SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

V rodině máme alergiePozn. red. Popisovaná zdravotní témata nemohou být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře, který Vás zná.
Je zajímavé sledovat, jak se k alergiím staví lidé, kteří mne oslovují v poradně. Pátrání po příčinách nemoci pravidelně začínám otázkami, které se týkají členů rodiny. Ptám se na rodiče, prarodiče, sourozence a další příbuzné. Někteří lidé evidentně bagatelizují ten fakt, že se v rodině vyskytuje dispozice k alergii, anebo si nedávají do souvislostí, že astma u dědečka, senná rýma u maminky a ekzém u dítěte je jeden a týž geneticky podmíněný fenomén. Člověk, který zdědí dispozici k alergii, se nazývá atopik. Jeho problém se může projevit ekzémem, sennou rýmou, astmatem a mnohými jinými alergickými příznaky.

Uvedu příklad
Jedna mladá žena vypráví, že měla v dětství rýmu a lékař jí zjistil, že je alergická na pyly, hlavně v sezóně, kdy kvetou stromy. Její projevy byly nepatrné a nepotřebovala ani léky. Uzavřela si tuto epizodu svého života s tím, že má slabou alergii a nestojí za to se tím zabývat. Nyní již několik let trpí jinými problémy, zdůrazňuje slovo trpí. Má nepopsatelnou svědivost kůže, která ji přivádí k depresím. Léky nezabírají, masti různého charakteru také ne. Ptám se jí: „A nemáte alergii? Jste přece atopička.“ Je svědění projevem alergické reakce, která dráždí nervová zakončení v kůži, a vy to pociťujete jako ono šílené svědění? Odpovídá: „Na alergii jsem vyšetřována nebyla“.

Atopie nemizí, je v těle stále, nelze rozlišovat, zda máte slabou nebo silnou alergii, máte prostě atopii, a ta čeká jen na příležitost, aby propukla a projevila se příznakem, při němž vás ani nenapadne, že by to mohla být alergie. Bolesti břicha, bolesti hlavy, poruchy soustředění, to všechno mohou být projevy atopie.

Kdo má dispozici k atopii, měl by být ve střehu. Podrobný průzkum rodinné anamnézy může výrazně upozornit na existenci atopie.

Otec i matka předávají svému dítěti své geny; pokud se alergie vyskytuje v rodokmenech obou, pak lze předpokládat, že jejich dítě bude také atopik.

Dvojí vliv
Na začátku při početí je jen ta dispozice a postupně se přidávají faktory, které zesilují a urychlují projev alergie.

Jde o to, jak se daří těhotné mamince, jak se stravuje, jaký vede životní styl, v jakém stavu má své alergické projevy apod. Po narození pak stále zůstává matka a dítě v nejtěsnějším spojení, dítě je kojeno, a tak stále působí ony vlivy, které byly uvedeny. Postupně se přidávají i další: kvalita prostředí, počet sourozenců, návštěva dětského kolektivu, kontakty s různými infekcemi, ale i takové vlivy: jak kvalitně je osídleno střevo probiotiky, jestli je potřeba podávat antibiotika atd. Atopie se pak již nevyvíjí jen podle vrozené dispozice, ale díky získaným vlivům životního stylu rodiny. Buď se projeví nemocí, nebo zůstane v klidu.

Vědecké novum
Dnešní pravidla epigenetiky říkají, že jde o to, jestli gen pro atopii je zapnutý, anebo vypnutý.

A podle stejných pravidel se bude formovat atopie i v dalším průběhu života, až v dospělosti předá jedinec svou dispozici opět svému potomkovi a celý popsaný koloběh pokračuje dále, ale tentokrát je on sám v roli rodiče a na něm záleží, jak se jeho dítě s atopickou dispozicí vypořádá. Atopie se dává na pochod.

Pokud se spojí dědičné dispozice a současně s nimi také získané vlivy, projeví se nemoc. Nejprve a nejčastěji se atopie projeví kožním příznakem, ekzémem. Tento jev není radostný, zvláště tam, kde si rodina neuvědomuje souvislosti. Krásná, jemná dětská pokožka se mění v hrubé červené „struhadlo", někdy mokvající, svědivé a přinášející neklid do rodiny. O to víc se pak rodina snaží zasahovat, ošklivý ekzém odstraňovat (projev nemoci potlačovat), reakce je to logická. S dispozicí nemůžeme nic dělat, ale můžeme stále ještě regulovat ony ostatní vlivy.

Bude spouštěč zapnutý, nebo se vypne? Je to stále stejné.

Žádám, aby byla nemoc pochopena. Na prvním místě si ony vlivy musí rodina uvědomit a přiznat si, že existují. Pak musí učinit opatření, aby tyto vlivy odstranila nebo zmírnila.

Zdůrazňuji: celá rodina. Praxe ukazuje, že se tak neděje, snadnější cesta vede k lékaři. Ten má k dispozici nástroje, jak projev atopie - ekzému zmírnit (potlačit), žel, jen na krátko. Podle jasného pravidla: Pokud není odstraněna příčina, nemůže být nemoc léčena a vůbec se nedá říci ´vyléčena´. Atopie má stále svou dispozici a stále na ni působí stejné vlivy.

Navíc: Jestliže se podaří projev kožní zastavit potlačující mastí, ekzém zmizí, nemoc se však posune dovnitř a po čase se projeví jinou formou - těžší, slizniční - objeví se alergie v očích, v nose, na průduškách (senná rýma, astma). Atopie se vydala na další pochod, nyní se bude projevovat v jiné formě. Ale podstata se nezměnila, a pokud se přistoupí k řešení této nové formy stejným způsobem, po nějakém čase se atopie opět dá na pochod. Kterým směrem? Ke zdraví určitě ne.

Střevní faktor
Atopie je od samého začátku v těsné souvislosti se střevem. Střevní flóra významně ovlivňuje atopické projevy. Studijní práce ukazuje výskyt bakteriálních zárodků ve stolici 3 týdny starých dětí, jednak u dětí atopických a pak ne-atopických. Vidíme, že u těch atopických převažují škodlivé zárodky a prospěšné jsou v menšině a u ne-atopických dětí je tomu naopak. 3 týdny staré dítě a již má nezdravý poměr bakterií ve střevu. Studie ukazuje, že tento fakt nemá s dispozicí nic společného, že je to jedině výslednice špatného osídlení střeva. Napřed u rodičů a pak u dítěte.

Tento krok můžeme ovlivňovat; vhodnou mikrobiologickou terapií můžeme správně střevo osídlit, můžeme tak regulovat hned od prvních měsíců života atopického kojence, jakou měrou se začne prosazovat popsaná atopie. Např. asi od věku 4 měsíců je možno začít pravidelně podávat probiotika.

Vědci charakterizovali tzv. mikrobiom u 6měsíčních dětí, které trpěly tímto onemocněním. Jde o mikrobiální osídlení lidského těla. Jedná se o soubor bakterií, kvasinek, hub, virů a prvoků, vyskytující se na lidském těle a v něm. Zdravý mikrobiom je zásadní pro naše zdraví. Závažnost postižení ekzémem nepřímo korelovala s mikrobiální diverzitou (zastoupení jednotlivých druhů, jejich stabilita a vyrovnanost) a s množstvím bakterií produkujících butyrát. Pokud prospěšné střevní bakterie produkují tzv. butyrát jen sníženou měrou, je pro zánět a jiné potíže cesta otevřená a špatně se obnovuje celistvost sliznice.
Během tříměsíčního sledování se mikrobiální diverzita zvýšila a projevy atopické dermatitidy u všech kojenců poklesly. Tento pokles se shodoval s nárůstem počtu bakterií coprococcus eutactus, které produkují butyrát.

Butyrát hraje tedy zřejmě svou úlohu i ve zmírňování příznaků atopického ekzému. Butyrát podporuje těsná spojení střevního epitelu, a tím pomáhá zajišťovat bariérovou funkci střeva v obraně před patogeny. Mimo to je jeho preventivní funkce před infekcemi spojena se zvyšováním produkce antimikrobiálních peptidů, kterými se hostitel brání před invazí patogenů.

Ale i tento krok přichází pozdě, „pět minut po dvanácté“:

Efektivní krok
Mnohem lepší je zahájit mikrobiologickou úpravu již během těhotenství, třeba poslední 3 měsíce před porodem, tedy za pět minut dvanáct. Desetiletá pozorování účinku probiotik to potvrzují.

Ale zcela nejlepším řešením má být zahájení terapie ještě dříve, než dojde k početí dítěte tam, kde je třeba jen jeden z rodičů atopik. Tam, kde jsou oba rodiče atopici, je tento postup více než žádoucí.

Pokud tedy rodiče, kteří jsou nositeli atopie, plánují těhotenství, pak začnou přípravu na správné osídlení střeva podáváním např. SYMBI I, a to po dobu 10 dnů a dost. Tato doba je dostatečná k tomu, aby se ve střevu vytvořily vhodné podmínky pro osídlení probiotik a nyní lze použít SYMBI II a stačí brát jednu tobolku denně. A k tomu prebiotika, např. chlorellu, je otázkou volby, zda přidat zmíněný butyrát. Vhodná je zásadotvorná strava, dostatečný pitný režim a pobyt v klidném prostředí, bez stresu. To poslední potřebuje dítě atopik nejvíce.

Pro konkrétní dotazy na dané téma je připravena poradna.


MUDr. Šácha


Doporučujeme

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024