SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Zdravý mozek - zdravý život


 Mozek je velmi výkonný orgán v našem těle a vyžaduje od nás mnohem větší pozornost, než mu věnujeme.
Je místem pro nervový systém, kde se uplatňují smysly, řídí se pohyb, prožíváme emoce, funguje paměť, řeč, myšlení, umožňuje se tu analýza životních situací, plánování, organizování, zde je kořen pro tvořivost, úsudek. Lékaři tyto funkce nazývají slovem kognitivní = poznávací a jsou jednou z hlavních oblastí lidské psychiky. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku. Vše funguje pomocí 86 miliard neuronů, ovšem po 40. roku věku výkonnost neuronů klesá.

Mozková tkáň je vůbec jednou z nejcitlivějších na dodávky kyslíku a již po několikaminutové zástavě krevního oběhu dochází k odumírání uvedených neuronů. Proto mozek vyžaduje velkou péči, potřebuje mít dobré prokrvení, kyslík, živiny, kvalitní přívod krve.

Přívod krve k různým částem nervového systému je citlivě řízen cévním systémem. Aktivita neuronů spotřebovává energii právě tak, jako třeba svalová činnost. Aktivní část mozku vyžaduje více kyslíku než neaktivní. Jedna hodina duševní činnosti je srovnatelná s několika hodinami fyzické práce.

Při duševní aktivitě cévní systém zvýšeně a dynamicky mozek vyživuje.

Průtok krve
Vědci zkoumali tuto aktivitu pomocí radioaktivní látky, aby mohli pozorovat, kudy mozkem krev putuje, a pozorovali větší množství krve v přední mozkové kůře, pokud byl vyšetřovaný v klidu. V okamžiku, kdy začne dotyčný člověk mluvit a zapojí mozek do aktivity, krev začne zvýšeně zásobovat další a další části mozku. Objeví se vzestup průtoku oboustranně v oblastech senzorické i motorické projekce tváře, jazyka a úst a v dominantní (obvykle levé) hemisféře. Je-li řeč stereotypní, příslušné oblasti (Brocova a Wernickeho oblast) nevykazují zvýšení průtoku, ale jakmile začne být řeč kreativní a vyžaduje myšlení, průtok oběma oblastmi vzrůstá. Během pohybu pravou rukou se zvětšuje průtok kůrou levé mozkové hemisféry v místech projekce ruky, odpovídající senzorické oblasti příslušné části mozku.

Mozek komunikuje přes nervový systém prostřednictvím malých elektrických impulzů, asi tak 0,10 voltu. Neurony mají schopnost informace přijímat, ale také je šířit z mozku k cílovým orgánům až do periferie těla, a tak řídí všechny potřeby těla jako celku. Hmotnost mozku tvoří cca 2 % tělesné váhy, zatímco průtok krve představuje v mozku až 12 – 14 % celkového minutového objemu.

Např. epileptická ložiska jsou překrvena během záchvatu, zatímco průtok v ostatních oblastech mozku je snížen. Při stařecké demenci je průtok snížen především v mozkové kůře ve spánkové a temenní oblasti hlavy a velikost poklesu je úměrná stupni demence. U některých forem deprese je průtok kůrou snížen v době, kdy probíhá deprese.

Moderní technologie umožňují komplexní invazivní monitorování průtoku krve mozkem u aktuálního stavu pacientů po úrazech, operacích. Rozpozná, zda hrozí nebezpečí odumírání mozkové tkáně, a tak pomůže včasnému rozhodnutí zahájit adekvátní terapii.

Průtok krve mozkem je závislý na celkovém stavu těla, na pohybových aktivitách svalů, na způsobu dýchání, na stavu pružnosti cévní stěny. Dále na prostředí, v němž se pohybujeme, na tom, jaký vzduch dýcháme, ale také na tom, jak se stravujeme, jaké živiny do těla vkládáme. Pro mozek je velmi důležitý kvalitní spánek, tj. i pravidelný režim spánku, také hygiena v oblasti hluku, vibrací, působení tzv. elektrosmogu ad.

Resveratrol a piperin
Jiné výzkumy ukázaly, že látka dobře známá z oblasti boje proti oxidativnímu stresu – resveratrol - může zvýšit průtok krve mozkem (CBF), ale současně se ukázalo, že nemá přímý vliv na zlepšení kognitivní výkonnosti mozku. Byly podniknuty výzkumy s cílem zvýšit biologickou dostupnost resveratrolu tím, že byl přidán piperin. O něm je známo, že může měnit farmakokinetiku polyfenolu z resveratrolu. Tato studie byla randomizovaná, dvojitě slepá, placebem kontrolovaná. V jedné skupině lidí byl použit trans-resveratrol (250 mg), ve druhé skupině trans-resveratrol s 20 mg piperinu. Po 40 minutách, kdy se předpokládalo vstřebání testované látky, se účastníci testu podrobili testu kognitivních funkcí a současně se provádělo hodnocení průtoku krve mozkem (CBF) v přední mozkové kůře za použití blízké infračervené spektroskopie. Přítomnost resveratrolu a jeho konjugátů v plazmě byla potvrzena analýzou kapalinovou chromatografií. Výsledky ukázaly, že ve skupině, kde byl podáván s resveratrolem i piperin, byl značně zvýšen průtok krve během provádění myšlenkových testů ve srovnání s placebem a samotným resveratrolem. Nemělo to žádný vliv na kognitivní funkce, náladu a krevní tlak. Lze tedy konstatovat, že současné doplnění piperinu s resveratrolem zvyšuje biologickou účinnost resveratrolu s ohledem na průtok krve mozkem, ale kognitivní výkonnost to neovlivní.

V naší praxi indikuji potravní doplněk, který obsahuje extrakt z Polygonum cuspidatum 500 mg, z toho trans-resveratrol 125 mg a extrakt z piperinu (Bioperine®) 95% 5 mg. Ve studiích výrobce je popisováno, že zablokuje glukoronidaci v játrech, a ukázalo se, že kombinace resveratrolu s piperinem zvýšila jeho hladinu v krevním séru až od 1544 %. Piperin je vhodné užít nejlépe půl hodiny před užitím resveratrolu.

Podobné téma:
Piperin jako nutrigenetikum

Čtenář si musí sám hledat cestu, jak si má pomoci, a buď přejde na e-shop www.symbinatur.com a zde si příslušný produkt najde, nebo může svůj dotaz napsat do poradny.


MUDr. Pavel Šácha
 

Doporučujeme

  BRAIN STAR

  Mozek je zodpovědný za všechny řídící procesy v těle a za všechny schopnosti člověka, a proto je nezbytné dodávat mozkovým buňkám

  Zjistit více

  VITAMIN D3 STAR

  Vitamin D3 je jediný vitamin, který může tělo vyrábět ze slunečního záření. Díky dnešnímu způsobu života a rozsáhlým využívá

  Zjistit více

  H2 Probio

  OPTIMALIZOVANÁ KOMBINACE PROBIOTIK A PREBIOTIK V KONSORCIU PRODUKUJÍCÍM VODÍK Zacíleno na centrum imunitního systému Imunitní systé

  Zjistit více

  BioTorus LT-100

  kruh o/ 350mm přímo s generátorem pulzů a 0,95 kg Více informací

  Zjistit více

  GELAHIT TOP nutris 300ks

  Složení 1 želatinová kapsle: Glukosamin hydrochlorid (99.8%) 280 mg Chondroitin sulfát (94,8%) 130 mg MSM (99,4%) 130 mg Vitamín C (L-As

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024