2001

Josef Černý píše úvodník v kronice.

Začínám novou knihu se začátkem století a tisíciletí. Chtělo by se psát jen o pěkných a šťastných událostech. S novou epochou by měla nastoupit nová, polidštěnější morálka.

 A zatím ?

Svět je ve stresu po událostech 11.září v New Yorku, kdy došlo k nejotřesnějšímu teroristickému útoku, zahynulo kolem 3000 nevinných lidí. Ve „Svaté zemi“ jsou div ne na denním pořádku výbuchy náloží palestinských sebevrahů v autobusech plných lidí, na náměstích, dokonce ve školských zařízeních. A na oplátku vyjíždějí izraelské tanky k masakrům civilistů.

V našem státě vadne hospodářství, krachuje jeden podnik za druhým, nezřízeně se obohacují jednotlivci a roste nezaměstnanost. Politici bez kousku studu a soudnosti si vyplácejí horentní platy a požitky. Beznadějně chřadne zemědělství.

Díky Bohu za poměrný poklid v naší vesnici. Odehrává se tu obyčejný život, dědina

vzkvétá, byť ne všechno je růžové.

Do minulého svazku Kroniky se vešlo 29 let. Docela rád bych popsal až do konce i těchto 200 stran.

(A pak že jsem pesimista !)

Josef Černý

Počasí

Zas tak teplý leden! Ba ještě teplejší než loni. Sněženky jsou už 20. ledna. Jarní povětří drželo až do prvního jarního dne. Ten si pak vyměnil roli s prvním aprílem: Příděl sněhu, do toho v dalších dnech lijáky, divoké větry. Zato první týden v dubnu bylo nádherné jaro. Vyprovokovalo meruňky do květu, jenže se ukvapily: o Velikonocích nastydnou a částečně zmrznou. Dílo zkázy dokončí moniliáza. Která spálí nejen pestíky zbylých květů, ale i lístečky a mladé výhonky. Při pohledu na spálené šedivé koruny, jež se ještě nedávno vesele zelenaly, šlo o strach, že celé stromy zahynou. Vzpamatovaly se však, nejlépe této pohromě vzdorovala odrůda Velkopavlovická. Na ní odolalo i pár plodů. Tak do knedlíků.

Jablek bude hojnost, jenže koncem léta se druhá generace obaleče postará o to, že většina spadne červivá. I tak však zbude dostatek pěkného ovoce. Také modrého jsme se po několika letech dočkali, bude dost povidel i slivovice. U švestek se objevila choroba, kterou jsme dosud neznali- puchrovitost     ( je to trnková elefantiáza plodů), naštěstí postihla jen malou část úrody.

Vinice trpěly padlím i hnilobou. Dosáhlo se sladké cukernatosti- často 10-11 st.

Vraťme se ale k vývoji počasí. Žně byly pokažené a táhly se donekonečna. Střídala se období veder a chladu. Nejnápadnější výkyv byl koncem srpna. 35ti stupňový týden zdegeneroval v posledních třech srpnových dnech na 10-15 stupňové deštivé září. Jarní předstih se dávno srovnal a přešel ve zpoždění. I říjen a listopad byly chladné, naštěstí už suché, takže se podzimní oračky dobře stihly. Na začátku prosince  zamrzlo, spadlo hodně sněhu, jenž vydržel až do poloviny ledna.

( Kronika Josef Černý str. 7)

3. ledna – Demonstrace na Václavském náměstí na podporu vzpoury v České televizi, odhadováno přes 100 000 lidí (Krize v České televizi)

20. ledna  George W. Bush se stal prezidentem USA.

20. ledna se uskutečnil ples TJ Družstevník. Vstupenky (40 Kč), místenky (10 Kč) a poukázky na večeře (100 Kč) byla k dispozici v předprodeji. Hrála hudba „ Pár akordů“ Jana Grmolce z Nikolčic. Byla nesmírně bohatá tombola- 106 cen, které věnovalo 55 sponzorů. K nejatraktivnějším cenám patřilo sele a dva pytle kukuřice od Zemaxu, pytel obilí od ZVOSu Hustopeče, 6 úlovků( Zajíců a bažantů) od MS Nikolčice, poukaz na polní práce od OÚ Nikolčice a další ( seznam je v archivu kronikáře).

(Kronika Josef Černý str. 9)

23. a 24. ledna  byl zápis  dětí  do  1. třídy- bylo zapsáno 17  dětí.

31. ledna bylo uzavřeno první pololetí

11.až 17. února škola pořádala LVVK žáků  na chatě Čeřínek na Českomoravské vysočině, kterého se zúčastnilo 24  žáků, pod vedením p. uč. Šlancarové, Chalupného a J. Čuty. Nebyla však dobré sněhové podmínky.

24. února proběhla výstava vín a ostatková zábava. Tradičně

vysoké úrovně.  420 vzorků z 20 obcí. 164 nikolčických, z nich  rovná stovka s hodnocením 18,6 bodů a výše. Šampióni: Zd. Trčka, Starovice – Mor muškát pozdní sběr 19,4 bodů. Ing. Vlastislav Klobása, Nikolčice – Tramín pozdní sběr 1997 19,4 bodů. J. Rouzek, Křepice – Modrý portugal 19,3 bodů a Josef Fila, Bošovice – Modrý portugal 1999 19,3 bodů.

(Kronika Josef Černý str. 9)

Koncem února proběhl maškarní ples pro školáky.

Včelaři prováděli test na varroázu a dopadl dobře.

Zeměpisná okresní olympiáda – vyhrála žákyně 9. třídy Jana Přibylová. V krajském kole obsadila 3. místo.

1.března bylo provedeno sčítání lidu, domů a bytů.

Obyvatel 781,mužů 397,žen 384,do 14 let 144,do 59 let 486,nad 60 let 151. Národnost česká 526,moravská 222,ostatní 25. Bez vyznání 181,římsko-katolické 426, evangel.95, ostatní 7, nezjištěno 72. Počet domů 254, bytů 280, obydlených bytů 248,neobydlených 32.

Sousední obce: Křepice 1231 obyv., Diváky 561, Šitbořice 1956. Nejmenší obec okresu co do počtu obyvatel je Kašnice (219). Břeclav má 26 909 obyvatelů, Mikulov 8104, Hustopeče 5923, Pohořelice 4 154.

(Kronika Josef Černý str. 12)

Kulturní dům získává novou podobu.

5. dubna se uskutečnila beseda s ing. Janem Krumlem, který se zabývá dlouhodobým projektem“ Obnova venkova“ autorem výpravné publikace „Obnova vesnic Kloboucka“, v níž je 12 stran věnováno naší obci.

Svůj výklad p. Jan Kruml dokumentoval četnými diapozitivy. Škoda, že přišlo jen 15 občanů. V archivu kronikáře je uložen rozhovor s J. K., který vyšel v Mladé frontě dne 16.2. 2002 pod nadpisem „ Exhibice architektů na vesnici nepatří“, v němž je i zmínka o naší obci.

(Kronika Josef Černý str. 9)

19. dubna okresní kolo soutěže Bible a my. Renata Rozsívalová a Jana Přibylová – druhé místo. Květa Novotná třetí.

12. května májová zábava s průvodem stárků v krojích. Poprvé použity nové vesty zhotovené podle originálu z poloviny 19.století, zapůjčen Moravským etnografickým ústavem Brno.

Objevily se repliky starobylých mužských krojů.

(Kronika Josef Černý str. 10)

13. května – Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve finále porazilo mužstvo Finska v poměru 3:2 po prodloužení.

20. května pořádala politická strana KDU-ČSL oslavu Svátku matek. Program zajistila MS a ZŠ.

(Kronika Josef Černý str. 10)

25.-26.května škola uspořádala XIV. ročník Nikolčické hry. Zúčastnily se školy: Dolní Zelenice, Śúrovce, Nikolčice. Naši žáci zvítězili (Nikolčice 90 bodů, Šúrovce 52, Zelenice 35).

Proběhla také Nikolčická lyra – soutěž ve zpěvu a recitaci.

27.května strávili senioři příjemné odpoledne při setkání organizovaném kulturní komisí Rada OZ. Kromě krátkého programu dětí z MŠ vystoupil kouzelník, k tanci hrála nikolčické skupina „ Pár akordů“. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění.

(Kronika Josef Černý str. 10)

Uskutečnil se sraz absolventů školy v období 1979- 1987(ŠK.)

A také setkání absolventů školy v období 1948-1956. Ročník narození 1942.

Účastníci setkání se zapsali do školní kroniky.(ŠK)

Exkurse do Dukovan

Májové bílení.

Výsadba lip u Šitbořic a podél potoka k Novému Dvoru- myslivecká společnost a  ochránci  životního prostředí.. p. J. Charvát vysázel lípy na horním konci obce.

Byly dokončeny úpravy prostranství po zbouraných domech č. 81 a 171 naproti katolického kostela a současně provedena kanalizace v ulici Křepické.

Na podkladě návrhu zahradního architekta byly vykáceny staré topoly ve Strhách a  založen lesopark v této lokalitě. Výsadba pestrého sortimentu stromů se téměř stoprocentně ujala, stejně jako výsadba stromořadí po úpravě obecních polností v Žarotínkách, kde o parcely ztratily už před lety zájem původní nájemci a kde v posledních ledech pracovníci obce pěstovali obilí, jež se prodávalo občanům. Tato aktivita se obci nevyplácela.

(Kronika Josef Černý str. 8)

Výlet žáků 9. třídy na Bouzov

1.června uspořádal kulturní komise pro děti táborák s opékáním vuřtů.

5. až 11. června byl ozdravný pobyt 60 žáků a rodičů na Makarské v Chorvatsku.

15. června přijel cirkus rodiny Berousků. Vystoupili artisté, medvěd a poníci.

29. června ukončen školní rok.

Fotbalový mužský  tým  dosáhl ve III. třídě skupiny C  4.  místo. Nejlepším střelcem je Adamec se 16. góly.

30. června proběhla ve škole velká  výstava historie a úspěchů školy.

Setkání rodáků

Velkorysá akce připravovaná s velkým nasazením od samého počátku roku, ba do značné míry s ročním předstihem. Byla vyhlášena k příležitosti 955 výročí první písemné zmínky v obci.

Hlavní část slavnosti začala v 16 hodin krojovaným průvodem od Kulturního domu na hřiště. Následovalo přivítání hostů, projevy, svěcení obecního znaku a praporu a kulturní program  žactva. Promluvili: starosta, kronikář, za hosty zástupkyně přednosty OKÚ ing. Kramářová, bývalý senátor Pavlov a nikolčický rodák- evangelický  farář Ludvík Klobása. Svěcení provedl hustopečský  děkan P. Fišer.

Doprovodné akce:

– Výstava obecních kronik a dokumentů z archivu kronikáře a společenských organizací (myslivci, sportovci, zahrádkáři) byla předmětem značného zájmu občanů, proto byla prodloužena až do hodů. Instalaci provedli kronikář a ing. Josef Solnička, který je autorem obsáhlého historického přehledu, zpracovaného na základě dokumentů ze soukromého archivu.

Na patnácti svislých a 10 vodorovných panelech bylo vystaveno bezpočet fotografií, spisů, nejrůznějších archiválií včetně paleontologických a  archeologických vykopávek. Mnoho fotografií a dokumentů zapůjčili občané.

-Prohlídka budov ZŠ a MŠ včetně výstavy žákovských prací

– Prohlídka kostelů.

-Prodejní výstava obrazů Sdružení výtvarníků Břeclavska v místnosti veřejné knihovny.

– Místní výstava vín v obecním sklepě spojená s ochutnávkou    ( zdarma).

-Fotbalové utkání A mužstva TJ Družstevník s hokejisty oddílu Jihomoravského kraje.

Prodej Nikolčické čítanky II, která byla k této příležitosti  vydána.

-Slavnostní oběd v Kulturním domě pro význačné hosty.

Vzhledem k svědomité přípravě, bezvadnému pořádku v dědině a také překrásnému počasí byli návštěvníci doslova nadšeni a nešetřili chválou. Padla slova o hrdosti na rodnou obec i o obdivu k pořadatelům.

(Kronika Josef Černý str. 10-11)

Celé události je věnován samostatný blog.

14. července druhý ročník turnaje o putovní pohár v malé kopané. Bylo 20 týmů z celé jižní Moravy

21.-22. července proběhly Jakubské hody. Pořadatelem byla TJ Družstevník s vydatnou pomocí Obecního úřadu a rodičů pořádajícího ročníku.

(Kronika Josef Černý str. 11)

29.července až 4. srpna se 13 dětí zúčastnilo letního umělecko- výtvarného tábora v Pavlově na Vysočině. Bydleli na faře a tématem se vrátili na počátek lidstva. Vedoucí František Koukala a manželé Slavíkovi.

3.-4. srpna byl slet motorkářů – již tradičně v areálu bývalého parkuru a koupaliště. Tentokrát již bez problému s úklidem.

(Kronika Josef Černý str. 11)

Koncem srpna měli děti tradiční tábor ve Svojanově, jehož se zúčastnilo 50 dětí. O ně se starali učitelé manželé Šlancarovi, manželé Chalupní, p. uč. Nováková, dále Michala Rabovská a Milan Kaplan. V kuchyni pro děti vařily p. Mikáčová a p. Tesařová.

V průběhu prázdnin došlo k vymalování celé staré části školní budovy, včetně natření dveří a zárubní. V několika třídách bylo položeno nové PVC, dále byly natřeny tabule, část lavic a židlí.

Práce v obci:

Byly dokončeny práce na šatnách ve sportovním areálu.

– úprava prostranství u křižovatky včetně vybudování chodníků, oprava chodníků na návsi.

-protierozní opatření v Žarotínkách

– výsadba lesoparku ve Strhách

– rekonstrukce MŠ

– kanalizace ulice Křepická

– byla dokončena přístavba prodejny Potravin- stavbu  financovala Jednota Mikulov.

Obchod, služby

V uplynulém roce došlo k podstatným změnám. Především je třeba zmínit přístavbu prodejny Jednoty, kde stávající prodejní a skladové prostory absolutně nedostačovaly. Celá dosavadní budova byla adaptována na sklady a přistavěna nová prostorná a moderní samoobslužná prodejna. Prodejní plocha se zvětšila o 120 %. Personál si nemůže vynachválit přehled a pohodlí ve skladě a zejména nové sociální zařízení. O spokojenost  zákazníků se snaží vedoucí p. Jana Hischová a tři prodavačky.

Prodejna nyní slouží celé obci, poněvadž zanikla prodejna manželů Mnacakanových (bývalá Baťova provozovna) v souvislosti s jejich odchodem do důchodu. Koupil ji p. Josef Fic mladší, který ji přebudoval na hospůdku s atraktivním názvem Nikolčická bašta. Otevřel ji při červnovém setkání  rodáků a zdá se, že nový podnik došel obliby. K dostání jsou zde i jednoduchá jídla a různé lahůdky. Příjemné posezení je nejen uvnitř, ale i v zahrádce.

(Kronika Josef Černý str. 13- 14)

Obec odkoupila za 1 200 000 Kč hostinec od Jednoty. Dosavadní nájemce p. Luděk Levák z Otnic zůstává. V konkurenčním prostředí bude muset uvažovat o zlepšení služeb, aby si udržel zákazníky.

Další služby:

-Obecní úřad zaměstnává zemědělskou mechanizační skupinu.

-Josef Fis st.- čalouník

-Pavel Černý a Marek Hirsch – stolaři

-Jitka Otřísalová a Zlata Čapková- kadeřnice.

(Kronika Josef Černý str.14)

Místní veřejná knihovna

Dlouholetá knihovnice p. Věra Kulíšková  ve funkci od roku 1991) se odstěhovala. Správy knihovny se ujala p. Alena Hanáková, vychovatelka školní družiny při ZŠ. Knihovnu převzala v září.

Knihovna má 2136 svazků a 51 čtenářů (z toho 16 dětí), kteří si v uplynulém roce  vypůjčili 2785 knih.

Od roku 1993, kdy byla zrušena Okresní knihovna v Břeclavi, která naši knihovnu spravovala a starala se o knižní fond, patří nyní veškerý inventář obci. Obecní úřad dotuje ročně částkou 30 000 Kč, z toho polovina je určena na provoz, druhá na nákup knih. V knihovně je instalována výstava obrazů výtvarníků Břeclavska, jež se občas obměňuje.

(Kronika Josef Černý str.14)

3.září zahájen školní rok 2001/2002

4. září začalo pravidelné vyučování. Do školy nastoupilo 176  žáků v deseti třídách. MŠ navštěvuje 21 dětí. Ve školní jídelně se stravuje 48 strávníků.

Pedagogický sbor  má 13 učitelů a dvě vychovatelky- jedna pro družinu ( Petra Čutová), druhá pro školní klub (Alena Hanáková). Učitelé: ing. Ladislav Straka- zástupce ředitele a  učitel II. stupně, Anna Nečasová, Ludmila Skřivánková, Božena Šlancarová, Mgr. Květoslava Charvátová, Petr Chalupný, Lubomír Šlancar, Mgr. Jan Homola,  Mgr. Jiří Slavík. Na druhém stupni ještě vyučuje Mgr. Markéta Papežová a ředitel školy dr. Jaromír Čuta.

Na škole je od roku 1999  zřízena dyslektická poradna pod vedením p. Marcela Chalupné,  rovněž je věnována péče o zaostávající  žáky formou doučování, spoluprací s rodiči.

Na škole je také jeden integrovaný žák s osobní asistentkou.

Nejlepší žáci jednotlivých tříd:

(Školní kronika)

11. záříTeroristé unesli 4 dopravní letadla v USA. Dvěma narazili do budov World Trade Center v New Yorku, jedno letadlo narazilo do budovy Pentagonu, jedno se zřítilo v Pensylvánii. Celkem přibližně 3000 mrtvých.

20. září byla provedena kolaudace nových šaten na hřišti.

Velké změny se udály v mateřské škole.

Ředitelkou MŠ- je L. Stehlíková.

Začnu cifrou: V letech 2000- 2001 zde bylo proinvestováno 1,3 mil. Kč (z toho 690 000  činily  dotace). Takže čtenář správně usuzuje, že přestavba  byla velkolepá a změny k lepšímu nesporné. Nové jsou všechny obvodové zdi ve dvorním traktu. Nová okna a dveře v celé budově. Nová střecha, a to to nejen krytina a klempířské plochy, ale i laťování a část krovů. Jídelna a ložnice změnily dispozici – jídelna se zmenšila a vznikla velká herna. Kuchyně po generální rekonstrukci vyhovuje nejmodernějším kritériím a zpřísněným požadavkům nových předpisů. Zrekonstruováno je sociální zařízení. Vznikly nové, prostornější šatny pro děti i pro personál. Neužívané prostory bývalých chlévů (uhelna a místnost sloužící jako veřejná knihovna) se změnily na otevřenou krytou hernu, jež výborně slouží dětským hrám za nepříznivého počasí. To vše odvedl podnik ABAKUS. Celý záměr generálních oprav nebyl zatím dotažen do konce. Na příští léta se odkládá úprava dvora a zahrady a také prostranství před školou.

(Kronika Josef Černý str. 8)

V září škola pořádala zájezd učitelů a provozních zaměstnanců do jižních Čech.

Od října na škole pracují tyto kroužky: jazykové, atletický, zoologický, zahrádkářský, ručních prací, informatiky, výtvarný, recitační, včelařský, basketbalový.

Pohár ředitele školy.

Žáci školy zvítězili na turnaji čtyř škol v kopané ve Velkých Němčicích. Tamtéž v silničním běhu si nejlépe vedli: D. Majorová, B. Novotná, R. Štýbl, P. Brychta, R. Nečas, K. Otřísalová, H. Remová, R. Strouhal, Š. Strouhalová.

Drakiáda

Koncem října škola uspořádala již osmnáctý  ročník Běhu nikolčickými stráněmi, kterého se zúčastnilo 195  závodníků si odnesli  vítězství L. Bedřichová, J. Vídeňská, D. Petlák, H. Remová, M. Kelb, D. Majorová, P. Brychta. Na stupních vítězů  dále stanuli D. Ženatý, M. Sedlo, V. Hanáková, I.Gracl, K. Otřísalová, Š. Strouhalová, C. Švaňhal, K. Rohrerová, D. Rélichová, F. Neugebauer, V. Konečný.

29.a 30. října mají děti podzimní prázdniny.

6. prosince Mikulášské koledování- představilo celkem 30 čertů, andělů a Mikulášů.

20. prosince tradiční Nikolčická laťka- soutěž ve skoku do výšky.

23.prosince až 2. ledna, mají děti vánoční prázdniny.

30. prosince se uskutečnil Vánoční koncert v kostele sv. Jakuba. Program obsahoval vystoupení chrámových sborů ( Dětského a dospělých) pod regenschorim Václavem Kosinou a  byl  doplněn výkonem profesionálních umělců Pavla s Kateřiny Varmužových( housle  a klavír). Obdiv si zaslouží mladičká varhanice Jitka Konečná. Naše vánoční koncerty přitahují čím dál víc návštěvníků (i přespolních); samozřejmostí se stala účast příslušníků evangelické části obce.

(Kronika Josef Černý str. 11)

Zemědělské družstvo

Dosti sebevědomě zní závěrečná zpráva o hospodaření v roce 2001. Podařilo se vyvést podnik z úpadkové situace a obrovské dluhy vzniklé z úvěru na výrobu plastového závodu jsou splaceny. Je uváděno číslo 45 605 000 Kč. Tyto údaje při projednávání zápisu v Radě Obecního zastupitelstva vyvolaly na tváři radních úsměv a poznámku, že papír snese všechno.

Družstvo uzavřelo transformační závazky oprávněným osobám, a to formou akcií dceřiných společností Zemax a Drumax. Tato forma ovšem oprávněné osoby neuspokojuje a dají se očekávat soudní spory.

A.s. Zemax, provozující zemědělskou výrobu, se potýkala stejně jako většina ostatních zemědělských podniků s nedostatkem finančních prostředků v situaci, kdy platby za své výrobky dostává se zpožděním několika měsíců, zatímco náklady musí hradit do 2-3 týdnů. Terčem kritiky nikolčických občanů jsou zaplevelené pozemky, jaké se hned tak ve střední Evropě nevidí. Vrcholem byl lán slunečnic v Nujperkách, které byly zcela potlačeny bodlákem, ten ovšem byl zaorán až v době vysemenění, kdy poletující ochmýřená semena připomínala vydatné sněhové chumelenice. Jiným příkladem byl vojtěškový porost na Dlouhých Padělkách, v němž převážil bíle rostoucí rmen, či kukuřice v Záhumenicích, která vyrostla asi tak do výše pasu a byla sklízena až v lednu za sněhu, kdy podstatná část klasů velkých jako větší špunty již ležela zlomena na zemi. Kombajn ji nesebral a zvěř se měla dobře až do jara.

A.s Drumax, jež se zabývá tím, co se dříve nazývalo přidruženou výrobou, pořídila nové stroje pro provoz šití, čímž se o 16 % zvýšila výroba. Pekárna má nové auto pro rozvoz pečiva. Kuchyně si ztěžuje na malý zájem, byť jídla jsou kvalitní a poměrně levná.

Společnost Pramos se stala dynamickým podnikem s perfektní výrobou i nabídkou doprovodných služeb. Uspokokuje  i velice náročné zakázky zejména v sortimentu plastových oken; v oblasti prodeje trubek uvedla na trh systém odpadního potrubí Pramosan, který je jako jediný v ČR certifikovaný. Společnost exportuje své výrobky na Slovensko, Ukrajinu, do Polska a Ruska.

Rozšiřování obchodní sítě

zahájení rozšiřování sítě obchodních kanceláří – Hustopeče (duben), prodej profilů do zahraničí se rozrostl o Ukrajinu a Slovensko, zahájení výroby odpadních trubek PRAMOSAN

(Kronika Josef Černý str. 15- 16)

Myslivecká společnost

Stavy zvěře: srnčí 59 ks; odstřel 26

                     zajíc 220 ks; odstřel 186

                     bažant 270 ks; odstřel 176

Mimo plán odstřeleno 7 kusů černé zvěře. Pěti honů na drobnou zvěř se zúčastnilo celkem 120 střelců a 29 honců.

Finančním hospodářem MS je starosta obce ing. Vojtěch Konečný. Z jeho zprávy uveďme:

Příjmy v roce 2001 činily 57 804 Kč (Ponejvíce z prodeje zvěřiny a poplatkového odstřelu a z poplatků za účast na honech.). Výdaje pak 49708 Kč (materiál, krmivo, cestovné, práce obce, doprava, občerstvení při honech a brigádách, dary k jubileím členů a hostů, telefon, poštovné, úřední poplatky,…). Výsledek hospodaření je + 8095 Kč. Celkové finanční prostředky k 21.12 činí 101 979 Kč, z toho 74 000 na termínovaném vkladu.

TJ Družstevník

Obnoveno družstvo dorostu, mužstvo A hraje ve III. třídě, B ve IV. třídě, žáci v základní soutěži. Všechna čtyři družstva se umísťují v přední polovině tabulky.

Hrál se druhý ročník Nikolčice OPEN v malé kopané (30 družstev z celé republiky; vítěz Mikulov).

(Kronika Josef Černý str.16)

Některá příjmení, která se vyskytují v obci: (770 obyvatel)
BartoněkBedřichBílekBlinkalBodečekBoháčekBožekBožkováBrhelCharvátDaněkDaňkováDostálDubskýČapkaČapkováČernáČernýFilípekFryšarováGazdaGebauerováHasanagičHirschHlaváčekHlaváčkováHošekHrabecHrančíkováHrouzekJelínekJirgalJurovčinKaňováKlobásaKolegarKonečnáKonečnýKosinaKoutnýKrejčíKulíšekKurtinLengálLöfflerováMajorMájováMattaMatýšekMikáčMnacakanovMűllerNahálková,NasadilNečasNečasováNěmecNovotnýOtřísalOtřísalováPadevětPetrlaPirmajerPirmajerováPokornýPrchalRabovskáRabovskýRylichSáčekSedloSedlováŠibíčkováŠlancarStaněkStaňkováStrouhalStrouhalováŠušnováSvobodaŠťavíkUrbánekVacenovskáVacenovskýVahalaVálekVargováVarosjanová,           VašíčekVašíčkováVedraVeselskáVeselskýVlasákVozdeckáVozdeckýVšianskýVudkaWalterZelinkaZelinková.

Počet obyvatel- k 31.12 772, počet domů 254. Přistěhovalo se 15, odstěhovalo se 19. Nově narozených 6, zemřelých 7: Liboše Konečná ( 80 let), Josef Konečný (94),Jaroslav Lízal (75), Růžena Růžová (74), Kristina Otřísalová (87), Oldřich Nečas (72 ), Vlasta Dunajová (59).

8 uzavřených sňatků.

Nezaměstnanost v obci k 30.6.-  18; k 31.12 – 19. Polovina jsou lidé nezaměstnatelní, vyhýbající se  práci.

(Kronika Josef Černý str. 13)

PhDr. Jiří Pajer, CSc.

PhDr. Jiří Pajer, CSc. (*1948) je moravský historik, etnolog a archeolog, upravovatel lidových písní, autor prací o slováckém folklóru a o slováckých obcích. Po studiích na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici vystudoval etnologii (tehdy národopis) a archeologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdy Univerzita Jana Evangelisty Purkyně). Specializuje se na dějiny a výrobu keramiky moravských novokřtěnců. 

V tomto roce navštívil  naši obec, aby se zajímal o charakter novokřtěnského osídlení. Provázel jej a Mgr. Josef  Černý.  6. září mu napsal  dopis, ve kterém popisuje  další prameny  dokládající novokřtěnce v Nikolčicích.

Tento  dopis  je společně s přednáškou Aleše Janšty na téma Habáni na Hustopečsku 2/1998 uložen v archivu Josefa Černého.

Počasí

Rok 2002 začal správnou zasněženou a mrazivou zimou. Po 20. lednu přišlo náhlé oteplení, rychlé tání a deště. Na mnoha místech byly záplavy. Teploty až + 17 st, zelená tráva, kvetou sněženky, bzučí včely. V polovině února jsou nové mrazy. Až do 20. března nejsou vůbec žádné srážky, zato fouká silný  vysušující vítr. První jarní den večer přišla prudká bouřka. Jinak pokročilé jaro. Na Velký pátek (19.3) spadla rtuť na -6 st, opakovalo se to i další den. Zcela zmrzly meruňky v pokročilém stádiu květu. Silné větry trvají.

Duben – příznivé jarní povětří s minimálními srážkami. PO odkvětu třešní a ostatních peckovin se ukázalo, že velkopáteční mráz poškodil i tyto ovocné stromy: květy odkvetly naplano. Poškozena je i většina ořešáků a menší část jabloní. U meruněk a višní se přidala moniliová spála. Postiženy mrazem nekvetly ani akáty- u nás hlavní zdroj medové snůšky.. Něco přinesly včely z řepky, ovšem z velké dálky, v katastru se nepěstuje. Selhala i snůška lipová, asi pro chladnější noci. Vynahradily to až slunečnice a v suchém období spodek od mšic na ovocných i lesních stromech.

Do konce dubna se stihly v pohodě všechny jarní práce-

Květen byl chudý na mrazy a první týden v červnu už se sucho začalo povážlivě projevovat.

Konečně 7. června vytoužený déšť a následující den ( na Medarda) přišla silná bouře. Příval z Půtní a Pastoušek ucpal haluzemi koryto u Kulíškového, dál pak zaplavil výkop pro plyn v nově budovaném úseku na Majera. Hromadu větví má zřejmě na svědomí někdo ze zahrádkářské kolonie.

Pranostika o Medardově kápi bude třeba poopravit. Čtyřicet dní  totiž přicházely srážky přiměřené, dá se  říci ideální.

Začátek léta byl nad obyčej příjemný, vegetace se dostala do měsíčního předstihu. Teprve těsně před skončením  čtyřicetidenní lhůty, v polovině srpna, začal Medard ždímat. A to pak už šlo do tuhého.

O srpnových ničivých záplavách možno konstatovat, že byly nejhorší v našich dějinách. Postihly především českou kotlinu, též citelně moravské Podyjí, náš region zůstal ušetřen. Nejvíc  to odnesly České Budějovice, Český Krumlov, Praha, Kralupy, Litoměřice, Terezín,  Ústí a Děčín a stovky městeček a vesnic, některé byly totálně smeteny. Zahynulo 15 lidí, škody se odhadují na 70 miliard korun (Před pěti lety byly při povodních na Moravě škody šedesátimiliardové, oběti na životech 50).

Deštivé počasí trvalo až do zimy. Byly ztíženy podzimní práce, nutno ukrádat čas na sklizeň, orbu, setí, a stejně se všechno nestihlo. Na Znojemsku jsou lány zamrzlé cukrovky. 7 prosince uhodil prudký mráz, aby pak po deseti dnech napadla hojnost sněhu; ten se nepohnul do Vánoc. Teprve poslední dva dny v roce nastal náhle odměk a lijáky.  Následovaly opět ničivé záplavy, ale to až po Novém roce.

Pokud jde o úrodu, pak tedy obiloviny dopadly velmi dobře, ne všechno se však vinou dešťů sklidilo v prvotřídní kvalitě.

Brambory – paráda. Řepa, pokud ji v suchém období nespálila houbová choroba, narostla jak v té pohádce. Také kukuřice  byla nádherná.

Meruňky, švestky a slívy žádné, višní a třešní málo, jablek se ze začátku zdálo dost, ale hodně hnila, červivěla, padala, předčasně dozrála. Je zajímavé, že na sever od Brna byla krásných jablek nadúroda.

Hroznů se urodilo průměrně, ale sladkost vyšla slabší- většinou 16-19 stupňů.

Houbaři si přišli na své. Včelaři moc důvodů ke spokojenosti neměli.

(Kronika Josef Černý str. 17- 18)

1.ledna  začíná platit nový zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech.

12. ledna v tělocvičně školy se uskutečnil turnaj v nohejbalu.

19. ledna MS pořádá „ Myslivecký ples“. Mají bohatou tombolu  (63 cen od pořádající MS i různých sponzorů). Dechová hudba Sokolka ze Šakvic; vstupné 35,-Kč, místenka 15,-Kč; zvěřinová večeře.

Maškaráda

Únor – zimní olympijské hry v Salt Lake City

9. února je výstava vín a ostatková zábava, tradiční vysoká úroveň: odpoledne cimbálová muzika Travnici z Podivína, večer dechovka Zlaťanka. Vítězná vína dodali: Pavel Konečný, ing. Vlastislav Klobása, Miroslav Vintrlík.

(Kronika Josef Černý str. 26)

13. února – i letos se kradlo. Vloupání do školy. Ztratily se dva počítače a tiskárna. Ze vesnicí směrem na Šitbořice bylo nalezeno kolečko a barevná záclona (vše ze školního majetku),v nichž zloději odváželi lup, který zřejmě na tom místě naložili do auta.

(Kronika Josef Černý str. 32)

17. až 22. února  ZŠ má  LVK v Orlických horách

21.dubna je setkání seniorů; pořádá Kulturní komise OZ; na programu je kouzelník, folklórní hudba, pohoštění.

( Kronika Josef Černý str. 26)

12. května Svátek matek; pořádá KDU-ČSL, kulturní program   připravila ZŠ a MŠ.

18. května proběhla májová zábava. Pořádá ji ročník 1984. Chlapci se předvedli v nových krojích, které pořídila obec.

1.června je fotbalový zápas veteránů k 20. výročí postupu TJ do okresního přeboru.

(Kronika Josef Černý str. 26)

Recitace žáků

Rok trojích voleb

Volby do třetiny senátu se našeho okresu netýkaly. Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly ve dnech    14. června a 15. června .

Počet voličů zapsaných v seznamu                591

Počet zúčastněných voličů                               387 ( 65,5 %)

Počet platných hlasů                                         385

Počet hlasů pro jednotlivé strany

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)   119 ( 30,8 %)

Humanistická aliance                                            2

Akce na zrušení senátu                                        1

Naděje                                                                  4

Republikáni Miroslava Sládka                              4

Cesta změny                                                        1

Česká strana národně sociální                             2

Strana venkova                                                  1

Sdružení nezávislých                                       16 ( 7,5 %)

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)  67 ( 17,4 %)

Moravská demokratická strana                          8

Koalice KDU-ČSL a US-DEU                        121 (31,4 %)

Strana za životní jistoty                                      1

Strana zelených                                                  9

Vítězem, voleb se tedy stala koalice KDU-ČSL a US-DEU.

 V Křepicích zvítězila ČSSD, v Divákách KSČM, v Šitbořicích koalice, V Hustopečích  ČSSD, V Břeclavi ČSSD. V okrese  získala ČSSD  26,9 %, KSČM 22,5 %, ODS 20,6 %, Koalice 17 %. V rámci ČR je na prvním místě ČSSD, pak ODS, KSČM, Koalice. Ostatní strany se do sněmovny nedostaly. Vládu vytvořila ČSSD spolu s koalicí.

(Kronika Josef Černý str. 19-20)

Výlet žáků 6. třídy na Pernštějn.

Ukončení školního roku 2001-2002

12. července byl Vladimír Špidla jmenován předsedou vlády

13. července. Nikolčice Open 2002- turnaj v malé kopané k 50. výročí organizovaného fotbalu v obci;37 mužstev z celé ČR ( 75 zápasů od  8 do 18 hodin). Večer Letní noc se skupinou Graf.

(Kronika Josef Černý str. 26)

27. a 28.červenece probíhají Jakubské hody; ročník 1984 pod záštitou TJ. Jsou kompletní mužské kroje pořízené podle 150 let starého originálu, který zapůjčil Etnografický ústav Brno. Červené vesty, žluté kalhoty, vysoké boty.

(Kronika Josef Černý str. 27)

12. srpna začaly katastrofální povodně v Čechách a na jižní Moravě, na mnoha místech byla překročena úroveň stoleté vody. V jižních Čechách byla menší povodeň již 8. srpna. Stav ohrožení byl odvolán až 18. srpna.

Viz záznam kronikáře Josefa Černého o této události výše.

Školní rok 2002/2003

ZŠ má dnes 177 žáků v 10 třídách (5 na prvním a 5 na druhé stupni). Jen 8. třídy jsou dvě (A a B), ostatní po jedné.

1.a 2. třída jsou tradičně umístěny v Divákách. Tímto opatřením  vychází ředitelství a obec vstříc sousední vesnici, kde by jinak škola zcela zanikla. Malí žáci mají do Divák velmi dobré autobusové spojení (Zastávka u prodejny Jednoty), jsou doprovázeny učitelkou; jinak nestrádají. Nebýt tohoto opatření, přišli bychom o divácké děti z obou stupňů, neboť by jejich rodiče dali přednost škole v Šitbořicích (většina autobusů z Divák do Nikolčic jezdí přes Šitbořice).

Učitelský sbor: ředitel PaeDr.Jaromír Čuta ( dojíždí z Divák), zástupce ing. Ladislav Straka ( dojíždí z Horních Bojanovic); na prvním stupni  vyučují Jaroslava Dobrovolná ( důchodkyně, dříve ředitelka v Křepicích), Ludmila Skřivánková z Divák, ing. Libuše Nováková ze Šitbořic, Božena Šlancarová (bydlí v učitelské bytovce v Nikolčicích) a Mgr. Lenka Bínková z Divák. Na druhé stupni Mgr. Jan Homola, Mgr. Jiří Slavík, Mgr. Květoslava Charvátová, Petr Chalupný, Lubomír Šlancar a dočasně důchodkyně Mgr. Drahomíra Černá, která zastupuje dlouhodobě nemocnou Mgr. Markétu Papežovou z Křepic. Kromě J. Homoly, který dojíždí z Kurdějova, tito učitelé bydlí všichni v místě.

Oddělení družiny v Nikolčicích vede Alena Hanáková ( Nikolčice- školní byt) a v Divákách p.Glocová.

 Úbytek dětí je způsoben nejen nízkou natalitou, ale také okolností, že si dnes rodiče mohou vybrat školu. Tak se část křepických žáků z 5. třídy hlásí na druhý stupeň do Velkých Němčic. Bývá to ročně kolem 5 žáků, kteří nám tak chybějí k tomu, aby mohl být ročník rozdělen na dvě třídy. A je velký rozdíl v kvalitě výuky v jedné třídě a 28 žácích  či ve dvou třídách po 16 ( ročník se dělí při 31 žácích).

Tak se rodiče, kteří podléhají módě dávat přednost                    „ Půlpánům“( to je přezdívka Němčičáků), proviňují i na ostatních dětech, které se musejí  učit v početně silných třídách. Škodí všem i svým dětem, neboť trhají sžité kolektivy. Významná je i okolnost, že na nikolčické škole panuje větší kázeň, máme hodnější děcka. Dnes platí, že čím větší sídlo školy, tím je uvolněnější morálka; učitelé si s dětmi stále obtížněji dovedou poradit. S tím mimochodem souvisí i skutečnost, že dobří  učitelé ze školství odcházejí ( tedy nejen kvůli nízkým platům). Potvrzuje to i má osobní zkušenosti: Strávil jsem ve školství 43 roků a celý život mě mé povolání plně uspokojovalo. Letos na jaře jsem jako důchodce vypomáhal několik týdnů za nemocného učitele v Šitbořicích; drzost a sprostota některých dětí mě ohromila..

Pokusil jsem se nedávno osobně se  angažovat za kompletní přechod křepických kolektivů páťáků na nikolčickou školu. Jednak článkem do křepického zpravodaje, jednak nahodilými pohovory s některými učiteli. Dostávalo se mi této odpovědi:      „ Nemohu dopustit, aby má dcera trpěla. Jak jsem já trpěla v Nikolčicích v tělocviku.“ To je ovšem závažný argument. Faktem je, že zásluhou tělocvikáře, dnešního ředitele Čuty, má nikolčická škola už celá desetiletí pověst sportovní velmoci v rámci okresu i nad rámec.. Asi měl mladý pak učitel Čuta příliš  tvrdé nároky, které zřejmě byly pro některé žáky za hranicí únosnosti. Dnes se to ředitelovi mstí – ubývá mu žáků. To pak má ještě další nepříjemný dopad: školy jsou dotovány finančními prostředky podle počtu žáků. Větší školy si mohou dopřát lepší vybavení. V zájmu spravedlnosti musím ještě konstatovat, že důvody uváděné zmíněnými maminkami pominuly. Naopak při letošní orientační krajské inspekci komise konstatovala, že na nikolčické škole panují mezi učiteli a žáky i mezi žáky navzájem mimořádně pěkné vztahy, na jiných  školách nevídané. I další kritéria uvedená v inspekčním protokolu vyznívají pro naši školu docela lichotivě. Na škole se věnuje pozornost zájmové činnosti. Děti pracují v kroužku výtvarném, fotografickém, dramatickém, akvaristickém, pěveckém, hry na kytaru, sportovním a v oddíle košíkové.

Na 34. ročníku Zelenických her na Slovensku získali naši sportovci  všechny nejcennější trofeje. Máme okresního přeborníka v běhu na 150 m (Je jím křepický Lukáš Smekal).Družstvo košíkové vyhrálo okrskové kolo v okrese získalo 3. místo. Podobně dopadlo na turnaji ve Valticích. Jarní turnaje ve Vranovicích, Němčičkách a Nikolčicích naši fotbalisté  bez zaváhání vyhráli a na podzim zopakovali úspěch znovu v Němčičkách, kde také posbírali  řadu cen v silničním běhu. Družstvo halové kopané zvítězilo v okrskové soutěži bez ztráty  bodu a v okresním kole skončilo na druhém místě, když porazilo dvě břeclavské školy a Podivín a prohrálo s Pohořelicemi. Nejmladší žáci vyhráli soutěž ve šplhu v Křepicích. To jsou jen hlavní sportovní úspěchy. Mimo ne si naši žáci dobře vedli na řadě dalších jednorázových běžeckých soutěžích i v dalších míčových hrách.

Vojtěch Konečný z 8, třídy jako druhý v okresní recitační soutěži postoupil do krajského kola, kde zvítězil a probojoval se do celostátního kola. V téže soutěži byla v okrese první ještě Hana Divišová, která v krajském kole skončila čtvrtá.

Tradičně se naši žáci dobře umísťují v zeměpisné olympiádě. Letos byl Josef Fidler v okrese druhý, v kraji osmý. V matematické olympiádě v různých věkových kategoriích máme 6 reprezentantů v první desítce.

Již třetím rokem pořádala naše škola okresní kolo soutěže Bible a my. Ani jednou se nestalo, že by naši účastníci nedosáhli stupňů vítězů.

Každoročně pořádá škola letní tábor ve Svojanově, ozdravný pobyt v Chorvatsku.

Manželé Slavíkovi přidávají  týdenní velkou prázdninovou hru ( dosud  to bylo Indiánské léto, Středověké léto a Biblické léto).

(Kronika Josef Černý str. 27- 30)

I letos se kradlo.

V září se na křižovatce nad vesnicí ztratila světelná signalizace včetně metrákového akumulátoru. Byla tu instalována v době uzavírky při rekonstrukci silnice. Nikdo nechápe, k čemu může takové zařízení někomu sloužit.

V říjnu policie vyšetřovala sérii vloupání příbuzného charakteru. Dr. Jaroslavu Kučerovi se ztratilo z uzamčené kůlny různé nářadí, Radek Čechal přišel o křovinořez a v č. 8 (rekreační chalupa ing. Šmída) zmizely dva elektromotory, hliníkový žebřík a další nářadí.

31 října v 8 h. večer vypukl požár na půdě domu č.98 ( nad Michálkovým kopcem), patřícího manželům Vašíčkovým. Zasáhli hasiči ze Šitbořic, střechu zachránili jen zčásti. Majitelé se odstěhovali do Hustopečí. Dům neměl dobrou pověst, mluvilo se o doupěti hašišáků. Všeobecně se očekává, že po odstěhování problémové rodiny nebude v dědině krádeží.

( Kronika Josef Černý str. 32)

Volby do zastupitelstva obce.

Konaly se 1. a 2. listopadu. Zúčastnilo se 72 %  voličů.

Kandidátku postavily tři strany: KDU-ČSL, Strana venkova- spojené občanské síly a Sdružení nezávislých kandidátů- za Nikolčice krásnější. Hlasovací lístek s úplnými seznamy kandidátů i s počtem získaných hlasů je v příloze kroniky. Volilo se patnáctičlenné zastupitelstvo.

Za KDU-ČSL byli zvoleni: ing. Vojtěch Konečný, Václav Kosina, Josef Jelínek, ing. Miroslav Rabovský, Jitka Kaňová, Anton Daněk, Miloslav Němec a Mgr. Jiří Slavík. Tato strana získala celkem 3105 hlasů.

SV má v zastupitelstvu 3 zástupce: Josefa Strouhala, Pavla Urbánka a ing. Josefa Hrouzka. Celkový zisk této strany, která má oporu zejména ve sportovcích byl 1319 hlasů.

Za SNK byli zvoleni: Milan Kaplan. Ing. Vlastislav Klobása, Jiří Dostál a Josef Fic ml. Bilance: 1643 hlasů.

Radu, komise rady a výbory se podařilo zvolit a ustavit až na druhý pokus dne 12.12.

Rada  obce:

Ing. Vojtěch Konečný – starosta

Václav Kosina. Místostarosta

Ing. Josef Hrouzek

Josef Jelínek

Ing. Miroslav Rabovský

Komise výstavby, ochrany životního prostředí a  zemědělská:

Ing. Vlastislav Klobása- předseda

Členové:  Josef Strouhal č. 30, Jitka Kaňová, Jiří Dostál, Miloš Němec, František Čapka, Zdeněk Otřísal.

Komise kulturní, školská a sportovní:

Václav Kosina- předseda

Členové: Pavel Urbánek, Mgr. Jiří Slavík, Jaroslav Matýšek, Šárka Mikáčová, Jan Jelínek, Jana Vacenovská, Zdeněk Rabovský.

Komise přestupková: JUdr. Hlávka – předseda

Členové: Miloš Němec, ing. Josef Solnička

Zapisovatelka: Libuše Sedláková.

Komise BFN ( Bytový fond Nikolčice):

Josef Strouhal č. 101- předseda

Členové: ing. Vlastislav Klobása. Ing. Vojtěch Konečný, František Jelínek.

(Komise disponuje částkou 700 000 Kč, kterou obec obdržela před  třemi roky na poskytování  výhodných půjček pro účely staveb rodinných  domků, popř. adaptací a vybavení domácností). Je hojně využívána (dosud 10 stavebníků).

Výbor finanční: ing. Miroslav Rabovský- předseda

Členové: Antonín Daněk, Milan Kaplan.

 Výbor kontrolní: ing. Josef Hrouzek- předseda

Členové: Josef Jelínek, Josef Fic.

(Kronika Josef Černý str. 20- 22)

Problémy s volbou místostarosty

Je třeba předeslat, že Sdružení nezávislých kandidátů bylo tvořeno převážně občany evangelického vyznání, zatímco  KDU-ČSL je tradičně stranou katolíků. Přestože je současná doba charakteristická značnou sekularizací, v řadách věřících pak sílícím ekumenickým hnutím ve dvou konfesní vesnici stále panuje vědomí příslušnosti k rodové pospolitosti: na jedné straně katoličtí Stejskalové, Jelínci, Koneční, Bartoňci atd. Naproti tomu Klobásové, Kučerové, Bedřichové, Brychtové… Zeď mezi hřbitovy dávno zmizela, evangelíci chodí do katolického kostela na vánoční koncerty. Smíšeným manželstvím až se nikdo nediví, ale….!

V Nikolčicích se už v 19 století ustálilo pravidlo o dělbě  funkcí ve veřejném  životě. Byl-li katolík starosta, prvním radním  musel být evangelík. V JZD přidělení funkcí předsedy a místopředsedy podléhalo stejným pravidlům. Určitá vyváženost panovala i v místním národním výboru.

Od roku 1990 bylo zcela přirozené, že starosta Konečný měl místostarostu Kaplan, proto se stejný výsledek očekával i v letošních volbách. Když po volbě starosty SNV navrhla svého kandidáta na místostarostu, bylo pro mne jako účastníka zasedání velkým překvapením, že KDU-ČSL vystoupila s protinávrhem, který pak v koalici se SV jednoznačně obhájila. Funkci získal Václav Kosina, na Kaplana zbylo místo radního.

Volba proběhla regulérně, 51,2 % získaných hlasů opravňuje  KDU-ČSL k ovládnutí radnice, ale podle mého názoru nebyl tento postup prozíravý. Pomyslel jsem si, že to nebude dělat dobrotu. A vskutku, Kaplan druhý den podal rezignaci, vrátil klíče od kulturního domu, o který se po léta staral.

Muselo dojít k doplňovací volbě, v níž uvolněné místo radního obsadil další člen  KDU-ČSL ing. Zdeněk Rabovský. Mé znepokojení bylo oprávněné. Evangelíci se cítí odstrčeni, uraženi, potupeni. Může se to v budoucnosti  vymstít.

Při projednávání tohoto zápisu v obecní radě obhajovali radní stávající stav těmito argumenty:

  • Václav Kosina je „pravější“ rukou starosty než býval Kaplan.
  • Kaplan měl daleko nejméně hlasů, Kosina daleko nejvíce
  • náboženské hledisko do dnešní politiky už nepatří
  • jednobarevná rada je dělným kolektivem, má všechny předpoklady, aby se osvědčila, nikoho nebude diskriminovat.

V závěru diskuse byl zápis kronikáře uznán za objektivní a schválen.

(Kronika Josef Černý str. 23)

Září  – Sběr šípků

Zářijovou akcí je na naší škole sběr šípků. Nejlepší žáci bývají odměněni .Žáci z 1.stupně s nejlepšími výsledky maji hrazen školní výlet v plné výši a žáci 2.stupně z poloviny.

Výsledky: NEJLEPŠÍ ŽÁCI: 1.STUPEŇ:1.místo – Lucie Ženatá ( 32 kg ),2.míst – Radim Vykydal ( 20 kg ),3.místo – Lucie Vudková ( 12 kg ),  4.místo – Adam Sláma ( 8 kg )

2.STUPEŇ: 1.místo – Jana Smekalová ( 19,50 kg ),2.místo – Jitka Brychtová ( 14 kg ),3.místo – Veronika Novotná – ( 10 kg )

POŘADÍ TŘÍD:1.STUPEŇ:1.místo – 8.B,2.místo – 6.tř.,3.místo – 7.tř.,4.místo – 9.tř.,5.místo – 8.A  

2.STUPEŇ:1.místo – 5.tř.,2.místo – 3.tř.,3.místo – 1.tř.,4.místo – 4.tř.,5.místo – 2.tř.,

19.září – Dýňová strašidla

Každý rok v září se koná před budovou školy v Nikolčicích a Divákách soutěž o nejlepšího dýňového strašáka nebo výrobek z dýně. Zde jsou výsledky této soutěže.

Diváky:1.místo-Radko Šíp,2.místo – Jana Glocová,Marie Rozsívalová,Martin Rozsíval,3.místo – Luďka Vídenská,4.místo – Jana Vídenská,Šárka Hilková,Žaneta Hilková,5.místo – Jan Manek,6.místo – Jaromír Čuta,7.místo – Veronika Hanáková,8.místo – Hana Divišová,9.místo – Ivan Kosina,10.místo – RenataTošnarová

Nikolčice:

1.místo- Tomáš Rabovský (Housenka Julie ),Jan Pražák (Šašek), školčata (SlávaDavaChápa ), 2.místo -Michal Rabovský (Nikolčická Venuše) , 3.místo – Jiří Šťavík (Dýňomon ),5.místo – Marek Sedlák (Pan Dýňák ),Jana Hanáková (Inčučuna ), 6.místo – Petr Němec (Chaloupka ), 7.místo – Jiří Sedlák , 8.místo – Dominik Ženatý – (Vodník ), 9.místo – Adéla Hanáková (František Koudelka), 10.místo – Radek Dostál (Král).

5. října byla vzpomínková slavnost církve evangelické k 50. výročí výstavby nového kostela.

Říjen – Sběr starého papíru

Sběr starého papíru probíhá 2x ročně v budovách ZŠ  v Nikolčicích,Divákách a Křepicích.První termín je podzim ( nejčastěji říjen ), druhý termín je na jaře ( nejčastěji březen ).I letos proběhl sběr v říjnu s těmito výsledky.                                                                                                                           NEJLEPŠÍ ŽÁCI: 1.místo –  Veronika Hanáková ( 299 kg ), 2.místo – Michal Sedlo ( 216 kg ), 3.místo – Martin Sedlo ( 201 kg ), 4.místo – Markéta Petrášová ( 142 kg ) a Petra Kunovská ( 142 kg ), 5.místo – Jiří Šťavík ( 141 kg) a Jakub Jelínek ( 141 kg )

POŘADÍ TŘÍD : 1.místo – 4.třída, 2.místo – 2.třída, 3.místo – 5.třída, 4.místo – 3.třída, 5.místo – 6.třída, 6.místo – 1.třída, 7.místo – 8.B, 8.místo – 8:A, 9.místo – 7.třída, 10.místo – 9.třída 

TJ Družstevník

Áčko se po podzimní části fotbalové soutěže ve III. třídě umístilo na 2. místě s 33 body (o bod za vedoucím Strachotínem). Méně úspěšné je béčko ve IV. třídě – kleslo s 9 body na 12. místo. Podobně je na tom dorost (13. místo, 7bodů). Žáci na 5. místě získali 15 bodů. Mužstva odehrála 13 zápasů, žáci 10.

TJ se významnou měrou podílí na společenském a kulturním  životě obce..

(Kronika Josef Černý str. 32)

21.22. listopadu se konal summit Severoatlantické aliance v Praze.

Co se vybudovalo

Se zpožděním proběhla kolaudace víceúčelové budovy na hřišti. Stavba byla realizována v průběhu tří let a celkové náklady činily 1 805 000 Kč, z toho  dotace 250 tis.

Plynofikace „ Pod Půtně“ je dokončena, je požádáno o kolaudaci, hodnota 346 tis. Kč, z toho dotace 160 tis.

Oprava budovy obecního úřadu (fasáda, vchod, ozdobný štít nad vchodem, chodník, klempířské práce). Malbu štítu (státní a obecní znak, nápis RADNICE a  další ozdobné prvky) provedl J. Černý. Vynaložené finanční prostředky v ro. 2002 činily 442 tis. Kč, z toho dotace 200 tis. Předpokládá se pokračování oprav v dalším roce.

Byla dokončena kanalizace ulice Křepická v rozsahu 192 tis. Kč.

Na vybudování příjezdu k evangelickému kostelu bylo vynaloženo 160 tis. Kč.

Místní orientační systém (ukazatele směru) byl vybudován za 664 tis. Kč, z toho dotace 16 tis. Kč v rámci mikroregionu Cezava, s dotací tohoto mikroregionu byla také pořízena mapa na cyklostezce u ZŠ.

Počítače do obecní knihovny a připojení na internet bylo pořízeno za 137 tis. Kč, z toho dotace 70 tis. Kč.

Na opravy poškozených místních komunikací bylo vynaloženo  cca 200 tis Kč, přijaté neinvestiční dary na tento  účel představují 150 tis. Kč.

(Kronika Josef Černý str. 24)

Byla vybudována nová lávka přes potok u MŠ. Zhotovili ji pracovníci OÚ. Chodníky související s dokončením průtahu státní silnice směrem na Diváky jsou pořízeny v hodnotě 224 tis. Kč.

Byly zajištěny dotace na opravu starých částí budovy  ZŠ spočívající ve výměně oken, opravě fasády a výměně klempířských prvků ve finančním objemu 1,7 mil. Kč, když celkový rozsah akce je cca 2 mil Kč. Práce budou provedeny na jaře 2003.

Ze staveb financovaných jinými investory bylo uskutečněno léta očekávané dokončení průtahu státní silnice od č. 28 směrem na Diváky (asi 0,5 km), které financoval rozpočet Jihomoravského krajského úřadu v rozsahu 3,5 mil. Kč . Tato stavba, začatá v září, se neúměrně vlekla, příčinou byla špatná připravenost projektu ze strany investora (Nepočítal s přeložkou elektrické  sítě). Komplikace způsobilo také mocné ložisko spodní vody v prostoru křižovatky; muselo být do značné hloubky vybagrováno a zpevněno. Výsledek je však skvělý: parádní silnice od křižovatky až po smírčí kámen za vesnicí.

(Kronika Josef Černý str. 25)

Je po idyle

Šlak ma môže trafiť – cituji začátek rozhlasových vyprávěnek výborného Milana Lasici. Keď co ? Keď slyším  řev motorových sekaček od božího jara, v kteroukoliv denní dobu, z některé světové strany. Ne venkovních prostranstvích (kterých je v Nikolčicích víc než kdekoliv v okolí),v humně, na dvoře, ve vinohradě- všude k nám tento děsný zvuk doléhá. Sekačka je už snad v každém domě. Umí ještě někdo vzít do ruky poctivou kosu? Její šelest v rosné trávě – to bývalo cosi až posvátně uklidňujícího. Libě znělo i bažantí skuhrání brousku, když sekáč potřeboval na chvilku vydechnout, mokrým brouskem vytaženým z „krbků“ srovnat ostří a posléze setřít rukávem pot z čela, než se znovu rozmáchne.

A byly vysečeny všechny příkopy u silnice, meze u polních cest i „ pustatiny“ v příkrých brdech, kde se nehodilo orat a kde kosení svědčilo koniklecům, hlaváčkům, bělozářkám, haftánům a dalším skvostům. Zachraňovalo je před utonutím v bezútěšné houšti kopřiv, lopuchů, černobýlů, trní a hloží. Jak to dopadne s naší vzácnou stepní květenou ?

Už teď má na kahánku.

Šlo by psát i o dalších fenoménech venkovské idyly, které jsou nenávratně pryč. Tak třeba modrobílé domy ! Všechny chalupy i grunty v dědině byly ve třicátých letech stejně ošetřovány. Aspoň jednou za rok před hody bělostným vápnem a podrovnávky ultramarinem.

Ale což, i dnes je vesnice pěkná a stále pěknější. A to i díky  těm řvoucím motorovým potvorám.

Taky mám jednu. Ale dokud to bolavá záda dovolí, dávám přednost tělocviku s obyčejnou kosou.

(Kronika Josef Černý str. 33)

Zemědělské družstvo

Družstvo má stále starosti s vypořádáváním  závazků plynoucích z transformačního procesu. Oprávněným osobám- nečlenům jsou dávány akci dceřiných společností Zemax a Drumax. Závazky z transformace činí 50 555 000 Kč a vypořádáno je asi 40 %.

Společnost Zemax prošlo hlubokou krizí, když v druhé polovině roku došlo k dalšímu neočekávanému propadu cen u většiny rostlinných i živočišných výrobků, a to o 30 %. Bylo nutno zastavit investiční akce (Obnova vinic, autoparku, výměna technologie kravínu). Sortiment komodit se naprosto změnil: cukrovka už dávno nefrčí, přestává se vyplácet obilí, jakžtakž jde kukuřice a víno; nevýnosnější je sušená vojtěška, kterou odebírá Itálie. Většina živočišných produktů se prodává pod výrobní cenou.

Také Drumax vykázal ztrátu. Podařilo se však dovybavit kuchyň a pekárnu moderním zařízením. Mohla být rozšířena výroba i několik druhů sladkého pečiva.

Hospodaření Pramoxu je úspěšné. O 50 % se zvýšil prodej profilů, o 17 % oken, pouze u trubek nastal pokles o 5 %.

Významný nárůst tržeb

významný meziroční nárůst tržeb o 19 %, rozšíření o nové obchodní kanceláře

Stěží lze odhadnout další vývoj. Panují obavy o osud českého zemědělství po vstupu do Evropské unie. Dotace našim zemědělcům jsou přislíbeny jen ve výši 25 % toho, co dostávají  farmáři na Západě. Avšak naše zemědělství po listopadu 1989 dostalo tolik ran, že snad tu bruselskou taky přežije.

Myslivost

MS uvádí  tyto výsledky: Odstřel 25 ks srnčí zvěře, 8 ks černé, 156 zajíců, 118 bažantů, 1 kuna, 3 toulavé kočky, 14 lišek. Úhyn (většinou motorovými vozidly a zemědělskými stroji): 16 ks srnčí, 35 zajíců, 42 bažantů.

( Kronika Josef Černý str. 31)

7. prosince se uskutečnil Předvánoční koncert sourozenců Baťkových a jejich přátel v nabitém sále.

Vánoční laťka – 20.12.2002

Vánoce – 20.12.2002

Letos proběhlo zpívání koled pod stromečkem poslední školní den v kalendářním roce podruhé. Pod vedením paní učitelky Bínkové začali zpívat nejdříve žáci 9.třídy. Pak se k nim všichni přidali. Akce se velice zdařila a stane se zřejmě tradiční oslavou vánočních svátků na naší škole.     

24.prosince Živý betlém 2002

Alegorický průvod od evangelického kostela ke katolickému, kdy byly zpívány koledy.

Účinkovalo asi 20 dětí. Pořádali (už po třetí) manželé Slavíkovi. Přivážejí betlémské světlo.

28. prosince se uskutečnil tradiční vánoční koncert v katolickém kostele. Kostelní sbor řídil Václav Kosina.

(Kronika Josef Černý str. 27)

31. prosince ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností.

Demografické údaje

Přistěhovalo se 17, odstěhovalo 15 lidí. Narodilo se 8  dětí, zemřelo 10 občanů: Anna Otřísalová ( 79 let), Bartoloměj Strouhal (80), Františka Nečasová (78 ), Dezider Hemka ( ND- 65), Marie Záblacká (83), Vlastimil Sedlo ( 68), Jan Relich (68), Josef Charvát (74), Marie Hrouzková (79), Jan Šťavík (73).

Kolaudace nových rodinných domků za posledních 5 let.

1998: Knestl Ladislav a Ivana  č. 195 – Pod Záhumenice

         Major Josef a Dana č. 253 – Pod Záhumenice

1999: Čapka František a Zlata č.240 – Na Zahrádkách

2000: ing. Rabovský Miroslav a Lenka č. 273  Pod Záhumenice

2001: Loffler Pavel a Marta č. 279 Majera

2002: Černý Pavel č. 50  Hlavní ulice

           Hrančík Marek a Jana č. 177 Pod Svatojánkem

           Nečasová Libuše č. 275

(Kronika Josef Černý str. 26)

Nezaměstnanost týkající se naší obce:

31.6.2002    21

31.12 2002   32

( Kronika Josef Černý str. 25)

Prý nejteplejší a nejsušší rok za posledních 500 let. Kotrmelcové výkyvy počasí začaly už dva dny před Novým rokem: náhlá obleva a tání, vichřice, náledí; od 5. ledna silné mrazy, pak kolem nuly. V půdě napité vodou po podzimních deštích a prosincovém sněhu) plně vymrzly ozimy. Jižní a západní Čechy byly začátkem ledna opět postiženy katastrofálními povodněmi.

V časném jarním období uhynula většina včelstev v Křepicích, Němčicích a Nosislavi. Příčinou bylo zřejmě použití postřiku v souběhu s nepříznivým počasím. Zemědělské družstvo Zemos Velké Němčice však prokázalo, že použilo pesticid „ pro včely relativně neškodný“.

První čtyři měsíce jsme nezaznamenali prakticky žádné srážky, naštěstí díky zásobám spodní vody byl začátek jara příznivý  a příjemný.

V dubnu vedra až 30 st. 9.května konečně déšť, pak týden pršelo takřka denně. Vše odkvetlo v pohodě, konečně si zase užijeme meruněk. Třešní však po odkvětu zůstalo na stromech málo. Plůdky švestek jsou z poloviny děravé od pilatek. Už třetím rokem znehodnocuje plody angreštu americké padlí. Daní lednovým mrazům byly puklé kmeny mnoha vinných keřů-budeme podsazovat až 5%. Už z ovocných stromů byla slušná medová snůška; další pak byla z akátu, z lip, slunečnice a vojtěšky. Výnosy medu byly rekordní – nezřídka až 80 kg od některých včelstev. Nikolčičtí chovatelé včel vcelku úspěšně čelí varoóze. Hrozí však horší pohroma – mor včelího plodu. Letos byl zaznamenán v sousedních Divákách. Včelaři J. Bezděkovi bylo nařízeno zlikvidovat všech 17 včelstev a spálit veškeré zařízení.

Jarní vegetace měla náskok- prvních třešní jsme se dočkali  už 15. května, prvních meruněk přesně o měsíc později.

Tropická vedra pokračovala v květnu a červnu. Pochopitelným následkem bylo nebývalé sucho. Obilí žloutne, zasychá. Jahody skoro žádné, byť hojně kvetly.

1 července konečně přišel kýžený liják (21 mm), snad ještě něco zachrání. Další drobné srážky od 22. a vydatnější déšť 25.7. přišly vlastně nevhod – doprostřed žní.

Bramborám už nic nepomůže, nať je napadrť, hlízy narostly tak do velikosti větších meruněk. Řepa se ještě může spravit.

Srpen s jedinou menší bouřkou, vedra kolem 35 st. Poslední tři dny  v tomto měsíci prudké ochlazení ( 8 st, na Šumavě až mínus 8 st). Září – opět sucho a horko. Většina jablek už na začátku měsíce úplně zralá a sladká, krásně vybarvená, poměrně velká. Z poloviny červivá, bylo nutno je rychle sklidit.

Říjnové mrazíky předčasně shodily listí. Houbaři, kteří měli celý rok půst, teprve teď si přišli na své. Našli v polích a na zahradách dost bílých bedel stydlivých, pod borovicemi klouzky, na pařezech václavky. Teplo trvalo do 7. prosince (17 st). I potom zůstaly teploty aspoň ve dne nad nulou. Malý příděl sněhu nevydržel; jak vypadají Vánoce, na to jsme mohli jen vzpomínat.

(Kronika Josef Černý str. 34- 35)

1.lednaObce s rozšířenou působností zahájily svoji činnost.

18.ledna byl krojovaný společenský ples; pořádala mládež pod záštitou obecního zastupitelstva a kulturní komise.

28.ledna – Kdo je Filip Neugebauer

Zápis žáků do 1.třídy – 20. a 21.1.2003

Zápis žáků do 1.třídy proběhl 20.ledna v Nikolčicích a 21.ledna v Divákách.

(Kronika Josef Černý str. 39)

1.února – zkáza raketoplánu Columbia, všech 7 členů posádky zahynulo

14.února byla valná hromada honebního společenstva

Maškaráda – 21.2.2003

Maškaráda proběhla za účastí učitelů, dětí naší školy a mateřské školy v Nikolčicích. Konala se jak je zvykem v tělocvičně. Proběhly různé hry a soutěže. Tančilo se při reprodukované hudbě, o kterou se postarali „dýdžejové“ z naší školy. O zdárný průběh akce se starali žáci 8.tříd, kteří uváděli masky a organizovali soutěže. Dík patří také manželům Slavíkovým za celkovou organizaci. Na závěr bylo provedeno vyhodnocení nejkrásnějších, nejlegračnějších, nejlíbeznějších, no zkrátka nej, nej, nej masek.                                          

NEJ,NEJ,NEJ: Jakub Slavík ( vodník ), David Matýšek ( kuchař ), Klára Stejskalová ( sova ), Dominik Ženatý ( mušketýr ), Filip Čapka ( princ )

NEJLÍBEZNĚJŠÍ: Zuzana Nekvapilová ( pejsek ), Simona Brhelová ( králíček ), Eliška Čapková ( muchomůrka ), Sára Davidová ( víla )

NEJLEGRAČNĚJŠÍ: Jana Matýšková ( vosa ), Lenka Strouhalová ( včelka ), Adam Hanák ( klaun ), Karolína Šoberová ( vodník )

NEJSTRAŠIDELNĚJŠÍ: Nikola Hanáková ( duch ), Radka Májová ( princezna ze záhrobí )

NEJEXOTIČTĚJŠÍ: Lucie Bedřichová ( indiánka ), Markéta a Šarka Strouhalovy ( indiánky ), Petr Nečas ( Egypťan ), Ondřej Klobása ( kowboy )

Dětský karneval v Divákách – 23.2.2003

28. února – Václav Klaus zvolen prezidentem

1.března byla výstava vína a ostatková zábava. Tradiční akce s odpolední cimbálovkou a večerním tance, při dechovce           ( Vonička z Bořetic). 375 vzorků vín z 26 obcí. Ze čtyř vybraných šampionů jsou tři vzorky místní: Chardonay Zdeňka Otřísala, Rulandské Vlastislava Klobásy a Svatovavřinecké téhož  vinaře. Zatímco odpolední část  byla hojně navštívena ( i přespolními hosty), večerní tancovačka měla slabou účast, která znamenala velké zklamání pro pořadatele.

(Kronika Josef Černý str. 39)

14. března článek v Rovnosti

Nikolčický pohár – 24.4.2003

Nikolčická lyra – 30.4.2003

Pěvecké soutěže „Nikolčická lyra“,kterou organizuje paní učitelka Bínková , se zúčastňují zpěváci a zpěvačky ze základních škol v Nikolčicích,Křepicích,Šitbořicích a Velkých Němčicích.I letos byla účast hojná,konkurence vysoká a písničky se líbily.Porota to neměla lehké a rozhodla takto:

3.- 5.třída: 1.místo – Michaela Listová ( Křepice ), 2.místo – Renata Kolaříková ( V. Němčice ) a sestry Jelínkovy ( Šitbořice), 3.místo – Žaneta Strouhalová ( Nikolčice ) a Jakub Vaněk ( Křepice )

6. a 7.třída: 1.místo – Veronika Novotná ( Nikolčice ), 2.místo – Jana Hanáková ( Nikolčice ) a Marie Furchová ( V. Němčice ), 3.místo – Petra Strouhalová ( Nikolčice )

9.třída: 1.místo –  Jiří Petra ( Nikolčice ), 2.místo – Hana Trčková ( V. Němčice ), 3.místo – Jitka Brychtová ( Nikolčice ) Dvojhlas: 1.místo – Dita Flajšingerová a Dominika Flajšingerová ( V. Němčice  )

Bible a my ( okresní kolo ) – 30.4.2003

V kulturním domě v Nikolčicích se konalo okresní kolo dějepisné soutěže Bible a my. Účast byla velmi hojná. Přijelo mnoho zástupců z celé řady škol našeho okresu.Ve čtyřech kategoriích předvedlo své znalosti 60 soutěžících z 19 škol našeho okresu.Tři nejlépe umístění z každé kategorie postoupili do regionálního kola, které se konalo v Brně. Dík patří organizátorům soutěže ( především panu učiteli Slavíkovi ), ale také celé řadě sponzorů, kteří přispěli ke kvalitnímu věcnému ohodnocení nejlepších soutěžících.

Do regionálního kola postoupili tito soutěžící.

 I.kategorie : Petrů Václav ( ZŠ Moravský Žižkov ), Petrášová Ludmila ( ZŠ Hlohovec ), Listová Michaela ( ZŠ Křepice ) 

II.kategorie: Fridrich Martin ( Gym. V. Pavlovice ), Pilátová Simona ( ZŠ V. Němčice ), Nováková Lenka ( ZŠ Šitbořice )

III.kategorie: Svobodová Eva ( Gym Mikulov ), Fridrichová Lenka ( Gym. V. Pavlovice ), Gajdoš Milan ( ZŠ Pohořelice)

IV.kategorie: Fridrichová Kateřina ( Gym. Hustopeče ), Vondál Miroslav ( Gym. Břeclav ), Vahalová Monika ( Gym. Hustopeče )

4. května- už tradiční setkání s důchodci sezvala  kulturní komise do KD.

Byl připraven příjemný program:

Dechovka Vonička z Nikolčic (trubka, baskřídlovka, tuba, klávesy, bicí);dvě zpěvačky.

Bylo i občerstvení, jež sestávalo z párků, kávy, vína a  zákusků.

Máme v obci 168 důchodců, setkání se zúčastnila zhruba polovina.

( Kronika Josef Černý str. 40)

Vonička z Nikolčic

Afrika 2003

11. května. Svátek matek pořádala strana lidová, vystoupili žáci MŠ a ZŠ.

Dětský den – 3.6.2003

V červnu se koná oslava dne dětí. U nás na škole probíhá na hřišti za budovou školy .Pro žáky jsou připraveny různé soutěže.Např. skákání v pytli,závody na chůdách,skákání přes švihadlo,jízda na kole a kolečkových bruslích,střelba ze vzduchovky.Některé soutěže se bodují a nejlepší žáci obdrží diplom a malou výhru v podobě sladkosti. Každý žák dostane párek z udírny a limonádu . Jak vidíte z fotek,letos nás navštívil i skákací hrad a bylo to zkrátka moc veselé.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ DĚTSKÉHO DNE:

SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO:Mladší žáci: 1.místo – Lucie Ženatá a Lucie Vudková, 2.místo – Denisa Svobodová, 3.míston- Lucie Bedřichová / Starší žáci: 1.místo – Veronika Novotná, 2.místo – Šárka Strouhalová, 3.místo – Michaela Vencovská                                                                                                                                                                                                        

JÍZDA NA KOLE: 1. a 2.třída : 1.místo – Klára Blinkalová, 2.místo – Radek Dostál, Chlapci -3.-5.třída: 1.místo – Michal Sedlo, 2.místo – Jakub Jelínek, 3.místo – David Matýšek, Chlapci -6-9.třída: 1.místo – Michal Tesař, 2.místo – Lukáš Stejskal, 3.místo – Radek Strouhal, Děvčata: 1.místo – Veronika Novotná, 2.místo – Radka Májová, 3.místo – Renata Rozsívalová                                                                                                                                                                                                     STŘELBA ZE VZDUCHOVKY :1.-5.třída:1.místo – Adam Sláma, 2.místo – Václav Tošnar, 3.místo – Tomáš Rabovský,Jakub Jelínek,Zdeněk Veverka, 6.-9.třída: 1.místo – Jan Papež, 2.místo – Jana Matýšková,Tomáš Knesl,Michal Koutný,Antonín Karmasin, 3.místo – Roman Fidler, Marek Sedlák, Pavel Nevídal

Výlety tříd – květen a červen 2003

1. a 2.třída:21.5.- Brno ( hvězdárna , hrad Špilberk )doprovod: Dobrovolná, Skřivánková                            

3.-5.třída: 9.6. – Brno ( hrad Špilberk , radnice , centrum ) – doprovod: Nováková, Šlancarová, Bínková                  

6.třída: 19. a 20.6. – Lednice – doprovod: Homola, Chalupný 

7.třída: 13. – 15.5. – Telč, Jihlava, hrad Roštejn – doprovod: Slavík, Straka 

8.A: 18. – 20.6. – Náchod,4eská Skalice,Babiččino údolí,Adršpašské skály,pevnost Dobrošov – doprovod: Charvátová,Bínková                                                                                                                                                                                                 

8.B: 12. – 14.5. – Novohradské Hory – doprovod: Chalupný,Chalupná  

9.třída: 13. – 15.5. – Valašsko, Bystřička – doprovod – Šlancar, Čuta

Nejlepší žáci jednotlivých tříd:

Oprava budovy ZŠ za 2,1 mil. Kč. Obec získala dotaci ve výši 1,7 mil.

-Oprava budovy, dvora a zahrady MŠ v hodnotě 430 tis. Kč. Dotace z Programu obnovy venkova 200 tis. Kč. K tomu fasáda a chodníky stály 80 tis. Kč.

TŘÍDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2002/2003

Slavnostní zahájení školního roku bylo 2. září. Do lavic zasedlo 176 žáků z Nikolčic, Divák, Křepic a Nového Dvora.

Reditel: PaedDr.Čuta Jaromír, zástupce Ing.Ladislav Straka. Učitelé: J. Dobrovolná, L.Skřivánková, L. Nováková, B. Šlancarová, L.Bínková, J.Homola, J.Slavík, K.Charvátová, P.Chalupný, L.Šlancar,  J.Čutová, D. Černá.

Školník M. Matýšek. Uklízečky: V.Strouhalová, J. Mahovská.

Náboženství na obou školách učili p. Macha, p. Topečník.

MŠ Nikolčice- vedoucí učitelka: Ludmila Stehlíková, další učitelka Eva Rohrerová,

MŠ Diváky-vedoucí učitelka: Jindřiška Strčková, další učitelka Anna Rozsívalová

Co se podařilo

-Stavba kanalizace ( protipovodňová opatření) v ulici Pod Svatojánkem je připravena ke kolaudaci v hodnotě 2,6 mil. Kč. Dotace z Programu PHARE činila 50 tis. Kč EUR ( = asi 1,56 mil. Kč.), od státního fondu životního prostředí jsme dostali 0,5 mil. Kč.

-U obecního hostince jsou vyměněna okna, pořízena nová fasáda, chodník, opraveno sociální zařízení. Obec na opravu získala dotaci 205 tis. Kč.

– V obecné knihovně je zřízen telefon a internet pro veřejnost. Je využíván zatím sporadicky několika studenty. Taxa za půl hodiny provozu je 30 Kč.

– Je opravena komunikace l domu pana Kronovetra (ul. Pod Žarotínky) a část rýhy pro plynofikaci v ulici Majera v ceně 65 tis. Kč.

-Je ukončena stavba plynovodu v ul. Záhumenice. Podnik Jihomoravské plynárny přispěl částkou 170 tis. Kč. Obec uhradila 145 tis. Kč.

-Katolický kostel má novou fasádu. Byla pořízena ze sbírek od  věřících.

– Protože stará škodovka dosloužila, byl pořízen nový mikrobus pro přepravu dětí z BD. Slouží i pro účely TJ, vinařů atp.

-Byly dokončeny práce na opravě a údržbě koryta potoka od  školy po vyústění kanalizace u školní zahrady v hodnotě asi 700 tis. Kč.

Obec hospodařila s celkovým rozpočtem 16 220 000 Kč.

(Kronika Josef Černý str. 36)

Referendum 2003

Od pátku 13. června do soboty 14. června proběhlo celostátní referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3% hlasujících. Volební účast byla 55,2%.

Výsledky referenda o vstupu ČR do Evropské unie v naší obci vcelku odpovídaly výsledkům celostátním.

Účast 344 občanů (57 %)+ pro vstup 254 hlasů (75 %), proti 82 ( 25 %). Osm hlasů neplatných.

(Kronika Josef Černý str. 41)

Šúrovské hry

Vítězové

Zápisy pro potomky

Při opravě kostela sv. Jakuba byla z věže sejmuta makovice s křížkem a otevřena kovová schránka se starými  zápisy, Obsahovala zápis Františka Kloupara z roku 1935, Miloslava Žáka z roku 1961 a Josefa Černého z roku 1981. Pořídili jsme kopie. Nový zápis spolu s oběma díly Nikolčické čítanky a dalšími dokumenty jsme vložili do nové větší schránky, kterou zhotovil o, Václav Kosina. Obě zaletované schránky čekají nyní v makovici, aby si je mohli přečíst naši potomci.

Stopka s makovicí a křížkem měří 2,4 m a je pozlacena. Báň věže je zděná a její fasáda z roku 1777 nevyžadovala kromě nátěru téměř  žádnou opravu. Věž je vysoká 30 m.

(Kronika Josef Černý str. 37)

Vesnice roku

Byli jsme přihlášeni do soutěže s tímto názvem a dopadli jsme dobře. Zařadili jsme se mezi šest oceněných obcí v rámci Jihomoravského roku. (Kronika Josef Černý str. 37)

Absolutním vítězem se staly Želetice na Znojemsku. Nedaleký Úvanov obdržel zelenou stuhu za péči o životní prostředí. Modrá stuha za společenský život připadá Kozárovu v okrese Blansko a bílá stuha za práci s mládeží Paměticím z téhož okresu. Z okresu Břeclav byly přihlášeny jen dvě obce a oběma se dostalo ocenění. Morkůvkám za nejlepší knihovnu a Nikolčicím za nejhezčí kroniku.

Jsem samozřejmě potěšen, že se hodnotící komisi líbily moje kroniky, ale jsem si vědom, že samotná úroveň kroniky by nestačila. Komise si všímala celé řady hledisek a zcela určitě zabodoval také vzhled a úprava obce.

Všechny obecní budovy prokoukly. Základní škola má nová okna, fasádu a klempířskou výbavu, mateřská škola rovněž  září novou fasádou, má opravené chodníky, dvůr a zahradu. Obecní hostinec má vyměněná okna, novou omítku, opravený chodník. Také katolický kostel má nový kabát. Slušný vzhled má samozřejmě i budova obecního úřadu.

Komise pro Vesnici roku ocenila všechny tyto úspěchy včetně vzorného úklidu. Snad mohla obec v celkovém hodnocení dopadnout ještě lépe, nebýt ztráty bodů za oblast společenského života.

(Kronika Josef Černý str. 38)

Využití bytového fondu

Již druhým rokem hospodaří obec s částkou 700 000 Kč, kterou propůjčilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Peníze jsou určeny n a opravy, rekonstrukce a modernizace rodinných domů a bytů, a to formou půjček na 4 % úrok. O půjčkách rozhoduje komise BFN (Bytového fondu Nikolčice) ve složení: Josef Strouhal (předseda), ing. V. Konečný (zapisovatel), František Jelínek, ing. Vlastislav Klobása a ing. Miroslav Rabovský. Výhodnou půjčku zatím využilo 13 občanů. Všichni   plní podmínky smlouvy. Celkový obrat je už 1 030 000 Kč.

Po deseti letech bude původní  částka vrácena ministerstvu, získané úroky zůstanou v majetku obce a budou  znovu použity na rozvoj  bydlení. ( Kronika Josef Černý str. 39)

Itálie 6.-15.6.2003

Po každoročním Chorvatsku se rozhodl pan učitel Homola, že zorganizuje ozdravný pobyt v Itálii. Ve spolupráci s cestovní kanceláří Victoria se uskutečnil v letovisku Martinisicuro. Zúčastnilo se ho 70 rodičů,současných a bývalých žáků naší školy. Počasí vyšlo. B ylo krásně horko (dokonce až 43 stupňů ),nepršelo a moře bylo jako kafe ( přes 25 stupňů ).

11. července uspořádala TJ velkorysou akci v malé kopané – NIKOLČICKÝ OPEN (2.ročník). Šlo o fotbalový den, jehož se zúčastnilo 32 mužstev z míst blízkých i vzdálených (včetně Brna a Prahy) a při němž se odehrálo 55 zápasů na 4 hřištích.

(Kronika Josef Černý str. 45)

PRAMOS

Investice do budoucnosti

začátek používání kování WINKHAUS autoPILOT (červen), zavedení informačního systému K2 (červenec), začátek výroby polepování (červenec), začátek výroby ve dvousměnném provozu (říjen), otevření pobočky Ostrava (září), splacení poslední splátky úvěru spojeného se vznikem firmy, první odvod dividendy majiteli, pořízení nástrojů Penta, navázání spolupráce s firmou Rossi Stamp Srl

Dětský letní tábor 11. – 17.8.2003

Letní dětský tábor se pořádá již několik let poblíž Svojanova u Poličky.   V roce 2003 se ho účastnilo 47 dětí z obcí Nikolčice, Křepice, Diváky, Šitbořice, Borkovany, Lanžhot a Valtice. Tábor se konal pod vedením učitelů ZŠ Nikolčice (Lubomír Šlancar, Božena Šlancarová, Petr Chalupný, Marcela Chalupná, Libuše Nováková, Lenka Bínková) a paní Michaely Rabovské – učitelky ze ZŠ Křepice. Letos jim ještě pomáhali pan Milan Kaplan a Bára Novotná (naše bývalá žákyně) z Nikolčic. Počasí přálo (bylo možná až moc horko) a podle slov dětí i dospělých se tábor moc vydařil.

19.- 20. července se uskutečnily tradiční Jakubské hody.

Sloučení škol

V rámci optimalizace sítě škol byly sloučeny počínaje 1.9. ZŠ a MŠ Nikolčice + NŠ a školní jídelna Diváky. Opatření by mělo přinést úspory financí. Ředitelem je Dr. Jaromír Čuta

( Kronika Josef Černý str. 41)

Školní rok 2003/2004

Ředitel PaedDr.Jaromír Čuta, zástupce ředitele Ing. Ladislav Straka, Jana Čutová, Mgr. Jan Homola, Mgr. Květoslava Charvátová, Mgr. Jiří Slavík, Petr Chalupný, Lubomír Šlancar, Božena Šlancarová, Ing. Libuše Nováková, Mgr. Lenka Binková, Ludmila Skřivánková, Jaroslava Dobrovolná

Do školních lavic zasedlo 175 žáků.

Drakiáda

11. října- pohledy na Nikolčice

11.listopadu ZŠ pořádá Běh Nikolčickými stráněmi XIX. ročník

26.listopadu proběhl 6.ročník okresního kola dějepisné soutěže „ Bible a my“. Ve  čtyřech kategoriích předvedlo své biblické znalosti 57 soutěžících z 20 škol okresu Břeclav.

Mikuláš

13. prosince byl zajat Saddám Husajn

14. prosince Vánoční koncert – cimbálová muzika z Kudlovic u Uherského Hradiště, výtěžek 4000 Kč byl věnován stacionáři Betlém v Kloboukách.

Živý betlém

28.12- Vánoční koncert místního kostelního sboru. Na programu byly náročné vícehlasé skladby Verdiho, Haydna, Webera atd.

Kostelní sbor

Vedený p. Václavem Kosinou má přímo profesionální úroveň. Kromě častého účinkování při bohoslužbách dává o sobě vědět

jednou za rok při vánočním koncertu. V květnu účinkoval při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Členové: Anna Vlková, Marta Hošková, Jana Vacenovská, Martina Bartoňková, Iveta Strouhalová, Jitka Káňová, Iveta Ráčková, Zdeňka Jelínková, Lucie Nečasová, Anna Hanáková, Miloslav Němec, Josef Strouhal, František Čapka, Jiří Vacenovský, Jaroslav Matýšek. Na varhany výborně doprovází Jitka Konečná; vedoucí Václav Kosina je výborným trubačem, jako host bývá účasten Richard Blinkal, rovněž trubač, původně spoluzakladatel sboru.

(Kronika Josef Černý str. 40)

Vonička z Nikolčic

 Je malý dechový soubor vedený p. Grmolcem. Trubka, baskřídlovka, tuba, bicí a klávesy. Účinkuje při různých příležitostech doma i jinde. Je znám nejen z reklamních akcí, ale byl slyšet i v českém rozhlase.

(Kronika Josef Černý str. 41)

Myslivecká společnost

Předseda- Vašíček Olin, místopředseda – Vintrlík Miroslav, hospodář- Hrabec Jan, jednatel-Ondráček Zdeněk, Pokladník ing. Konečný Vojtěch. Revizní komise: Předseda Jelínek Leoš, členové: Konečný Martin, Vašíček Roman.

Členové.

BÍLEK Zdeněk
HIRSCH Jaroslav
JELÍNEK Jaroslav
KOZÁK František
MATÝŠEK Zdeněk
NEČAS Ladislav
NEČAS Štěpán
OTŘÍSAL Vladimír
VALNÍČEK Vratislav MUDr.
VINTRLÍK Miloslav VOZDECKÝ Vlastimil Ing.

A všichni jsou to výborní střelci

Honitba

Rok byl suchý srážky malé. Byly uskutečněny 4 hony. Celkový počet ulovené zvěře: bažant kohout 66 kusů, slepice 2 kusy, zajíc 86 kusů, prase 3. Lovci z Rakouska platí za účast na honu  1000 Kč, Lotyši 500 Kč.

Mimo hony bylo uloveno 15 ks srnčí zvěře (Z toho 3 zahraničními hosty), 16 ks černé zvěře a 12 lišek (z toho 11 při norování). Odhady stavů další zvěře v honitbě; jezevec 6 ks, kuna 20, ondatra 10, tchoř 30, holub hřivnáč 20, straka 4. sojka 4. vrána 10, havran 40, hrdlička zahradní 80, káně 12, poštolka 10, koroptev 11, špaček 110.

Suchý rok se podepsal i na zvěři. Bažantí kuřátka hynula žízní. Srnčí bylo nuceno hledat vodu až ve vesnici.

MS začala s rekonstrukcí chaty ve Štukyních. Provádí se přístavba sociálního zařízení, skladu zbraní, kuchyně. Dosud prostavěno cca 100 tis. Kč.

(Kronika Josef Černý str. 45)

Zemědělské družstvo Šitbořice

Je významným zaměstnavatelem nikolčických občanů.

Výnosy 2003                      5 877 000 Kč

Náklady                              3 957 000 Kč

Výsledek hospodaření        1 920 000 Kč

Na kladném výsledku se podílí především impozantní nástup dceřiné společnosti PRAMOS – výroba plastů. Vlastní zemědělská výroba byla ovšem hluboce ztrátová, a to vzhledem k neúrodnému roku a zejména k trvajícím nepříznivým podmínkám na trhu zemědělských výrobků.

Tak například dříve nejúspěšnější farma Nikolčice – výroba selat – měla letos nejhorší ztráty: prodělává 10 Kč na každém kilogramu selete. Cena vepřového masa klesla z 42 (v roce 2002) na 30, postupně až na 24 Kč za kilogram, přičemž v obchodě se pro spotřebitele ceny nezměnily.

Světové ceny obilí jsou v přepočtu 500 Kč / q, monopoly u nás platily 280, ale také 240 (trh s obilím je na Moravě v rukou tří firem). Když během roku cena obilí stoupla z 240 na 300, stouply okamžitě ceny pečiva; když předtím cena obilí klesala, ceny pečiva se nezměnily. Věru nemají to zemědělci lehké. Hlavním rostlinným produktem našeho družstva je sušená vojtěška na export a slunečnice.

Největším břemenem pro ZD jsou stále restituční nároky. 40 % těchto závazků bylo vyrovnáno formou akcií společnosti Zemax a Drumax. Že příjemci nejsou z tohoto způsobu nadšení, je nabíledni.

(Kronika Josef Černý str. 43)

Dalším způsobem vyrovnání jsou dodávky plastových výrobků  ( za 12 mil. Kč), některé služby a  zemědělské výrobky. Oprávněné osoby by nejraději peníze; ty ovšem družstvo nemá.

Je chválihodné, že družstvo v posledních letech latí majitelům pozemků nájemné (přibližně 1000 Kč za hektar); poskytuje obilí, řepu a vojtěšku formou společných záhumenků.

Společnost DRUMAX je přínosem pro zaměstnanost. PRAMOS má jednatelství v Šitbořicích, Hustopečích a v Brně, proniká na zahraniční trhy (Slovensko, Ukrajina) a stává se dravým podnikem s dobrým zvukem. Každoročně v dubnu svolává družstvo členy – důchodce ke společnému posezení, poskytuje jim základní informace a bohaté pohoštění.

( Kronika Josef Černý str. 44)

TJ Družstevník

Po druhé v historii- po 20 letech – fotbalisté vyhráli soutěž ve III. třídě a postoupili do okresního přeboru. I v něm se velmi dobře uplatnil i- v podzimním kole se pohybovali v první polovině tabulky.

Dorostenci  bez jediné prohry svou tabulku s velkým náskokem vedou. Žactvo pak je na 3. místě.

Asi je na místě vyslovit uznání jak těm klukům, kteří pravidelně trénují a neděli co neděli cestují k zápasům často i do vzdálených míst okresu, tak i trenérům a funkcionářům TJ. Jedni i druzí prokazují nezištnou obětavost a nadšení.

Výbor: předseda ing. Josef Hrouzek, jednatel Pavel Urbánek, dále Josef Jelínek, Jan Jelínek.

Trenéři: mužstvo- Josef Rohrer z Uherčic; dorost- David Hrouzek a Miroslav Jelínek; žáci. Pavel Všiansky a Richard Konečný.

Morální opory mužstva Josef Strouhal a Ivo Kucín ( až 3 x týdně dojíždí z Hovoran).

( Kronika Josef Černý str. 45)

Statistické údaje

V roce 2003 se přistěhovalo 19, odstěhovalo 23 občanů. Narodilo se 8 dětí. Zemřeli: Otilie Bílková (77 let), Vlasta Zitterbachová (80), Josef Strouhal (62), Antonín Petrla (82). Alois Bílek (82), Vlastislav Pajer (51). Uzavřeno 5 sňatků.

Zkolaudovány 2 nové rodinné domky: Manželů Slavíkových       (Andrea a Jiří) v ul. Pod Svatojánkem a manželů Blinkalových    (Hana a Richard) v ulici Pod Půtně.

Nezaměstnanost v Nikolčicích:

K 30.6 – 25, k 31.12 -32

V obci je 367 občanů v produktivním věku, 168 důchodců.

Prvním úkonem na Nový rok  bylo odklízení  sněhu. Notná nadílka však dlouho nevydržela. Postaraly se o ni teplé vlny (ta první až 17 st). Únor ledový, zasněžený, ještě 9. března celý den sněžilo. Krása ! Třicet centimetrů ! Ale už se zajídá. Pak do 3-4 dnů sníh zcela zmizel, vždyť rtuť vyskočila na 18 st. Vypadalo to na předčasné jaro, ale po dvacátém  březnu se ochladilo, tři dny nepřetržitě pršelo. Teprve na přelomu března a dubna pár dnů pěkných dnů. Začalo se sít.

23.5. zaznamenávám již šestý nepříjemný víkend; přes týden je vždy hezky, na sobotu a neděli se počasí zhorší. Tentokrát k tomu přibývá mráz. V Divákách, Němčicích i jinde zmrzly brambory, fazole, okurky, rajčata. Přes víkendové pršky a přeháňky panuje povážlivé sucho. Vegetace je opožděna a zůstane tak až do podzimu. Za zmínku stojí neobyčejná úroda jarních hub – májovek a podtrnek, hlavně na Svatojánku. Přes léto houby nerostly, až potom v září klouzky a v říjnu václavky.

Ale nepředbíhejme. V prvním týdnu června spadlo přes 50 mm srážek a shnily rané třešně těsně před dozráním. Ve třetím týdnu se situace opakovala, takže popukaly a shnily i pozdní třešně. Jinak však byly tyto deště už moc potřebné. První dyn července ještě dokvétá vinohrad.

(Kronika Josef Černý str. 46)

Jaké to bylo s medovou snůškou: Něco málo daly ovocné stromy, docela dobře dopadly akáty. Lípy zcela selhaly – kvetly v chladném období. Bída trvala až do poloviny července- stále zima a pršky. Potom konečně léto, bohatá snůška ze slunečnic.

Opožděné žně se odehrávaly až po hodech, proběhly rychle, za sucha; a výnosy byly výborné (kolem 70 g/ha). Brambory narostly velké, zdravé. Řepa trpěla suchem, zvadlé listy na zemi. Doháněla to až mnohem později.

Sklizeň meruněk se protáhla až do začátku srpna. Byla pěkné, ale poloviční úroda. Krátkou dobu se prodávaly za 14 Kč, brzy na to už jen za 10. I tak poptávka pokulhává za nabídkou, mnoho krásného ovoce skončilo v kádích na zkvašení.

Jedna srpnová bouřka nestačila vyprahlé zemi (13.8.,12mm). Dál trvá sucho, nedá se orat. Teprve po polovině září několik deštivých dnů propršelo řepám, jabloním, Toho léta nebyli skoro žádní komáři.

Podzim a začátek zimy suchý, větrný. Sníh žádný. Ještě se musím vrátit k vinohradům. Dvoutýdenní zpoždění trvalo po celou vegetační dobu. Tomu odpovídala kvalita sklizně – spíše podprůměrná, a to i co do množství. Celá řada vinařů neuhlídala invazi padlí.

(Kronika Josef Černý str. 47)

Rok 2004 byl bohatý na světové události, často nepochopitelné a otřesné. Téměř zevšedněly zprávy o teroristických akcích v Iráku. Sebevražední útočníci a ozbrojená komanda mají na svědomí víc než tisíc amerických vojáků a mnohonásobně více Iráčanů- policistů, politiků ( tzv. kolaborantů). Ale i civilistů. Šlágrem se stalo vraždění rukojmích z řad zahraničních novinářů. Američané už si uvědomili, že šlápli vedle, když se rozhodli pro útok na Irák.

Terorismus však nezůstal omezený jen na  tuto blízkovýchodní  zemi. Po předloňském masakru v moskevském divadle následoval v únoru t.r. čečenský útok v Moskvě s výsledkem 29 obětí. 11. března dva  výbuchy na nádraží v Madridu usmrtily 197 lidí. Byla to pomsta Al Kajdy za účast Španělska v irácké válce.

Apokalyptické obrazy zkrvavených dětí prchajících ze školy či matek pohřbívajících malé rakve jsme mohli sledovat po různých událostech v Beslanu. V den zahájení školního roku 1. září obsadili čečenští fanatici základní školu a drželi v ní po několik dní přes 1000 rukojmí. Následoval neprofesionální zásah policie a ruského vojska a výsledkem bylo 330 obětí, z toho polovina dětí. Od 1. května 2004 je Česká republika  členem Evropské unie spolu s 10 dalšími novými zeměmi. Na hodnocení tohoto kroku je čas. Zatím nepociťujeme žádné zemětřesení.

Z vnitrostátních událostí je třeba zmínit vládní krizi, která vyvrcholila výměnou premiéra Vladimíra Špidly za Stanislava Grosse a několika ministrů, přičemž zůstává u moci koalice ČSSD, KDU-ČSL a UD.DEU. Dále jsou to volby do Evropského parlamentu 11. a 12. 6. a do krajských zastupitelstev 5 a 6. 11.

19. listopadu v Tatrách, krajina totálně zpustošena.

12.12. odešli do civilu poslední záklaďáci. Budoucí profesionální česká armáda bude mít 22 000 vojáků ( za komunismu  to bylo 300 000).

Rok ukončen neslýchanou přírodní katastrofou. 30.12 vlna tsunami zahubila na 300 000 lidí na pobřeží Indonésie, Srí Lanky, Indie, Thajska, Barmy, Malajsie, Malediv, ale i na východním pobřeží Afriky. Vlna byla způsobena zemětřesením v Indickém oceánu.

(Kronika Josef Černý str. 47)

17. ledna ples SRPŠ, poměrně stálá  účast.

4. února Byla založena sociální síť Facebook.

21. února.  Tradičně na ostatky výstava vín. Jako vždy s cimbálovou muzikou, avšak bez večerní taneční zábavy, na tu se v minulých  ročnících  doplácelo.

7. března ustavující schůze spolku Nikolčických vinařů. Předsedou zvolen ing. Vlastislav Klobása. Zanikla organizace  ČZS, zahrádkáři zjistili, že jim členství v této celostátní organizaci nic nepřináší, jen musejí odvádět členské příspěvky. Na činnosti se nic nemění, jde o jednu z nejaktivnějších společenských organizací. Předseda ČZS Jaroslav Urbánek  vykonával svou funkci 20 let, předtím Jaroslav Brychta 15 let.

27.března vyhořel myslivcům seník. Škoda vyčíslena na 15 000 Kč. Zasahovali hasiči z Hustopečí.

18.dubna beseda s důchodci. Pohoštění a kulturní program. Dechovka Vonička z Nikolčic a konferenciér Jožka Černý z Hodonína (nejde o populárního  břeclavského zpěváka). Uspořádala kulturní komise a obecní zastupitelstvo, zejména p. Václav Kosina.

(Kronika Josef Černý str. 52)

1.května. Rozšíření Evropské unie o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko.

9.května. Den matek s programem dětí, pořadatelé  KDÚ-ČSL a obě školy.

15. května. Stárci pořádali tradiční krojovanou májovou zábavu. Smůla: do průvodu pršelo.

20. května proběhlo cvičení dobrovolných hasičů. Námět: zásah při požáru lesa. Akce neměla veřejný charakter. Dočetl jsem se o ní dodatečně v novinách.

(Kronika Josef Černý str. 53-54)

28.-29.května proběhly XV. Nikolčické hry

Zúčastnily se  školy: Dolní Zelenice, Śúrovce, Nikolčice.

Naši žáci opět potvrdili vysokou kvalitu.. Naši žáci suverénně zvítězili a vítězství je již celkové desátým v pořadí od vzniku soutěží, které započaly v roce 1981. Soutěže měly kromě společenské i velkou sportovní úroveň. Bylo překonáno šest rekordů her, z nich nejstarší byl datován rokem 1986. Zlaté medaile za první místa získali naši žáci: Klára Otřísalová v běhu na 60 m a 60 m překážek (nový rekord), Ondřej Fiala ve skoku dalekém, Jiří Neuberg ve vrhu koulí, Marcel Kelbl v běhu na 800 m (nový rekord), Helena Remová v běhu na 600 m, Martin Vintrlík ve skoku vysokém, štafety dívek a chlapců taktéž v nových rekordech soutěží. Druhá resp. třetí místa získali: Martin Vintrlík ve vrhu koulí podobně jako Klára Stejskalová, Jana Vídeňská (600 m), Martin Štýbl (800 m), Ondřej Švaňhal (skok daleký), Zdeněk Bradáč (60 m), Šárka Strouhalová (60 m), Zdeněk Bradáč (60 m překážek), Ondřej Fiala (skok vysoký), Ondřej Švaňhal (60 m překážek), Radek Strouhal (60 m), Martina Relichová (60 m překážek) Jana Matýšková (skok vysoký a skok daleký),

chlapci potom bez ztráty bodu vyhráli turnaj v kopané, házené, dívky skončily v házené na třetím místě. Nejlepšími sportovci byli vyhlášeni naši žáci: Klára Otřísalová a Martin Vintrlík. Celkově naše škola na prvním místě získala 95 bodů. O druhé a třetí místo se podělily školy ze Slovenska: 2. místo – Šúrovce 61 bodů, 3. místo – Zelenice 21 bodů. Tato jedinečná, ale na druhé straně také náročná akce se musí materiálně zabezpečit. Daří se to pomocí finančních prostředků, které nám poskytují nejen obce, odkud k nám děti chodí do školy, ale také další sponzoři. Někteří pomohou přímo finančními prostředky, jíní zase cenami, potravinami apod. Největší poděkování patří především: OÚ Nikolčice, OÚ Křepice, OÚ Diváky, PRAMOS Šitbořice, ing. Rabovský Miroslav a HS Diváky. Poděkování patří i dalším sponzorům, tj.: zahrádkáři Nikolčice, p. Fic Josef ml., p. Otřísal Oldřich ml., p. Sedlo Zdeněk, p. Peštál Jan, p. Bílek Zdeněk, Mgr.Černý Josef, p. Horák Tomáš, p. Kamenský Roman, p. Nečas Jaroslav, p. Nečas Mojmír, p. Putnová Eva, p. Sedláček Radek, p. Zavadil František, p. Otřísal Zdeněk, p. Brychta Jaroslav, p. Černý Pavel, ZEMOS V. Němčice, ZVOZ Hustopeče, DRUMAX Šitbořice, MS Diváky. Poděkování zasluhují také děti a rodiče, kteří poskytli některé druhy potravin. A samozřejmě velké poděkování patří i všem rodičům žáků, kteří měli doma po oba dva dny ubytovány sportovce ze Slovenska.

Školní rok 2003/ 2004 byl slavnostně ukončen ve středu 30.června. Žáci obdrželi vysvědčení, které bylo zhodnocením celoroční práce. Závěrečné měsíce školního roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i regionu. Výtečně si vedli naši žáci také v naukových soutěžích.

 Nejlepší žáci:

V okresním kole fyzikální olympiády skončila na 2. místě Lucie Rozkydalová, 3. Místo v dějepisné olympiádě pak získala Hana Rubešová, která reprezentovala okres také v krajské soutěži. Ta samá žákyně potom skončila v zeměpisné olympiádě na 7.místě. A v té samé soutěži Roman Linhart na 8.místě. V pythagoriádě skončil na 4.místě Lukáš Vintrlík, v matematické olympiádě potom Jana Matýšková na 5.místě, Jitka Brychtová na 6.místě. Na 6.místě v dějepisné olympiádě skončil také Ondřej Ludín. Taktéž naši žáci pokračovali v úspěšném tažení i v dalších sportovních disciplínách. Dominik Ženatý zvítězil v plavecké soutěži a družstvo získalo 4.místo. Naši chlapci suverénně zvítězili v okrskovém turnaji škol v košíkové a v okresním finále vybojovali 3.místo. Naši nejmenší chlapci vyhráli okrskové kolo v malé kopané a v okresním kole skončili na 4.místě. Naše škola pořádala v jarních měsících řadu místních i okrskových akcí a soutěží, které měly vždy velmi dobrou úroveň.

V pátek 4.června odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu s rodiči na ozdravný pobytový zájezd do Chorvatska. O tuto významnou akci se jako každý rok stará pan učitel Homola.

Devátá třída. Ročník 2003-2004

11.a 12. června byly volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU.

Počet voličů              610

Účast                        190 … 31,1 %

Platných hlasů          188

Voliči naší obce dali své hlasy 14 stranám..

KDU-ČSL                  61 hlasů

KSČM                       48 hlasů

SNK ( nezávislí) a Ev. demokratická  17 hlasů

ODS                    15 hlasů

Strana venkova   11 hlasů

ČSSD                     8 hlasů

(Kronika Josef Černý str. 49)

12. června. Program k MDD (odložen kvůli počasí- jinak 1. 6.). Pořádá kulturní komise – Obvykle jde o táborák se soutěžemi a opékáním vuřtů.

26. června. XI. Ročník utkání Dolní konec versus Horní konec v kopané. Je to tradiční zápas „ starých pánů“.

24.-25.července. Jakubské hody. Máme nějak málo mládeže. Krojovaných stárků byly jen čtyři páry, přitom jeden stárek“ vypůjčen“ z Divák (Josef Valíček).

30.7- 1. 8. Nikolčický motonálet – program rychlých strojů a odvážných posádek doprovázený hudebními skupinami             (Harley, Škvor, Doga, Iné kafé). Viděli jsme záběry v televizi jakou součást reklamy na pivo. Tradici této akce založil před 10 lety Michal Mnacakanov. Akce se koná bez povolení majitelů pozemků; pořadatelé dodržují pořádek (záchody, sprchy, úklid). Symbolický příspěvek obci 6000 Kč.

(Kronika Josef Černý str. 54-55)

4. srpnaČeský prezident Václav Klaus jmenoval novou vládu Stanislava Grosse.

V období prázdnin se uskutečnil  tradiční prázdninový pobyt žáků a učitelů ve Svojanově u Poličky. Akce byla zdařilá a zúčastnilo se jí celkem 45 dětí z Nikolčic, Křepic, Divák a Šitbořic. Starali se o ně učitelé naší školy: manželé Šlancarovi a paní učitelka Bínková. Dalšími potom byli: paní R. Dostálová, pan Kaplan, paní Dobrovolná, paní B. Novotná a M Bartoňková.

Školní rok 2004/2005

1.září zahájení školního roku. Ředitelem je PaedDr. Jaromír Čuta.

 Škola  má 163 žáků v devíti třídách. Školu navštěvují žáci z Nikolčic, Divák, Křepic, z Nového Dvora a ze Šitbořic. Pedagogický sbor tvoří 11 učitelů. Při škole pracují dvě školní družiny a jedno oddělení školního klubu.

Škola má dále 5 správních zaměstnanců a jednu asistentku pedagoga pro integrovaného žáka. Na škole pracuje také dyslektická poradna pod vedením Mgr. Marcely Chalupné. Složení učitelského sboru: 1. třída – Jana Čutová, 2. třída – Ludmila Skřivánková, 3. třída – Ing. Libuše Nováková, 4. třída – Mgr. Lenka Bínková, 5. třída – Mgr. Květoslava Charvátová, 6. třída – Petr Chalupný, 7. třída – Lubomír Šlancar, 8. třída – Mgr. Jan Homola, 9. třída – Mgr. Jiří Slavík. Zástupcem ředitele školy je Ing. Ladislav Straka. Vychovatelkami školních družin jsou Božena Šlancarová a Alena Hanáková. O školní klub se starají učitelé pan Homola a pan Šlancar.

14. září – Dýňoví strašáci

Soutěže o nejlepší výrobek z dýní se v Nikolčicích zúčastnilo 21 soutěžících. V přiložené tabulce je 10 nejlepších.

4. listopadu se uskutečnil Běh nikolčickými stráněmi.

Tradičního podzimního běhu se účastní žáci ze škol v Nikolčicích, Křepicích , Šitbořicích a Velkých Němčicích. I letos se soutěžilo vpěti věkových kategoriích.

5. a 6. listopadu 2004

Volby do krajských zastupitelstev

Počet voličů                                612

Účast                                          196 (32 %)

Platných hlasů                            194

Výsledky:

KDÚ-ČSL                                     99 hlasů

KSČM                                37 hlasů

ČSSD                                 21 hlasů

ODS                                   14 hlasů

Nezávislí                             12 hlasů

23.listopadu soutěž žactva Bible a my. Již po sedmé pořádá nikolčická škola okresní kolo této soutěže, která má dějepisnou náplň. Duší akce je učitel Mgr. Jiří Slavík. Do krajského kola tentokrát nepostoupil žádný z našich žáků /se stoupajícím věhlasem soutěže roste i konkurence).

Ve čtyřech kategoriích předvedlo své biblické znalosti 65 soutěžících z 19 škol okresu Břeclav. Pro tři nejlépe umístěné soutěžící v každé kategorii je připraveno regionální kolo, které se uskuteční 9. 2. 2004 v Hodoníně.

Postupující do okresního kola:

I.kategorie: Halasová Anna (ZŠ Šitbořice ), Jakubčíková Iveta (ZŠ Šakvice ), Halady Marek (ZŠ Jana Noháče – Břeclav )

II.kategorie: Petrů Václav (ZŠ Moravský Žižkov ), Benešová Lenka (ZŠ Lednice ), Listová Michaela (Gym. Hustopeče )

III.kategorie: Horáková Anežka (Gym. Hustopeče ), Najman Jan (Gym. Hustopeče ), Fridrich Martin (Gym. Vel.  Pavlovice)                     

IV.kategorie: Fridrichová Kateřina (Gym. Hustopeče ), Sýkora Štěpán   (Gym.Břeclav ), Lachmanová Pavla (Gym. Hustopeče )

4.prosince Mikulášská besídka – pořadatelé Šárka Mikáčová a Leona Leváková (manželka nájemce hostince) – Dobrovolné vstupné – věnováno MŠ a  TJ.

11.prosince. Vánoční koncert dechovky Voničky z Nikolčic. Velmi slabá účast.

15.prosince koncert chrámového sboru (tentokrát zopakován v Šitbořicích). Jako obvykle měl výbornou úroveň.

24.prosince –  Živý Betlém

Naši menší i větší herci opět po roce předvedli svou šikovnost při již tradičním ztvárnění postaviček připomínajících lidem v naší obci na Štědrý den narození malého Ježíše. Jejich vystoupení spolu s nimi připravovaly M. Chalupná a A. Slavíková. Všem za to díky, bylo to velmi pěkné a už teď se těšíme, co nového nám předvedou za rok.

30. prosince. Minikošt vinařského spolku ( interní záležitost),

(Kronika Josef Černý str.55)

Tělovýchovná jednota Družstevník

Výbor TJ: ing.Josef Hrouzek ( předseda), Jan Jelínek, Josef Jelínek, Pavel Urbánek, Josef Strouhal.

Mužstvo dospělých hrálo již druhým rokem v okresním přeboru a obstálo ve středu tabulky. Trenérem je Josef Rohrer. Brankář: Radek Levčík; obránci: Miroslav Konečný, Josef Strouhal, Miroslav Jelínek, Bronislav Urbánek, Robert Nečas, Ivo Kucín, David Hrouzek; záložníci: Michal Nasadil, Zdeněk Prchal, Richard Konečný, Kamil Vlach; útočníci: Jan Wágner, Lukáš Bílek, Michal Masař, Tomáš Jelínek.

       Sezóna začala trapně: po čtvrtém kole mělo mužstvo pouze jeden bod a skóre 0:9. Obrat nastal v pátém kole výhrou v Břeclavi, mužstvo se začalo posunovat z posledního místa a v pohodě dohrálo sezónu s celkovým ziskem 33 bodů a skóre 41:50. Nejlepšími střelci byli: Michal Masař (10 gólů), Jan Wágner (6), Ivo Kucín (5).

Dorostenci v předchozí sezóně po prvé v historii vyhráli okresní přebor a postoupili do krajské soutěže. Hrají s družstvy  z okresů Břeclav, Znojmo, Brno-venkov a Brno – město. Obstáli se  ctí- skončili na 10.místě. Nejlepší střelec Jiří Petrla (9 branek). Nejlepším a nejvíce platným hráčem byl Tomáš Potměšil z Hustopečí. Velkou zásluhu na příznivém výsledku má trenér Roman Muller z Hustopečí a vedoucí mužstva Pavel Všianský.

Družstvo žáků zaniklo pro nedostatek kluků. Dobří fotbalisté hrají za Křepice.

(Kronika Josef Černý str.56)

Co se v obci podařilo

Dokončena a zkolaudována trasa plynovodu Záhumenice. Podobně kanalizace – protipovodňová opatření pod Majery. V obecním hostinci vyměněna okna, dvoře, opravena omítka a sociální zařízení. Vybudován chodník ze zámkové dlažby od školy ke hřbitovu a současně kilometr silnice od školy až po zatáčku u kříže k Šitbořicím.

Na hřišti obnoven trávník; započato s budováním sektoru pro atletické disciplíny: skok do dálky a do výšky, vrh koulí. Zrekonstruováno  zavlažovací centrum pro hrací plochu. Pod Majery vybudováno dětské hřiště s oplocením, skluzavkou, houpačkami. Na křižovatkách v obci instalovány nové dopravní značky. Zakoupena nový výpočetní technika pro obecní úřad. Zakoupena velká motorová sekačka a křovinořez na sečení hřiště a veřejných prostranství.

V rámci spolku Cezava byl vypracován geografický systém obce podávající informace o katastru obce. Počítačový program umožňuje  veškeré informace o parcelách a nemovitostech Systém je vybaven fotomapou. Pokračovaly opravy fasád obou kostelů.

(Kronika Josef Černý str.50- 51)

PPO – Pod Svatojánkem

Vesnice roku

Obec se opakovaně zúčastnila soutěže Vesnice roku. Přihlášených obcí v rámci kraje bylo 13, z toho z našeho okresu ještě Morkůvky a Týnec. Zvítězily Sivice na Brněnsku, byla tu oceněna zejména aktivita společenských organizací. Ani naše obec nevyšla naprázdno. Získala za vzornou obecní knihovnu Udělení diplomu je spojeno s odměnou 10 000 Kč.

Zemědělské družstvo

Náročný rok, zejména z hlediska investic. Bylo nutno počítat se vstupem země do EU, a tedy respektovat evropské předpisy o ochraně životního prostředí, hygieně v zemědělských a potravinářských výrobách, nezávadnosti potravin atd. Příslušné investice budou ještě v příštích letech pokračovat.

 Jako druhé v republice a první na Moravě pořídilo družstvo systém „ Astronaut „- automatické dojení krav. Krávy se samy přicházejí podojit, robot jim umyje vemena a vydojí přesně řízeně počítačem, Systém se sám automaticky čistí, případně hlásí poruchy. Mlékárenské družstvo Morava dostává ze Šitbořic prvotřídní a kvalitní mléko.

(Kronika Josef Černý str.51)

Jsou potíže s prodejem  rostlinných  výrobků. Čekalo se například 7 měsíců na zaplacení sladového ječmene. Problémy s obilím, jehož úroda byla poměrně vysoká, se mají v budoucnu řešit výrobou alkoholu jako pohonné hmoty. Absurdní úvahy dokonce počítají se spalováním obilí v elektrárnách. Kromě Zemaxu prochází kritickým obdobím také a.s. Drumax. Končí výhodná výroba speciálních oděvů pro hasiče- odběratel nemá peníze. Nadále se šijí pracovní oděvy, funguje pekárna, závodní kuchyně s jídelnou a rozvozem jídel a některé další služby.

 V rozmachu je Pramos – výroba plastů. Tříkomorové profily na okenní konstrukce byly nahrazeny pětikomorovými, které dosahují  evropské úrovně. Výroba oken běží na dvě směny, obrat byl čtvrt miliardy  Kč. O okna je zájem jak v tuzemsku, tak v zahraničí( Slovensko, Polsko, Maďarsko,..).

Krvavým problémem jsou stále  ještě restituce. Dosud byly  vyřízeny v rozsahu 150 mil korun, zbývá v\řídit55 mil, a to v prodloužené lhůtě do roku 2009.

Družstvo jako celek v tomto roce hospodařilos kladným výsledkem 1 012 575 Kč, který bude použit ke snížení záporných  výsledků hospodaření z minulých let. Snížená ztráta tak zbude už jen ve výši 328 000 Kč, což by se dalo  bez problémů mělo vyřešit v následujícím  roce.

(Kronika Josef Černý str.52)

PRAMOS

Pětikomorový profil

nový pětikomorový profil HORIZONT PS penta (červen), první elektronicky řízený stroj ve výrobě oken – pila Elumatec (duben)

Myslivecká společnost

Počet členů: 18

Výměra honitby 999 ha

Myslivecká zařízení: 13 krmelců, 17 zásypů, 14 slanisk, 3 napajedla. Chata ve Štukyních.

Lov zvěře: 24 srnčí, 8 divokých prasat, 186 zajíců, 139 bažantů, 6 lišek, 2 holubi hřivnáči, 1 kuna lesní.

Úhyn: 7 srnčí zvěře, 2 prasata ( srážky s auty, nemoci).

(Kronika Josef Černý str.57)

Statistické údaje

V roce 2004 se přistěhovalo 17, odstěhovalo 9 občanů. Narodilo se 8 dětí, uzavřen jeden sňatek. Zkolaudován nový rodinný domek manželů Křivkových (na Krátkých Padělkách).

Novorozenci: Veronika Figurová č. 216, Ester Kubešová č. 136, Mirek Mikáč č. 41, David a Erik Pulkrábek č.272,Lucie Rabovská č. 273, Vojtěch Rabovský č. 5, Klára Skopalová č. 91 (ND)

V obci je 162 důchodců. Nejnižší důchod je 2435, nejvyšší 11950 Kč.

Nezaměstnanost k 30.6   24 (6,54 %), k 31.12  32 (8,72 %).

Zemřeli: Albert Torčík (Nový Dvůr; 62 let), Jaroslav Nečas (63 let), František Jelínek ( 41 let, uhořel při požáru v Brně),Pavlína Holacká (84 let), Rostislav Nečas (51 let). Sebevražda, nevyléčitelná nemoc), Františka Čechalová( 73 let), Anna Sušická (59 let),Věra Sýkorová(79), Zuzana Klobásová (94), Františka Klobásová(86), Marie Májová (82).

Věkové složení: 401 mužů (průměrný věk 36,65 let), 381 žen    (průměrný věk 40,29 let), celkem 782 (průměrný věk 38,42 let).

(Kronika Josef Černý str.57)

Počet obyvatel k 1, lednu 2005 je 772. (NČ 2005 č. 1)

2005

Leden teplý, téměř bez srážek. Rtuť šla málokdy pod nulu, výjimkou nebylo plus 12 st. Až poslední týden byl mrazivý, stále však beze srážek, ač jinde v republice sužovaly sněhové kalamity. 3 února pro potěšení oka spadlo 5 cm sněhu, ale nevydržel do příštího dne. Bílá zima si počkala až na polovinu února, pak jsme si užili mrazů (až mínus 12 st) i tělocviku při odklízení sněhu, a to až do poloviny března.

Druhá část března už voněla jarem, bez srážek, stihly se všechny jarní práce. 9. dubna byl celodenní déšť, ochlazení. Několik deštivých dnů i kolem 20. dubna. 21 a 22. dubna byly ranní mrazíky, které spálily část květů třešní, švestek a meruněk. Moniliová spála postihla mladé výhony meruněk, u višní totálně. Tato pohroma se objevila asi před třemi roky.

Zmrzlíci si víc než o týden pospíšili a nebyli jen tři, byl jich celý houf. Zmrzla většina plůdků všech peckovin. Duben a květen byly štědré na srážky, ale i na kotrmelcové změny teplot. Přitápěli jsme si i opalovali na slunci. Konec května přinesl rekordní vedra. V podobném stylu přišel červen. Dostatek srážek sliboval dobrou úrodu polních plodin. Kdekdo si liboval, jak je vše zelené. Tropická vedra koncem července přinesla na jedné straně kýženou úrodu hub, ale ve vinicích pohromu v podobě peronospory, která tentokrát zasáhla nejen listy, ale i hrozníčky. Jen málo vinařů se jí ubránilo.

V Divákách se opět vyskytl mor včelího plodu; tamním včelařům bylo nařízeno zničit všechna včelstva včetně včelařských zařízení. Podezření se nevyhnulo ani naší obci. Dvakrát byla provedena přísná diagnostika; její výsledky nejsou do konce roku známy.

Budeme opravovat pranostiky. „Svatá Anna- horko z rána “. Ještě tři dny po Anně 24 st. Kolem 10. srpna nastal prudký zvrat ( 9 st). Deštivo, chladno až téměř do konce srpna. Prázdniny se dětem nevyvedly. 15. až 16. srpna spadlo 65 mm deště. V jižních Čechách byla záplavy, ještě horší v Rakousku, Německu, Švýcarsku, Bulharsku, Rumunsku- desítky obětí. Přitom na Pyrenejském poloostrově bylo rekordní sucho, nezvladatelné lesní požáry.

Poslední tři dny v srpnu bylo konečně léto. Tak i celé září a říjen, opožděná vegetace dohnala zpoždění. Hrozny  dozrály až do 23 st. sladkosti. Vinařům kalily radost skandální ceny hroznů; klesly až na 4,50 Kč za kg. Zemědělci jsou biti: byli nuceni prodávat obilí za 200 Kč/ q, což zdaleka nepokrylo výrobní náklady.

Po nádherném babím létě přišlo v listopadu počasí, které bych nazval babím jarem. A v druhé polovině  měsíce zima, rovněž babí. 1. prosince přešla v chlapáckou, zasněženou ( 30 cm). Netrvala dlouho, sníh roztál a zopakoval se až v posledním  týdnu. Takže dvě sněhové kalamity ochromily Valašsko, jižní Čechy i další horské oblasti. Těžký sníh lámal stromy. Nesjízdné silnice, autonehody, přerušená dodávka elektřiny. Nám se to vyhnulo, ale užili jsme si odklízení sněhu (až třikrát denně).

(Kronika Josef Černý str.59- 60)

Ve světě

Teroristické útoky islamistických skupin pokračovaly i v tomto roce. V červenci 4  výbuchy v Londýně- v metrua městském autobusu- si vyžádaly  52 obětí a  v egyptském letovisku u Rudého moře zahynulo 85 turistů.

Planeta Země se podle všeho snaží zbavit se nejpřemnoženějšího tvora. Je nás lidí 7 miliard. Nejničivější hurikán v dějinách USA zpustošil milionové město New Orleans. Vzedmuté moře z jedné strany, protržené hráze jezera z vnitrozemí. Zatopena oblast  větší než ČR. Město je z 80 % zničené. Milion lidí se včas evakuovalo, asi ¼ mil. Odmítlo          (převážně chudší černošské vrstvy). Chaos, rabování, násilí, 1300 utonulých. Škody za 80 mil. Dolarů. Vliv jsme pocítili i u nás: během týdně podražil benzín  z 29 na 35 Kč/l. Říjnové zemětřesení v Afganistánu, Pakistánu a Kašmíru si vyžádalo 80 000 obětí. Sesuv půdy na Filipínách nepřežilo 1000 lidí.

V roce 2005 zemřel papež Jan Pavel II., asi nejcharizmatičtější státník současnosti. Nástupcem se stal Benedikt XVI., německé národnosti.

(Kronika Josef Černý str.61)

V obci

Byla dokončena stavba sektorů pro skok do výšky, do dálky a pro vrh koulí ve sportovním areálu- položen asfaltový koberec pro rozběhové dráhy. Cena díla je 804 000 Kč.

Je hotova stavba kanalizace a přípojek a nové silnice v ulici Záhumenice. V prodloužené části ulice už rostou nové rodinné domky. Obydleny jsou  tři: Kaňovo, Velentová + Rainert, Wittpurd-Černá. Další dům je ve výstavbě, zájem je i o další parcely. Hodnota kanalizace a silnice je 4 ½ mil. Kč ( z toho 4 mil. úvěr u KB).

(Kronika Josef Černý str.61)

Byla opravena „panelovka“ položením asfaltového povrchu v hodnotě 1 122 000 Kč. ( z toho dotace 983 000 Kč od MF ČR).

Vybudováno parkoviště u hřbitova v hodnotě 531 000 Kč           ( dotace 190 000 od KÚ JM kraje).

Byla započata stavba“ revitalizace a protipovodňová ochrana- obnova suché nádrže nad „ Montlovou“ zatáčkou. Suchá nádrž souvisí s předchozí opravou silnice s potřebou vybudování propustky pod silnicí. Většina zemních prací je dokončena.

Oprava státní silnice Nikolčice – Diváky. Na dobré cestě je oprava státní silnice z Nikolčic do Divák a dále přes Martinice až po Velké Hostěrádky. Investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Hotova je projektová dokumentace a investor nyní zajišťuje finanční prostředky.

(Kronika Josef Černý str.61)

Tříkrálová sbírka ve prospěch Charity vynesla 16 000 Kč.

Kulturní a společenské akce

21.ledna – Bludiště

Borci z naší školy (Jana Hanáková, Šárka Strouhalová, Veronika Novotná, Jarek Mrkvica) se za doprovodu 30 skvělých fandů z 9.,8. a 7. roč. vypravili do Ostravy bojovat o bludišťáky. Doprovod a zároveň skládače puzzle se soupeřovým znakem zastoupili učitelé J. Slavík a M. Chalupná. Naši „HRČÁCI“ bojovali skvěle, jen chybělo potřebné štěstíčko a zkušenost z natáčení, kterou měl náš soupeř z Mostů u Jablunkova.

Akce byla zdařilá, dětem přinesla nové zkušenosti, poznatky i o práci ČT. A hlavně, jsme rozhodnuti opět za rok znovu zabojovat o vytoužené vítězství. V televizi naše zápolení lze shlédnout ve čtvrtek 24.2.2005 v 16.30 h na ČT1, v repríze v pátek 25.2. kolem 15 h na ČT2.

máme  také několik fotek naší čtveřice soutěžících a z ostravského studia.

PRAMOS

Nové zahraniční trhy

nová pobočka Hodonín (únor), uvedení na trh pětikomorového dveřního systému (červen), nový extruder do profilové linky a vytlačovací linka na profily, zahájení prodeje profilů do Maďarska

Školní turnaj ve stolním tenisu – konec února  2005

Školní turnaj ve stolním tenisu probíhal po čtyři odpoledne v hale školy. Soutěžící byli rozděleni do čtyř věkových kategorií: chlapci 3. – 5.třída, chlapci 6. a 7.třída, chlapci 8. a 9.třída, dívky (nezávisle na věku ).

2.března – Maškaráda

Každoroční rej masek se tradičně konal v tělocvičně naší školy. Účast nebyla tak hojná jako v předešlých ročnících. Na dobré náladě to ale přítomným pranic neubralo. V řadě soutěží se zabavili všichni účastníci, ať už byli v maskách nebo ne. Na závěr bylo vyhlášení nejlepších masek, ve kterém ti nejlepší obdrželi diplom a něco dobrého na zub.

Stálicemi našeho společenského života jsou: ples (letos krojovaný), pak výstava vín a krojovaná veselice májová a jakubské hody. Ty pořádá vždy ročník mládeže (stárci), která dosáhla 18 let.

Výstava vín.

Nikolčické košty mají v širokém okolí výbornou pověst a vždy přilákají množství návštěvníků z blízka i z daleka.

3. března si mohli návštěvníci vybrat ze 331 vzorků červených a bílých vín z 23 obcí. 51 % vzorků obdrželo ocenění (18,6 až 19,3 bodů). 115 vzorků bylo nikolčických, z nich 47 oceněných. Titul Šampion výstavy byl udělen Marku Korábovi z Boleradic    (neuburské), firmě Zemax Šitbořice (svatovavřinecké), za vína starších  ročníků pak 2 x ing. Vlastislavu Klobásovi (za veltlínské a zweigelt).

Většina hostů byla překvapena novým způsobem organizace. Poplatek za ochutnávání byl zahrnut do vstupného a každý mohl ochutnat libovolné množství vzorků.

K zamyšlení: Uspořádání výstavy vín předpokládá vynaložení nezměrného úsilí. Je třeba zajistit vzorky po vesnicích, tedy  rozvézt a svézt láhve. Na oplátku poskytnout víno z vlastního

(Kronika Josef Černý str.62)

sklepa na výstavy v okolí. Zajistit výrobu a dovoz skleniček       (s tradičním emblémem a letopočtem). Sehnat someliéry (letos se jich sešlo 53)- rovněž na oplátku; uspořádat degustaci a připravit pohoštění. Pozvat odborného lektora na řízení degustace. Zajistit vytištění katalogu. Vydat láhve a vybrat vzorky od místních vinařů. Nachystat sál. Zajistit hudbu (tradiční cimbálovka Trávnica z Podivína). Po výstavě uklidit, umýt láhve atd. Kromě toho spousta drobných úkolů. Máme štěstí, že se u nás najde skupina obětavých lidí, kteří jsou ochotni tohle všechno podstoupit. Letos byli členy výstavního výboru ing. V. Klobása, Zdeněk Otřísal, Milan Kaplan, Marek Hirsch,  Jiří Dostál, Jindra Rabovská, Jar. Kulíšek, Jan Rýlich, Miloslav Vintrlík, Jar. Rohler, Fr. Koutný ml, Ivo Svoboda, Jiří Gazda.

(Kronika Josef Černý str.63)

7. března- vernisáž MENU

Odedávna hrálo učitelstvo významnou roli v oblasti kultury. V Nikolčicích se k této tradici vracíme díky mladým manželským dvojicím Slavíků a Chalupných. K nim se řadí p. farář Ivo David. Letos upoutalo pozornost MENU („mladí empatičtí nikolčičtí umělci“) – tedy sdružení malých výtvarníků.

Ti se představili na výstavě, jež měla vernisáž 7. března. Její součástí bylo pohoštění vlastními výrobky, kytara I. Davida a milá společná pohoda. Vystavovaly se fotografie, kresby, obrázky, aranžmá.

(Kronika Josef Černý str.63)

Výstava probíhala do 24. 4. 2005

FOTOGRAFIE – M. Rabovský, P. Jelínková, J. Kunovská,                                K. Davidová,  J.Slavík; MALBA, KRESBA – E. Charvátová, K. Otřísalová, A. Majorová, D.Relichová, Jak. Slavík, A. Slavíková;  ARANŽMÁ – J. Matýšek, M. Chalupná.

    Naše výtvarné seskupení  se pokusí na tuto výstavu navázat a již s určitým tematickým zaměřením se po určitém čase (věříme že tvůrčím) opět  představit. Tímto Vás také srdečně zveme na právě probíhající výstavu a loučíme se s přáním pokojných velikonoc.( MENU)

Hrčánek

V roce 2005 se nadějně rozjela činnost mateřského centra „ Hrčánek“. Název byl zvolen podle starobylého posměšného názvu pro Nikolčičáky – „ Hrčáci“. Jde o sdružení maminek na mateřské dovolené, které se pravidelně scházejí se svými dětmi v klubovně na radnici. U zrodu Hrčánku stály učitelky Marcela Chalupná a Andrea Slavíková. Náplň činnosti je pestrá. Každá z asi 10 přihlášených maminek se na její přípravě vystřídá. Jde o drobné výtvarné činnosti, nácvik písniček nebo třeba improvizované divadýlko apod. Listonoška přináší do všech rodin s malými dětmi měsíční programy, které vkusně s výtvarným citem kreslí A. Slavíková.

15. dubna bylo v místním rozhlase vzpomenuto 60. výročí osvobození obce.

Zemědělské družstvo

Před deseti lety si nikdo nedovedl představit, že astronomické dluhy vyplývající z budování závodu na výrobu plastových  výrobků budou někdy splaceny. V roce 2005 se podařilo je zcela smazat. Dále se podařilo uspokojit všechny požadavky oprávněných osob ( členů i nečlenů) na dodávku oken a dveří; je reálné do roku 2009 vyrovnat  tímto způsobem veškeré závazky vyplývající z transformace.

Pramosu nahrává současný trend obyvatelstva snižovat spotřebu energie zateplováním  domů+ naše  výrobky tomuto trendu napomáhají.

Hospodaření Zemaxu je stále problematické, zejména pro propad cen zemědělských produktů a nárůst nákladů.

Drumax pokračuje v zabezpečení zázemí pro družstvo a sesterské akciové společnosti. Nepodařilo se udržet provoz šití pracovních oděvů. Příčinou je likvidace trhu v zemích bývalého SSSR a dovoz levného čínského textilu.

19. dubna pořádal družstvo setkání členů- důchodců. Předseda ing. Matoušek podal informace o situaci družstva, následovalo pohoštění (jako každoročně). Měl jsem na něho tři dotazy:

1. Dostává družstvo vyjednané dotace od EU a ČR ?

Odpověď: Ano, a je to pro podnik významný přínos, byť dotace jsou mnohem nižší než ve starých zemích UE.

2.Jak se osvědčil systém Astronaut (samodojení krav) ?

Odpověď: byla to nejvydařenější investice za poslední léta. Má tři pozitivní důsledky: zvýšení dojivosti, snížení nákladů, zlepšení zdravotního stavu dojnic.

3.Kdo od nás vykupuje mléko ?

Odpověď: Mlékárenské družstvo; mléčná cisterna přijíždí z Hlinska.

Závěrečná výroční zpráva uvádí tato čísla:

výnosy 14953  tis. Kč

náklady 3958 tis. Kč

výsledek hospodaření + 10995 tis. Kč

P.S. Obilí se letos vykupovalo za nejnižší ceny v historii (až 200 Kč na cent). Záhumenkové obilí prodává Zemax svým členům za 300 Kč.

(Kronika Josef Černý str.66- 67)

30. dubna uspořádal Hrčálek pro děti „Pálení čarodějnic“.

8.května byl Svátek matek a programem žactva ZŠ a MŠ.

Setkání se seniory- byla solidní účast. O dobrou náladu se zasloužila  dechová hudba „Vonička z Nikolčic“ pod vedením Jana Grmolce. Na programu se také podílely děti ze ZŠ.

3. června byl uspořádán Den dětí, který se líbil a  byl upořádán a organizován  členy kulturní komise.

Deváťáci 2004/2005

28. června navštívila obec komise“ Vesnice roku“. Výsledkem je bílá stuha za práci s mládeží.

Za necelý měsíc uzavřeme školní rok 2004-2005. Bude slavnostně ukončen ve čtvrtek 30. června 2005. Všichni žáci obdrží vysvědčení, kterým bude zhodnocena jejich celoroční práce. Poslední měsíce školního roku přinesly vyvrcholení v naukových i sportovních soutěžích v rámci školy, okrsku, okresu i kraje. Žáci naší školy opět potvrdili vysokou kvalitu. I v letošním roce byly vrcholem mezinárodní soutěže.

Nejlepší žáci jednotlivých tříd:

27.- 28. května se naši žáci se zúčastnili jubilejního 35. ročníku Zelenických her – mezinárodní soutěže vesnických škol v atletice, házené a kopané. Reprezentanti naší školy tuto významnou soutěž, která se konala v Zelenicích – okres Hlohovec ve Slovenské republice, s velkým náskokem vyhráli a potvrdili tak své dominantní postavení v této soutěži.

Zlaté medaile za první místa získali tito naši žáci: Strouhalová Šárka v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá ve skoku vysokém, Helena Šibíčková v dálce, Martin Štýbl na 500 m a štafeta dívek ve složení: Strouhalová Š., Hanáková J., Vídeňská J., Šibíčková H. Druhá respektive třetí místa získali: Jana Vídeňská v běhu na 60 m a 300 m, Lucie Ženatá v dálce, Jana Hanáková v hodu kriketovým míčkem, Miloš Gloc a Anežka Majorová v kouli, Zdeněk Polach, Lukáš Stehlík a Renata Tošnarová ve výšce, Dominik Všianský v běhu na 60 m, Roman Fidler v běhu na 500 m a štafeta chlapců ve složení: Štýbl M., Nečas H., Všianský D., Tesař M. Chlapci vyhráli taktéž turnaj v házené, když nejlepším střelcem se stal Z. Polach. Děvčata skončila na druhém místě v házené, podobně jako chlapci v kopané. Šárka Strouhalová byla vyhlášena nejlepší sportovkyní her. Celkově naše škola na prvním místě získala 75 bodů.

Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci v minikopané v turnaji základních škol McDonald-cup.

Chlapci 4. – 5. třídy bez ztráty bodu dokázali zvítězit v okrskovém kole a to samé zopakovali v okresním finále. Stali se tím přeborníky okresu pro školní rok 2004-2005 a reprezentovali okres v krajském finále, kde z osmi účastníků získali výborné 4. místo. Hráli ve složení: T. Rabovský, J. Jelínek, A. Čapka, P. Vahala, D. Petlák, V. Tošnar, P. Nasadil, M. Sedlo, D. Ženatý, J. Střelec, J. Šťavík.

Naši mladší chlapci pak obsadili v okresním finále v malé kopané 3. místo. Žáci školy se také zúčastnili okresních přeborů v atletice. Přeborníkem okresu se stal Tomáš Rabovský v běhu na 1000 m, druhé místo získal Jakub Jelínek ve skoku dalekém a třetí místa získali J. Jelínek na 60 m a Jana Karmasinová v běhu na 600 m. Dobře si vedli také další naši žáci na atletickém čtyřboji v Hustopečích. Soutěž, skládající se z běhu na 60 m a 800 m, dálky a hodu kriketovým míčkem, získaly druhá místa Jana Vídenská a Lucie Ženatá, na třetím místě pak skončila Renata Tošnarová. V naučných soutěžích si nejlépe vedl Libor Veverka, který skončil na 2. místě v okresním kole zeměpisné olympiády a v krajském kole skončil na 10. – 12. místě. V té samé soutěži obsadil v okresním kole sedmé místo Roman Linhart. Výborně si vedl též Vojtěch Novotný, který v okresním kole matematické olympiády získal 4. místo. Naše škola pořádala v jarních měsících další soutěže, kterých se účastnili i žáci z okolních škol. Velmi dobrou úroveň měla např. Nikolčická lyra – tradiční soutěž ve zpěvu. Další akce jsou ještě před námi. V pátek 3. června odjeli mnozí naši žáci a učitelé spolu s rodiči a přáteli školy na ozdravný pobytový zájezd do Itálie. V těchto dnech se v prostorách za tělocvičnou pokládá umělý povrch na sektory ve skoku dalekém a vysokém. Závěrem chci poděkovat všem našim žákům za odvedenou práci v průběhu celého roku. Těm nejúspěšnějším blahopřeji. Tímto chci také vyzvednout žáky 9. třídy, kteří za několik dnů ukončí základní školní do- cházku a po celou dobu nás vzorně reprezentovali: Strouhalová Šárka, Hanáková Jana, Gloc Miloš, Novotná Veronika, Novotná Ivana, Štýbl Martin, Otřísalová Eliška, Majorová Anežka, Nasadil Vlastimil, Strouhal Vlastimil, Nečas Hynek, Knesl Tomáš, Tesař Michal. Děkuji také učitelům a dalším zaměstnancům školy za odvedenou práci. Přeji všem našim dětem, učitelům, provozním zaměstnancům a příznivcům naší školy krásné prázdniny a příjemné zážitky z dovolených. PaedDr. Jaromír Čuta, ředitel 

(2/2005 strana 8)

Konec června – Šitbořice

Proběhly oslavy 750 let od první písemné zmínky o existenci obce. V rámci oslav uspořádal Klub historie, vlastivědy a kulturní obce Šitbořice výstavu starých dokumentů a fotografií, která měla nebývalý ohlas. Výstava

byla otevřena  až do konce  září. V malém sále v sokolovně byly představeny práce místních i okolních umělců a výtvarníků ( ing.Zelinka, J.Kulíšková, S.Kulíšková, Josef Cerný- Nikolčice, p. Demela – Krumvíř…)

(Zpravodaj Štengaráček   září 2005)

15. července – Utkání v kopané -Dolní konec versus Horní konec pohárový turnaj.

30.a 31. července  byly tradiční Jakubské hody. Pořádali stárci a jejich rodiče a  členové TJ Družstevník

30. srpna- Televize natáčí Hrčánek.

Vesnice roku

Soutěžit se vyplácí. Zvláště když největší výhrou je krásná, čistá dědina, spokojenost dětí, příjemné životní prostředí, uspokojení v myslích  všech Nikolčičáků.

Rok 2005 byl už sedmý, kdy jsme se do „Vesnice roku“ přihlásili. Z toho třikrát jsme zabodovali. Tentokrát za práci s mládeží. Vyplatila se nejen péče o hřiště a sportovní areál, ale především činnost Hrnčáku, tradiční živý betlém, ale i kvalitní fotbalová družstva atd.

Jsme v úspěšném  regionu:

-Bořetice 1. místo v krajském kole.

-Nikolčice- bílá stuha za činnost mládeže.

-Boleradice- diplom za vzorné vedení obecní knihovny.

-Kašnice- cena za květinovou výzdobu.

Inspirací pro účast i v dalších ročnících je pochopitelně i nemalá finanční částka s naším úspěchem spojená: 100 000 Kč od  Krajského úřadu (a 400 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.).

(Kronika Josef Černý str.71)

Starosta obce ing. Vojtěch Konečný poděkoval v NČ 2005 č. 3 poděkoval všem občanům za provedení úklidu kolem domů, pracovníkům HČ obce. Komisi byl předložen seznam všech akcí konaných v průběhu roku, lze jmenovat rozsáhlý seznam školy, zájmových organizací a komisí rady obce. Za spolupráci a spoluúčast při jednání s komisí starosta poděkoval zejména Mgr. Jiřímu Slavíkovi a Mgr. Josefu Černému, kteří připravili materiály (videozáznamy akcí v obci v průběhu celého roku, materiály kronikáře) Mgr. J. Slavík zdokumentoval průběh vyhodnocení soutěže.

Školní rok 2005/2006

Vyučování začalo v pátek 2. září. Na škole je 189 žáků. 75 dívek a 94 chlapců. 67 žáků je z Nikolčic, 48 z Divák, 46 z Křepic, 6 z Nového Dvora a 2 ze Šitbořic. Průměrný počet dětí ve třídách je 18,7 žáků Pedagogický sbor  tvoří 12 učitelů. Při škole pracují dvě oddělení školní družiny a jedno oddělení školního klubu. Škola má 5 správních zaměstnanců. Je také zřízena dyslektická poradna, kterou vede Mgr. Marcela Chalupná. Součástí školy jsou také dvě oddělení MŠ. V Nikolčicích je vedoucí učitelkou p. Ludmila Stehlíková a učitelkou p. Eva Rohrerová. V Divákách je vedoucí učitelkou p. Jindřiška Střelcová a učitelkou p. Anna Rozsívalová. Součástí MŠ jsou i dvě kuchyně a jídelny.

Složení pedagogického sboru:

Ředitel: PaedDr.Jaromír Čuta.

1.třída – Mgr. Marcela Chalupná, 2.třída- Jana Čutová,3.třída-Ludmila Skřivánková, 4. třída- Libuše Nováková, 5. třída-Mgr.Lenka Bínková, 6.třída – Mgr. Jiří Slavík,7.třída – Petr Chalupný,8.třída – Lubomír Šlancar, 9.třída – Mgr. Jan Homola, Další učitelkou je Mgr. Květoslava Charvátová, zástupcem ředitele je Inf.Ladislav Straka. Vychovatelkami školních družin jsou Božena Šlancarová a Simona Linhová. O školní klub se starají učitelé Homola a Šlancar.

V období prázdnin škola uspořádala na faře v Těšanech            „ Duhový týden“, zaměřený na výtvarně dramatické zájmy dětí. Zúčastnilo se 15 dětí pod vedením p. uč. Slavíkové a Chalupné.

9.listopadu proběhlo okresní kolo „Bible a my“

Ve čtyřech kategoriích předvedlo své biblické znalosti 48 soutěžících  ze 17 škol okresu Břeclav.

Poškození kříže Nad Strhami

Došlo k poškození vzácného barokního kříže na křižovatce polních cest Nad Strhami. Tento kříž vybudovali ze skromných prostředků naši předkové, přežil staletí a nyní je značně poškozen.

Kopaná – prožívá dobré období.

  • Přípravka (vedoucí Mgr. Jiří Slavík a Fr. Čapka) je po podzimním kole na 3 místě.
  • Dorost (vedoucí Roman Miller, Pavel Všiansky); A hraje krajskou soutěž a je na 6. místě, B v okresním přeboru  rovněž na 6. místě. V obou družstvech máme členy z Křepic.
  • Mužstvo dospělých (vedoucí Josef Rohrer, Josef Jelínek) hraje již třetím rokem v okresním přeboru a je na 2. místě.
  • (Kronika Josef Černý str.64)

Živý betlém

K dalším aktivitám mladých kantorů patří řadu let zopakovaný“ Živý betlém“, pořádaný vždy o Štědrém dni. „Svatá rodina“ a pastýři jdou průvodem od evangelického kostela ke katolickému, kde zapějí koledy. (Kronika Josef Černý str.63)

25. prosince 2005 – Vánoční koncert; jako obvykle měl opět vysokou úroveň. Posluchači si vytleskali další dva přídavky. S místním chrámovým sborem se jako host představil žesťový kvintet ZUŠ Velké Pavlovice- vítěz celostátního kola.

(Kronika Josef Černý str.64)

Myslivecká společnost – honitba

Ulovená zvěř: 8 srnců, 12 srn, 6 srnčat, 1 muflonče, 2  prasata, 4 kuny, 23 lišek, 171 zajíců, 160 bažantů.

Dosti vlhký, ale teplý rok způsobil, že byl, na základě předešlých let, sestaven plán chovu a lovu drobné zvěře s poněkud nižšími početními stavy.

Nemalou měrou se k tomu připojila doba sestavení a odevzdání plánu chovu a lovu. Dá se říci, že mnoha hospodářům jednotlivých společností přibylo zbytečné papírování a další zbytečná agenda. Ono vytváření zákonů od stolu je velmi příjemná práce, u toho se člověk moc nenaběhá.

Co tu ještě žije

Po desetiletích přistihl jsem v Neuperkách dudka. Asi lovil ještěrky, kterých je tu spousta. Již po několk let slýchávám křepelku (Neuperky, Záhumenice). Pan Milam Mikáč překvapil hejno barevných vlh v Trobchóru, nikdy předtím nevídaných. Bylo jich kolem 30 ks; snad tam i hnízdí v norách na terasách. Viděl jsem je i v Půtních.

Ubývá drobných pěvců. Dokonce i vrabců je málo. Ještě se tu drží sýkorky koňadry a modřinky. Vlaštovky se nadále vracejí do chlévů, jiřiček však podstatně ubylo.

Tisícihlavá hejna  špačků ohrožují vinice. Havrani jsou schopni zničit klíčící ozimy, pokud nebyly zasety včas a  nestačily zakořenit. (Kronika Josef Černý str.67)

Nad Diváckým lesem byl spatřen mořský orel. Kolem silnic často hlídkují káně, Souvisí to s přemnožením hrabošů, kteří ničí jetelové porosty. Z dalších dravců vzácně se objeví poštolka, moták pilich. Dříve hojný ostříž nebyl dlouho viděn. Často je slyšet kukačku i hrdličku zahradní.

Ráno povykují kosi a drozdi. Stehlíci a rehci jsou běžní, tu a tam zahlédnu pěnkavu. Sojka a straka není vzácná.

Při jarním tahu se objevuje sluka. Na podzim přelétají na sever na pastvu velká hejna hus od pálavských jezer.

Už dávno zmizeli krasavci mandelíci. Asi proto, že se přestaly vyskytovat mandele, na nichž usedali.

Pan Miroslav Vintrlík pozoroval holuby hřivnáče a jestřába, V humnech jsou často k vidění ještěrky a slepýši. Zcela vymizeli

Divocí králíci, sysli a křečci. Přemnožená je kuna skalní, zvlášť v intravilánu; řada chovatelů přišla o slepice. Jezevců je dost- nejen v lese, i v polích. V Pisingrách jsou lasičky i hranostajové. Lišky jsou pravidelně léčeny proti vzteklině, a to shazováním vakcín z letadla. Prevence je úspěšná.

V bývalém koupališti žijí čolci. Žab je málo. Ze vzácného hmyzu byla potvrzen kudlanka nábožná (Půtně), brouci nosorožík kapucínek a roháč v intravilánu obce, párek nádherných motýlů bělopásků rovněž v obci. Občas je vidět velikou černofialovou včelu drvodělku. Z krasavců motýlí říše jsou ještě hojné babočky kopřivoví a paví oka. Už není vidět dříve hojné otakárky a lišaje. V roce 2005 jsme se na jaře nedočkali pačmeláků, kteří jindy v hojném počtu bzučeli kolem neomítnutých zdí hledajících dutinku k zahnízdění.

(Kronika Josef Černý str.68)

Nikolčický časopis

Jako každoročně  vyšla i letos 4 čísla místního zpravodaje- Nikolčického  časopisu. Vychází vždy patnáctého března, června, září a prosince. Jsem jeho šéfredaktorem, tvoříme ho s týmem spolupracovníků. Svou zprávu vždy poskytuje starosta ing. Konečný. Stálou rubrikou je“ Společenská kronika“, kterou poskytuje ing. Naďa Brožová, účetní OÚ ( dříve to byly Libuše Sedláková a L. Brychtová). Články z historie“ Jak běžel čas“ poskytuje ing.Josef Solnička, který čerpá ze zápisků písmáka Františka Lízala, ale i u jiných zdrojů. Stránku „ Pro zahrádkáře“ píše profesionál ovocnář ing. Petr Horák, před ním to byl ing. Vlastimil Vozdecký. Ing. Hrouzek dodává sportovní zprávy. V poslední době se zapojuje Andrea Slavíková a její muž s články duchovního rozměru.

Nikolčický časopis vznikl roku 1983. Tehdy ing. Helena Kokešová v JZD zařizovala ještě s Milanem Mikáčem měsíčně tisk na cyklostylu. Posléze družstvo odmítlo další spolupráci a časopis na čas zanikl (říjen 1985). Po změně režimu není problém s tiskem, paní účetní tedy rozmnožuje na kopírce 250 výtisků. Tiskovinu dostávají všechny domácnosti zdarma. Projevuje o ni zájem i řada bývalých našich občanů. Své zpravodaje vydávají i všechny okolní obce (Diváky, Šitbořice, Borkovany, Křepice atd.), ale my jsme byli první. V archivu kronikáře jsou uloženy všechny ročníky.

(Kronika Josef Černý str.64- 65)

Společenská kronika

V roce 2005 se odstěhovalo 12 osob, přistěhovalo 17. K 31.12 měly Nikolčice 780 obyvatel. Byl uzavřen jeden sňatek. Narodilo se 9 dětí.

Zemřeli: Josef Koutný ( 61 let), Alois Mnacakanov (66), Žofie Hrabcová(70), Růžena Šťavíková (83), Adolf Fiala(72), Květoslava Hlaváčková (89).

Nově zkolaudované domy: Jitka a Antonín Kaňovi č. 281, Ivana Valentová a Karel Rainet č.282, Marta a Robert Lofflerovi č. 279, Simona a Pavel Brhelovi č. 171.

Nezaměstnanost k 30.6. 34 ( 0,26 %)       k 31.12. 24 ( 6,54%)

(Kronika Josef Černý str.65)

Pětiletí 2001 – 2005