Vliv půstu na zdraví a duchovní pohodu

Výživa  lidstva vždy závisela jednak na úrodě  zemědělských plodin, na hojnosti  zvěře a nebo na  tom zda  bylo období   válek nebo míru. Můžeme  děkovat  Bohu za to, že dnes neprožíváme válečný stav, že máme dostatek  jídla a netrpíme hladem.  Zdraví lidí  by tedy  mělo prosperovat, žel ukazuje se, že  tomu tak  není   z mnoha  jiných hledisek. Jedním z nich je nadbytek jídla, přejídání se, ale  také jde o potraviny, které přijímáme a ty nejsou  vždy  ideální, vzdalují se svou kvalitou od původních hodnot. Jsou chemicky upravovány, konzervovány, doplňovány syntetickými  ingrediencemi….A tak se dostáváme  do paradoxní  situace, kdy hladovění nám může pomáhat  vracet se do zdraví. V době hojnosti  máme řadu  onemocnění, která jsou  způsobena moderním životním stylem  a přicházíme na  to, že  občasné omezení kalorického příjmu může  znamenat velmi důležitý prvek prevence některých civilizačních chorob, a navíc může působit proti stárnutí organismu.

Doktorka Vilma Partyková  propaguje léčebné hladovění, tvrdí: „Při hladovění přechází lidský organismus na vnitřní (endogenní) výživu a žije na úkor svých zásob. Hladověním se organismus zbavuje v prvé řadě tuků, dále různých solí (solí vápníku, kuchyňské soli), ale také starých a nemocných buněk, ohnisek infekce, sklerotických plátů.

(Srov. HALL, Lindsey a COHN, Leigh. Rozlučte se s bulimií. Str. 134. 16 Srov. PARTYKOVÁ, Vilma. Hladovění pro zdraví. 4. vydání, přepracované a rozšířené. Praha: Impuls, 2010. 298 s. ISBN 978-80-904074-2-8. Str. 8. 17 Srov. tamtéž. Str. 16 – 17. 12 )

Při hladovění odcházejí z organismu ve zvýšené míře hleny, toxiny; tělo se čistí. Regenerují se tělesné orgány a systémy.“ Je-li působení očistné hladovky opravdu takové, má člověk k dispozici levný lék, který je vysoce účinný.

Lindsey Hallová, autorka knihy o bulimii. Popisuje jak se dokázala z této nemoci vyléčit, uvádí, že při své léčbě poznala, jak důležitá je duchovní cesta člověka. Duchovní cesta žití s Bohem  pro ni znamenala žití v lásce, v lásce všudypřítomné a vše prostupující. Její život dostal smysl a dosáhla uspokojení, které předtím marně hledala v jídle. Objevila svůj vnitřní potenciál a přiblížila se nepokřivené a Božské podstatě. Konstatuje, že je určitou ironií, že za svůj duchovní růst vděčí bulimii.

Většinový názor dnešních lékařů k hladovění je však spíše odmítavý. Tento postoj vystihuje výrok MUDr. Pavla Pokuty: „Všichni lékaři jsou vzděláváni, školeni a cvičeni k tomu, postupovat lege artis (podle pravidel umění lékařského). Jsou to závazné předpisy, jak postupovat v daném onemocnění a hladovka se tam rozhodně nevyskytuje.“

Přesto se léčení hladovkou vrací. Dá se říci, že klasická medicína je obcházena. Hladoví se bez lékařského dozoru.

Zde bych  chtěl ukázat na pohled  lékařských  výzkumných  týmů, které se  touto problematikou zabývaly a zabývají.

Je všeobecně potvrzeno, že celoživotního snížení  kalorického příjmu  má  vliv na stárnutí.

Tento přínos je  dán:

Snížením tvorby volných radikálů a z váhového úbytku.

(Oxidační stres je nerovnováha mezi existencí volných radikálů, které vznikají jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny, a schopností organismu je rychle odbourávat a detoxikovat )

Zlepšením regulace glykémie. Ví se, že se stářím často souvisí  vznik  cukrovky  2. typu.

Buňky  získávají  větší odolnost proti stresu a snadněji se vyrovnávají se zánětem.

V období hladovění buňky se zlepšuje vnitřní ochrana proti oxidativnímu a metabolickému stresu.(Nahromadění metabolitů)

Zlepšuje se obnovování poškozených molekul.

Naopak v době sytosti se uplatňují mechanismy důležité pro růst a plasticitu tkání.( Představte si pod tím, obraz  těla při obezitě.)

————————————————————————-

V sytém stavu je jako zdroj energie využívána glukóza.

Ve stavu  hladovění jsou zdrojem energie ketolátky tvořené v játrech ze zásobních tuků.

Ketolátky současně  regulují aktivitu mnoha  bílkovin a molekul, o nichž je známo, že ovlivňují zdraví a stárnutí (PGC-1α, fibroblastový růstový faktor 21, NAD+, sirtuiny, PARP1 aj.).  Ketolátky tak výrazně ovlivňují systémový metabolismus.

Zde je nutno se zastavit:

Tento stav totiž může být v některých situacích  komplikován. Například tam, kde je obezita a dotyčný rychlým způsobem hubne, tam kde je přítomna dna a nebo tam, kde je přítomna cukrovka s inzulinovou rezistencí.

Pozor na rychlé hubnutí. ( ¼  kg za týden)

Krátkodobý půst působí na inzulinovou rezistenci u diabetiků 2. typu. Inzulinová rezistence znamená, že  tkáň špatně reaguje na inzulin( Vysvětlení) např. snížená tvorba receptorů pro inzulin).

Jednou z hlavních příčin je  zvýšená hladina tuků v krvi. Konzumace  vysoce kalorické stravy, přejídání, neustálé pojídání, a obezita.

Vzniklé ketolátky stimulují expresi genu pro mozkový neurotrofický faktor ovlivňující zdraví mozku a rozvoj psychiatrických a neurodegenerativních chorob.

(Exprese genu je proces, týkající se genetické informace uložené v genu (DNA), a která se převádí (nejčastěji) do struktury proteinu. Tento proces je v každém případě přísně regulován, neboť jakékoliv výkyvy v genové expresi (ať již ve smyslu plus nebo mínus) mohou mít závažné klinické následky.)

Neurotrofický mozkový faktor je taková velmi důležitá látka pro váš mozek.  Je to malý protein, který podporuje tvorbu nových mozkových buněk a posiluje již existující. Kdo má hodně tohoto faktoru rychleji se učí, lépe si pamatuje apod.

Nízké hladiny tohoto proteinu jsou spojeny s horší pamětí a stavy spojenými s demencí, jako je Alzheimerova choroba.

Naše  tělo se vždy dokáže vyrovnávat se vzniklou obtížnou  situací. Když nastane hladovění, tedy změna = obtížná situace, použije adaptační mechanismus, který umožňuje tolerovat onu obtížnou situaci a zajistí tak obnovení homeostázy – vyrovnaného stavu. Tento mechanismus se nazývá  koordinovaný adaptační stres.

Působí antioxidačně, vytváří lepší podmínky pro obnovu DNA, kontroluje kvalitu bílkovin, zvyšuje počet mitochondrií a usnadňuje  průběh zánětu.(Je zánět prospěšný ?)

V sytém stavu je jako zdroj energie využívána glukóza.

Ve stavu  hladovění jsou zdrojem energie ketolátky tvořené v játrech ze zásobních tuků.

Ketolátky současně  regulují aktivitu mnoha  bílkovin a molekul, o nichž je známo, že ovlivňují zdraví a stárnutí (PGC-1α, fibroblastový růstový faktor 21, NAD+, sirtuiny, PARP1 aj.).  Ketolátky tak výrazně ovlivňují systémový metabolismus.

Zde je nutno se zastavit:

Tento stav totiž může být v některých situacích  komplikován. Například tam, kde je obezita a dotyčný rychlým způsobem hubne, tam kde je přítomna dna a nebo tam, kde je přítomna cukrovka s inzulinovou rezistencí.

Pozor na rychlé hubnutí. ( ¼  kg za týden)

Krátkodobý půst působí na inzulinovou rezistenci u diabetiků 2. typu. Inzulinová rezistence znamená, že  tkáň špatně reaguje na inzulin( Vysvětlení) např. snížená tvorba receptorů pro inzulin).

Jednou z hlavních příčin je  zvýšená hladina tuků v krvi. Konzumace  vysoce kalorické stravy, přejídání, neustálé pojídání, a obezita.

Vzniklé ketolátky stimulují expresi genu pro mozkový neurotrofický faktor ovlivňující zdraví mozku a rozvoj psychiatrických a neurodegenerativních chorob.

(Exprese genu je proces, týkající se genetické informace uložené v genu (DNA), a která se převádí (nejčastěji) do struktury proteinu. Tento proces je v každém případě přísně regulován, neboť jakékoliv výkyvy v genové expresi (ať již ve smyslu plus nebo mínus) mohou mít závažné klinické následky.)

Neurotrofický mozkový faktor je taková velmi důležitá látka pro váš mozek.  Je to malý protein, který podporuje tvorbu nových mozkových buněk a posiluje již existující. Kdo má hodně tohoto faktoru rychleji se učí, lépe si pamatuje apod.

Nízké hladiny tohoto proteinu jsou spojeny s horší pamětí a stavy spojenými s demencí, jako je Alzheimerova choroba.

Naše  tělo se vždy dokáže vyrovnávat se vzniklou obtížnou  situací. Když nastane hladovění, tedy změna = obtížná situace, použije adaptační mechanismus, který umožňuje tolerovat onu obtížnou situaci a zajistí tak obnovení homeostázy – vyrovnaného stavu. Tento mechanismus se nazývá  koordinovaný adaptační stres.

Působí antioxidačně, vytváří lepší podmínky pro obnovu DNA, kontroluje kvalitu bílkovin, zvyšuje počet mitochondrií a usnadňuje  průběh zánětu.(Je zánět prospěšný ?)

Další pozitivní efekty krátkodobého půstu:

Výsledky ukazují, že opakované krátké půsty mají podstatný vliv na snížení hmotnosti obézních lidí.

Snížení krevního tlaku, klidové tepové frekvence, hladiny lipidů, glykémie, markerů systémového zánětu a oxidativního stresu souvisejících s aterosklerózou.( co je to oxidativní stres?)

Snižuje riziko výskytu maligních nádorů a zpomaluje jejich růst – tento efekt nyní zkoumá řada probíhajících klinických studií.

(kukačka ?)

U některých modelových studií bylo prokázáno oddálení rozvoje Alzheimerovy a Parkinsonovy nemoci.

Byly publikovány také studie o zmírnění příznaků astmatu, autoimunitní demyelinizace u roztroušené sklerózy a artritických obtíží, což se vysvětluje redukcí zánětu.

Zlepšení hojení ran a následků chirurgických zákroků a  úrazů, mají příznivý vliv při poranění mozku a míchy.

Doba půstu zkoumaná  vědci:

Jeden  den  v týdnu  nebo zařazení 2 dnů v týdnu s omezením energetického příjmu na 500 kalorií/den.

(Kolem 2000 kcal muž a přibližně 1800 kcal by měla za den přijmout žena, oba pak shodně nejlépe v pěti malých, pravidelně konzumovaných porcích)

Hlad, podrážděnost a porucha soustředění jsou při postupném zavádění režimu mírnější a obvykle vymizí během 1 měsíce.

Závěr vědeckých  studií

Krátkodobý  půst  je relativně akceptovatelná cesta prevence nebo i léčby řady chorob, jež s sebou přináší blahobyt. Jistě nezanedbatelným vedlejším efektem je zpomalení stárnutí organismu. 

Praktické provedení tří denního preventivního půstu.

Odhodlání a naplánování si správného času  na půst. Jaké  je  roční období, jakou máte  pracovní zátěž, zda neprobíhá  epidemie  chřipky apod. Nejlepší situace je, když  se  do půstu pouštíte  ještě s někým a můžete se  navzájem povzbuzovat, nejlépe  společně  se modlit.  Důležitý  faktor  sehrává  kvalita  vody. My si jezdíme  pro vodu  do studánky, ale není  to podmínkou,  každý  máte  svůj zdroj  vody.

Považuji  za  rozumné přejít na půst pozvolna, dva  dny  před půstem jíst  jenom ovoce a  pít  vodu, aby se připravilo zažívání a střeva  na období  bez  jídla. Nezbytnou součástí  půstu je pohybová  aktivita.

Pokud  probíhá  půst  správně, máte  dost energie, menší potřebu  spánku,  není  únava. Případná podrážděnost  a  porucha soustředění je  mírnější.  Od  druhého dne pomíjí pocit  hladu a nebo  nějakých chutí. Obvykle  bývá  kritickým  třetí den  půstu.  Každý  pak sebekriticky hodnotí  svou  situace, nejde o trhání rekordů, kdo  déle  vydrží a nebo kolik zhubne. Jakmile se dostavuji  signály  nepohody, půst  ukončete.  Další pokračování  je  kontraproduktivní. Prvním jídlem může  být  opět například  čerstvě uvařená polévka… a postupné navykání  na  normální  jídlo.

Normální půst ( úplný, částečný)

Ten, kdo se postí tak nejí, pouze pije (obvykle pouze vodu). Příkladem takového půstu může být pravděpodobně i Ježíšův půst na poušti:

Lukáš 4, 1-3

Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem.“
   Ježíš nebyl na poušti (jak se někdy překládá), ale v pustině. Nestojí zde, že by Ježíš dostal žízeň, ale hlad. A podle toho i ďábel Ježíše pokoušel – chtěl, aby Ježíš proměnil kameny v chléb (jídlo), nikoli ve vodu či víno!
   Člověk je skutečně mistrovským dílem svého Stvořitele. Pouze o vodě vydrží bez problémů několik týdnů. V takovém případě je hlavním limitujícím faktorem množství zásobního tuku. Po jeho spotřebování tělo vydá jasný pokyn k ukončení

(projeví se navrácením hladu, křečemi v žaludku apod.). Tento signál obvykle přichází po 3-8 týdnech půstu. Záleží samozřejmě i na dalších faktorech, jako je okolní teplota, množství vydávané energie apod. Pokud by někdo na tento signál nereagoval, riskoval by vážné poškození orgánů i smrt!

   U Ježíše, který byl tehdy člověkem, tento moment nastal zřejmě po oněch 40 dnech. Ježíš ve všech zkouškách obstál. Po této zkoušce došlo k jedné zásadní změně v Ježíšově službě.

V knize Lukáš 4, 14

Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí. 

Ježíš od této chvíle začal sloužit skutečně v moci Ducha. Vyučoval v synagogách a na různých jiných místech, vyháněl démony a uzdravoval každou nemoc!

Úplný půst

Člověk se vzdá příjmu jídla i vody.  Takový půst  by neměl trvat déle než 3 dny!

V bibli můžeme najít několik příkladů takovéhoto půstu. Většinou k němu lidé přistupují v případech krajní nouze, např. v případě otázky života a smrti. Jak v oblasti života jedince, tak v oblasti  života celého národa.

Dobrým příkladem může být např. reakce Jóšafata na zprávu o blížících se nepřátelích:

Jóšafat  byl čtvrtým králem judského království. Pocházel z rodu Davidova, byl synem krále Ásy.  Byl jedním z nejmocnějších judských králů. Svého času bylo jeho  království napadeno koalicí sousedních králů.  Jak  to dopadlo  čteme  v

2. Paralipomenon 20, 2-4

2 Tu přišli a oznámili Jóšafatovi: „Vytáhlo proti tobě veliké množství z krajin za mořem, od Aramejců. Hle, jsou v Chasesón-támaru, to jest v Én-gedí.“

3 Jóšafat se dotázal s bázní Hospodina. Vyhlásil také po celém Judsku půst.

4 Judejci se shromáždili, aby hledali pomoc od Hospodina. Také ze všech judských měst přišli hledat Hospodina.

 Bůh na modlitby a půst odpověděl úžasným způsobem, a to tak, že útočníky poslal proti sobě, takže se pobili navzájem. Judejci pak vyšli, chválili Boha a posbírali kořist – zejména výzbroj padlých bojovníků. Judsko získalo v regionu ještě větší respekt.

Co je to nadpřirozený půst ?

Mojžíš strávil dvakrát bezprostředně po sobě po 40 dnech bez jídla a vody!

Deuteronomium 9, 9-19

9 Když jsem vystoupil na horu, abych přijal kamenné desky, desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřel, zůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vodu nepil.

10 A Hospodin mi dal obě kamenné desky psané prstem Božím, na nichž byla všechna přikázání, o kterých s vámi Hospodin mluvil na hoře z prostředku ohně v den shromáždění.

11 Po uplynutí čtyřiceti dní a čtyřiceti nocí mi Hospodin dal obě kamenné desky, desky smlouvy.

12 A Hospodin mi poručil: „Vstaň a rychle odtud sestup, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, se vrhá do zkázy. Brzo sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal, odlili si modlu.“

13 Dále mi Hospodin řekl: „Vidím, jak je tento lid tvrdošíjný.

14 Nech mě, já je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, z tebe však učiním pronárod zdatnější a početnější, než jsou oni.“

15 Obrátil jsem se a sestoupil z hory, zatímco hora planula ohněm. Obě desky smlouvy jsem nesl v rukou.

16 Tu jsem spatřil, jak jste zhřešili proti Hospodinu, svému Bohu. Odlili jste si sochu býčka! Brzo jste sešli z cesty, kterou vám přikázal Hospodin, váš Bůh.

17 Uchopil jsem obě desky, odhodil jsem je a před vašimi zraky je roztříštil.

18 Pak jsem se vrhl před Hospodinem k zemi jako poprvé a ležel jsem čtyřicet dní a čtyřicet nocí, chleba jsem nejedl a vodu nepil, pro všechen váš hřích, kterým jste zhřešili, když jste se dopustili toho, co je zlé v Hospodinových očích, a tak jste ho urazili.

19 Lekal jsem se hněvu a rozhořčení, jímž se Hospodin proti vám rozlítil, aby vás vyhladil. A Hospodin mě vyslyšel i tentokrát.

Mojžíš nejprve strávil neuvěřitelných 40 dnů bez jídla a vody v Boží přítomnosti.

Když se vrátil k izraelcům a zjistil, že si skutečně odlili zlaté tele, rozbil kamenné desky s desaterem Božích přikázání a znovu se tímto způsobem postil dalších 40 dnů.

Lze se domnívat, že 2 x 40 dní půstů souvisí s tím, že byl v Boží přítomnosti.

Na jiném místě  Písma se můžeme dočíst o tom, že Mojžíš zářil, když se vracel ze setkání s Bohem.

(Exodus 34, 29Exodus 34, 30Exodus 34, 35

2. Korintským 3, 7-18).

Nyní trochu odbočím stran projevu „záření“.

Podobně zářili např. andělé, nebo Ježíš na „hoře proměnění“ Lukáš 9, 28-32

28 Za týden po této rozmluvě vzal Ježíš s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu, aby se modlil.

29 A když se modlil, nabyla jeho tvář nového vzhledu a jeho roucho bělostně zářilo.

30 A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Mojžíš a Eliáš;

31 zjevili se v slávě a mluvili o jeho cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě.

32 Petra a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s ním.

V případě Mojžíše a dalších Božích služebníků se  jednalo o půst spojený s modlitbou, a  šlo  o formu „duchovního boje“.

I v případě Ježíše na „hoře proměnění“ došlo k té změně v souvislosti s modlitbou, nešlo o půst.

Nyní se  zase  vrátím k úplnému  půstu.

Pokud by se snad někdo chtěl ponořit do dlouhého úplného půstu. Delšího než 3  dny- to znamená bez  vody a  bez  jídla- potřebuje si být opravdu jist, že jej k takovému půstu volá Bůh, a že ho k půstu  také  uschopňuje.

V  knize skutků  9, 9. je popisován příběh budoucího apoštola Pavla, který při setkání s Ježíšem oslepl: Po tři dny neviděl, nejedl ani nepil.

Můžeme si zde  uvědomit, že Pavel byl Bohem záměrně  osloven.

 Velmi známý je i tzv. Esteřin půst:

Ester 4, 14-17:

Ester se stala perskou královnou a dostala tak možnost  bojovat za svůj  židovský lid, protože  hrozila jejich genocida- likvidace.

 14Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro chvíli, jako je tato.“

Královna Ester proto povolala místní židovský lid, a spolu s ním se 3 dny a 3 noci postila (bez jídla i vody).

15Ester dala odpovědět Mordokajovi:

16„Jdi, shromažď všechny židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejezte a nepijte po tři dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi, třebaže to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu.“

17Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala .

Výsledek byl úžasný. ( Hamman) Hlavní aktér plánu likvidace židů byl nakonec pověšen na kůl, stejně tak i jeho deset synů a byly zabity další stovky nepřátel židů (se souhlasem krále Achašveróše = Xerxes I). Tento úplný půst Bůh přijal, a naprosto obrátil zoufalou situaci ve vítězství!

V knize  Ezdráš  je popisován půst, který je  také spojen s modlitbou a pokořením se před  Bohem. Zdůrazním zde výraz „pokořit se“!

 Ezdráš 8, 21-23

21 Tam u řeky Ahavy jsem vyhlásil půst, abychom se před svým Bohem pokořili a vyprosili si u něho pro sebe, pro své dítky i pro všechen svůj majetek přímou cestu.

22 Ostýchal jsem se totiž žádat od krále ozbrojený doprovod a jízdu, aby nám na cestě pomáhali proti nepříteli; řekli jsme králi: „Dobrotivá ruka našeho Boha je nade všemi, kdo ho hledají, ale jeho moc a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí.“

23 Proto jsme se postili a prosili jsme v této věci svého Boha, a on naše prosby přijal.

 Ezdráš zde říká, že se postem před Bohem pokořoval. Totéž říká i žalmista v 

Žalmech 35, 13  a   v  Izajáši 58, 3:  A stejný  obsah má i odpověď anděla Gabriela postícímu se Danielovi:

Daniel 10, 12

Promluvil ke mně: Neboj se, Danieli, neboť od prvního dne, kdys přiložil své srdce, abys pochopil i aby ses pokořoval před svým Bohem, jsou tvá slova vyslyšena a kvůli tvým slovům jsem přišel také já.

 Daniel se pokořoval postem.

Jaký byl výsledek jejich půstu? Například

Ezdráš 8, 31:

Od řeky Ahavy jsme vyrazili dvanáctého dne prvního měsíce, abychom šli do Jeruzaléma. Ruka našeho Boha byla nad námi a on nás vysvobodil z moci nepřátel a těch, kdo číhali po cestě.


   Ezdráš natolik důvěřoval Bohu (a tomu, že Bůh přijme jejich společný půst a modlitby jako výraz jejich pokory), že ani nepožadoval po králi ozbrojený doprovod. Přitom se jednalo kromě lidských životů i o velké množství zlata a stříbra!


  Ezdrášův příběh tím nekončí. Když se Ezdráš dozvěděl, že se izrelský lid včetně kněžích dopouští toho, co jim Bůh zakázal (Ezdráš 9, 1-2), roztrhl svůj šat, rval si vlasy a vousy, a vyznával hříchy svého lidu (Ezdráš 9, 3-15). Jeho zoufalá modlitba a půst způsobila, že celé společenství uznalo svůj hřích a slíbilo nápravu:

Ezdráš 10, 6Ezdráš vstal z místa před Božím domem a šel do komory Jóchanana, syna Eljašíbova. Když tam přišel, nejedl pokrm ani nepil vodu, protože truchlil nad věrolomností vyhnanců.

Částečný půst

   Kromě „normálního“ půstu (pouze o vodě) a úplného půstu (bez jídla i bez vody) můžeme v bibli najít i příklady „částečného“ půstu. Nejznámějším příkladem takového půstu je Danielův půst. Daniel se spolu s dalšími třemi izraelci nechtěl poskvrňovat královskými lahůdkami a vínem( z tamních modloslužebních obřadů) a požádal, aby dostávali k jídlu pouze zeleninu a k pití vodu (Daniel 1, 5-12). Bůh rozhodnutí těchto izraelců požehnal.  Šlo o to, nemít podíl na obětech Babylonským bohům.

A výsledek ?

Nejen že po této stravě nebyli vyzáblí, slabí a chudokrevní. Naopak, vypadali lépe než ti, kteří si oněch vybraných pokrmů a vína dopřávali. A Bůh jim požehnal neobvyklou moudrostí:

Daniel 1, 17-20Této čtveřici mladíků dal Bůh, že znali všechno písemnictví i moudrost a rozuměli tomu, Danielovi nadto dal chápat každé vidění a sny. Po uplynutí doby, kdy měli být přivedeni, jak řekl král, přivedl je vrchní komorník před Nebúkadnesara. Král s nimi hovořil a mezi nimi všemi se nenašel nikdo jako Daniel, Chananjáš, Míšael a Azarjáš. Nastoupili tedy službu před králem. A vždy, kdykoli po nich král žádal moudré chápání, shledal, že desetkrát převyšují všechny kouzelníky a věštce v celém jeho království.

(Neurotrofický mozkový faktor je velmi  důležitá látka pro váš mozek.  Je to malý protein, který podporuje tvorbu  nových mozkových buněk a posiluje již existující. Kdo má hodně tohoto faktoru rychleji se učí, lépe si pamatuje apod. )

Daniel 9, 3-6Tehdy jsem obrátil svou tvář k Panovníku Bohu, abych jej hledal modlitbou a úpěnlivými prosbami, v postu, žíněném rouchu a popelu. A tak jsem se modlil ke svému Bohu, vyznával jsem a říkal: Ach, Panovníku, Bože veliký a hrozivý, zachovávající smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvé příkazy, zhřešili jsme, páchali jsme zlo, jednali jsme ničemně, vzbouřili jsme se, odvrátili se od tvých příkazů a nařízení a neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve tvém jménu mluvili k našim králům, velitelům, našim otcům i ke všemu lidu země.

Jak vidíte, Danielův postoj byl stejný jako Ezdrášův (Ezdráš 9, 3-15). Oba dva se trápili nad hříchy svého lidu, vyznávali je Bohu a prosili jej o slitování. To byl skutek a výraz pokory, ne nějaký účelový plán, jak Boha zmanipulovat, jak jej přinutit odpovědět, zasáhnout a pomoci!

   Daniel 10, 2-3V oné době jsem já, Daniel, truchlil již tři týdny dnů. Nejedl jsem chutný pokrm, maso ani víno se mi nepřiblížilo k ústům. Také jsem se ničím nemazal, dokud se nenaplnily ty tři týdny dnů.


   Zde vidíte další příklad částečného půstu. Nestojí zde, že se Daniel postil úplně, ale že si odepřel některé pochoutky.

A zde  by se hodilo také zamyšlení o celém způsobu života Jana „Křtitele“:

Matouš 3, 4Sám Jan pak měl na sobě oděv z velbloudí srsti a kolem beder kožený pás a jeho potravou byly kobylky a med divokých včel.

   Přestože se u Daniela nejednalo o úplný půst, Bůh jej přijal a jeho modlitby byly vyslyšeny. Bůh poslal svého „anděla“ aby mu podal výklad vidění.

Janu „Křtiteli“ se od Ježíše dokonce dostalo svědectví, že mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nevystoupil nikdo větší, než on.

Eliáš

Předobrazem Jana Křtitele byl prorok Eliáš a jeho skutky jsou často spojovány s půstem.

Izraelský král Achab slouží Baalovi a Chiél Betélský přes Boží zákaz znovu vystaví město Jericho. Eliáš prorokuje velké sucho a tak se také stane. Hospodin, jej posílá na osamělé místo, aby ho ochránil před zlobou krále. Eliáš se zcela odevzdá do Božích rukou a jídlo mu přinášejí havrani, které Bůh posílá [1 Kr 17,3-6]. Je to určitý půst, při kterém Eliáš zcela důvěřuje Bohu. Je živen podobným způsobem, jako byl sycen izraelský lid při svém putování pouští.

Po dalších událostech Eliáš prchá celý den pouští před pomstou královny Jezábel. Vyčerpán usedá pod keř a přeje si umřít.  Hospodin posílá svého anděla, který Eliášovi přináší chléb a vodu. Prorok je tímto jídlem a Boží přízní natolik posilněn, že dokáže jít čtyřicet dní a nocí až k hoře Chorébu [1 Kr 19,8].

Tento půst  lze  přirovnat s již uvedeným 40ti denním půstem Mojžíše. Oba zažívají bezprostřední blízkost Boží.

Ještě se  vrátím k částečnému  půstu  z pohledu  dnešní  doby.

Částečný půst je vhodným řešením pro ty, kteří se z nějakých důvodů nemohou postit zcela (např. kvůli nemoci, která normální půst nedovoluje apod.). Částečný půst v našich podmínkách může vypadat tak, že se člověk rozhodne vzdát se na určitou dobu např. svých oblíbených jídel. Pro milovníky masa to může být maso či uzenářské lahůdky, pro jiné to může být čokoláda či jiné sladkosti, coca-cola apod. (o alkoholu, cigaretách či drogách ani nemluvě).

Závěrem je  třeba ukázat jaká  je  Boží představa o půstu:

(Martin)

Izajáš 58, 5-10: 

5.Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, pytlovinu obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?

6. Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost(propustit utlačované na svobodu,), každé jho rozbít?

7.Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi?

8.Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva.

9.Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘ Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova,

10.budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jako poledne.“

Zdá se, že Boží představa o půstu je poněkud jiná, než jak si většina lidí představuje. Jakoby Bůh říkal: „Dejte si půst od svévole a ničemností, začněte projevovat milosrdenství a pomáhat!“

A dovětek:

Půst ztratí význam, když se stane pouhou ceremonií bez obsahu (např. pravidelné půsty bez soustředění na důvod).

Sice jsem zde uvedl  pohledy  na  půst z medicínského hlediska, ale považuji za podstatnější  hledisko biblické  Pokud se podíváte na životy Ježíšových učedníků, které si Bůh mocně používal či používá (např. Wiggelswortha, Dereka Prince, Bonnkeho, Daniela Kolendy  apod.), zjistíte, že půst byl (či je) běžnou součástí jejich života.

Domnívám se, že i od nich si můžeme vzít příklad.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *