SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Problém lidstva

Popisované zdravotní téma nemůže být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře.
 

Ve starých archivech z devadesátých let jsem vylovil článek, který jsem tehdy zkompiloval z různých zdrojů s cílem dát dohromady materiál, který by dokázal upozornit na zvětšující se problém lidstva.

Dnes jsou v článku uvedené informace již překonány, také statistická  čísla jsou jiná a lékařské postupy jsou  „umírněny“, ale podstata myšlenky článku se nezměnila.

Vracím tedy článek zpět na web dnešní doby.

Kdykoliv se  v historii  vyskytne  jev, který je hromadný, přehnaný,  jev, který  naruší  rovnováhu v přírodě, ve společnosti, vždy dojde ke katastrofě. Ona katastrofa na sebe bere  různou podobu, ať je to  potopa, zemětřesení, požár nebo se přežene  mor, tyfus či jiná epidemie.  V místě konfliktu vznikne  válka, v těle se objeví zánět, dojde k destrukci, ke zničení, ke  smrti, k zániku. Potopa nečistotu  spláchne, požár  spálí, co přijde  do cesty. Na nevhodné chování lidí- na promiskuitu  přijde metla- syfilis, kapavka  nebo  AIDS. Špatné se  odstraní a  uvolní se  místo pro nový začátek.

V lidském světe  takovým věcem předchází   blahobyt, zábava, touha po ještě  větší zábavě, pýcha,  namyšlenost, pocit, že se  nemůže  nic  stát.  V Bibli najdete mnoho příběhů, které mají takový sled  událostí, příkladem může  být Sodoma  a Gomora.

Signály blížící se  katastrofy

Kdysi  ve  středověku byl velmi rozšířen  svrab – jeho dnešní podoba je ve  formě ekzému a podobných   svědivých  nemocí.  Kdysi tolik rozšířená syfilis  je původcem pro nemoci, které jsou charakteristické  různými  výtoky. Tuberkulóza  zase  dala podklad pro kašel,  dušnost, astma - plicní nemoci.

Nemoci, které se  dostávají do chronického stavu a které jsou potlačovány  různými léky a nejsou léčeny od  příčiny, se  nazývají  rakovinné, často  jsou zde  překříženy  a prokombinovány  výše  uvedené signály. Příkladem je  AIDS, kde je totálně  zdevastovaný  obranný systém  člověka.

V dnešní době je signálem pro blížící se  katastrofu  hromadné  užívání hormonální  antikoncepce. Tiskové zprávy  píší o 2 milardách  žen, které ji na naší planetě  užívají.   Pravděpodobně  bude  mít  podobu  hrozivou - dotýkající se podstaty lidstva - to je neschopnost rozmnožování.

Výchova  mladých lidí odbočila od principů  vytváření rodiny  jako základu pro zachování rodu. Význam sexu  má v dnešní době  zcela jiný  význam. Rodiče považují za splnění  svého úkolu, když  docílí, aby jejich  16 letá dcera  navštívila  gynekologa, který jí nasadí hormonální  antikoncepci, a  tím se  zajistila před  nechtěným otěhotněním. Často se setkávám s tím, že zpočátku se  užívá hormonální antikoncepce, aby dítě nebylo, a potom, když je očekáváno nejde to, protože jsou různé potíže. Hlavním mechanizmem účinku hormonální antikoncepce je totiž útlum ovulace, to dělají progestiny, a estrogenní složka zajišťuje především pravidelnost cyklu. Po vysazení může logicky dojít k selhání této účinnosti. A vaječník pak není schopen sám produkovat vajíčko. Žena, která  užívala  hormonální antikoncepci, najednou nemůže  otěhotnět.

Myslím si, že se najde hodně lidí, kteří s tímto článkem nebudou souhlasit. Každý má  právo se  na  věc  dívat  svýma očima. Smyslem    tohoto článku je ukázat jiné pohledy na problematiku, pohledy, které nejsou  tak často uveřejňovány v běžných mediích.

Podkladem je volný  překlad článku  z  Nexus Magazine, Volume 3, #4 (June-July '96). PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia - Estrogenová  vražedná  pravda.

Ženy jsou  mylně informovány  o jejich  hormonech, ke škodě  na  jejich zdraví,  zatímco  farmaceutické  firmy sklízejí ohromné zisky .

Přes 300 let, počínaje 13. stoletím  až do 16. století, vládl  pro ohromné množství lidí žijících  po celé  Evropě a Skandinávii inkviziční teror. Politické, ekonomické a náboženské vlivy té doby společně působily proti  ženám, které   byly  zastiženy, jak se protiví jejich  záměrům. Terčem jejich snah  byli také léčitelé a starodávní duchovní a kulturní  mudrcové. Historikové debatují o přesných ztrátách  dábelských časů - zda to bylo několik stovek tisíc nebo až několik miliónů  lidí- ale o čem se debata nevedla,  bylo to, že  hlavními obětmi  byly  ženy. Je  fakt, že doba inkvizice  je nyní považována za období genocidy proti ženám, které ženy zbavilo jejich síly, vlastní sebedůvěry, zdraví, bohatství, léčitelského umění a společenského postavení.

Inkvizice prohlašovala, že pouze církevní představitelé byli  nepopíratelnými duchovními autoritami.   Mělo to svůj   význam v tom, že se  úspěšné uchovaly  medicínské  znalosti. Od té doby inkvizice rozhodovala o tom, kdo může  vykonávat  léčení. To se rozumí, že  školy  byly pro ženy  zavřené.

Jaká úleva  nastala, když éra  násilí a nepřátel žen skončila. Nebo ne? Žel zdá se, že některé tradice  přetrvávají. Dnešní ženy jsou stále vykořisťovány nekonečnými politickými a ekonomickými zájmy s hroznými následky na  jejich zdraví, finanční nezávislosti a osobním právu. Možná, že inkvizice  zcela  neskončila, ale  dodnes přetrvávají sotva patrné,  křivolaké formy.

Ženské problémy  jsou středem pozornosti pro medicínské a farmaceutické  zájmy.

Podle  Johna Archera, autora  Bad Medicine, bylo v  USA  každým rokem  provedeno asi 600,000 hysterectomií (odstranění dělohy) a asi  45,000 v Austrálii.

Odhaduje se, že v roce  1994  asi  45,000 australských  žen užívalo hormonální substituční terapii (HRT). V současnosti  užívá mnoho žen HRT také  po menopauze.

Podle  Dr Stanley Westa, známého  specialisty pro  neplodnost , šéfa reprodukční endokrinologie v nemocnici  Sv. Vincenta v New Yorku a autora The Hysterectomy Hoax,( Podvodná  hysterektomie), bylo 90 %  operací  dělohy  provedeno zbytečně. Konzultanti gynekologické Ralph Nader's Public Health Research Group dospěli k podobným  závěrům v roce 1991 ve své knize Women's Health Alert ( Ženské zdraví ve střehu). Podle  Dr. Westa je  100% ně  přijatelný  důvod  k operaci dělohy ten, který souvisí s léčbou rakoviny pohlavních orgánů. Ve skutečnosti se operace  dělohy provádějí pro řešení  různých problémů, jako jsou: endometrióza, fibrózní tumory (myomy), vaječníkové cysty, pánevní zánětlivé nemoci a výhřez dělohy.

Není to žádná náhoda, že se gynekologové stávají osobami s nejvyššími příjmy ze všech specialistů.  Ženy jsou po celou dobu svého života  souvisle povzbuzovány různými medikamenty. Přirozené ženské funkce počínaje počátkem menstruace až po menopauzu jsou ovlivňovány   chemickými zásahy. Jsou bombardovány mylnými informacemi, mýty, propagandami a v některých případech vyloženě lživě, není divu, že tak mnoho žen je zcela zmateno v běhu událostí, které mají vztah k jejich tělu a  zdraví.

Historie  hormonální  substituční  terapie

(Hormone Replacement Therapy= HRT)

Od  svého objevu je  hormonální  antikoncepce  nabízena jako nejlepší věc pro svobodnou ženu- navzdory statistikám, které ukazují, že  užívání tablet je zdravotním hazardem pro nebezpečí rakoviny prsu, vysokého tlaku krve a kardiovaskulárních chorob.

Sledování historie hormonální  substituční terapie  nás  zavede  až  do roku 1930 v souvislosti s výzkumem Dr. Serge Voronoffa. Jeho  výzkum  se  týkal implantovaných  čerstvých  opičích  varlat do mužského  šourku, kde  se  neprojevil   žádaný efekt.

Odnože jeho  výzkumu vedly k transplantování opičích vaječníků  ženám s poměrně  hroznými následky. Po několika  úmrtích ( jak  na straně opic, tak na straně  žen) byl výzkum přesměrován na používání syntetického estrogenu.  S nástupem  druhé světové války  byl  výzkum  zastaven.

Do roku 1960 menopauza lékařskou profesi nějak vážně neznepokojovala.

V roce  1966  napsal  new yorkský gynekolog Dr. Robert Wilson bestseler, který se  nazýval  Feminine Forever (Ženská  věčnost),  vychvalující klady estrogenové substituce  chránící ženy od tragedie  menopauzy, protože ona  často ničí  charakter  ženy  stejně tak jako její zdraví. První rok se prodalo  přes  100 000 výtisků.            Dr. Wilson  energicky popisoval menopauzu jako  stav „životního úpadku“.Podle  něj  měla  estrogenová  substituce  prodloužit  věk mládí. Popularizoval  chybnou víru, že  menopauza je nemoc z nedostatku hormonu.

Ženské   magazíny se nedočkavě chopily  jeho ideí a rozsáhle propagovaly jeho koncepty. To natolik  Dr. Wilsona potěšilo, že dokonce  založil tzv. Wilsonovu nadaci k podpoře prodeje doporučovaných estrogenových léků.

Farmaceutický průmysl  velkoryse přispěl  částkou   překračující 1,3 miliónů US  na podporu  této nadace.  Každým rokem dostával  fondy od  takových firem, jako  jsou Searle, Wyeth-Ayerst Laboratories a Upjohn, vyrábějící hormonální produkty, které Wilson proklamoval jako efektivní produkty pro  léčení a  prevenci menopauzy. Farmaceutické společnosti skočily  na úspěšné hnutí agresivním propagováním  a reklamními kampaněmi.

Jeho poselství  hrálo vtíravý  akord:

Žena středního věku potřebuje  hormonální léky, aby byla osvobozena od nevyhnutelných hororů a  sešlostí té hrozné  nemoci  z nedostatku hormonů, která se  nazývá  menopauza.

Wilson razil cestu  užívání estrogenů, které  byly přijímány bez odporu. Ale z dlouhodobého pohledu neexistovalo žádné  formální  ohodnocení  bezpečnosti estrogenové terapie  nebo jejich  efektů. Takto přijímaný  estrogen vyšel z módy až v okamžiku, kdy  se   objevovaly zjevné   příznaky zkracování života jejich uživatelek.

V roce 1975   The New England Journal of Medicine   zkoumal tempo růstu  endometriální rakoviny u uživatelek  estrogenů a  zjistil, že byl  7 a půl krát  vyšší  než u normálních  žen, které  estrogeny nebraly.  U žen, které užívaly  estrogen sedm let  nebo  déle, se 14 x  více vyvinula  rakovina.

Když poklesla popularita  estrogenů,  objevily se  nové přístupy. Stranou šly  falešné proklamace ochrany ženské krásy a mladosti a  více se  začaly upřednostňovat  zdravotní  aspekty.  Farmaceutický průmysl obnovil estrogenovou substituční terapii příchodem nové - kombinované syntetickým progesteronem a estrogenem, které  by mohly  pravděpodobně chránit  ženy ne pouze  od  kardiovaskulárních  nemocí, ale  také od nemocí  majících zničující následky osteoporózy.

Zatímco  tzv.  experti ženského zdraví uklidňují  ženy proklamacemi, že  tato kombinace již nemá  nežádoucí vedlejší efekty, Dr. Lynette J. Dumbleová  Senior Research Fellow  University of Melbourne's Department of Surgery at the Royal Melbourne Hospital věří, že jediným základem HRT je  vytvořit komerční obchod, který by byl vysoce  ziskový pro farmaceutické firmy a doktory. Předpokládané  přínosy  z HRT  jsou   totálně nedokazatelné. Ona  věří, že HRT  opět zvedne  zdravotní problémy žen a současně zpomalí proces  stárnutí žen.

To potvrzuje platnost nedávných závěrů památné studie  publikované  v New England Journal of Medicine  v roce  1995, která se  týkala 121,700 žen. Studie  varovala  ženy, které  užívaly  HRT  k vyrovnání příznaků menopauzy, že si užíváním  HRT současně  zvyšují pravděpodobnost  rakoviny  prsu až o 30- 40  procent, zvláště tehdy, když  hormony  berou déle než 5 let. U žen  ve věku 60  až 64  vzroste  riziko  rakoviny  prsu za stejnou dobu  až na 70 %. A konečně   studie  podává informaci, že  ženy, které užívaly  HRT, ve 45 % častěji zemřely  na  rakovinu prsu než ty , které HRT neužívaly.

Leslie Kentonová, autorka  Passage to Power( Cesta moci), reaguje na věty  typu:

„ Menopauza je nemoc z nedostatku  estrogenů. A žena potřebuje brát  více  estrogenů“ takto: Nejde jenom o to, že tyto rady  jsou špatné, ale jsou  dokonce  i nebezpečné. Naštěstí není další podobná historie  HRT – je třeba  přijmout hledisko, že  nemůže  pomáhat  ženě  každého věku v dosažení lepšího zdraví.

Krátký  gynekologický  přehled  ženského těla.

Abychom dobře pochopili debatu o HRT, je důležité mít základní  znalosti ženského  přirozeného  cyklu.

Donedávna lékaři  myslili, že menopauza začíná, když  všechna vajíčka ve  vaječnících  byla  vyčerpána. Ale nedávné práce ukázaly, že menopauza asi   není  spuštěna  vaječníky, ale  mozkem. Zdá se, že jak puberta, tak i menopauza jsou procesy, které jsou  řízeny  z mozku.

Menstruace je závislá na komplexu hormonálních komunikací  mezi  vaječníkem, hypothalamem a šišinkou v mozku. Hypothalamus  produkuje gonadotropin - růstový hormon ( GnRH), který spouští produkci folikul stimulujícího hormonu (FSH) v šišince. Ten potom stimuluje růst folikulů ve vaječníku, které potřebujeme  ke  spuštění ovulace.  Jakmile se  zvětšují  folikuly, vytváří se a do krve uvolňuje estrogen.

Tato řetězová  reakce  není jednosměrná.  Estradiol,  jeden z vaječníkových  estrogenů v krevním řečišti,  také zpětně působí na  hypothalamus a  způsobuje  nějaké změny v GnRH. Dále, tento pozměněný hormon stimuluje šišinku i tvorbu leteinizačního  hormonu ( LH), který způsobuje, že  folikuly  prasknou a  vajíčko se  uvolní. Poté, co se  vajíčko  vyloučí, začne se  kolabovaným  folikulem tvořit  progesteron a  folikul se  přemění v corpus luteum=  žluté tělísko.

Během menstruačního cyklu se  uvolňují  všechny  hormony a jsou   vylučovány  v různou dobu, v různých  částech 28 denního cyklu.

Prvních 8  až 11  dní  menstruačního  cyklu  tvoří vaječníky  mnoho estrogenu. Estrogen připravuje folikuly pro uvolnění jednoho z vajíček. Je to estrogen, který  způsobuje  změny charakteristické pro pubertu: růst prsů,  vývoj  reprodukčních orgánů a formování  ženského těla.

Zvýšené  vylučování estrogenů  začíná  okolo  13.  dne, asi jeden  den před  ovulací. Jakmile  začne klesat  hladina  estrogenu,  začne  narůstat hladina  progesteronu, stimuluje  velice  rychle  růst  folikulu. Jakmile se  uvolní  z folikulu  vajíčko ( známe to jako žluté stádium ženského cyklu), začne se  měnit folikul, zvětšuje se a přeměňuje se  v unikátní  orgán známý jako žluté tělísko. Produkuje  progesteron, je to  jen malý  orgán, ale s obrovskou kapacitou pro tvorbu  hormonu. Zvýšení  progesteronu v době ovulace je zdrojem  libida – nejde  tedy o estrogen, jak  bychom se  mohli  domnívat.

Po 10  nebo 12  dnech, jestliže nedojde k oplodnění, tvorba  progesteronu dramaticky poklesne. Pokles hladiny progesteronu způsobí, že  se  začne  uvolňovat  krev, která odnáší endometrium (menses) a po ní zase začne obnova menstruačního cyklu. Vaječníkový estrogen a progesteron  stimulují  růst endometria nebo výstelku dělohy, která se  připravuje k uhnízdění  plodu. Estrogen  zvětšuje  růst endometriální  tkáně a progesteron  ulehčuje sekreci děložní výstelky, aby  došlo k úspěšnému uhnízdění vajíčka a  plodu.

Kolem 40 let věku tato vzájemná spolupráce hormonů selhává a vede k menopauze.   Dodnes není stále  jasno jak. Menopauza  začne se  změnami spíše  v hypotalamu a v šišince než ve vaječnících. Vědci prováděli experimenty u mladých myší, kterým  vyndaly  vaječníky a zaměnily je vaječníky starších jedinců neschopných reprodukce. A tyto mladé myši   byly schopny se pářit  a mít potomstvo. Ukazuje to na ten fakt, že staré vaječníky umístěné do mladého  prostředí jsou schopné reprodukce. Na druhé straně když mladé myší vaječníky  byly  přemístěny do starých myší, nebyly schopny  reprodukce.

Nezáleží na tom, jaký  mechanizmus spustí  menopauzu, ale jakmile se sníží stimulace i menšího množství folikulů, klesá  množství estrogenu a progesteronu, které normálně  vaječníky produkují. A přitom  hladiny  ostatních hormonů jsou normální.  To neznamená, že se  vaječníky scvrknou a přestanou fungovat, jak se všeobecně povídá. Se snížením  hladiny těchto hormonů je  menstruace  slabá a nepravidelná a  eventuálně se  zastaví.

Ale jiné tělesné orgány jako nadledvinky, kůže, svaly, mozek, hypofýza, vlasové váčky a tukové váčky mohou dále vytvářet ty samé hormony, ovšem když nastane  menopauza, ony již  nejsou schopné držet  ženské tělo ve zdraví, v rovnováze, beze  změn v chování.  Je  důležité, aby  žena  věnovala pozornost  svému tělu  již  v období před  očekávanou menopauzou. Dodržovala řádný  životní styl, dietu, měla dostatečnou pohybovou, rekreační aktivitu apod.

Ženy v menopauze mají příležitost vstoupit do této  fáze života v plné síle, moudrosti a kreativitě jako nikdy předtím. Mají přístup k hlubokým vnitřním znalostem. Proslulá  socioložka   Margaret Meadová  řekla :“ Nic není silnějšího než ženské menopauzální  nadšení!“  V mnoha  kulturách světa je menopauza  přechod a  začátek k naplnění  ženské moci, která je totálně osvobozena. Ve  své komunitě  je k ní udržována  úcta  jako k moudré, respektované  starší osobnosti.

Mýtus  estrogenu a syntetických progestinů

Dřívější  výzkum, který vedl k výrobě  estrogenu, dal základ pro vývoj hormonální antikoncepce, a to bylo v roce 1960. Se souhlasem FDA (the US Food and Drug Administration)  byly  pilulky uváděny jako efektivní, vyhovující pro způsob kontroly početí. To  ženám umožnilo skutečné sexuální osvobození.

Ale všechen základ  pro FDA, aby mohla  udělit  toto svolení,  byl ve  výsledcích  klinických studií  provedených na 132   ženách z Portorika, které braly pilulky  jeden rok a ne déle než 8 let. ( Nikdy nebyl uveřejněn ten fakt, že  během této studie také    5  žen zemřelo - bez  řádného  přešetření příčin úmrtí.)

V polovině  70tých let upoutaly pozornost veřejnosti až smrtelné příhody  žen  s infarktem a mozkovými příhodami. A od  té doby se  začaly  vyrábět  údajně  bezpečnější pilulky s menší  dávkou estrogenu. Ale de  fakto nikdy  nebyl  podán  přesvědčivý  vědecký důkaz, že  jsou  piluky  bezpečné. Teprve  nyní ženy odhalují   pravou cenu, kterou musejí platit za svou sexuální   svobodu.

Nyní je to  40 let  od  začátku  hormonální  antikoncepce a  v současnosti je 60 miliónů žen  na celém světě, které  v podstatě testují pilulky. Jejich  bezpečnost a  efekty  z dlouhodobého pohledu nebyly stále přesvědčivě doloženy.

Je důležité poznamenat, že  byla popsána  široká paleta nepříznivých  a vedlejších  efektů, které  jasně  vedly k rakovině prsu, vysokému  krevnímu tlaku a  obzvlášť  ke kardiovaskulárním nemocem – a to hlavní - vedly k úmrtí  žen. To bylo v Austrálii v roce  1992.  27,833 žen  zemřelo  na srdeční nedostatečnost a 2,438 žen zemřelo na  rakovinu prsu.

Je to prostá shoda okolností nebo snad  tyto statistiky naznačují, že  škodlivé  vedlejší efekty  souvisejí  s hormony ?

Zatímco  se  hovoří  o  estrogenu jako o primárně  chybějící látce pro  ženy v menopauze,  je důrazně doporučován lékaři a  farmaceutickým průmyslem  pro prevenci  kardiovaskulární nemoci a osteoporózy.

Když v dnešní dobu  navštívíte lékařskou ordinaci, budete varováni před  rizikem  překonávat období menopauzy  bez preventivní ochrany  estrogeny.

Ženám je  dále  připomínáno, že menopauza je  nemoc  z chybění hormonu,  a proto  musí být hormon doplňován k dosažení jejich zdraví.

Jak poznamenala  Dr Lynette Dumbleová, pozornost   kardiovaskulární prevence se u žen zcela soustředila  na HRT.  Elizabeth Barrett-Connorová upozorňuje  na   rozsáhlou práci  Coronary Drug Project of 1973 , která se  týká  dvou  výzkumů  využívajících estrogen u mužů. Jedna část  této studie spočívala v tom, že se  mužům úmyslně  podávaly nadnormální estrogenové dávky, které  převyšovaly fyziologické  hladiny  s úmyslem  vyvolat u nich  gynekomastii ( zvětšení  mužského prsu)  jako indikátor  úspěšného poženštění. A tento stav  vedl ke  vzniku trombóz a impotence a  nutně směřoval k neúspěchu.

Praktický lékař, nezávislý badatel  Dr. John Lee (autor pozoruhodné studie  známé jako Boston Health Study), se  snažil prokázat souvislost  mezi estrogeny a kardiovaskulárními  nemocemi. Studii vedl na  velkém vzorku zdravotních sester a konstatoval, že  estrogen je významný faktor při vzniku srdeční nemoci.

Tyto závěry byly  ve skutečnosti ignorovány v zájmu obchodního zisku. Je také  třeba říci, že  farmaceutické reklamy  poněkud opomíjely   uvádět  fakt, že úmrtí mozkovou mrtvicí byla o 50 % vyšší u žen, které užívaly  estrogen.

Dr. Lee  sestavil seznam vedlejších efektů  a fyziologických zhoršení, která souvisejí s užíváním estrogenů.

Obsahuje  zvyšující se  riziko  rakoviny  dělohy,  narůstající nadváha, zadržování solí a  tekutiny- otoky, deprese a  bolesti hlavy,  narušená kontrola hladiny  krevního  cukru s tendencí ke  snížené hladině( hypoglykemii),  ztráta zinku a  zadržování  mědi,   snížení hladiny  kyslíku v buňkách,   zahuštění  žluči, podporující  vznik  žlučníkových  potíží, narůstající pravděpodobnost plicní fibrózy a děložních  fibróz     ( myomů),  rušení  aktivity  štítné žlázy, pokles  sexuální  energie, tvorba krevních sraženin, snižování cévního napětí, endometrióza,   křeče v děloze, neplodnost a  omezení  funkce osteoklastů.

Jestliže má  HRT  tak mnoho  vedlejších  efektů a nebezpečné komplikace, pak si musí každá žena dobře promyslet  její  užívání.

Bohužel většina lékařů Vám  řekne, že neexistuje  žádná alternativa.  Je  jisté, že to  myslí  dobře  a upřímně se o své pacienty zajímají, ale  dávají jim informace, které  přicházejí  přímo z farmaceutických firem. Většina žen postrádá nezbytné poučení a vysvětlení jejich  možností, menopauza může být  chápána jako další hrůzu nahánějící a nebezpečná  doba.

Přichází  přírodní progesteron

Dr. Lee vedl  nezávislý  výzkum, který se  týkal  přírodních  forem  progesteronu, který  byl   získáván  z bylin. Jeho  výzkum  nebyl    dotován  farmakologickými firmami a představuje  mnohem  širší  vysvětlení  ženských hormonálních možností a nabízí naprosto bezpečnou, efektivní alternativu, která  nemá vedlejší efekty. Objevil, že  tento přírodní  hormon užívaný ve spojení s dobrou dietou a  životním stylem  je schopen eliminovat mnoho nepříjemných  příznaků, které jsou spojeny  jak s tzv. prementruačním  syndromem (PMS), tak s  menopauzou.

Tisíce  žen ze západního světa nyní užívají  přírodní progesteron  ve formě krému, který  se  vtírá do kůže. Proklamují, že nemají jen  úlevu od ženských potíží, ale současně  jim narůstá  vitalita, mají lepší kůži a vyrovnanější psychiku.

Zdá se, že lékařskou vědou byl  přírodní  progesteron totálně  přehlížen a   středem pozornosti  byl  chybný  estrogen. Vzhledem k tomu, že není patentován ani není nijak drahý, není překvapením, že to tak je.

Jak bylo výše uvedeno, je to progesteron, který je odpovědný za  udržování  sekrece endometria, která je nezbytná pro přežití embrya stejně tak, jako vývoj plodu během celého těhotenství. O progesteronu se říká, že je matkou všech  hormonů.

Progesteron je důležitý předhormon v biosyntéze  nadledvinkových kortikosteroidů    ( hormony, které chrání  tělo proti stresu) a všech sexuálních hormonů ( testosteron a estrogen) To znamená, že progesteron má schopnost měnit se v ten hormon, který  tělo potřebuje. V tomto bodě je nutno zdůraznit, že  estrogen a testosteron jsou konečnými metabolickými produkty, které vznikly z progesteronu. Bez adekvátního progesteronu  nemohou  ani  estrogen ani  testosteron  úspěšně fungovat. Vedle toho je to předhormon pro sexuální hormony, progesteron usnadňuje také mnoho  dalších  důležitých, skutečných, vnitřních, fyziologických funkcí ( o kterých bude řeč později).

Estrogenový  dominantní efekt

Zdá se, jako by se ženské problémy  zvětšovaly. 40  až 60 procent  všech žen na západě  trápí  PMS. Kromě  toho je  také  trápí pletorické  příznaky a  menopauza. Něco se  u  žen  děje a  je  to zcela  alarmující.  Je   důležité, aby  měla  žena  správnou hormonální   rovnováhu, která je  nezbytná k tomu, aby  mohlo   její tělo  zdravě  fungovat a  čelit mnoha stresujícím faktorům.

Výzkum  ukázal, že   velká část žen  ve  svých  30 ti letech ( a  někdy i v mladším věku)  dlouho před tím, než se  měla  dostavit menopauza,   občas  během menstruačního cyklu neměla ovulaci. Když není ovulace, znamená to, že není  žluté tělísko a  nevytváří se progesteron. Následuje   nedostatečnost progesteronu a  z toho pak pramení  mnoho dalších problémů. Jedním z nich je dlouhodobá- měsíc  trvající přítomnost estrogenu( estrogen nebyl  vystřídán progesteronem) se  všemi možnými vedlejšími efekty, které může  estrogen  způsobovat, jak bylo výše uvedeno. Dalším je   obecně  neznámý  problém  s progesteronovou  rolí v procesu  osteoporózy. Protože progesteron  stimuluje osteoblast, který  má za úkol organizovat  tvorbu nové kostní tkáně. Takže  vlastně je to progesteron, který stimuluje novou kostní tkáň a  v každém věku se tím podílí na  obnově osteoporózy.  Ztráta  progesteronu  ve svých důsledcích  vede k tomu, že se  netvoří osteoklasty a tím se  zhoršuje proces  osteoporózy.

Třetí důležitý problém  úzce souvisí se ztrátou  progesteronu a stresem. Stres kombinovaný se  špatnou dietou může  zastavit  ovulační cyklus. Následně se nevytvoří progesteron a  ten je  také spjat s tvorbou  hormonů, které tělo potřebuje v boji proti stresu, neustále se opakující stres stále více   blokuje  ovulační cyklus, a tak  se tento zrádný  proces stále více prohlubuje.

Dalším  významným faktorem přispívajícím k nerovnováze  mezi  estrogenem a  progesteronem je  prostředí, ve kterém  žijeme.  V průmyslovém světě ponořeném  do petrochemických derivátů. A ty jsou všude- ve vodě, ve vzduchu, v potravě. Jsou to chemikálie obsahující pesticidy a herbicidy ( DDT, dieldrin, heptachlor..) a stejně tak různé plasty  a PCB . Jsou to látky, které napodobují estrogeny- jsou  v tucích rozpustné, nepodléhají  biologickému  rozkladu  a těžko se z těla vylučují. Hromadí se v tukové tkáni jak  zvířat  tak lidí. Ty  chemikálie mají zvláštní schopnost napodobovat přírodní estrogen. Dostaly  jméno – xenoestrogeny.  Ačkoliv jsou to cízí chemikálie, přesto mohou obsadit estrogenové  receptory v těle a  vážně zasahovat  do přírodních biochemických  změn.

Stále se množí  výzkumy, které odhalují alarmující situaci ve světě, zaplaveném množstvím  hormonálních napodobenin.

Nedávno vyšla kniha  Our Stolen Future ( Naše odcizená  budoucnost) od autorů Theo Colburn z World Wildlife Fund,  Dianne Dumanoski  z  Boston Globe a Johna Peterson Meyera, zoologa, kteří identifikovali 51 hormonálních napodobenin, z nichž  každá je  schopna  uvolnit  příval  vedlejších efektů - snížení produkce  spermií, omezení  buněčného dělení a omezení vývoje mozku. Tyto napodobeniny nemají pouze  souvislost s nedávnými objevy, že počet  spermií  klesl v celosvětovém  měřítku o  50  % ,  když  porovnáváme roky 1938 a 1990, ale  také  souvisejí se  zvýšeným výskytem deformit pohlavních orgánů, rakoviny  prsu, prostaty, varlat a  neurologických nemocí.

Dr. Lee  objevil shodné  téma  týkající se ženských stížností  na utrpení a často vysilující  příznaky  PMS a  menopauzy: příliš mnoho estrogenu  nebo - jak to osobně označil termínem- estrogenová  nadvláda.

Nyní místo estrogenu hrajícího  základní  roli uvnitř dobře vyrovnané symfonie steroidních hormonů v ženském těle začal vytlačovat do pozadí jiné hráče, tvořící biochemické disharmonie.

Hormonální  antikoncepce  nebo  HRT je tou poslední věcí  ve  světě  ženského těla, kdy je  potřeba více estrogenu. Potom, když se objeví estrogen - dominantní  příznaky,  co se předepíše ? Více  estrogenu! Křehká přírodní estrogen-progesteronová  rovnováha je  zásadně  změněna předávkováním estrogenu. O to více  se prohloubí  nedostatečnost  progesteronu.

Dr. Lee byl schopen  vyrovnat estrogenovou  dominanci  přírodním progesteronovým krémem, který  vtíral do kůže. Přírodní progesteron, derivát  cholesterolu, je vyroben z mexického yamu nebo ze  sojových bobů. Jejich aktivní  ingredienty  přesně  molekulárně odpovídají vlastnímu  tělnímu progesteronu.

Je zajímavé, že v zemích Asie a Jižní Ameriky, kde  ženy  jedí  jak  divoký   yam,  tak i  sojové boby, se  tolik  problémy neobjevují,  na rozdíl od  žen  západního světa.

Doplňování  přírodním progesteronem  upravuje ten skutečný problém:  nedostatek progesteronu. U přírodního progesteronu není   znám  žádný vedlejší příznak, ani nebyla zaznamenána žádná  toxická hladina. Přírodní progesteron  zvyšuje  libido,    chrání dělohu  před  rakovinou a proti  fibrotickým procesům  v prsu, pomáhá chránit  proti  rakovině prsu, udržuje  děložní sliznici, hydratuje ji a  prokysličuje kůži, změní   růst  obličejových vousů a   řídnutí vlasů, působí jako  přírodní diuretikum, pomáhá eliminovat deprese a zlepšuje pocit  zdraví,  zlepšuje  spalování tuků a udržuje v těle  energii,  brání krevním sraženinám a je důležitým předhormonem pro ostatní hormony , které jsou důležité pro sex a proti  stresu. Dokonce  ovlivňuje  dva   důležité příznaky menopauzy-  návaly a suchost  poševní sliznice.

A je ještě jedna  významná  výhoda   přírodního progesteronu, které bychom měli věnovat  trochu více  pozornosti. Většina lidí  se  domnívá,  že  estrogen ženu chrání proti osteoporóze- je to jeden z největších  marketinkových bodů-  které  ženy  povzbuzují  v užívání HRT – a to definitivně není  tento  případ!

Počáteční studie, u kterých se  předpokládala  ochranná funkce  estrogenu,  byla založena na hrubých  vědeckých  omylech.

Kanadský  badatel Jerilyn Prior endokrinolog University of British Columbia ve Vancouveru a jeho kolegové informovali  The New England Journal of Medicine,  že estrogenová role u osteoporózy není prioritní. V jejich  studiích u  ženských atletek objevili, že osteoporóza  se vyskytuje  ve  stupni, který odpovídá progesteronovém úbytku, dokonce  i v případě,  když je jejich  estrogenová hladina v normě.

Předtím prováděli  výzkum u neatletických žen. A ukázaly se tytéž  výsledky. Přestože obě  skupiny menstruovaly, neměly ovulační cykly, a proto měly progesteronový úbytek. Došlo  k poznatku, že  anovulace a krátká fáze  cyklu se nyní  vyskytuje  u  více než 50 % severoamerických žen, které mají menstruační cyklus  během  posledních  reprodukčních  let. Bohužel  tento  důležitý objev  zůstal bez povšimnutí v medicínské komunitě.

Byl dokonce  identifikován  progesteronový receptor na povrchu osteoblastické  buňky ( kostní tkáň- stavební buňky). Nikdo předtím neobjevil  receptor na osteoblastu pro estrogen. Pravdou se jeví to, že  kostní ztráty  jsou  způsobeny  nedostatkem progesteronu.

Tyto  výsledky  byly  verifikovány  tříletou studií  u 63 žen ve  věku po menopauze, které trpěly osteoporózou. Ženy, které  užívaly  vtíraný progesteronový krém,  zaznamenaly v průměru 7  až 8 procentní kostní nárůst v prvním roce, 4-5 procentní ve  druhém roce a  3-4 procentní nárůst ve třetím roce ! Neléčené ženy  této věkové kategorie ztrácely kostní   masu v průměru 1 a půl procenta za rok ! Takové  výsledky  nedosáhla  žádná forma HRT.

Dr. Lee věří, že užívání  přírodního progesteronu ve spojení se změnou dietního režimu a  životního stylu  dokáže  zastavit  osteoporózu a  navíc  může nastartovat zpětné pochody vedoucí ke  zlepšení denzity  kostí i  u žen 70 tiletých a starších.

V tomto  bodě je  důležité  zvýraznit  rozdíl mezi  přírodním progesteronem, který produkuje  tělo, a syntetickým progesteronem, který se nazývá progestin - jako je v případě Provery, Duphastonu a Primulutu. Je VELKÝ rozdíl, jak působí v těle.

Syntetický progesteron vykazuje  velkou  škálu  vedlejší příznaků a  některé z nich  jsou docela  závažné. Sem patří: bolesti hlavy, deprese,  otoky, zvýšené riziko  vrozených  defektů a předčasných porodů, poruchy  funkcí  jaterních,  citlivost prsů,  zvýšená krvácivost, akne, mužské ochlupení, nespavost, nadváha, plicní  embolie , premenstruační syndrom.

A co je nejzávažnější ?  Progestiny nepřinášejí tělu vnitřní fyziologický prospěch, tak jak to dělá progesteron, a  v tom  důsledku tělo nemůže fungovat v hlavních  biosyntetických pochodech a naruší se mnoho základních procesů v těle. Progesteron je  nezbytný hormon, který také hraje důležitou  roli ve  vývoji  zdravých nervových buněk a mozku a funkcí štítné žlázy. Progestiny blokují schopnost těla  tvořit vlastní progesteron a  také blokují  vlastní  využití přírozeného progesteronu  v základních  životních procesech.

Historie hormonů je jistě velmi komplikovaná. Až do této doby   byla pro ženy  západního světa k dispozici  pouze jedna verze.  Byly vrženy  vážné pochybnosti na účinnost a  vhodnost estrogenu a progestinů ve všech formách, v jakých existují.  Ženy  trpí mnohými  problémy.

Co komplikuje tu hormonální historii,  je to, že předepsaná léčba na uvedené problémy  ještě  více  situaci zhoršuje.  Bez pochopení  dalekosáhlých vedlejších efektů estrogenové dominance a progestinu doktoři chybně  diagnostikují příčinu  těchto zhoršených stavů. Často předepisují další léky s katastrofálními  vedlejšími příznaky.

Bez adekvátních znalostí, poučení a přístupu k přírodním produktům se ženy snadno  stanou kořistí rozsáhlých  kampaní nadnárodních farmakologických společností, které si  na svou stranu přesvědčivě získaly doktory  a stejně tak  vládní instituce.

Je na čase, aby  ženy  věnovaly  větší odpovědnost  svému zdraví a životnímu stylu. Největší zbraní proti ignoranci jsou znalosti.  Je čas  položit  trpkou  otázku  svému  poskytovateli zdraví, požadovat odpovědi a ochotu  prošetřit  bezpečnost alternativních přístupů. Je  očividné, že se ženy  musí  podílet  na vzdělávání  svých doktorů.

Efekty estrogenové dominance

1. Když není estrogen v rovnováze s progesteronem, dostaví se  nadváha, bolesti hlavy, náladovost, chronická únava a ztráta zájmu o sex a  všechny varianty  tzv. premenstruačního syndromu.

2. Estrogenová dominance podporuje vývoj rakoviny prsu díky své   rozmnožovací aktivitě a nejenom  to. Současně stimuluje  prsní tkáň a to může  časem vyprovokovat  fibrotickou nemoc prsu. Nestane se tak, pokud bude  přirozený  progesteron v rovnováze s estrogenem.

3. Samozřejmě převaha estrogenu nutně směřuje k nedostatku progesteronu. To vede v ženském těle ke snížení  tempa  ůstu nové kostní formace – osteoblastů - což  jsou buňky, které jsou za tento proces odpovědné.  Mnoho doktorů si to ještě neuvědomuje a je to vlastně hlavní příčina osteoporózy.

4. Estrogenová dominance  zvyšuje riziko fibroidů ( benigní nádor v děložní stěně-myom). Jeden ze zajímavých faktů o fibroidech, který je často  doktory zmiňován,  je, že  bez ohledu na velikost fibroidy obecně atrofují, jakmile  přejde  menopauza a vaječníky přestanou tvořit estrogen. Doktoři, kteří svým pacientkám běžně předepisují přírodní progesteron,  zjistili, že tím urychlují proces atrofizace fibroidu.

5. U menstruujících estrogen - dominantních žen, kde progesteron není v normě a každý měsíc  klesá a klesá, tam  také není řádné krevní odplavování děložní sliznice. Menstruace je nepravidelná. Tento stav  ovlivňují změny v životním stylu a užívání přírodního progesteronu. Je to možné sledovat měřením hladiny progesteronu v krvi.

6. Rakovina dělohy se  vyvíjí jedině v případě estrogenové dominance. V takových případech je tomu možno  předcházet  užíváním přírodního progesteronu.  Tuto prevenci také dosáhneme užitím  syntetických progestinů, proto  je  mnoho  doktorů, kteří  HRT  kombinují s progestiny. Ale všechny syntetické progestiny mají vedlejší příznaky.

7. Estrogenová dominance zhoršuje vodní hospodářství buněk a  vzestup  vnitrobuněčného sodíku, což vede u žen k vysokého tlaku krve. A tento proces také vzniká užíváním syntetických progestinů.

8. Estrogenová dominance dramaticky  zvyšuje možnost mozkové a srdeční mrtvice.

(Zdroj: Leslie Kenton, Passage to Power, Random House, UK, 1995)

Úspěchy  přírodního progesteronu v procesu stárnutí

1. Progesteron je základní předhormon v biosyntéze  kortikosteroidů nadledvinek. Bez adekvátního progesteronu je narušena syntéza kortikoidů a  tělo  tento nedostatek musí kompenzovat jinou cestou. Ovšem tyto cesty mají  mužské vedlejší efekty: růst chloupků v obličeji, vypadávání vlasů typické  pro muže apod. Další narušení tvorby  kortikosteroidů  vede  k poklesu schopnosti přizpůsobovat se  stresu- např. operaci, traumatům, emocionálním stresům apod.

2. U mnoha žen se objevují v době před nebo po menopauze klinické příznaky snížené funkce štítné žlázy - únava, ztráta energie, zimomřivost a tyto  příznaky jsou podporovány estrogenovou dominancí a naopak  se  mohou vyrovnat užitím  přírodního progesteronu.

3. Estrogen a  většina syntetických progestinů zvyšují hladinu nitrobuněčného  sodíku a  vody. To způsobuje hypertenzi. Přírodní progesteron je přirozeným diuretikem a přirozeně reguluje buněčný metabolizmus sodíku a vody, tím vlastně  dělá prevenci  hypertenze.

4. Zatímco estrogen narušuje homeostatickou kontrolu úrovně cukru v krvi, přírodní progesteron ji stabilizuje. Přírodní progesteron může být  úspěšně používán u lidí trpících těmito problémy. Estrogen by měl být  kontraindikován u  diabetiků.

5. Vypadávání vlasů a tvorba vrásek je signálem dehydratace kůže. Je to u žen běžný  znak před a po menopauze a  je to jistý  znak hormonální poruchy. Do kůže  vtíraný přírodní progesteron v kůži upravuje hydrataci.

6. Progesteron pomáhá udržovat ve zdraví mozkové  buňky.   Taková porucha, jakou je  Alzheimerova nemoc, může být  dalším  příkladem druhotného nedostatku progesteronu.

7. Progesteron je nezbytný pro zdravý  vývoj myelinové pochvy, která chrání nervové buňky. Nízká hladina progesteronu  vede k  bolestem nervů.

8. Progesteron zvyšuje   a podporuje zdravou emoční stabilitu a dobré sebevědomí.

9. Progesteron je odpovědný  za úroveň  libida.

(Zdroj: John R. Lee, M.D., Slowing the Aging Process with Natural Progesterone, BLL Publishing, CA, USA, 1994, p. 14)

Medicínské omyly

Vývoj syntetických hormonů a chemikálie, které napodobují  estrogen – to jsou hlavní medicínské  omyly, které přinášejí neočekávaný  ekologický zdravotní  hazard.

Estrogen je hormon, o kterém se  v poslední době  hodně  hovoří. Pro někoho představuje zlaté rouno, které vzrušuje mnoho lékařů-praktiků, farmaceutických společností a vědců, kteří zkoumají jeho  zázračné vlastnosti. Pro jiné je estrogen jen další  velmi nebezpečný hormon, přinášející s sebou mnoho neznámých  a nevyslovených  nebezpečí. Většina žen  se ztrácí ve tmě a  bezedné propasti někde mezi fikcí a pravdou. Všechny jsou příliš  často zoufale  mateny  v tom, zda mají věřit  svému instinktu nebo lékařské vědě. Jejich  fyzické, emocionální a duševní zdraví  je  dlouhou dobu v nejistotě.

Historie  estrogenu se podobá thrilerům dnešních dnů. Je to historie  podvodu, zrady, skrytých programů, reklam a dezinformací. Jako téma pro román by to mohlo být  docela  zajímavé, ale ve skutečnosti je to  životní drama, kdy jeho efekty jsou katastrofální pro životy desítek miliónů  žen  na celém světě.

Hormony jsou  velmi mocné substance. Když začínáš  falšovat  přírodní,  dobře vyladěné posly životních procesů, říkáš si o trable. To zvláště platí pro ženy. Ženská psychika je velmi intimně spojená s měsíčním hormonálním cyklem. Hormony řídí  jejich psychosociální  dění a  také mají vliv na jejich emocionální a psychologický stav. Hormonální nerovnováha  může  způsobit  vedle  nesčetných zdravotních problémů také  podkopání sebedůvěry, kreativity, duševního a sexuálního zdraví.

Snad  ještě větší obraz o estrogenové historii nám podává ten fakt, že základ syntetických hormonů jako legitimní potřeby žen  je  v podstatě experiment pod  rouškou běžných medicínských  praktik, jehož  výsledkem je to, že  medicínská věda zintenzivnila kontrolu  ženských  životů.

Germaine Greerová  zestručnila vrchnostní dotěrnost vůči ženskému hormonálnímu zdraví docela vtipně, když  řekla: „ Menopauza je sen zvláště pro obyčejné mediky. Ti nemají  chirurgickou ani  diagnostickou zkušenost. Nejsou  sami v život ohrožujícím stavu; nemají možnost  zneužít  úřední moci. Pacienti  se musí znovu vracet kvůli  mnoha testům a celkovým lékařským vyšetřením.“

Zcela  jednoduše: Zahrávání si s ženskými hormony je zahrávání si s ohněm.

Uvádění estrogenové dominance

Přírozený vzhled těla je  tvořen dvěma hormony- progesteronem a estrogenem ve velmi citlivé a přesné rovnováze tak aby rozmnožovací schopnost byla maximalizována. Ty dva hormony  se  velmi těsně  navzájem doplňují a ačkoliv jsou obecně  vzájemně antagonisté, jeden také pomáhá tomu druhému.

Estrogen není ve skutečně jeden hormon. Přesněji se  uvádí, že patří do třídy hormonů, které mají estrogenní  aktivitu ( např. rozmnožování endometriálních buněk pro očekávané těhotenství). Estrogeny jsou nazývány estradioly a estrony - obě  formy  mají na svědomí stimulaci  abnormální růst buněk, když  se  v těle  nacházejí v normálním  nebo  vyšším  množství a stejně tak estriol, který  je  znám jako inhibitor  rakovinných buněk. Každý typ estrogenu má  v těle  rozdílnou  funkci.

Tyto  estrogeny  se  tvoří  hlavně ve  vaječnících, a  malé množství se  tvoří v nadledvinkách a   během těhotenství v placentě a pak v tukových buňkách.

Když  přijde  puberta, estrogen  podporuje u děvčat  vývoj prsů a zvětšování dělohy. Estrogen  přispívá ke  tvarování  ženského těla  a  kostry. Potom pomáhá regulovat menstruační cyklus a  hraje  nezbytnou roli v udržování pevnosti kostí a kontroluje krevní cholesterol. Nadměrné množství estrogenu, bez ohledu na příčinu proč  tomu tak je,  přispívá  to k vyčerpání vaječníků což  dále vede k neplodnosti. V případě progesteronu jsme hovořili pouze o jednom  specifickém hormonu. Je jediným  členem své  třídy. Ve  aječnících je předhormonem  estrogenu. Progesteron se  také v malém množství tvoří v nadledvinkách u muže ve  varlatech. Je to předhormon testosteronu a všech důležitých pohlavních hormonů, ale také  kortikosteroidů, které jsou nezbytné pro odolávání stresu,  pro vyrovnávání  cukerné a elektrolytové  rovnováhy a  krevního tlaku, nemluvě o přežití.

Estrogen je tím hlavním hormonem během prvních  čtrnácti dnů menstruačního cyklu, jeho role spočívá v přípravě endometria  dělohy k těhotenství, a progesteron je hlavním hormonem pro následující dva  týdny menstruačního cyklu. Je nezbytný pro přežití oplozeného vajíčka, a po celou dobu  těhotenství je progesteron dodáván embryu a plodu přes placentu. Existuje  velmi jemná souhra  mezi estrogenem a progesteronem. Jestliže do tohoto procesu uměle zasahujeme  brzy se  dostaví ničivé efekty. Žel, uváděné syntetické hormony a stejně tak i  znečištěné prostředí kolem vytváří mezi hormony  zmatek.

Dr.John Lee praktický lékař v důchodu  první použil  termín: „estrogenová  dominance“, strávil lepší část posledních let  zkoumáním základu  rozrůstání takových ženských problémů jako je PMS, endometriosis, cysty vaječníku,  fibroidy, rakoviny  prsu, neplodnost, osteoporóza a menopauza. Vychází ze  svých klinických zkušeností o ženském zdraví a stejně tak z poblikovaných výzkumů a věří že mnoho žen  trpí  z přemíry přítomného estrogenu. Zjistil, že stres,  chyby ve  výživě, estrogeny, které přichází do těla  z vnějšího prostředí,  braní syntetických estrogenů kombinované s následujícím nedostatkem progesteronu, to všechno přispívá ke  vzniku estrogenové dominance.

Následuje  seznam příznaků, které mohou být  způsobeny  nebo které mohou být  zhoršovány  estrogenovou dominancí:  urychlování  procesu stárnutí, alergie,  bolestivá citlivost prsů, cysty v prsu,  zamlžené myšlení,  vyčerpanost, padání vlasů, růst  obličejových  chloupků,  vyšší riziko mozkové příhody, neplodnost, podrážděnost, zhoršení paměti, samovolný potrat , osteoporóza, PMS, porucha funkce  štítné žlázy projevující se sníženou funkcí, rakovina dělohy, myomy,  otoky,  celulitida, nemoci žlučníku a  autoimunitní nemoci, jako je lupus a thyroiditis.

Lékaři předepisují kromě syntetických estrogenů také  syntetické  progestiny, které přidávají k estrogenovým předpisům, aby  vyrovnali hazard estrogenových substancí.

Nancy Beckhamová ve své knize Menopause- Pozitivní přístup k užívání přírodních terapií -  identifikovala  více než 100 nepříznivých  efektů, které jsou charakteristické pro většinu  předepisovaných estrogenů a progestinů.

Podle Dr. Lee se může  mnoho  těchto  běžných  zdravotních problémů  vyrovnat  užíváním  přírodního progesteronu. Problém není  vždy  způsobován tím, že aktuální progesteronová  úroveň je  nižší než normální, ale je přímo úměrný  vyšší hladině  estrogenů.

Vlivem toho, že  ženské  tělo  je  stále více a více vystavováno  estrogenovým substancím, jsou ženy více afektované, a to  od  svých  30 let. Kolem tohoto věku ženy nemusí mít  pravidelnou ovulaci s každým menstruačním cyklem.

Progesteron se tvoří od toho okamžiku, kdy dozraje folikul (ve žlutém tělísku).

Jestliže není ovulace, není žluté tělísko tvořeno a z toho důvodu se  netvoří žádný progesteron. Stres, výživové chyby a chemicky  znečištěné prostředí, to všechno se podílí na  menstruačním cyklu bez ovulace. Frekvence  těchto  cyklů bez ovulace narůstá v souvislosti s menopauzou. Bohužel tento narůstající  výskyt není dostatečně vnímán medicínskou   veřejností, dokonce ani u mladých žen a  proces pokračuje hormonální nerovnováhou, která se projevuje vznikem ohromných zdravotních problémů .

V dnešní době jsou  ženy  všech věkových kategorii  vystavovány  vyššímu riziku  ohromným rozsahem estrogenové dominance.

Estrogenová dominance v prostředí

Jsou popisovány alarmující globální změny v našem okolním prostředí, což  s sebou přináší extrémně  rušivé vlivy. Není to tak dávno, kdy biologové  zabývající se  divokou zvěří objevili na Floridě v Lake Apoka podivné biologické efekty u místních  aligátorů. V roce 1980 tam  vylévali  do jezera ohromné množství toxických pesticidů, které se  svým složením velmi  blížily DDT. Na tuto událost by se  zapomnělo, ale po 5 letech se zjistilo, že  více  než 90 % aligátorů z této oblasti zmizelo. A většina aligátorů, kteří  tam zůstali,  nebyli schopni rozmnožování a páření. Samci se rodili s penisem, který byl deformovaný a  o 75 % kratší, než  je  průměr. Další  testy  ukázaly, že hladina  jejich testosteronu byla  nízká. Samičky měly  abnormální  vaječníky a folikuly popisované jako „ vyhořelé“ .

Nedávné  zprávy ukazují, že  ryby  vylovené v Port Phillip Bay ve Victorii v Austrálii,

byly hermafroditi. Podobně velká britská studie  odhalila, že  samičky ryb žijící po proudu v odpadních vodách , kam  tekly splašky  obsahující  chemické estrogeny, měly  změny v sexuálních znacích.

Endokrinoložka Dr. Ana Sotová z Tufts University v USA experimentovala s rakovinnými  buňkami, které brala z prsu a pak je kultivovala.

Zjistila, že tyto rakovinné buňky mohly  žít jedině, když byly živeny estrogeny.

Jednoho dne test jednoduše  přestal  fungovat.  Rakovinné buňky pokračovaly  v růstu po dobu 4  měsíců, dokonce  i  tehdy, když  nebyly živeny  estrogeny.

Dr. Sotová si uvědomila, že  při práci používala plastickou  láhev, která byla vyrobena z nonylphenolu. Její tkáňové vzorky byly kontaminovány xenoestrogeny z plastikové lahve.

Rozšířené užívání ferbicidů, pesticidů a plastů vytvořilo problém, který na této planetě  nikdy předtím nebyl. Znečišťujeme  sebe a své prostředí  mnoha   substancemi, které napodobují  estrogeny. Jsou všude: ve  vzduchu, ve  vodě,  v půdě a  ve  velkém množství v našich tělech. Nazývají se xeno-estrogeny, substance, které mají mocný estrogenový efekt na tělo, jsou rozpustné v tucích a nelze je likvidovat  biologickým způsobem. Jsou také nebezpečně jedovaté.

V současné době je svět zaplaven  výrobky petrochemického průmyslu. Jsou všude.

Naše stroje jsou jimi poháněny a milióny  výrobků ( plasty, mikročipy, léky, oděvy, potrava, mýdla, pesticidy a  parfumérie) jsou buď vyrobeny z produktů petrochemie, nebo je samy v sobě obsahují.

Populární slogan ze  začátku  padesátých let : „Lepší život  napříč chemií“ se  stále  vrací a pronásleduje nás.

Odkaz tohoto  znečištění  vyústí v epidemii reproduktivních abnormalit, kam patří  vytrvale narůstající počet rakovin,  neplodnost,  nízká úroveň spermií….

Jak  je tento problém  vážný  dnes ? V květnu 1993 vyšel v britském lékařském časopise Lancet článek, ve kterém polemizovali vědci ze  Skotska a Dánska o xeno-estrogenech v tom smyslu, že jsou odpovědné  za vytrvale klesající počet spermií u mužů. Podle Neils Skakebeak z university v Kopenhagenu, poklesl počet spermií o více než 50 % ve srovnání s rokem 1940. Mezitím se  ztrojnásobil  výskyt rakoviny  varlat a  prostaty v USA a v Evropě v porovnání posledních  50 let. Reproduktivní abnormality jako nesestouplá varlata se  staly zcela  běžnými.

Xeno-estrogeny se  také podílejí na poškozování vývoje mozku u dětí.

Přímo souvisejí v 30 až 80 procentech s nárůstem rakoviny prsu, vaječníků a dělohy u žen starších  50 ti let.

 V některých  australských vesnických komunitách, kde se používaly  těžké pesticidy, zůstaly   jejich  zbytky v pitné vodě a v tom důsledku se v tomto regionu vyskytovaly  chlapci s abnormálně  malým penisem a současně přítomnými známkami feminizace a  naopak u dívek se objevovaly známky  maskulinizace.

Je  čas  pro nás   probudit se a  dávat si pozor na tyto  varovné  signály v zájmu budoucí generace. Nyní sehráváme  svůj  díl  ochrany pro naše vnoučata a pravnoučata a stejným dílem  chráníme sami sebe:  tím, že odmítáme používání pesticidů, minimalizujeme užívání plastů, nenakupujeme zemědělské produkty, které byly  uměle  hnojeny  a maso, které  obsahuje hormony, v domácnosti nepoužíváme čisticí syntetické prostředky a jiné výrobky petrochemického průmyslu.

Mýtus estrogenové dominance

Trendem těchto  dní je prosazovat HRT, kde  hlavní roli  hrají syntetické estrogeny a progestiny, pro  všechny  ženy v menopauze. Bohužel nadšení pro tyto drogy není zdůvodněno. Praktickými lékaři je tato léčba  doporučována a jsou v tom podporováni  firemními reklamními akcemi a  mnoha lživými publikacemi  v tom smyslu, že primární  příčinou  všech příznaků, které jsou spojeny s menopauzou a s obdobím po menopauze- jako je  pocení, deprese, návaly, suchost  poševní sliznice, ztráta sexuálního apetitu a vzrůstající osteoporóza je nedostatek estrogenů.

Ale  je to skutečně tak, jde o nedostatek  estrogenů ? Je známo, že menopauza je spojena s poklesem hladiny  estrogenů, ale není potvrzeno, že tato snížená hladina  estrogenů  způsobuje  uvedené všechny příznaky  menopauzy.

Dr. Carolyn DeMarco, autorka  Take Charge of Your Body a lékařka, která se  specializuje v otázkách  ženského zdraví,  říká : „Není přímý  důkaz, že  estrogenový nedostatek  způsobuje  srdeční nemoci  nebo  jiné  nemoci související s menopauzou“.

Germaine Greer, známá feministka a autorka The Change, píše, že: „Zastánci HRT nikdy  nedokázali, že jde o estrogenový nedostatek, nevysvětlili mechanizmus, kterým léčí. Jednají pod nesprávným pojetím  definice nemoci.“

Dr.Jerilyn Prior, výzkumník  a profesor endokrinologie na univerzitě British Columbia ve Vancouveru, BC, Canada, potvrzuje, že není studie  prokazující vztah mezi  nedostatkem estrogenů a  příznaky menopauzy, a uvádí, že  terapie estrogeny  v tomto stadiu našeho chápání je předčasná. Je to druh  zpátečnické vědy, která vede k absurdním názorům - jako např. bolest hlavy souvisí s nedostatkem  aspirinu.

Západní ženy mají obvykle 10 až 15 let před menopauzou období, kdy jsou estrogen dominantní a trápí je příznaky s tímto stavem související . Je třeba si položit otázku- Proč jim jejich lékaři předepisují stále více  estrogenů ?

Dr. Prior  ukázal, že během  menopauzy klesá progesteron na  jednu stodvacetinu základní hladiny, zatímco estrogen klesá na polovinu až  třetinu před menopauzální hladiny. Nebylo by rozumné považovat  efekty z poklesu  progesteronu a z narůstajících příznaků, které odpovídají období po menopauze,  právě  za stav související  s osteoporózou, srdečními nemocemi, depresí a ztrátou sexuálního apetitu ?

U většiny  žen, u kterých probíhá menopauza, je  hladina  estrogenů  nízká pro možnost těhotenství, ale  je dostačující pro jiné tělesné funkce.

Dr. Lee  věří, že  menopauza  by měla být považována za normální  změnu, která  vyjadřuje  začátek v ženském biologickém životě  vzdáleném od dětského chování  a směřující k období nové osobní moci a uspokojení.

Západní představa o menopauze, která stojí na prahu nežádoucích příznaků a  regresivních nemocí v důsledku nedostatku estrogenů je chyba, která není podporována fakty. Přesněji bychom měli vnímat  problém menopauzy jako abnormalitu, kterou přináší průmyslová kulturní odchylka od zdravého životního stylu.

Syntetické hormony a zmatek, který způsobují

Pokud se  jednou  ohlédneme zpět  do historie, zjistíme,  že všeobecné předepisování  syntetických hormonů  ženám bylo tím největším lékařským omylem století. Většina žen, které berou hormonální  antikoncepci a HRT, ví velmi málo o hormonech, které dodávají do svého těla, dokonce  ani nemají tušení o jejich vedlejších příznacích.

Hormonální antikoncepce jsou vyráběny ze syntetického estrogenu a syntetického progestinu ( známe  je jako kombinované  pilulky). V časných šedesátých letech  bylo o hormonální  antikoncepci  hodně publikováno v časopisech, kde byly představovány jako velmi efektivní, bezpečné a vhodné k tzv. řízenému rodičovství. Ale tehdejší zkoušky byly chybné a neadekvátní. Přesto byla hormonální  antikoncepce  prosazována  a doporučována farmaceutickými společnostmi s veškerým nadšením.

Dr. Ellen Grant, autorka The Bitter Pill a Sexual Chemistry, byla jednou z prvních výzkumníků syntetických  hormonů a jejich účinků  na zdraví. Koncem  šedesátých let byla šokována, když syntetické hormony nebyly staženy z trhu i přesto , že byly známy  vážné vedlejší  efekty.

Jak se  jeví příznaky, když  jsou přírodní hormony potlačovány  syntetickými ?

Pilulky doslova zastaví menstruaci a krvácení se  děje  každý měsíc jedině proto, že syntetické hormony nejsou brány sedm dní cyklu. Krvácení, které se  děje,  by  se  mělo ve skutečnosti nazývat „ skončené krvácení“, ne  menstruace. Užíváním kombinovaných pilulek  narůstá riziko  koronární arteriální nemoci, rakoviny prsu a vysokého tlaku  krve. Vedlejší příznaky jsou:  pocit  na zvracení, zvracení, bolesti hlavy, citlivost prsů,  nadváha,  změny v sexuální orientaci, deprese, krevní srážlivost,  zvyšující se  tendence k vaginizmu.   U žen, které trpí epilepsií, migrénami, astmatem nebo srdečními  problémy, se  tyto  příznaky  zhoršují. Mnoho z těchto příznaků  trvá  dlouhou  dobu a  doba se  prodlužuje  nepřetržitým  užíváním pilulek.

Slovy Nancy Beckhamové , autorky knihy Menopause-A Positive Approach Using Natural Therapies: "Ženy na pilulkách  mají větší tendenci k poruchám  jater a k alergiím. Estrogeny také  ovlivňují koncentraci vitaminů. Zvyšuje se v krvi hladina vit. A a naopak snižuje se hladina  vit. B 12 a  vit. C. Klinická významnost není ještě  dost  známa“.

Mini pilulky a Depo-Povera, tabletky, které jsou vyráběny  ze syntetických progestinů, jsou  stejně znepokojivé pro hormonální zdraví žen, protože mají všechny  výše popisované  vedlejší  efekty a rizika.

HRT byla dalším velkým  objektem pro lukrativní obchod  farmaceutických společností: menopauzální  žena!  HRT je dávána v nižších dávkách,  jejich vedlejší efekty jsou často sotva patrné a  interval, než se projeví, je pomalejší.

HRT je nabízena v několika formách: v pilulkách, náplastech a implantátech. Jeden z nejpopulárnějších syntetických estrogenů je Premarin, který je vyroben z moči těhotných klisen.

Hormonální závislost

O HRT se málo ví, že je to vlastně lék, na který se  vytváří závislost. Dřívější prezident psychiatrů  London Royal College  varuje, že estrogen, který je užíván v HRT a  působí proti příznakům menopauzy, by mohl vyvolávat  závislost podobně jako heroin.

V roce 1970  byla provedena  zkouška na dvou skupinách  žen v menopauze.

Polovina   dostávala estrogenové tabletky (HRT) a druhá polovina  tabletky s cukrem. U všech žen se  zaznamenávala nespavost, nervozita, deprese, závratě, slabosti, bolesti kloubů, bušení u srdce, pocity mravenčení a návaly.

Obě skupiny žen prožívaly během prvních 90 dní studie dramatické zlepšení, kromě  té skupiny, kde užívaly cukr, tam prožívaly větší nepohodlí z návalů. Když  skupiny  přestaly tablety užívat, tak ty ženy, které  zpočátku užívaly  estrogeny, vysloveně prožívaly  návrat předchozích potíží.  Bylo očividné, že po ukončení HRT  se dostavil doslova „absťák“ a  všechny  příznaky se  vrátily. Zvláště se  to pak  potvrdilo u  implantátů a k vyrovnání potíží se musely zvyšovat  hladiny  estrogenů  na  míru mnohem  vyšší, než je  normální.

Nancy Beckhamová varuje, že žena na HRT, která musí zvyšovat svou hladinu estradiolu kvůli tomu, aby se udržela v dobré kondici, začne v okamžiku, jak se  dostane  na normální  hladinu,  prožívat  stejné potíže, které mají lidé závislí na drogách. Každému je známý  efekt, že   první  užití drogy  zvedne člověku náladu, a pokud se  chce  v této  náladě  udržet,  musí  dávkování  zvyšovat až do stadia, kdy  další  zvyšování již  nepřináší zlepšení, ale naopak  depresi, a  pak se objeví potíže jako zčervenání, pocení, poruchy  spánku,  třes a jiné  nervové  reakce.

Je snadné předepsat ženě HRT, ale horší je potom  přestat, zvláště  když  se  užívá  delší  dobu. Bez ohledu  na vědomí žen tento „ malý“ pomocník v menopauze de fakto tvoří z žen estrogenové narkomanky.  Je to velké překvapení pro farmaceutické společnosti, ale katastrofa  pro ženy.  Mají velkou řadu fyzických příznaků, ale také trpí psychickými poruchami…

Dr. Ellen Grantová řekla, že mezi HRT uživatelkami bylo zaznamenáno  vyšší než očekávané tempo pokusů o sebevraždu a násilné smrti. Estrogeny  jsou považovány za  faktor, který se podílí na vzniku depresí.

Hormonální  rovnováha a nemoci : odhalení mýtů

Pro ženy v menopauze  je z mnoha důvodů  téměř univerzálně doporučována HRT. Jsou k tomu dva zřetelné důvody, jednak je to módní tendence a za druhé  je  to tvrzení, že  údajně HRT předchází anebo zmenšuje vznik osteoporózy a  kardiovaskulárních  nemocí. Ženský  přirozený instinkt je potlačován  dobře míněným  lékařským varováním o možném nebezpečí, které pochopitelně v mysli  žen vytváří obrovský strach. Lékaři jsou ovšem k těmto radám  cíleně  vychováváni  farmaceutickými reklamami a  vzdělávacími programy- pramen  těchto informací k lékařům přichází právě pouze od těchto výrobců produktů. Je čas  k objasnění  těchto mýtů , která zakrývají realitu.

Mýty o osteoporóze

Dr. John Lee, autor  What Your Doctor May Not Tell You About Menopause, (Co Vám nemůže lékař říkat o menopauze) píše  k tomuto tématu:

Mýtus č.1. Osteoporóza je nemoc z nedostatku vápníku

Většina žen s osteoporózou přijímá  množství vápníku dietou. Je docela snadné dodat minimální  požadovanou denní dávku vápníku i relativně  chudou dietou Pravda je, že osteoporóza je nemoc  z nadměrné ztráty  vápníku, která je způsobena mnoha  faktory U osteoporózy se  stávající  vápník  vytrácí   z kostí  rychleji  než  se   do kosti dostává  bez ohledu na to, kolik  vápníku žena konzumuje.

Mýtus č.2. Osteoporóza je nemoc z nedostatku estrogenu

Ne každé medicínské texty souhlasí s tímto názorem. Je vykonstruován farmaceutickým průmyslem a není podporován vědeckými  důkazy. Osteoporóza začíná dlouho před tím, než klesne hladina estrogenu a  urychluje se  během menopauzy. Pokud  žena  bere estrogen, na několik málo let zpomalí kostní ztráty, ale  efekt se otupí během několika dalších let po menopauze. To nejdůležitější je, že estrogen nemůže přestavět novou kost.

Mýtus č.3. Osteoporóza je nemoc menopauzy

Toto je nejméně desetiletá pravda. Osteoporóza začíná  20  až 25 let před menopauzou, kdy hladiny estrogenů jsou stále  vysoké. Osteoporźa se urychlí v menopauze nebo když jsou ženě vyoperovány  vaječníky nebo když přestanou fungovat po hysterektomii. Je ohromující  kolik tisíc nebo kolik miliónů žen  bylo  zmrzačeno nebo kolik jich předčasně zemřelo, protože jim  byly zbytečně  vyoperovány vaječníky a děloha  ještě před menopauzou a doplňování  přírodního progesteronu bylo ignorováno.

K pochopení osteoporózy je důležité znát trochu o kostech. Jsou dva  rozdílné druhy buněk, které tvoří  kost. Jeden typ se nazývá osteoklasty a jejich funkcí je putovat  napříč  kostí a vyhledávat tu  starou část, která potřebuje opravu. Rozpustí ji a uvolní malý nevyplněný prostor. Tam pak přijde osteoblast, aby zde vytvořil novou kost. Nedostatek estrogenů, jako je tomu u menopauzy, nepřímo  stimuluje  růst osteoklastů a tak narůstá riziko vzniku osteoporózy. HRT obsahující estrogen by proto mohl pomoci předcházet osteoporóze.

Z tohoto pohledu to tak je, ale osteoklasty jak bylo uvedeno nemají estrogenové receptory, takže nemohou přímo stavět novou kost. Na druhé straně, osteoblastické buňky, které jsou odpovědné za stavbu  nové kosti mají  receptory pro  progesteron. To znamená, že je to progesteron (přírodní, ne syntetický  progestin), ne estrogen, který je odpovědný za stavbu  kostní tkáně. Tento pohled je obhajován v Scientific American Updated Medicine Text 1991,a tam se tvrdí, "Estrogeny snižují  kostní resorpci, ale  ve spojení s kostní resorpcí je  pokles  kostní tvorby. Proto by se  estrogen neměl spojovat s nárůstem kostní masy“. Autoři také diskutují o vedlejších příznacích estrogenů, jako je riziko rakoviny dělohy které narůstá  šestkrát více u žen, které dostávají estrogenovou terapii po dobu 5 let a riziko narůstá patnáctkrát u  žen, které estrogeny berou ještě delší dobu.

Dr Kitty Little z Oxfordu objevila hromadu maličkých sraženin v kostech králíků, kteří byli  léčeni hormony. Je přesvědčena, že HRT ve formě estrogenu a progestinů zvyšují riziko osteoporózy. Krevní sraženiny vznikají ze slepených  chomáčů krevních destiček v krvi. Věří, že krevní sraženiny mohou být  příčinou zlomenin, které vedou k osteoporóze.

Více a více vědeckých objevů zpochybňuje  vztah mezi nedostatkem estrogenu a osteoporózou a  spíše  zdůrazňuje  souvislost s nedostatkem  progesteronu. Výsledky  tříleté studie 63  žen po menopauze, u kterých byla zjištěna osteoporóza to potvrdily.  U žen, které si vtíraly  progesteronový krém do kůže se  v prvním  roce  zaznamenal nárůst kostní hmoty   v průměru o 7 až 8 procent, v druhém roce o 4  až  5 procent a ve  třetím roce 2  až 4  procenta! Neléčené ženy  této  věkové kategorie typicky ztrácely ročně  jeden a půl procenta kostní hmoty.

Ztráta kostní tkáně je výsledkem mnoha dalších faktorů- netýká se jen  poklesu progesteronu. Ale k tomuto jevu přispívá příjem přemíry  bílkoviny ve  formě  masa a  mléčných produktů (navzdory  reklamám  mléčného průmyslu). V krvi dochází k překyselení, tělo se  tento stav  snaží neutralizovat a k tomu  uvolňuje   z kosti vápník. Růst kosti je závislý na hmotnosti a pohybové aktivitě. Kromě toho na tento proces   škodlivě působí  cukr, diuretika, antibiotika, fluorid, cigarety, alkohol a  kortikoidy.

Když to sečteme, pak osteoporóza po menopauze je nemoc ze ztráty kostní tkáně, která je způsobena nedostatkem progesteronu a druhotně  špatnou dietou a ztrátou pohybu. Progesteron pomáhá s rekonstrukcí kostní tkáně. Přírodní progesteron je důležitý faktor v prevenci a vhodné léčbě osteoporózy v každém věku.

Kardiovaskulární nemoci

Estrogen je nabízen hlavním proudem medicíny jako prostředek k prevenci kardiovaskulárních nemocí u žen.

Podle Dr. Lee měla známá studie Nurses' Questionnaire Study z roku  1991 - New England Journal of Medicine vytvořit  celkový přehled    souvislosti-  mezi estrogeny a  kardiovaskulárními nemocemi. Studie byla prováděna s rozsáhlým počtem  dravotních sester a  vyšlo najevo, že od  samého začátku byla  chybná  a statisticky zmanipulovaná.

Ačkoli je dostatečně  evidentní z mnoha jiných studií, které ukazují, že  vlastně opak je  pravdou- že  estrogen je  zřejmý  faktor při   vzniku srdeční nemoci, přesto tyto závěry byly ignorovány  v zájmu obchodního zisku.

Farmaceutické reklamy také opomenuly zmínit  ten fakt z uvedené studie, že  u 50 %  uživatelů estrogenů byla vyšší  tendence k mrtvici.

Výzkum Nancy Beckhamové hledal souvislosti mezi estrogenem a kardiovaskulárními nemoci a přinesl následující zjištění:

Vysoké dávky estrogenů mají pravděpodobně  vliv na srážení krve- a je možné, že  dokonce i mírné dávky zvyšují riziko srážení krve  ve spojení s kouřením nebo tam, kde již před  užíváním estrogenu  docházelo  k uzavírání arterií. Zprávy o tomto jevu se  nyní dostávají do popředí a  mají vliv  na ten fakt, že  vysoké  dávky estrogenů, zejména  ty které jsou obsaženy v estrogenových implantátech, způsobují  vysokou schopnost  srážení krve (hyperkoagulabilitu), což  znamená, že  krev dotyčné pacientky má tendenci k tvorbě trombů, a tím vzrůstá riziko srdeční nedostatečnosti a infarktu.

Někteří badatelé nevěří, že srdeční nemoc je spojena s ukončením produkce tělového estrogenu. (Ve skutečnosti je nesprávné užívat slovo „ ukončení“ v době, kdy vlivem menopauzy je pouze snížená tvorba estrogenu.)

Zdá se, že  přírodní progesteron hraje  důležitou roli v ochraně  žen  s kardiovaskulárními nemocemi. Také víme, že vynechání menstruace a snížené hladiny progesteronu  předchází menopauze a hladina progesteronu po menopauze  se  přibližuje nule.  Na druhé straně  se estrogen dostává během menopauzy  na  40 až 60 % úroveň. Během ženského přechodu dochází  k větší ztrátě progesteronu než estrogenu. A zdá se, že větší riziko srdečních nemocí  je spíše  způsobeno  úbytkem progesteronu než  estrogenu. Dr.Lee poznamenal ve své klinické  zkušenosti, že se zlepšují  lipidové profily během doplňování progesteronu.

O progesteronu je známo, že zvyšuje spalování  tuků, aby se vytvořila energie a  navíc má protizánětlivý  efekt. Tyto dvě vlastnosti progesteronu  asi také sehrávají důležitou roli  v ochraně  cévních srdečních nemocí. Progesteron  chrání integritu a funkci buněčných  membrán, kdežto estrogen umožňuje  přiliv sodíku a vody a současně únik draslíku a hořčíku. Progesteron, přírodní diuretikum podporuje  lepší spánek a pomáhá překonávat  stres. Z toho všeho, co zde bylo výše uvedeno vyplývá, že přírodní progesteron  je pro srdce  prospěšný.

V případě vyššího rizika cévních srdečních  nemocí je extrémně  důležitý dietní režim. Rizika narůstají: přejídáním se, zvláště  živočišnými tuky, holdováním sladkostem; přepalovanými  a přesolenými jídly, nedostatkem vláknin, hořčíku a / nebo chyběním  draslíku, nedostatkem  živin, které do těla dodávají antioxidanty jako jsou vit. C,E a také A, beta-karoten a stopový prvek selen. A nezapomeňme, že  hlavní rizikový faktor pro srdce je stres.

Rakovina

Evidentně narůstá spojení mezi rakovinou  prsu, dělohy a vaječníků a vysokou hladinou estrogenu. Estrogeny mají v děloze  za úkol způsobovat proliferaci buněk. Pod vlivem estrogenu se děložní buňky mnohonásobně urychlují, aby mohl nastoupit  k účinku progesteron, který  zastaví ovulaci. Progesteron způsobuje  uzrávání buněk a nastartuje fázi sekrece, nutnou k uzrávání děložní sliznice, která se připraví na přijetí oplozeného vajíčka.

Estrogen je hormon, který stimuluje buněčnou proliferaci a progesteron je hormon, který zastaví růst a stimuluje dozrávání. Estrogenová dominance také stimuluje tkáň prsu. Ženy, které trpí estrogenovou dominancí, před menstruací často trpí otokem a citlivostí  prsou. Progesteron jako hormon dozrávání přivádí buňky zpět do rovnováhy a tím eliminuje citlivost prsu.

Mezi ženami ze západních zemí je děsivě vysoký výskyt  rakoviny prsu a dělohy. Je evidentní, že rakovina prsu se nejčastěji vyskytuje v období života ženy, kdy převažuje celoměsíční estrogenová dominance, protože v polovině cyklu- během ovulace- se netvoří  progesteron. Dr. Graham Colditz z harvardské univerzity hájí názor, že syntetický estrogen je zodpovědný ve 30 až 35 procentech za rakovinu prsu. Někteří experti by toto procento ještě zvýšili. Soukromá porodní a gynekologická klinika Johns Hopkins shromažďovala 40 let výzkum, který publikovala v  American Journal of Epidemiology  v roce 1981.

Když porovnávali skupinu pacientek s nízkou  hladinou progesteronu se skupinou žen s normální hladinou progesteronu, zjistili, že výskyt rakoviny prsu byl 5,4 krát  větší u žen s nízkou hladinou progesteronu. To ukazuje, že tendence k výskytu rakoviny prsu byla přes 80 procent  vyšší než u žen s normální hladinou progesteronu.

Později porovnávali vztah nízké hladiny progesteronu ke  všem ostatním  typům rakovin a zjistili,  že ženy z této skupiny měly větší  výskyt   různých potíží souvisejících se zhoubnými  typy rakovin, než to bylo u žen s normální hladinou progesteronu.

To naznačuje, že normální hladina progesteronu chrání  ženy asi z devíti desetin všech rakovin.

Je zajímavé poznamenat, že když se zjistila skutečnost, která ukazuje na důležitou roli nedostatku progesteronu  na  vzniku rakoviny, se  na tuto studii zapomnělo a také  nebyly žádné peníze, aby se proti tomu  něco dělalo.

V roce 1995 byla v Journal of Fertility and Sterility publikována studie, kterou badatelé prováděli za obvyklých podmínek ( dvojitá slepá zkouška..) se zaměřením na užití lokálního  progesteronového krému  a dále lokálního estrogenu a sledovali  vztah obou prostředků na růst  buněk v prsu. Výsledky ukázaly, že ženy, které užívaly progesteron, měly dramaticky nižší rychlost rozmnožování těchto  buněk ve srovnání s ženami, které užívaly  estrogen nebo placebo. Ženy užívající estrogen  měly statisticky  významně  vyšší  rychlost  rozmnožování buněk než tomu bylo u ostatních sledovaných skupin. Ženy, které užívaly kombinace estrogenu a progesteronu  byly  blíže k placebové skupině.

Tato vzrušující studie poskytuje  první přímý důkaz o tom, že  estradiol  evidentně  zrychluje růst buněk prsu a že progesteron  působivě snižuje  buněčnou proliferaci, a to i v tom případě, když je současně doplňován estrogen. V tomto  bodě je důležité prozkoumat  důsledek experimentálního léku označeného Tamoxifen, který se začal předepisovat ženám s rakovinou prsu. Je propagován  pro anti- estrogenový efekt a užívá se v léčení  rakoviny prsu, že blokuje   absorpci estrogenu a estronu (buňka proliferující estrogen), čímž chrání prsní tkáň od rakovinu povzbuzujících estrogenů, které se  vyskytují v těle. Narůstá počet doktorů, kteří mají snahu dosáhnout stejného výsledku použitím přírodního progesteronu.

Rakovina dělohy  je jedním z vedlejších  efektů tamoxifenu. Jedna studie  ukázala, že 27 procent  žen  užívajících tamoxifen vykazuje během 15 měsíců  hyperplastické změny (nepříznivý růst = novotvar tkáně)  dělohy.

Tamoxifen je karcinogenní a může způsobovat předčasnou menopauzu, osteoporózu, rakovinu dělohy, rakovinu jater a nemoci související se zvýšenou srážlivostí krve. 20 mg tamoxifenu denně  může  zvýšit  riziko  vzniku  rakoviny dělohy  až  pětinásobně. Nemoci související se zvýšenou srážlivostí krve jsou až sedmkrát  častější. Jedna studie  ukázala  jen hubený  efekt - 0,7 procentní prospěšnost pro ženy  užívající tamoxifen jako prevenci ke  snížení  rizika vývoje  jiných  tumorů v prsu.

Je také zajímavé poznamenat, že menstruující ženy, které  měly  chirurgickou operaci prsu( kvůli rakovině) během druhé poloviny  menstruačního  cyklu- luteální fáze, kdy progesteron je vysoký, protože vyrovnává estrogeny, přežívají  mnohem  déle než ty, které byly operovány v první polovině  cyklu- v estrogenové, dominantní, folikulární  fázi.

Bez odporu je přijímán známý případ endometriální rakoviny, způsobené  estradiolem a estronem. Estrogenové přípravky podávané po dobu pěti let  postmenopauzálním ženám  šestinásobně zvyšují riziko endometriální rakoviny a  estrogeny podávané delší dobu zvyšují toto riziko patnáctinásobně. U před menopauzálních žen je výskyt endometriální rakoviny extrémně vzácný, kromě období pět až deset let před menopauzou, kdy je běžná estrogenová dominance.

Syntetické hormony  mají také vztah k rakovině děložního hrdla. V tomto místě jsou buňky extrémně citlivé k hormonům. Hladiny syntetických progestinů nejsou dostatečné na to, aby  změnily buňky děložní sliznice, ale  stačí ke změnám na sliznici hrdla děložního. Progestiny  vysuší sekreci děložního hrdla a to se podílí na rychlém vývoji rakoviny  děložního hrdla, zvláště když na této sliznici současně probíhá infekce.

Již v roce 1960 bylo předpovězeno, že by mohly pilulky zvýšit  změny vedoucí u žen k vývoji melanomu, nejzákeřnějšímu druhu kožní rakoviny. Hormony kontrolují pigmentaci naší kůže a buňky melanomu mají estrogenové receptory, které mohou urychlit růst rakoviny. Ženy, které berou HRT, jsou vystaveny většímu riziku vývoje melanomu  než ostatní ženy.

Dr.Lee pevně věří přírodnímu progesteronu, protože má mnoho výhod. Je bezpečný a  zejména má schopnost  čelit karcinogenním efektům estrogenů, přírodní progesteron si zaslouží  daleko větší pozornost, než je tomu v praxi, která se běžně aplikuje pro prevenci a péči dnešních ženských problémů.

Během posledních 35 let bylo podporováno  a propagováno velké množství syntetických hormonálních produktů, které nás dovedly k vražedně smrtelnému konci.

Děsné - taktické techniky a zastrašování používané doktory a farmaceutickými společnostmi napadající  ženské vědomí donutilo miliony  žen k užívání léků,  u kterých nebyla potvrzena bezpečnost. Není  žádným překvapením, když  Dr.Lee uveřejnil  hrozivé varování, ve kterém říká:  Brzy budeme považovat estrogeny, jako klíčové ingredienty v hormonální substituční terapii, za hlavní  medicínský omyl.

Ženám musí být umožněno  poučení, musí dostat informace o svém těle a zdraví a léčebných doporučeních. Je nemožné  dělat důležitá zdravotní rozhodnutí, jestliže chybí základní fakta nebo když nejsou správně  vysvětlena a pochopena. Je  také evidentní, že zdravotní poskytovatelé,  na které se musíme spolehnout,  jednak nejsou sami  nezaujatě poučeni nebo  jsou  uzavřeni do své vlastní arogance  plné předsudků.

Dodatek

Otázka kolem  přírodního progesteronu.

Jeden známý politik v  televizi v pořadu paní Bubílkové řekl.

Žádný ministr zdravotnictví (nezáleží na tom, ze které je strany) neuspěje, dokud  neudělá přítrž lobistům farmaceutických  firem !

O tom to všechno je.

SÚKL - výkonný úřad ministerstva  zdravotnictví - kontroluje, aby se  na trhu nevyskytlo něco, co by mohlo lidi ohrozit na zdraví- jenže celý systém ovládají  farmaceutické firmy, které mají zájem na tom, aby  se prodával jejich  výrobek a okamžitě, když se na trhu objeví něco, co by jejich výrobku konkurovalo, pomocí SÚKlu a pomocí "dobře sestaveného" zákona tento  výrobek  odstraní, napadnou, znemožní mu  pozici na trhu.

A tím nejjednodušším opatřením je to, že onu látku (například  řírodní progesteron) přeřadí do kategorie léčiv, tím jej výrobce nemůže  zařadit do potravního doplňku. A samozřejmě, že jej nikdo vyrábět nebude, protože farmaceutické firmy jej mají v syntetické formě. Takže pacient nemá jinou šanci než si nechat předepsat syntetický nebo na vlastní  pěst hledat možnosti ve světě, kde lobista ještě nedokázal změnit  zákon.

Takže přírodní progesteron ve  formě krému (vtíral se  do kůže) například  Endau byl zpočátku u nás  k dostání, potom jej  přeřadili, ale na Slovensku  ne,  asi rok jsme jej tedy kupovali na Slovensku, pak je vyřadili i tam, totéž  v Polsku, na Ukrajině... V USA  si to lobisté  již nemohou dovolit. Kdo má tedy kontakty vozí si Endau  krém z  USA.

Takže je to složité.

Základní látka, ze které si tělo vyrobí progesteron, ale i jiné hormony je  DHEA - takže  když nebyl progesteron, začal se  dodávat DHEA-  napřiklad Youthinol - oxo 7, Youthinol - a celý proces  se opakoval jako s Endau, tak nakonec se  dodával  polotovar obsahující DHEA- Young Star- a opět  úředník zareagoval a odepsal jej. Dnes máme jen Wild  Yam obsahuje látku, které se svým složením blíží DHEA a předpokládá se, že se v těle  může přeměnit na lidský DHEA a tím vznikne  základ pro tvorbu progesteronu. Tuto teorii oficiální zdroje zpochybňují.

Takže tento výrobek je registrován, ovšem  má předepsané omezené dávkování, které je určeno  jen k prevenci, pokud  chce  klient  dosáhnout  efektu, pak musí dávku zvýšit, což je  pak  finančně velmi náročné.

V každém případě je podávání  hormonu v jakékoliv formě tzv. terapií  symptomatickou, která neřeší příčinu problému, ale jen reaguje na  následek. Chemický hormon má jistě  vedlejší příznaky, přírodní  Yam, má alespoň  tu  výhodu, že pokud  tělo potřebuje, tak má příležitost  si vyrobit  svůj hormon a  pokud nemá potřebu, tak si jej nevytvoří, tudíž  nebude  mít ani  žádné vedlejší příznaky.

MUDr. P. Šácha

Konzultace je možná přes naši poradnu

http://www.symbivita.cz/lekarska-poradna/

Doporučujeme

  PAU D`ARCO

  Kdo by neslyšel o tajemných silách, které se skrývají v šeru deštných pralesů Jižní Ameriky. Díky po generacích předávanému uměn

  Zjistit více

  PSYLLIUM STAR

  Plantago ovata (Psylium Husk, jitrocel blešník) podporuje zdravé trávení a střevní funkce. Usnadňuje střevní tranzit a pomáhá udržova

  Zjistit více

  Piperin 98,6 - Slim & Beauty

  PIPERIN Slim & Beauty oceňují zejména ženy, které mají opakovanými dietami zablokované hubnoucí mechanismy. Vysoce koncentrovaný (98

  Zjistit více

  ADAPTOGENS

  odolnost a imunita nutraceutikum (funkční doplněk stravy): 100 vegetariánských kapslí Popis: na horskou túru i do smogu velkoměsta

  Zjistit více

  Reishi red - 100 kapslí

  Lesklokorka lesklá „Císařova houba nesmrtelnosti“ Nutraceutikum - funkční doplněk stravy s vysokou biologickou aktivitou 100% čist

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024