Desetiletí 1931-1940

Roky souhrnně zvané 30. léta 20. století, jsou charakterizovány především všeobecnou hospodářskou krizí, nástupem autoritativních režimů v řadě zemí světa a nakonec vypuknutím 2. světové války. 1931 Zima byla mírná, největší mrazy byly v únoru (15°C pod nulou). 7. února napadlo téměř půl metru sněhu. Velké množství sněhu