SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

SYMBIVITA = rovnováha života


Název SYMBIVITA nevznikl náhodou. Je součástí mnoha let fungující společnosti SYMBINATUR s.r.o. a jádrem zůstává filozofie přírodní medicíny, která je již z názvu dosti zřejmá, symbióza s přírodou. V širší definici názvu neuvádíme slovo medicína, i když se jí SYMBIVITA hodně zabývá, ani jsme do definice nezařadili pojem celostní medicína. To je totiž dost široký pojem, pod který se v novější době ukrylo mnoho různých oborů - žel i okultních, ezoterických apod., od kterých máme tendence se oddělit. Ze slovního základu symbióza (žít v rovnováze a vzájemné prospěšnosti) jsme ponechali symbi- a připojili latinské slovo vita (život), což přináší nový význam, který si můžeme pojmenovat jako rovnováha života.

A tuto „symbivitu“ spatřujeme ve třech rovinách.

První se týká těla a všech tělesných funkcí, druhou lze pojmenovat duší, která v sobě ukrývá tajemství lidského myšlení, schopnosti logicky uvažovat, prožívat city a emoce. Dějištěm této roviny je mozek, respektive centrální nervová soustava. Je úzce spojena s rovinou těla a má na funkce těla velmi podstatný vliv. Mezi těmito rovinami probíhají kyberneticky přesné regulační mechanizmy, jež moderní vědecké výzkumy stále více a hlouběji objevují. To nás zajímá. Jenže se zdá, že jsou výzkumy nekonečné a nevyřešených otázek je stále mnoho…

A konečně se naše pozornost soustředí i na třetí rovinu, podle našeho názoru klíčovou: Tou je rovina duchovní, konkrétně duch člověka. Od původu je člověk trojjediná bytost, přičemž má duch rozhodující vliv na činnost duše a těla.

Symbivita = rovnováha života a spočívá v tom, že člověk funguje ve všech třech úrovních.

Pokud je tato rovnováha porušena, snadno se objeví nemoc, a pokud se dotyčný soustředí jen na své tělo a duši, odděluje ducha a spoléhá se na sebe, na svou inteligenci, na své ego, opírá se jen o vědecké poznatky, nemá výsledek jeho snažení valné efekty. Bez spojení ducha, duše a těla není možno dosáhnout skutečného uspokojení.

Léčení se nedaří, nemoc se prohlubuje a přechází do chronicity, člověk se stává závislým na lécích, stává se otrokem své nemoci. Je veden jakožto pacient na psychiatrii.

Jsme věřící v jednoho Boha, Stvořitele. Jsou to věčně existující tři osoby Boží: Otec, Syn (Ježíš Kristus Nazaretský) a Duch svatý, kterého jsme přijali do svého srdce. Odmítáme teorii evoluce a nevěnujeme se liturgiím, které přinášejí klasická náboženství.

Aktivita SYMBIVITY se opírá o poradenskou činnost (v různých formách, viz lékařské poradny), neprovádíme léčení. Podstatou je ukázat zotročenému člověku, jak si má uspořádat „symbivitu“ - rovnováhu života. Není to o lécích, není to o lékařích, klinikách, zdravotním systému. Je to o totální změně života: Aby se uzdravil, musí přejít na jinou rovinu pohledu na své zdraví, nemoc a způsob léčení.


MUDr. P. Šácha


Doporučujeme

  CA-REgener

  protizánětlivé, regenerační složení nutraceutikum - funkční doplněk stravy s vysokou biologickou aktivitou, 100% čistý = bez přím

  Zjistit více

  UltiCare LT-99 Maxi + B1C kruh

  - Dlouhý polštářový aplikátor (A4C) + řídící jednotka - (BC1 okruh) Více informací

  Zjistit více

  LIFE STAR

  Potravní doplněk Kořen rdesna mnohokvětého přináší duševní klid a současně ani v nejmenším netlumí myšlenkové procesy. Jedi

  Zjistit více

  ANTI-PARASITE

  Produkt ANTI-PARAZITE je jedinečnou směsí přírodních složek: Česnek pomáhá zvýšit antioxidační kapacitu organismu a odolnost vůči

  Zjistit více

  Arginin a Karnitin 100ks

  Potravní doplněk. Nutraceutikum. Popis: Arginin je aminokyselina, kterou si organismus za některých životních podmínek nedokáže v do

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024