Velkorysá akce připravovaná s velkým nasazením od samého počátku roku, ba do značné míry s ročním předstihem. Byla vyhlášena k příležitosti 955 výročí první písemné zmínky v obci.

Sobota 30.června 2001

Hlavní část slavnosti začala v 16 hodin krojovaným průvodem od Kulturního domu na hřiště.

čekání než vyjde průvod
Muzika tvoří slavnostní atmosféru
Poslední chvíle než vyrazí průvod
Nedočkavé děti
Průvod vychází od KD
Příchod na sportovní areál
Následovalo přivítání hostů
Projev starosty
Projev kronikáře
Svěcení praporu a znaku obce
Svěcení provedl hustopečský děkan P.Fišer
Projev zástupkyně OKÚ ing.Kramářové
Projev bývalého senátora Pavlova a nikolčického rodáka, evangelického faráře Ludvíka Klobásy
Kulturní program dětí

Doprovodné akce

Výstava obecních kronik a dokumentů z archivu kronikáře a společenských organizací (myslivci, sportovci, zahrádkáři) byla předmětem značného zájmu občanů, proto byla prodloužena až do hodů.

Na patnácti svislých a 10 vodorovných panelech bylo vystaveno bezpočet fotografií, spisů, nejrůznějších archiválií včetně paleontologických a  archeologických vykopávek. Mnoho fotografií a dokumentů zapůjčili občané.

Instalaci provedli kronikář Mgr. Josef Černý 
a Ing. Josef Solnička.

Ing Josef Solnička je autorem obsáhlého historického přehledu, zpracovaného na základě dokumentů ze soukromého archivu.

Prodej Nikolčické čítanky II, která byla k této příležitosti  vydána.

Prohlídka budov ZŠ a MŠ včetně výstavy žákovských prací

Prohlídka kostelů

Prodejní výstava obrazů Sdružení výtvarníků Břeclavska v místnosti veřejné knihovny

Místní výstava vín v obecním sklepě spojená s ochutnávkou ( zdarma)

Fotbalové utkání A mužstva TJ Družstevník s hokejisty oddílu Jihomoravského kraje

Padla slova o hrdosti na rodnou obec

Vzhledem k svědomité přípravě, bezvadnému pořádku v dědině a také překrásnému počasí byli návštěvníci doslova nadšeni a nešetřili chválou. Padla slova o hrdosti na rodnou obec i o obdivu k pořadatelům.

(Kronika Josef Černý str. 10-11)

Setkání rodáků 2001