Kurkumin jako nutrigenetikum

Kurkuma neboli indický šafrán má původ v jižní Asii. Známe ji jako součást karí koření a používáme i samostatně. Zlatožlutý prášek získávaný z této rostliny se k léčebným účelům v zemích svého původu používá již 4000 let. Z kurkumy se získává kurkumin, což je ono žluté barvivo, flavonoid.

Účel použití

Dle lidových tradic se kurkuma objevuje v receptech pro léčení

 • nemocí trávicí soustavy,
 • jater a
 • žlučníku,
 • žloutenky,
 • kardiovaskulárního systému,
 • při bolestivé menstruaci
 • a všude tam, kde probíhají záněty,
 • infekce.
 • Podporuje imunitu,
 • regeneraci,
 • zpomaluje proces stárnutí, nejvíce je známa jakožto
 • účinný antioxidant.

Vědecké bádání

se soustředí na využití kurkuminu v léčení různých typů rakovin. Tyto práce sledují účinek kurkumy v případech rakoviny slinivky, při snižování PSA, což je ukazatel rozvoje rakoviny prostaty, u pacientů s kolorektálním karcinomem. Sleduje se vliv na potlačování metastáz u rakoviny prostaty, plic.

Dodatek: Za rizikové faktory vzniku rakoviny jsou považovány konzumace alkoholu, kouření, nadměrný příjem soli, nadváha, nedostatečná aktivita a konzumace červeného, uzeného a grilovaného masa.

Zajímavé práce sledují synergický účinek kurkuminu s chemoterapií u

 • rakoviny děložního čípku, prsu, tlustého střeva.

Ukazuje se, že součinnost kurkuminu přináší méně vedlejších projevů chemoterapie.

Zkouší se podávat kurkumin v prevenci některých typů schizofrenie, u adenomů a polypů.

Preventivní účinek kurkuminu je zkoumán u závažných metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, u diabetu a také u depresí, protože zvyšuje koncentraci beta-endorfinů a serotoninu v mozku, a tento efekt se může dostavit právě zlepšením biologického využití pomocí kombinace kurkuminu a piperinu jako přírodního antidepresiva.Stále však není objasněno, proč hladina serotoninu klesá

Nové poznání v oblasti epigenetiky poskytuje důležité zjištění, že vlivy vnějšího prostředí, např. výživa, mohou zásadním způsobem změnit aktivitu genů řídících činnost mozku. Je to obecně považováno za jeden z největších objevů ve výzkumu mozku za posledních deset let.

A na objevy epigenetiky navazuje i obor zvaný nutrigenetika. Ta kombinuje molekulární genetiku s naukou o zdravé výživě. Nazývá se také molekulární nutriciologie. Jejím cílem je sledovat vliv genových polymorfizmů (pro jeden znak existují dvě genetické varianty) na metabolické účinky jednotlivých složek stravy, s cílem vypracovat individuální dietní doporučení pro prevenci a léčbu metabolických poruch.

Aby byla informace kompletní, je třeba zmínit pojem nutrigenomika. Ta zkoumá mechanizmy, jimiž nutriční faktory ovlivňují expresi genů a regulační funkce genových produktů… (Exprese genu je proces, kterým je v genu uložená informace převedena v buněčnou strukturu – protein nebo funkci.)

Kurkumin nedokáže přímo ovlivnit DNA, to ani neočekáváme, ale

 • může zasahovat prostřednictvím zjištěných epigenetických mechanizmů, jako je metylace DNA, acetylace, modifikace histonů, změny miRNA, a tím ovlivní, který gen se projeví a který nikoliv, který gen se zapne např. pro rakovinu a který naopak rakovinný proces vypne.

V biochemii rozlišujeme skupinu enzymů s názvem DNA methyltransferáza (DNA MTáza, DNMT…), která katalyzuje přenos methylové skupiny na DNA. Methylace DNA slouží široké škále biologických funkcí. Všechny známé DNA methyltransferázy používají jako donor methylu S-adenosyl methionin (SAM).

Kurkumin se řadí mezi epigeneticky aktivní sloučeniny -fytosloučeniny.

Jak je kurkumin uvedeným kontrolním systémem používán? Pomocí metylace DNA se použije cytosin, jedna z nukleobází, a do ní se vpraví methylenová skupina, jak ukazuje obrázek…

Tím vznikne situace, která znemožní vyjádření genu; podstatou je, že úsek DNA je stále přítomen, ale tělo ho nedokáže uplatnit.

Funguje jako DNMT inhibitor

Vědci popsali souvislosti methylace DNA několika důležitých genů u široké škály onemocnění, kdy je jeden nebo více genů potlačeno v důsledku zvýšené methylace a takové situace může pomoci ovlivňovat kurkumin  jako DNMT inhibitor.

(Inhibice je v biochemii proces, kdy vazba určité látky způsobí snížení aktivity enzymu. Tím dochází k zamezení či omezení správného průběhu enzymatické reakce. Látky, které takto účinkují, se označují jako enzymatické inhibitory či negativní efektory.)

Je také známo, že methylace DNA hraje důležitou roli při několika dalších poruchách, jako je cukrovka, neurokognitivní onemocnění, autoimunitní poruchy a zánětlivé poruchy.

Ovlivňuje miRNA

Kurkuminvliv také na micro RNA (miRNA), malé nekódující molekuly RNA.

Ty mají asi 22 nukleotidů, neúčastní se tvorby bílkovin, ale mají roli v programování buněčné smrti buněk. Samozřejmě se to týká také rakovinných buněk. A kurkumin právě působením na micro RNA pomáhá ovlivňovat množení rakovinných buněk.

Další příznivé vlivy

Snižuje expresi řady genů, které se podílejí na zesílení zánětu se vztahem k rozvoji např. Alzheimerovy choroby, karcinomu a ischemické choroby srdeční.

Je zajímavé zmínit, že Indie má nejnižší tendence k Alzheimerově chorobě na světě.

Kurkumin pozitivně ovlivňuje mnohé enzymy, transkripční faktory, zánětlivé cytokiny, kinázy, růstové faktory, receptory a mnohé další mechanismy.

Vědecké práce také potvrzují lidové zkušenosti o účinku kurkuminu v případě kardiovaskulárních chorob (KV). Sleduje se účinek na snižování tvorby aterosklerotických plátů a na snižování cholesterolu. V prevenci těchto nemocí hraje důležitou roli i jeho epigenetické působení: Epidemiologické studie uskutečněné ve druhé polovině minulého století prokázaly významný podíl pozitivní rodinné anamnézy na celkovém riziku kardiovaskulárních chorob (KV), a to manifestací aterosklerózy. Chybělo však vysvětlení, proč se tak děje.

V současné době přibývá epidemiologických prací, jež prokazují význam některých genových polymorfizmů pro narůstající rizika ischemické choroby srdeční (ICHS).

     Poznámka 1: Pro Francouze je sice charakteristický vysoký příjem tuků ve stravě, přesto mají statisticky nižší úmrtnost způsobenou kardiovaskulárními nemocemi. Tato anomálie se připisuje vyšší konzumaci červeného vína.

Červené víno obsahuje řadu zdraví prospěšných látek. Mezi hlavní patří polyfenolické látky (resveratrol, quercetin, katechin, epikatechin, kaemferol, kyselina gallová, protokachetová), antokyany, prokyanidy a další.

Kurkumin zlepšuje funkci beta-buněk slinivky, které produkují inzulin, a výzkumy ukazují, že snižuje inzulinovou rezistenci.

     Poznámka 2: Jako prevence diabetu se doporučuje pravidelný přísun pestré stravy s dostatečným množstvím vlákniny a potravin s nízkým glykemickým indexem (ten udává rychlost využití glukózy tělem z určité potraviny), jako je zelenina, méně sladké ovoce, celozrnné pečivo, polotučné mléko, luštěniny, sójové boby atd.

Z oblasti epigenetiky

je zajímavý fakt, že u obézních lidí jsou velmi často přítomny epigenetické změny typu metylace DNA či změny modifikace histonů v oblasti genů, jež jsou odpovědné za tvorbu tukové tkáně. Jinými slovy, obézní lidé mají zapnutý gen pro tvorbu tukové tkáně (obezogen). Tento termín v prvním desetiletí tohoto století použil na Kalifornské univerzitě biolog Blumberg poté, co prováděl studie na myších. Podával březím myším sloučeninu cínu. Samicím se potom rodila větší mláďata se sklonem k přibývání na váze. A dále zjistil, že jejich tukové buňky jsou větší.

Mezi tzv. obezitogeny se řadí

 • některé ochranné barvy dřevěných konstrukcí, některé insekticidy, herbicidy a, žel, dle některých pramenů i diskutovaný glutamát sodný, dále i látky, jež se podobají ženskému estrogenu, třeba genistein. A co např. produkty z vojtěšky a sóji?

A kurkumin patří mezi substance, které ovlivňují funkci genů odpovědných za ukládání tuků…

     Poznámka 3: Konjugovaná kyselina linolová CLA prokázala antioxidační, antiobezitní, antidiabetickou, antikarcinogenní a imunomodulační aktivitu. Při studiích na laboratorních myších se prokázalo, že směs izomerů CLA snižuje množství tělesného tuku a navyšuje množství svalové hmoty. Podobné výsledky přinesly i některé klinické studie, prováděné na zdravých i obézních jedincích.

     Poznámka 4: Kurkumin a chronické degenerativní procesy typu artróza. Ta patří mezi nejčastější onemocnění kloubů u dospělých lidí, podle statistik postihuje více než 50 % osob starších 65 let. Může se týkat kteréhokoliv kloubu v těle, nejčastěji je postižena páteř, kolena a kyčle. Dominantním příznakem je bolest, postupně však dochází i k omezení hybnosti a trvalým poruchám postižených kloubů.

Současná medicína nedokáže artrózu vyléčit, dokáže ovšem zpomalit její průběh. Jednu z možností léčby představují takzvaná fytofarmaka. Jedná se o skupinu léčivých látek na přírodní bázi; snižují zánět a vyživují chrupavku.

Výhodou kurkuminu

je, že kromě zpomalení úbytku chrupavky rovněž tlumí zánět v kloubu, a tak přispívá ke zlepšení obtíží. Kurkumin lze přitom užívat dlouhodobě, nemá prakticky žádné vedlejší účinky.

Kurkumin lze přidávat do stravy přímo formou práškové kurkumy nebo ve směsi koření „kari“.

Výhodnější varianta spočívá v každodenním použití koncentrovaného potravního doplňku.

Kurkumin je špatně rozpustný ve vodě, váže se na tuky, proto se doporučuje jeho užívání současně s jídlem.

Podle rozsahu vědeckých prací věnujících velkou pozornost studiu nutrigenetiky lze očekávat, že tento výzkum umožní vypracovat směrnice pro individuální dietní prevenci a léčbu závažných metabolických a kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou poruchy tukového metabolizmu, obezita, diabetes, ICHS a nádorová onemocnění.

> Světová zdravotnická organizace spolu s prominentními vědeckými institucemi považuje nutrigenetický výzkum za prioritu 21. století.

Zasluhují pozornost

Článek se soustředil na kurkumin, ale podobnou pozornost si zasluhují látky obsažené v zeleném čaji – epigallokatechingallát (EGCG), epikatechin (EC), epikatechingallát (ECG) a epigallokatechin (EGC), díky nimž je konzumace zeleného čaje z pohledu nutrigenetiky prospěšná. A další.

Je vhodné zmínit i zelenou brukvovitou zeleninu typu brokolice, která je bohatá na izothiokyanidy. Glutathion. O resveratrolu již byla také zmínka.

SAM-S-adenosyl-methionin je koenzym mnoha methylačních enzymů. Je tzv. hlavní dárce methylové skupiny, je však v potravinách nestabilní, proto je vyráběn ve formě potravního doplňku stravy.

Methionin (sezam, špenát, ryby, para ořechy, pepř) – důležitý pro SAM syntézu. Jeho výrobu podporuje kyselina listová (slunečnicová semena, listová zelenina, játra, droždí), vitamin B12 (maso, játra, ryby), podobně i vitamin B6 (maso, celozrnné výrobky, zelenina, ořechy).

Cholin (žloutky, játra, sója, vařené hovězí maso, kuřecí, telecí a krůtí), dárce methylových skupin SAM.

Betain (pšenice, špenát, mořské plody a červená řepa) snižuje množství toxických látek prostřednictvím SAM.

Pustil jsem se do úvahy nadějných možností tzv. preventivní medicíny, ale chtěl bych zdůraznit, že téma prevence je stále stejné: nekouřit, udržovat si ideální váhu, jíst vyrovnanou stravu, systematicky cvičit, redukovat stres.

MUDr. P. Šácha

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *