Zobrazuji 11 výsledků

Střevní dysbióza

Popisované zdravotní téma nemůže být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře, který vás zná. Co je to dysbióza ? „Dys“  znamená  špatný  a  „ bios“ znamená  život a růst. To naznačuje špatný život. V biologické   terminologii je  pak pojem –střevní dysbióza  používán pro vyjádření stavu nerovnovážné …

Zvolit si cestu k vyléčení

Dostávám se do kontaktu s lidmi, kteří mají různé potíže. Dnes již nemám žádnou ordinaci, jsem totiž v důchodu, nemám ani žádnou vazbu na stávající zdravotní systém, nic nevyšetřuji, ani neléčím. Nicméně mohu s některými lidmi, pokud mají zájem, uskutečnit rozbor jejich životní situace, která je spjata se zdravotními problémy, a to jak při osobní konzultaci, …

Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu

Výživa  lidstva vždy závisela jednak na úrodě  zemědělských plodin, na hojnosti  zvěře a nebo na  tom zda  bylo období   válek nebo míru. Můžeme  děkovat  Bohu za to, že dnes neprožíváme válečný stav, že máme dostatek  jídla a netrpíme hladem.  Zdraví lidí  by tedy  mělo prosperovat, žel ukazuje se, že  tomu tak  není   z mnoha  jiných hledisek. …