Devatenácté století

1800 Panování Františka II. bylo naplněno válkami s revoluční Francií a s Napoleonem. 1801 Je popisována velmi nepříznivá situace pro poddaný lid, byla velká drahota. (Z dějin Habrůvky, str. 70) 1802  Byla zrušena doživotní vojenská služba. Nový Dvůr. Z archivů Dietrichštejnů se dovídáme, že

18.století v Nikolčicích

Politická situace Panovníkem v letech 1657-1705 byl Leopold I., syn Ferdinanda II., byl českým a uherským králem, císařem římským. Panovnická moc neustále rostla k absolutismu a k centralizaci. Protireformace byla zmírněna.V letech 1700-1714 vedli Habsburkové válku o dědictví španělské. Habsburská monarchie se stala evropskou

17.století v Nikolčicích

Pokračování Historie Nikolčic v datech a souvislostech. Říše rodu Habsburků sahala v letech 1576-1612 od Rýna až do dnešního Rumunska, bývalého Sedmihradska  a od Severního moře k moři Středozemnímu. V té době narůstaly mnohé nespokojenosti obyvatel. Zvláště pak za panování Ferdinanda I. (1526-1564),

Krutý podzim roku 1938

ukázka z Historie Nikolčic v datech a souvislostech 14. září v půl třetí ráno přišla další částečná mobilizace. Tato nebyla tak nečekaná, přesto rozrušila mnoho lidí. Loučili se s povolanými muži, domnívali se, že válka už musí přijít. Postupně byli povoláváni další

Úvod k historii Nikolčic

Při sepisování historie obce vycházíme jednak z písemných historických pramenů, jednak z osobních vzpomínek pamětníků, ale v neposlední řadě také z archeologických výzkumů. Historie Nikolčic dvacátého století je doložena třemi kronikami školními a  dvěma kronikami obecními. Obecní kroniku začal psát v roce 1927 učitel František

Desetiletí 1931-1940

Roky souhrnně zvané 30. léta 20. století, jsou charakterizovány především všeobecnou hospodářskou krizí, nástupem autoritativních režimů v řadě zemí světa a nakonec vypuknutím 2. světové války. 1931 Zima byla mírná, největší mrazy byly v únoru (15°C pod nulou). 7. února napadlo téměř půl metru sněhu. Velké množství sněhu