Zvolit si cestu k vyléčení

Dostávám se do kontaktu s lidmi, kteří mají různé potíže. Dnes již nemám žádnou ordinaci, jsem totiž v důchodu, nemám ani žádnou vazbu na stávající zdravotní systém, nic nevyšetřuji, ani neléčím. Nicméně mohu s některými lidmi, pokud mají zájem, uskutečnit rozbor jejich životní situace, která je spjata se zdravotními problémy, a to jak při osobní konzultaci, …

Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu

Výživa  lidstva vždy závisela jednak na úrodě  zemědělských plodin, na hojnosti  zvěře a nebo na  tom zda  bylo období   válek nebo míru. Můžeme  děkovat  Bohu za to, že dnes neprožíváme válečný stav, že máme dostatek  jídla a netrpíme hladem.  Zdraví lidí  by tedy  mělo prosperovat, žel ukazuje se, že  tomu tak  není   z mnoha  jiných hledisek. …