SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Progresivní a regresivní vikarizace

Popisované zdravotní téma nemůže být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře, který vás zná.

 Chtěl bych se znovu vrátit k článku Potlačování příznaku nevede k vyléčení.

http://www.symbivita.cz/clanek/Potlacovani-priznaku-nevede-k-vyleceni

Pokud má být čtenář v obraze, je vhodné si nejprve uvedený článek pročíst a seznámit se v něm také se šesti fázemi Dr. Reckewega.

 

O podstatě

Tato teorie je hodně stará a dnes ji lékaři neznají a nepoužívají, jsou odkázáni na pojmenování důkazů. Když máte problém, snaží se lékař nejprve objektivizovat příznak, aby odhalil anatomickou podstatu problému. Pokud se nenajde, pak to neznamená, že je to v pořádku, protože zobrazovací technika nezaznamená fázi nemoci funkční nebo fázi před-klinickou nebo psychosomatickou. Laboratorní hodnoty ukazují, jak tělo v danou chvíli reaguje, tedy ukazují následek.

V této teorii je uváděn pojem lidský jed (homotoxin), se kterým se tělo potřebuje vyrovnat. Je zřejmé, že přestup toxinů z jedné tkáně do druhé i z jedné fáze do druhé navzájem na sebe navazuje, a přesto lékař léčí tuto nemoc jako zcela rozdílnou záležitost, ačkoliv je to pouze výsledek sjednocené toxické reakce. Jestliže nejsou tyto sjednocené vztahy jasně rozpoznány, výsledkem léčby jsou pak léčebné omyly, nežádoucí vedlejší reakce, iatrogenní poškození atd. Zánět mandlí potlačený během normálního vývoje zánětu antibiotiky, sulfonamidy atd. může příležitostně provokovat další fázi, např. výrazný pokles počtu bílých krvinek (leukocytů) ze skupiny granulocytů v periferní krvi. Může se objevit např. při podávání léků tlumících funkci kostní dřeně a bývá spojena se zvýšeným rizikem infekčních komplikací.

 

Postup nemocí

Tato změna z relativně neškodné nemoci (zánět), označené jako reakční fáze, do velmi nebezpečné degenerativní fáze (leukémie) se nazývá progresivní vikarizace.

A naopak, leukémie jako degenerativní fáze se může vracet do neškodné reakční fáze, toto pak budeme nazývat regresivní vikarizací.

Tato nebezpečná progresivní vikarizace je způsobována nebiologickými metodami nebo léky, které potlačují normální projevy nemoci. Obvykle se tak děje pomocí potlačení zánětu - zvláště patologických (nebo fyziologických) exkrecí, jako je hnis, výtok, pot atd.

V tabulce Dr. Reckewega se jeví biologicky nebezpečná progresivní vikarizace jakožto přechod doprava a/nebo směrem dolů, zatímco biologicky nadějná regresivní vikarizace se jeví jako přechod doleva a/nebo směrem nahoru. Lékař musí získat jasný obraz a musí umět vyhodnotit biologickou situaci pacienta. Může poškodit pacienta potlačením zánětu, chřipky atd. např. acetylosalicylovou kyselinou (aspirinem), paralenem, analgetiky, antibiotiky, obecně léky působícími proti zánětu atd.

Nemoci jsou biologicky cíleně orientované reakce, jde o vyjádření vlastního léčení. Zánět je projevem všeobecné detoxikační reakce.

Jestliže je normální proces detoxikace blokován nebo potlačován, homotoxiny se stanou aktivními v jiných tkáních nebo původních zárodečných úrovních. Toto nás vybízí k úvaze o alergickém mechanizmu.

 

Příkladně alergie

Slovo „alergie" bylo odvozeno od řeckého „allos ergos" a znamená „jiné efekty". Ty efekty jsou obvykle výsledkem poškození jistých enzymů např. při léčení chřipky sulfonamidy, antibiotiky, ACP a jinými chemickými prostředky. Homotoxiny, které měly být detoxikovány a eliminovány z těla, zůstávají v organizmu a provokují různé příznaky, které se neobjevují v souvislosti s původní nemocí (chřipkou). Protože různé homotoxiny způsobují různé příznaky a objevují se na mnohých tkáních rozdílného embryonálního původu.

 

K čemu vede přerušení biologické detoxikace

Spojení mezi různými fázemi nemoci, které přecházejí jedna v druhou v progresivní nebo regresivní vikarizaci, není snadno pozorovatelné, zvláště když se s regresivní vikarizací nepočítá.

Léčba antibiotiky většinou ve spojení s další chemickou terapií představuje jisté biologické nebezpečí, protože přerušuje biologickou, cíleně orientovanou reakci nemoci, např. detoxikaci a eliminaci homo-toxinu.

Přirozený léčivý proces se vždy manifestuje regresivní vikarizací. Všechny léčebné prostředky, které podporují tyto tendence regresivní vikarizace a zesilují biologické reakce během nemoci v regresivní směr, tvoří vlastní biologickou terapii.

Jako „komplikace" progresivní vikarizace vidíme druhotné nemoci různých tkání: polyarthritis, nefritis, multiformní exudativní erythém, výskyt epilepsie, debility, astmatu, dále poškození jater, diabetes, sclerodermii, sarkom, poškození srdečního svalu, leukémii, arthrosis, albuminurii, nefrosis atd.

Po chemickém potlačení chřipky následuje endocarditida, nefritida, pleuritida, také psychóza, vřed žaludku, astma, poškození jater, tzv. postinfekční anemie.    

Každá chemicky léčená infekce (také bakteriální infekce) vede zpět směrem k progresivní vikarizaci, více nebo méně viditelnému poškození. Jde velmi často o latentní léze v orgánech a tkáních (impregnační fáze), např. latentní diabetes, poškození hypothalamu charakterizované insomnií (nespavostí), možnou poruchou vědomí a psychickou alterací. Později se pak mohou vyvinout charakteristické změny, které vedou k degeneraci směrem ke kriminalitě.

 

Nemoci jsou fázemi homotoxikózy

Přechod nemoci z jedné fáze do druhé, kterou nazýváme vikarizačním efektem, není v žádném případě vzácností, ba naopak, je dost pravděpodobné, že se stává v každém případě. Nemoci musejí být definovány jako fáze homotoxikózy, přecházející z jedné tkáně na druhou…

Potlačení ekzému následující po třídenní kortikoidní léčbě (bylo to konstatováno již v minulosti po dehtové léčbě) se projeví rozličnými nemocemi v různých tkáních: astma, pylorospasmus, poškození jater, angina pectoris, coxitis a také rakovina žaludku. Dehet obsahuje silné karcinotoxiny: benzpyren atd.

Stejně tak mohou být výše uvedené nemoci léčeny přes regresivní vikarizaci do iniciální fáze. To je pak biologická cíleně orientovaná regresivní vikarizace.

Byl použit text ze starých učebnic toxikologie a může se zdát, že některé pojmy již neznáme; jsou sice nazvány současnými termíny, ale jsou stejné podstaty.

Pro konkrétní dotazy na dané téma je připravena poradna.

http://www.symbivita.cz/lekarske_poradny.php

 

MUDr. P. Šácha

Doporučujeme

  BALANCEOIL ORANGE LEMON MINT 300 ML

  Hlavní přínosy - Přispívá k normální funkci mozku protože denní dávka obsahuje 700 mg DHA - Přispívá k normální funk

  Zjistit více

  JOINT MOBILITY

  JOINT MOBILITY, jak již z názvu vyplývá, je forma speciálně sestavená pro pohybový aparát lidského těla. Obsažené složky pomáhají

  Zjistit více

  COLOSTRUM STAR

  Kolostrum stojí pro svůj obsah přírodních látek podporující imunitní systém v popředí zájmu odborníků. Jeho složky pomáhají rege

  Zjistit více

  SYMBI I

  Filozofie SYMBI je velmi jednoduchá, kopíruje přírodu. Název je odvozen od slova symbióza, což znamená- žít v rovnováze a vzájemné

  Zjistit více

  KAQUN DROPS

  Probiotikum pro úplné obnovení střevní mikroflóry a posílení imunitního systému; - přírodní produkt, - potravní doplněk, - ur

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024