naši žáci.

Naši školu navštívilo víc než 40 učitelů základních škol okresu Hlohovec.

22.dubna okresní kolo dějepisné soutěže: BIBLE a MY“. Soutěže se zúčastnilo 9, škol. Ing. Solnička doplnil velmi poutavé a zajímavé vyprávění o svém cestování po Egyptě. Nad regulérností soutěže dohlížel katolický kněz František Koukol a evangelický jáhen Ivo David.

Koncem dubna Nikolčický pohár v kopané

Na ZŠ se uskutečnilo setkání 40 ředitelů ZŠ ze Slovenska  z okresu Hlohovec, akce se účastnil také starosta obce a  ředitelé z okolních škol.

XVI. ročník „Běhu nikolčickými stráněmi“- zvítězili naši žáci v pěti kategoriích z celkových osmi. Nejzdatněji si v těchto  bězích vedli: H. Remová, K. Otřísalová, J. Matýšková, B. Novotná, J. Jelínková, F. Neugebauer, R. Štýbl, P. Brychta, K. Vintrlíková, L. Mrázková, K. Novotná, J. Dostál, M. Nasadil, P. Konečný.

 Květen utrpěly švestky a slivoně.

9. května se slavil Den matek – účinkovaly děti z MŠ, ZŠ a HŠ Klára.

Hudební škola Klára také pro děti organizovala kroužek Baránek. Zde se děti naučily základům polky, valčíku, jednoduchým tancům, ale hlavně se učily vnímat rytmus a hudbu.  Žel v poslední době se snížila docházka dětí do tohoto tanečního kroužku a byl zrušen. (Zuzana Baranová)

26. května byla naše škola na atletické olympiádě škol Hustopečska, kde naše škola obhájila prvenství.

30. května se naši žáci účastnili okresního finále dopravní soutěže cyklistů a také se zúčastnili na Zelenických

hrách  na Slovensku. Kde skončili na 2. místě.

ZŠ uspořádal okrskové finále v malé kopané a turnaj v košíkové. Proběhl také přebor školy ve šplhu, stolním tenisu.

Okresní olympiáda zeměpisná- zvítězil náš žák Josef Papež a  reprezentoval okres v krajském kole, kde získal 6. místo. Tentýž  žák postoupil tako do krajského  kola v matematické olympiádě, kde  získal 11. místo.

Klára Otřísalová v literární soutěži v okresním kole zvítězila v kategorii žáků prvního stupně.

Výtvarnou práci žáka Romana Sáčka byla vybrána jako jedna z nejlepších v soutěži „Sami si ilustrujeme bibli“ a v letošním vydání „Minibible“ (Vydavatelství International Bible Society) byla opravdu použita.

Májovou veselici uspořádal ročník stárků 1981.

15. květen – čeští hokejisté získali titul mistra světa

27.- 29. května – Zelenické hry

Naši skončili na druhém místě, když jen 3 body je dělily od prvního místa.

4. června se vydařily oslavy MDD. Zorganizovali ji učitelé MŠ a ZŠ a členové kulturní komise a také členové Myslivecké společnosti, zejména akce v lesním prostředí.

8. června pršelo. Medardovská pranostika se osvědčila. Vyvinulo se z toho mokroucí mokro. Shnilo seno, a ječmeny.

9. 6. proběhlo v Hodoníně regionální kolo soutěže „ BIBLE A MY“ a zde obsadil Josef Papež 2. místo a Radek Klein 3. místo.

Školní exkurze a poznávací akce: Beseda o Chorvatsku, Pálavské vrchy. Mikulov, Podyjí – Znojmo, INVEX, zemědělské podniky.

Výstavy: technické a výtvarné výrobky našich žáků.

Děti MŠ a jejich rodiče měli zájezd na divadelní představení v Brně a dále do ZOO v Jihlavě.

Výlet 7. třídy do Ratibořic.

19.června slaví Křepice 650. výročí první písemné zmínky.

K této příležitosti vydala obec publikaci KŘEPICKÁ ČÍTANKA, kterou sestavil Mgr. Josef Černý.

22.června- na ZŠ byl flétnový koncert komorního souboru ze  ZUŠ Žerotín v Olomouci.

24. až 27. června se v Nasavrkách u Chrudimi konalo setkání mladých včelařů a mezi nimi byli i naši David Svoboda a Petr Jelínek a vedl je učitel mgr. Radim Šebesta. Družstvo žáků  doplnili chlapci z Poštorné a Uherského Brodu a  zvítězili v soutěži Včelařská stezka.

30. června – ve škole žáci mají vysvědčení.

31. července až 7. srpna – dětský tábor na Svojanově Vedli je  učitel: Lubomír Šlancar, B. Šlancarová, J. Homola, R. Šebesta, M. Rabovská dále P. Černý, L. Stehlíková, I. Mikáčová.

V okolní přírodě pořádali manželé Slavíkovi spolu s evangelickým farářem Ivo Davidem tábor „ Indiánské léto“. Účastníci – příslušníci  kmene Nikolčičunů – dostali indiánská jména, zhotovili si indiánské oděvy, opatřili si indiánské účesy a pomalovali si obličeje. Plnili příkazy Velkého Medvěda, hráli indiánské hry, stavěli Teepee, pletli rohože, vyráběli přírodní papír, též šperky a amulety, hliněné předměty atd. Součástí programu  byla plavba po Velkém jezeře (hustopečském rybníce) a jízda na mustanzích v hustopečském Domě dětí.

Na táboře se zúčastnily kromě našich žáků také děti z Borkovan, Šakvic, Hustopečí, Strachotína, Nosislavi a z Brna.

Soutěž o vesnici roku.

Hodnotící komise navštívila Nikolčice 30.července.

Bohatá letní činnost velmi zaimponovala okresní komisi pro obnovu vesnice, která se objevila v obci, zrovna když indiánská  děcka pátrala po medvědích stopách. Komise hodnotila 5. ročník soutěže Vesnice roku. V rámci okresu  jsme v soutěži Vesnice roku byli druzí, když první místo obsadila Perná a za námi dalším 8 obcí, které se do soutěže přihlásili. Po vyhodnocení jsme získali ocenění Spolku pro obnovu venkova a okresní komise pro okres Břeclav za společenský život v obci.

Hody uspořádal ročník stárků 1981, panovalo pěkné počasí. Na hřišti se sešlo 15 atrakcí

V Novém Dvoře se v prostším stylu konaly opět Jánské hody.

31. července a 1. srpna se odehrává na parkuru na Loučkách slet motorkářů. Sjelo se přes 300 motocyklů, počet návštěvníků se odhaduje na 500. Konaly se soutěže (jízda zručnosti), hlučnou metalovou muziku bylo slyšet až do dědiny.

 Vyvrcholením byla společná jízda po okrese pod záštitou policejních vozů.

Práce na škole – malování se neuskutečnilo pro nedostatek  financí. Pracovníci obce provedli nátěry plotů a brány u vchodu do školy.

1.září začíná školní rok1999/2000

Na začátku školního roku byla veřejnost pozvána do školy na  výstavu „ Indiánské léto“. Expozice zaujímá všechny chodby a  schodiště ve starší části budovy a seznamuje diváka s fotodokumentací, hlavně však s výrobky, které vznikly na letním táboře. Výstava trvala do konce roku.

Do školy nastoupilo celkem 155 dětí v devíti třídách.

Pedagogický sbor má 12 učitelů a jednu vychovatelku ŠD. Jsou to: ing. Ladislav Straka, zástupce ředitele, Jaroslava Sedlová, Ing. Libuše Nováková, Ludmila Skřivánková, Mgr. Lenka Binková, Mgr. Drahomíra Černá- dočasný zástup za B. Šlancarovou, Lubomír Šlancar, Mgr. Jan Homola, Mgr. Jiří Skavík, Mgr. Květa Charvátová, Petr Chalupný, Eva Binková – vychovatelka ŠD. PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel školy.

1.a2. třída
3.a 4. třída
5.a 6. třída
7.a 8. třída
9.třída a učitelé

2. září přišel vydatný déšť, ve vinicích řádila vidia (moučenka).

6. září vystupoval v televizním pořadu ing. Václav Hlaváček prezident Agrární komory ČR- kritizoval české zemědělské politiky, naposledy jako obhájce ministerstvem regulovaných cen mléka.

Žáci ZŠ uspořádali výstavu z dýní.

Od října na škole pracují zájmové kroužky: jazykové, atletický, zoologický, zahrádkářský, basketbalový, turistický, literární, ručních prací, informatiky, výtvarný, řemeslný, myslivecký.

27.- 29. října mají děti podzimní prázdniny.

Na XVI. ročníku „Běhu nikolčickými stráněmi“, zvítězili naši žáci v 5ti kategoriích z celkových osmi. Nejzdatněji si v těchto bězích vedli: H. Remová, K. Otřísalová, J. Matýšková, B.Novotná, J. Jelínková, F. Neugebauer, R. Štýbl, O. Brychta, K. Vintrlíková, L. Mrázková, K. Novotná, J. Dostál, M. Nasadil, P. Konečný.

 Výrazného úspěchu dosáhl mladší žák F. Neugebauer, který v okresním finále přespolního běhu skončil na 4. místě.

Drakiáda

Včelaři měli vysoké výnosy, po řepce se vytáčelo poprvé, pak po akátu, slušná byla i snůška lipová a lány slunečnic v těsné blízkosti obce poskytly ještě pozdní čtvrtou snůšku.

Zazimovaná včelstva: Josef Černý 8, Josef Strouhal a Petr Vozdecký po 6, David Svoboda a František Jelínek po 5, Vladimír Nahálka a Jaroslav Hirš po 4, Jiří dostál 3. Celkem 41, Svoboda a Vozdecký jsou patnáctiletí hoši,

Rok dal krásné brambory, rekordní řepu i kukuřici, dost meruněk, množství nádherných jablek.

Obec zakoupila dva traktory a talířové brány, používané na mělkou orbu. Dnes není problém vyvézt hnůj nebo močůvku, nadělat brázdy na sázení brambor, zorat, povláčet, zasít, sklidit obilí, slisovat slámu atd.

Obec zaměstnává dvě žen- Milenu Májovou a Marii Pulkrábkovou, které se starají o zeleň, nátěry a jinou drobnou údržbu. Stavební suť či zeminu odvezl pomocí nákladního kontejneru zaměstnanec ZD p. Jiří Ráček.

Tříděný odpad. Ba hrubý odpad koluje po obci nákladní  kontejner, který je 1x za měsíc odvážen na martinickou skládku. Kontejnery stály: u Jednoty, u kostela a u č. 200. Na trvalých stanovištích jsou kontejnery na sklo (bílé a barevné), u prodejny  Jednota je neustále k dispozici nákladní kontejner na železný odpad. Na drobný odpad jsou u každého domu popelnice, Ty se vyprazdňují jednou za dva týdny.

V adaptované stodole č. 60, kde je současně hasičská zbrojnice, obecní šrotovník a sklad ČSZ je možno 1x týdně složit tzv. nebezpečný odpad. Domácnostem jsou přidělována plastové pytle (modré na papír, bílé na plasty), které pracovníci obce svážejí 6 x ročně.

Obec vykoupila dvojici opuštěných a zchátralých domků č. 81 a 171 u hlavní křižovatky. Kučerův dům už byl odklizen; o Otřísalově se uvažovalo, že by se zde zřídilo obecní muzeum, ale ukázalo se, že stav budovy není dobrý a muselo se přistoupit k demolici.

Byla dokončena tzv. revitalizace potoka v jeho horní části, byla dále vybudována kanalizace v části Záhumenice (nové rodinné domky).

V prodejně Jednota se  vystřídaly vedoucí. Paní Josefa Nečasová odešla do důchodu, na její místo nastoupila prodavačka Jana Hischová.

Na Majerách si pronajal domek stolař p. Chalupný z Brna a začal provozovat živnost.

Do vesnice začaly jezdit soukromé pojízdné prodejny.

1.listopadu předala naši obec pošta Břeclav 2 (PSČ 69002)  poště Hustopeče (PSČ 69301).Poštovní doručovatelkou je Šárka Mikáčová.

Svatý Martin přijel na koni šedivém = slabé poprchání.

21. listopadu  zemřel Josef Lux, místopředseda vlády, ministr zemědělství (* 1.února 1956)

Zemědělské družstvo – došlo k vyrovnání s Komerční bankou a s První městskou bankou Praha. Pomoc poskytla švýcarská leasingová společnost Accuro AG. K vyrovnání by mělo dojít  do konce roku 2003.

 Prosperuje PRAMOS- výroba plastů. Daří se dodržovat závazky vůči společnosti Accuro, vykazuje zisky.

Získání dalších odběratelů profilového systému HORIZONT PS 920, hlavně v České republice. Během roku pokračují práce na zavedení nového profilového systému HORIZONT PS 990. Tento systém je prvním zcela vlastním systémem, který ve společnosti PRAMOS, a.s. vznikl.

Společnost Zemax vykázala  ztrátu, Drumax  také.

Mikuláš ve škole

19. prosince se uskutečnil adventní koncert dechové hudby Zlaťanky z Kobylnice. Překvapením bylo, když se mezi čtyřmi  zpěváky objevil náš člověk Václav Kosina.

 21 prosince pořádala svůj koncert hudební škola Klára

19. prosince ZŠ uspořádala „Vánoční koncert“ vážné hudby.

23. až 31.12 měly děti vánoční prázdniny

Vánoce byly bílé a sníh vydržel až do Silvestra.

Na Štědrý den se konal průvod „ betlémských“ postaviček od  evangelického kostela ke katolickému, kde se zpívaly koledy.

Živý betlém

26.prosince připravila dětská „Divadelní společnost Úsměv hříčku „Lucerník a Prachmanda“.Bylo to v kulturním  domě, žel odpoledne vládlo velmi nevlídné počasí, a tak byl sál zaplněn jen do poloviny. Po představení se zpívaly koledy a v přísálí byla výstava vánočních zvyků.

V prosinci bylo započato s kabelizací telefonní sítě v horní části obce.

U hlavní křižovatky byl rozsvěcen barevnými světly tam stojící velká smrk.

 Novoroční koncert kostelních sborů (dětských i dospělých) se uskutečnil v katolickém kostele. Lze vyzvednout mladičkou varhanici Jitku Konečnou a výborné trumpetisty Richarda  Blinkala a Václava Kosinu.

Statistika:

Narodilo se 10 dětí, zemřeli 3 občané.,

Marie Otřísalová (93 let), Sidonie Dusíková (Nový Dvůr, 70 let), Václav Záblacký (72let).

Přistěhovalo se 12 osob, odstěhovalo 14.

Nový domek postavili Josef Dana Majorovi č. 153.

 Na pracovním úřadě bylo od nás registrováno 39 nezaměstnaných, z toho 22 žen.

Vnější události.

Subjektivní pohled kronikáře na vnější události je podle pokynů pro něž se jednou za rok jezdí do mikulovského muzea na seminář kronikářů, je dnes nejenom přímo žádoucí, což bylo za  minulého režimu bylo opačně. Je třeba zaznamenat i náladu a postoje veřejnosti. (Tyto poznámky jsou popsány v obecní kronice na str. 377 Mgr. Josef Černý)

Připravuje se k vydání druhé vydání Nikolčické čítanky.

Zeměpisné údaje o nadmořské  výšce:

Bytová výstavba Nikolčic je v nadmořské  výšce 240 až 340 m.

Žerotínský vrch má výšku 381m n.m.

Liščí vrch 364 m.

Přední kout (Boleradický kopec) dosahuje 409 m.

Holý vrch (u majáku) 401 m.

Nikolčický hřbet se rozkládá od Horních Bohanovic na severozápad ke Křepicícm v délce 8 km a zahrnuje nejvyšší body Boleradické pahorkatiny.

2000

Přes zimu nebyl skoro žádná sníh.. už koncem ledna kvetly sněženky. Květen se odehrál v dubnu. Sucho. Nebylo seno.

Sklizeň meruněk slabá.

Červenec chladno a deštivo, žně probíhaly komplikovaně.

Švestky a slívy nebyly.

Zemědělské družstvo

Katastrofální sucho se projevilo na nízkých výnosech obilovin a pícnin, Suchem byly nejvíce postiženy okresy Znojmo, Břeclav, Hodonín a pak severní Čechy. Družstvo postupně omezuje  pěstování obilí a věnuje se  pěstování slunečnic, tradičně pak kukuřice. Výhodné se jeví pozornost věnovat na vojtěškové seno – ovšem musí být kvalitní, sušené pod střechou. Letos se podařilo vyvést seno do Itálie.

Jabloňové a meruňkové sady stárnou, ale nebudou se obnovovat; produkce ovoce má význam jen v případě, že by mělo družstvo vlastní chladírny, a ty se nevyplatí budovat.. A také je problém ovoce prodat, protože se zavírají  konzervárny.

Asi ¼ vinic byla dána do pronájmu B-NATUR. Obecně se jeví vinařství jako perspektivní a plochy vinic se budou rozšiřovat.

Předseda družstva ing. Matoušek je propagátorem úsporných technologií – bezorebného setí, mělkého zpracování půdy ( rotavátory, místo pluhů), hnojení kejdou místo hnojem. Uvádí, že v situaci suchého počasí narostlo více obilí na plochách úsporně obdělaných, zatímco na zorané půdě zaschlo.

Kritická je situace v odběru masa, hlavně hovězího, a to následkem evropské fámy vzniklé v souvislosti s tzv. nemocí šílených krav a také s epidemií slintavky.

Akciová společnost PRAMOS – výroba plastů dokazuje svou  životaschopnost. Daří se  dodržovat  harmonogram splátek a je tu perspektiva, že dluhy  budou zcela splacenay do roku 2003.

Obec:

Obecní úřad  vykoupil od Jednoty obecní hostinec. Nájemcem  zůstává p.Luděk Levák.

Byla zahájena  rekonstrukce dvorního traktu MŠ. Akce bude dokončena v roce 2001.

Firma Telecom zahájila kabelizaci telefonních rozvodů, a to v části horní konec. Koncem jara  práci ukončila pro nedostatek peněz. Z maringotky jim byl ukraden drahý stroj na pěchování  betonu.

Na vrcholu Žerotínek vyrostly dvě telekomunikační věže pro přenos mobilních spojení. Zatímco firma Eurotel věž postavila na základě řádného povolení a dokonalé projektové dokumentace- na betonových základech s příjezdovou cestou a nočním osvětlením vrcholu, firma Oscar opodál postavila pojízdnou jeřábovitou konstrukci. Stavební úřad vydal příkaz nepovolenou stavbu odstranit, monstrum však stojí dál. Na podzim začala vznikat nad Štukyněmi třetí věž firmy Paegas. Je pochopitelné, že se firmy, byť konkurenční, nedovedou  dohodnout na společném projektu a ušetřit spoustu peněz.  Oscarům byla udělena půl milionová pokuta.

V obci byla dokončena rekonstrukce vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. Spočívala zejména ve výměně el. sloupů.

Byl zbourán  domek č.171 naproti kostela. Plocha se upravuje po obou demolicích (81 a 171). Kultivované prostranství  zpřehlední dolní křižovatku.

Oba kostely se dočkaly nočního osvětlení. Noční vzhled dominant obce je docela příjemný a přitažlivý.

Od prosince minulého roku do února proběhl v Hustopečích plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd.

21. ledna obecní zastupitelstvo pořádalo ples. Předtančení měly na starosti starší žákyně ZŠ pod vedení uč. Boženy Šlancarové. Hrála dechovka Zlaťanka z Kobylnic

31. ledna bylo vysvědčení a byla ukončena I. polovina školního roku.

31.ledna přišla nabídka od předsedy Jednoty ing. Bartizala ve věci odkoupení našeho hostince obcí. Členové OZ odkoupení budovy jednoznačně odsouhlasili a pověřili starostu jednáním j Jednotou Mikulov.

5.až 11.února proběhl ve Frýdlantu nad Ostravicí lyžařský kurz, kterého se zúčastnilo 21 žáků. I když sněhové podmínky nebyla ideální a počasí bylo spíše jarní, lyžovalo se a celou akci lze hodnotit jako velmi úspěšnou.

28. února starosta ing. Vojtěch Konečný a místostarosta M. Kaplan v budově Parlamentu ČR převzali od předsedy sněmovny prof. ing. Václava Klause obecní symboly (Znak a prapor). Které předtím schválil Parlament. Autorem návrhu je Mgr. Josef Černý.

Starosta poděkoval autorovi návrhu znaku a praporu mgr. Josefu Černému za ochotu se tomuto úkolu věnovat, za drahocenný čas strávený při jednáních na příslušných úřadech, ale zejména za výsledek – máme nejkrásnější znak a prapor v republice, a to nejenom proto, že jsou naše. Vlastní udílení symbolů ( cca 60 obcí a měst) bylo slavnostní, vládla sváteční atmosféra. Byl to svátek naší i všech zúčastněných obcí.

Po zhotovení skutečných symbolů naší obce, které bude zadáno umělecké firmě, budou znak a prapor představeny veřejnosti v červnu 2001 při setkání rodáků. (NČ 2000 č. 1)

Morkůvky – obrázek je ze slavnostního křtu tamního znaku a praporu- přítomen je také náš starosta.

3.března proběhl dětský maškarní bál = MAŠKARÁDA- zúčastnilo se 70 dětí.

4.března – svaz zahrádkářů pořádal tradiční výstavu vín a ostatkovou zábavu. Týden předtím proběhlo hodnocení 441  vzorků vín  z 22 obcí.

Čtyři nejlépe hodnocené vzorky obdržely titul ŠAMPION ing. Vlastislav Klobása (3) a Jaroslav Svoboda (1)

Garanty hodnocení byli: František Pacas, Borkovany, František Bezdík z Divák a Ing. Vlastislav Klobása z Nikolčic.  O čtyři tituly ŠAMIPON se podělili nikolčické vzorky Ing. Vlastislava Klobásy a Jar. Svobody.

8. března zvítězil na zeměpisné olympiádě okresu náš žák Jiří Chalupa. Postoupil do krajského kola, kde se umístil mezi 16 účastníky na vynikajícím 5. místě.

12. března – obecní úřad a ČSZ zajistil přednášku o užití chemie ve vinařství. Malá účast.

26.března se rozběhly okresní soutěže v kopané, kterých se účastní tři nikolčická družstva.

30. března. Na poradě starostů obcí Hustopečska bylo založeno Sdružení obcí.. Zakládajícími členy jsou obce: Bořetice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, Kobylí, Kurdějov, Nikolčice, Němčičky, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, Uherčice, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice, Zaječí.

Předsedou sdružení byl zvolen starosta Hustopečí ing. Jiří Teplý. Tajemníkem byl jmenován RNDr. Leoš Vejpustek

V rámci této akce byly uspořádány pro starosty a zastupitele dva zájezdy do zahraničí. Navštívili radnice ve dvou německých městech (jednoho v západní a jednoho ve východní části státu), vesnice se slovanskými obyvatelstvem v Horní Lužici a světovou výstavu v Hanoveru.

Byly vytyčeny vinařské cyklistické stezky. Na návsích se objevily mapy tras a na křižovatkách žluté směrovky.

Starosta obce uveřejňuje v NČ pochvalu brancům, kteří se při vlastním procesu chovali slušně a svým vystupováním dobře reprezentovali naši obec.

A dále panu Josefu Charvátovi a žákům ZŠ za výsadbu cca 80 ks břízek a modřínů v katastru obce.

A panu Františkovi Koutnému za provedení úklidu na „place“- ploše pod Žerotínky, který využívají děti z horního konce..

Úpravy místní komunikace

19. dubna se u nás pořádalo kolo dějepisné soutěže školní mládeže Bible a my. O organizaci se postarali učitel Mgr. Jiří Slavík, katolický kněz František Koukal, evangelický místní farář Ivo David a kněz církve apoštolské Karel Fridrich.

Z 6 soutěžících z naší školy největšího úspěchu dosáhla Květoslava Novotná, když obsadila 1.místo v kategorii 6. a 9. tříd. Postoupila do regionálního kola. Soutěže se zúčastnilo celkem 52 žáků z celého okresu Břeclav.

Program doplnili svým vyprávěním o horolezectví I. David a M. Šober.

26. dubna proběhl na našem hřišti fotbalový pohár základních  škol. Účast: Vranovice, Němčice, Klobouky, Šitbořice, Hustopeče, Klobouky, Nikolčice. Vítěz: ZŠ Klobouky, naši žáci byli druzí.

30. dubna pořádala kulturní komise setkání důchodců. Připravila pro ně občerstvení a kulturní program.

5. května se konala tradiční májová zábava s krojovaným průvodem, pořádal ji ročník 1982.

A také proběhla školní akademie v sále kulturního domu. Naši žáci se zde prezentovali svými znalostmi a kumštem.

Svátek matek zpestřili svým programem děti MŠ půvabnou pohádkou „Jak se ztratilo kuřátko „stejně tak žáci a učitelé ZŠ a HŠ Klára. Podobně pak činili při 55. výročí ukončení II. světové války.

14. května – čeští hokejisté získali na mistrovství světa v ledním hokeji v Petrohradě zlaté medaile

15. května byla první třešně. Ale úroda třešní byla malá.

26.května schválilo obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhlášku o zřízení „Bytového fondu Nikolčice“. Následně byl BFN zřízen díky získání účelové návratné půjčce ve výši 700 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta naší obci na dobu 10 let.

31. května škola uspořádala sportovně-kulturní Den dětí.

1. června kulturní komise uspořádala program pro děti k MDD s táborákem a opékáním špekáčků.

6. června přišla průtrž mračen – 48 mm srážek

Šúrovské hry

15. června v ND proběhly Janské hody. Tíhu pořadatelství nesl na bedrech rodina Antona Daňka.

A také v tento den proběhlo regionální kolo soutěže „Bible a my“ v Hodoníně a zde zvítězila naše žačka K. Novotná.

Výlet žáků 8. třídy na Hlubokou.

V červnu odjeli někteří rodiče a děti naší školy do Chorvatska na ozdravný pobyt.

26. června zemřela v Židlochovicích Vlasta Kolínská, naše  bývalá učitelka. Narodila se v roce 1914 v rodině zdejšího učitele Jana Dostála. Do důchodu odešla v roce 1972. Prošly jí rukama dvě generace našich občanů.

30. června byl ukončen školní rok.

1. července přešlo vyřizování občanských průkazů z policie na okresní úřady a nebo na obecní úřad, který je pověřen vedením matriky- to je na OÚ Šitbořice. Došlo také ke změně evidence obyvatel a byla zrušena evidence tzv. přechodného bydliště.

Obec se zapojila do soutěže Vesnice roku. Hodnocení komisí pro obnovu venkova proběhlo začátkem července. Komise hodnotila nejenom pořádek v obci, ale také zejména společenský život v obci. Neumístili jsme se.  Jednak vlivem horšího pořádku v obci, ale komise hodnotí zejména společenský  život v obci. A ten pokud jej objektivně zhodnotíme, je na nízké úrovni ve srovnání s jinými soutěžícími obcemi. Obecní úřad pak musí být pořadatelem jediného plesu, jako organizace pracují pouze sportovci, zahrádkáři, myslivce věnují svou práci myslivosti, práce hasičů se omezila na  činnost několika členů. Situaci pak zachraňuje základní škola    (sportovní a kulturní soutěže, letní programy pro děti, školní akademie), mateřská škola (besídky pro rodiče, Svátek matek) a hudební škola Klára (veřejné vystoupení).

(NČ 2000 č.3)

Fotbalové mužstvu mužů skončilo po jarním kole na 4. místě ve III. třídě skupiny C.

15. července se na hřišti uskutečnil I. ročník turnaje malé kopané za účasti 15 týmů z celého brněnského regionu. Nikolčice byly zastoupeny dvěma mužstvy. Nikolčice A a Notors STAR. Áčko skončilo až po penaltovém rozstřelu na druhém místě, Notors byli sedmí. Pohár si odvezla Jednota Mikulov a nejlepším brankářem se stal náš Josef Koutný.

16. července – Proběhlo zatmění Měsíce.

Na severním okraji hřiště jsou postaveny nové šatny. Montované kabiny z dob předsedy Pavlíka již nevyhovují  současným požadavkům- zejména wc a sprchy.

Ve spolupráci s dalšími obcemi (Křepice, Němčice, Starovice a Uherčice) pořídil obecní úřad pro potřeby akcí konaných pod  širým nebem 100 kusů dlouhých stolů a dvojnásobný počet  lavic.

 29.a 30.července Jakubské hody proběhly za pěkného počasí- jako obvykle v areálu hřiště a s krojovanými průvody po vesnici. Již sloužily nové šatny a nové stoly lavice.

4.- 12.8. se konal v okolní přírodě netradiční tábor „Středověké léto“. Organisovali manželé Slavíkovi.

19.až 27.8 skupina dětí strávila příjemný týden na táboře ve Svojanově. Vedla ho skupina místních učitelů a rodičů, zejména manžel Šlancarovi.

Koncem srpna se zástupci mikroregionu Hustopečska  zúčastnili zájezdu do Německa. Naši obec zastupovali ing. V. Konečný, Josef Jelínek a mgr. J. Černý. Cílem bylo seznámit se s problémy obcí a se způsoby komunální politiky v zemi našich sousedů.

1.září – setkání šedesátníků

 1. září začal školní rok 2000/2001

Do školního roku nastoupilo 173 dětí, které byly rozděleny do 10 tříd. V učitelském sboru nedošlo ke změnám. Vychovatelkou , ŠD je Petra Čutová, vychovatelkami školního klubu jsou Mgr. Andrea Slavíková a Alena Hanáková.

1.a 2. třída
3. a 4. třída
5.a 7.třída
6.A a 6.B
8.a 9.třída + učitelé
Škola Diváky
Děti v MŠ v Nikolčicích

Byla zahájena rekonstrukce MŠ, jsou provedeny dispoziční změny uvnitř budovy- šatna, jídelna a třída, kuchyně.

4.září byl zahájen v MŠ školní rok. Do MŠ chodí 24 dětí, ve školní jídelně se stravuje 54 dětí MŠ a ZŠ. Ředitelkou je L. Stehlíková.

10. září naše děvčata Iveta Ráčková a Jitka Konečná ukázala naše krásné kroje na slavnosti v Těšanech.

Září – musela přijít sklizeň jablek, jinak by jablka popadala.

Hrozny – nádherně zdravé, měly vysokou cukernatost. Pozdní sběry měly vysoko přes 20, Pro vinaře výjimečný ročník.

Houbová sezóna začala pozdě, ale trvala dlouho. Přemíra  václavek.

Včelky dokázaly zázraky. 4 x se vytáčelo z ovocných stromů, z akátů, z lip a slunečnic. Včelaři si pořizují třetí nástavek.

Program obnovy venkova- Klobouky

Od října začal na škole pracovat školní klub pro žáky 2. stupně pod vedením vychovatelek: p. mgr. M. Chalupné a mgr. A. Slavíkové. (A. Hanáková odešla na MD)

Na začátku října již přiletěli havrani, po týdnu zmizeli. Děti měly  výstavu strašidel z dýní a proběhla drakiáda.

Coca Cola Cup – vítězství v okresním kole.

Ve škole pracují tyto kroužky: jazykový, sportovně-atletický, zoologický, myslivecký, včelařský, ručních prací, basketbalový, turistický, literární, řemeslný, výtvarný.

Ve škole působí dyslektická poradna, kterou vede mgr. M. Chalupná. Výchovná poradna- L. Šlancar. Bezpečnostní technik: p. L. Homolka. Nepovinné náboženství vede p. Mach, v Divákách p. Horák.

Dýně

Dýně v Divákách

Uskutečnil se turnaj ve stolním tenise, přebory školy v šachu, ve  šplhu.

5.listopadu. Fotbalové mužstvo A skončilo po podzimním kolech na 4. místě. Nejlepší střelci: L. Adamec, D. Urban. Béčko obsazuje 9.-11. příčku.

Filip Neugebauer, žák 7. třídy naší školy se stal přeborníkem  republiky v motokrosu v kubatuře do 85 cm3.

V říjnu proběhl XVII. ročník „Běhu Nikolčickými stráněmi“, kterého se zúčastnilo 211 závodníků ze 4. škol. Z vítězství se radovali: I. Gracl, M. Kelbl, K. Novotná, H. Remová, P. Konečný.

Proběhl také plavecký výcvik žáků pro 2. a 3. třídy.

12. listopadu proběhly volby do zastupitelstva Brněnského kraje a do senátu.

Účast 232 voličů= 38,7 %

Ing. Vladimír Schovánek (KDÚ-ČSL) z Pohořelic zvítězil a v rámci celého okresu a stal se senátorem.

19. listopadu přišel první mráz (-3 stupně) střídavě se držel až  do konce roku. Před silvestrem napadl sníh.

21. listopadu  zemřel  Emil Zátopek, vytrvalec, čtyřnásobný olympijský vítěz (* 19. září 1922)

22.listopadu. Halová kopaná – účast na krajském kole v Prostějově.

Družstvo chlapců si vedlo dobře v silně obsazeném turnaji, když skončilo na 2. místě po porážce ve finále s Pohořelicemi.

1.prosince se uskutečnilo setkání členů rady obce a členů kulturní komise s mládeží, který byla seznámena s organizací života obce, budováním a s uvažovaným rozvojem. Zároveň byli mladí požádáni o spolupráci při organizačním zajišťování oslav výročí obce v příštím roce 2001.

2.prosince se uskutečnila okresní přehlídka MŠ folklórních souborů a sólového zpěvu. Naši školu reprezentovali Klára Blinkalová, Lenka Strouhalová a Jirka Šťavík. Vystupovali v krojích v sólovém zpěvu za hudebního doprovodu cimbálové muziky Mládí z Čejče.

4.prosince byla mikulášská besídka. Předcházel mikulášský průvod.

Mikuláš v Divákách v MŠ

Nikolčická laťka – závod ve skoku do výšky. Zúčastnili se zástupci okolních škol: Šitbořice, V. Němčice a Hustopeče- Komenského. Z našich žáků stáli na stupni vítězů M. Kelbl, T. Stehlík, M. Rabovský, I. Hanáková, J. Matýšková, E. Konečná, P. Brychta, J. Jelínková, P. Jelínková, R. Nečas, K. Novotná, J. Šafaříková.

9. prosince – zahrála na cimbál brněnská virtuoska Bronislava Schoříková s doprovodem Brněnské lidové muzika při vánočním koncertu. Téma: „Co dovede cimbál“. Žel opět malá účast.

10. prosince začíná zimní kondiční příprava fotbalistů pod vedením P. Všianského a J. Strouhala.

PRAMOS

Dokončení práce na odladění profilového systému HORIZONT PS 990 a jeho úplné uvedení na trh začátkem roku 2000. Na konci roku 2000 společnost PRAMOS získává certifikát systému jakosti dle ISO 9002:1995.

24.prosince šel obcí tradiční Živý betlém 2000

Statistika:

Odstěhovalo se 12 a přistěhovalo se 32 občanů. Narodilo se 10 novorozenců a zemřelo 5 občanů.

31. prosince- k tomuto datu je v naší obci 32 nezaměstnaných   (13 žen).

Starosta poděkoval p. Antonu a Antonínovi Daňkovým za provedení rozsáhlé opravy mikrobusu Š 1203, sloužícího k přepravě dětí z Nového Dvora do ZŠ i k dalším potřebám školy.

Nikolčice jsou členem sdružení Kloboucko a Sdružení obcí povodí Cézavy. Cézava už nám byla prospěšná – pomohla nám velmi výhodně prodat akcie energetických závodů.

Na konci roku obec začíná žít přípravami na setkání rodáků, které se uskuteční v příštím roce při příležitosti 955. výročí první písemné zmínky.

Pětiletí 1996 – 2000