Kterou cestou se vydat ?

Za 16 let existence naší společnosti čtenáři webu vědí, že nechceme doporučovat produkty z lékárny, kde se soustřeďují spíše chemické – farmaceutické produkty, nýbrž dáváme přednost firmám, které získávají produkty přírodně. Ty je ovšem nabízejí jen pomocí síťového marketingu, a tak jsme ve střetu zájmů.

Uvedu příklad.
Zvolený produkt stojí např. 1000 korun, ale pokud se registrujete do MLM systému dané firmy, máte možnost produkt nakupovat např. s 25% slevou, takže si výrobek koupíte za 750,- Kč. Každá firma nabízí spolupráci a odměnou je opět slevový mechanizmus, který cenu výrobku dále sníží třeba až na 65 %. To znamená, že si pak výrobek nekoupíte za 1000, nýbrž jen za 450 korun. A tímto postupem se může produkt, který se jevil jako nejdražší na trhu, změnit v produkt na trhu nejlevnější. Povinností je předpoklad, že je daný výrobek kvalitní, certifikovaný, ověřený a bezpečný.

Ne každý člověk se může věnovat síťovému marketingu jen proto, aby dostal kvalitní výrobek se slevou, a proto mnohdy jde raději zpět do lékárny a koupí si produkt sice chemický, ale levnější.

Je to o rozhodování, co chce nebo může pro své zdraví udělat.

Jistě každý znáte podobný princip s nákupem benzínu. Jsou lidé, kteří se prioritně dívají na cenu benzínu a jedni si vybírají ten nejlevnější a jiní zase hledí hlavně na značku a kvalitu a je jim jedno, že je o 3 koruny dražší na litr. Každý se rozhoduje podle toho, kolik peněz má v peněžence a jak si váží svého auta.

Podobné je to s výběrem masa ke konzumaci.

Mnoho lidí navštěvujících naše poradny trápí různé záněty. Vysvětluji jim, že existují potraviny, které zánět podporují, hlavně tzv. červené maso. Záleží ale také na tom, kde je zvíře chováno (zda je na pastvině, nebo zda je ustájeno a slouží pouze jako „urychlovaná surovina na maso“. Maso ze svalů volně se pasoucího dobytka má více vyrovnaný poměr mezi omega-3 a omega-6 mastnými kyselinami, kdežto u ustájených zvířat je vyšší poměr omega-6 vůči omega-3 mastným kyselinám. A tento nepoměr vyhovuje zánětu. Kdo trpí zánětlivými stavy, měl by se proto takovému masu spíše vyhnout.

A zase jde o rozhodování dotyčného (trpícího záněty), které maso zvolí – z hypermarketu či od soukromého chovatele, kde se dobytek volně pase na louce.

Každý se musíme stále učit v rozhodování…

Také já, když píši tyto řádky, protože tématem dnešní doby jsou různé konkurence, soutěže o ovládnutí trhu, politické tahanice o moc, vliv farmaceutického průmyslu na zdravotnictví, svoboda nebo nesvoboda projevu, cenzura, ale také žaloby, exekuce, zadlužení, nenávist, pomstychtivost, škodolibost, neodpouštění. A v tom musíte žít a rozhodovat se.

Platí pravidlo: Něco za něco.

Výše jsem popsal principy rozhodování v oblasti materiální a hmotné. A stejné rozhodování musí každý člověk činit i v oblasti duchovní. A řekl bych, že taková rozhodování jsou prioritní a zcela podstatně ovlivňují směr života každého jedince.

Podstata je v tom, co je dobré a co je špatné. Každý den se musíte nesčíslněkrát rozhodovat, jak máte řešit určitou situaci, a vždy máte k rozhodování aktuální faktory, které na vás působí. Samozřejmě máte snahu situaci vyřešit tak, aby byla pro vás prospěšná. Na první pohled se vám může zdát, že jste se rozhodli správně. Často se však stává, že si myslíte, že činíte dobře, prospěšně, humánně, pravdivě, poctivě, a přesto vaše činnost neskončí dobře. V duchovní oblasti hraje prioritní roli víra v Boha. Nemám zde na mysli náboženství, ale víru v Boží slovo, Jeho pravidla a zákony. Pod tímto úhlem pohledu je nutno výše uvedenou větu poopravit.

Často se totiž stává, že si myslíte, že činíte dobře, prospěšně, humánně, pravdivě, poctivě z pohledu světského, ale vaše činnost se přesto Bohu nelíbí a v jeho očích hřešíte, nečiníte podle Jeho vůle a desatera. Kdo zná Bibli, ví, jak to dopadne. Kolik je případů, kdy je jedinec v očích lidí hodný, poctivý, spravedlivý, dobrosrdečný, a pak se stane nějaká událost a vyjdou najevo vlastnosti a skutky zcela opačné. A nyní si představte, že Bůh do vás vidí, zná vaše myšlení, nic před Ním nemůžete ukrýt a vše se zapisuje do knihy života.

Vidí, co stojí za vaším jednáním, na co přitom myslíte, a pozná, zda to myslíte upřímně a co je podkladem vašeho rozhodnutí, které navenek vypadá dobře, humánně, pravdivě a poctivě.

Budeš-li konat v Boží bázni, nebude tvé rozhodování snadné. Může se zdát, že nebudeš mít okamžitý finanční zisk a úspěch, ale pokud bude tvé jednání v Božích očích libé, svého cíle dosáhneš, a to poctivě, čistě, a bude ti ještě přidáno.


MUDr. P. Šácha

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *