SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Psychosomatika - doplněk k lékařské péči

Popisované zdravotní téma nemůže být náhradou za odborné zdravotní vyšetření. Pro stanovení zdravotních závěrů je vždy třeba obrátit se na lékaře, který vás zná.

Úvod

Obsahem častých otázek našich čtenářů je téma ´jak pomoci zvládat složité životní situace, které vedou k depresím a psychosomatickým poruchám´.

Jsou to typické situace v konfliktních, nedobře fungujících rodinách, příliš náročných pracovních vztazích, situace studentů před zkouškami, žen během menstruace, sportovců před důležitým zápasem, manažerů, obchodníků, učitelů.

Tehdy vzniká napětí, různé tísně, úzkosti, tréma, nervozita, nevolnosti, bolesti hlavy a mnoho různých individuálních potíží.

Pokud máte naznačené potíže, navštívíte svého lékaře. On se nejprve snaží svými vyšetřovacími postupy zjistit, zda není příčinou organická patologie. A pokud je výsledek vyšetření normální, pak lékař obvykle přemýšlí o psychosomatice.

Takže je zde základní otázka:

Stačí vysvětlit příčiny popsaných příznaků teorie psychosomatiky nebo jinak nazvaná medicína mysli a těla?

Myšlenka je založena na neoddělitelném spojení mezi myslí, tělem a složitou reakcí, která se uskuteční, jakmile začne myšlenka řídit tělo v reakci na okolní svět. Obor psychosomatiky spojuje medicínské obory s psychologií, výživou, fyziologií a přesvědčivě posiluje povědomí o přirozené léčivé schopnosti těla a mysli. Konečným výsledkem je proces samoléčení, doplněk k běžné lékařské péči, třeba k chirurgii a účinku léčiv.

Objevují se ordinace, kde takovou část medicíny provozují. Ve své legendě uvádějí, že tyto reakce jsou vědecky prokázány, mají stejný základ v tradiční medicíně jako chirurgie a farmaceutický průmysl a uvádějí jej v kontrast s alternativní medicínou, která není vědecky ověřena.

 

Zkušenosti s regulací

Dr. Benson z Institute for mind body medicine v Bostonu před léty přirovnával uzdravení ke stoličce se třemi nohami. Jedna noha reprezentuje léky, druhá chirurgické zákroky a třetí se týká samoléčení. Psychosomatika má být právě tou třetí nohou.

V šedesátých letech 20. století popsal Herbert Benson, MD, že při stresu může dojít k vyvažujícímu mechanizmu stresové reakce. Na jedné straně stres působí na hypothalamus, kde se spustí stresová reakce, ale na druhé straně existují jiné oblasti mozku, které, když jsou aktivovány, mohou vést ke snížení vzniklé stresové reakce. Tuto situaci regulace stresové reakce definoval jako „uvolňující odpověď". Je to fyzický stav hlubokého klidu, při kterém dochází ke změnám fyzické a emocionální reakce na stres, např. snížení srdeční frekvence, krevního tlaku, rychlosti dýchání a svalového napětí. Při tomto procesu se snižuje metabolizmus, srdce bije pomaleji a svaly relaxují. Dýchání se stává pomalejším, krevní tlak se sníží. Hladiny oxidu dusnatého se zvyšují.

 

Snaha převzít kontrolu

Doktora Bensona fascinoval vztah mezi tělem a myslí. Chtěl zjistit, zda je možné, aby se opice naučily ovládat svůj vlastní krevní tlak prostřednictvím biologické zpětné vazby.

Je třeba podotknout, že tehdy (1967) byli vědci přesvědčeni, že naše autonomní nervová soustava je naprosto automatická. Že funguje nezávisle na jakémkoli vědomém řízení. Průkopnické pokusy prováděné Bensonem a jeho spolupracovníky ukázaly, že funkce typu srdeční tep, krevní oběh a tlak lze někdy vědomě řídit. Po letech byla tato technika zdokonalena a použita na lidech. Příkladně je uváděno, že migrénu lze přerušit tím, že si zahřejete ruce; můžete se naučit, jak snížit nebo zvýšit svůj krevní tlak; můžeme také změnit délku svých mozkových vln, které umožňují mysli posílat příkazy tělu prostřednictvím duševních představ…

Studie ukazují, že 60-90 procent všech návštěv lékaře se dotýkají problémů souvisejících se stresem. Během 35 let výzkumu a klinické praxe prokázali Herbert Benson, MD a jeho kolegové účinnost mysli / těla, a tak pomáhají tisícům mužů a žen snížit stres, který může vyvolat nebo zhoršit zdravotní problémy, jako jsou srdeční choroby, neplodnost, gastrointestinální poruchy, chronické bolesti a další.

Tento model bere v úvahu, že tělesné zdraví je ovlivněno myšlenkami, pocity a chováním, a naopak, že myšlenky, pocity a chování mohou být ovlivněny fyzickými příznaky. Velmi důležité jsou sociální faktory.

Medicína mysli a těla učí jedince, jak převzít kontrolu nad svými životy, jak používat vlastní léčivé síly, jak snížit stres a další negativní chování a myšlení a udržet tím nebo znovu získat zdraví.

 

Myšlenka trojnožky

Myšlenka trojnožky podle dr. Bensona byla vyjádřena takto:

Jedna noha reprezentuje léky, druhá chirurgické zákroky a třetí se týká samoléčení. Psychosomatika má být právě tou třetí nohou.

Pro některé občany bude zřejmě znám program Ing. Lengyela, který u nás probíhal v devadesátých letech a nesl název PSYPOS, což byla zkratka podobné trojnožky, jakou uvádí Dr. Benson.

První noha, PSY, označovala psychiku,

druhá noha, PO, znamenala pohyb a

třetí noha, S, stravu.

Ukázalo se však, že tato rozdělení v prvním ani druhém popisu trojnožky nestačí vysvětlit celou problematiku příčin nemocí. Institut Dr. Henry Bensona se dodnes drží své teorie mysli a těla a „uvolňující odpovědi“ (The Relaxation Response), ale Ing. Lengyel od jeho PSYPOS trojnožky ustoupil poté, co začal studovat Bibli a pochopil, že v těchto teoriích chybí přítomnost a působení Ducha svatého. Že člověk má tělo, duši a ducha. K těmto závěrům jsem dospěl i já a dnes také vnímám trojnožku jasně ve smyslu těla, duše a ducha. A protože provádím stovky rozborů životních situací pacientů, kteří trpí rozličnými chorobami, pak vidím, že chybění duchovní „části“ člověka jakožto součásti jeho trojnožky úzce souvisí s jeho chorobou. V dnešní sekulární době je to jev zcela běžný. Ale lze děkovat alespoň tomu, že obor psychosomatiky je již lékařskou veřejností přijímán s vážností, kterou si zasluhuje. Nicméně je to stále jen dvojnožka; na ní se dokáže člověk nějakou dobu udržet a balancovat, nicméně je otázkou času, kdy ´spadne´. Prostě řečeno, bez působení Ducha to není ono.

 

Svévolná cesta

V takových situacích je třeba vidět častý fakt, jak mnohé životní události ovlivnily dotyčného natolik, zvláště pokud trpí chronickou nemocí, že si do mysli vštípil svůj názor, dlouhá léta je léčen podle jistých zvyklostí a tradic a zjišťuje, že se jeho problém nelepší, že léky, které užívá, mu neprospívají, začne si tvořit vlastní teorii, co je správné, jak by to mělo být, ale nemá v tom jistotu, jako by potřeboval něco více, ale neví, co. Vytvoří si určitý model své představy a potřebuje někoho, kdo mu tu teorii potvrdí. Mimo jiné diskusní pořady a „chaty“ na internetu navštíví také naši poradnu. A tehdy se ukáže, jak svůj problém není pro svou zaujatost a předpojatost s to pochopit, a nepřijímá jiný názor. Má v sobě blok. A pokud uslyší o trojnožce a o tom, že by měl svou pozornost soustředit na duchovno, utvrdí se v tom ještě více. Při čtení Bible se dočtete, že pro správné vedení křesťanského života je třeba nejprve odstranit předpojatost. Jinak prožíváte veškerý život v konfliktech a nemocech. Předpojatost vypíná ostražitost, přirozenou obranu, a v mysli tvrdohlavého a předpojatého jedince se usadí motto: „Raději budu trpět, než abych připustil jiný názor“. A dále svůj život balancuje na dvou nožkách.

Pro konkrétní dotazy na dané téma je připravena poradna.

http://www.symbivita.cz/lekarska-poradna/

 

MUDr. P. Šácha

Doporučujeme

  VITAMIN K STAR

  Vitamin K je nezbytný pro srážlivost krve a zastavení krvácení. Vitaminu K je zapotřebí k budování zdravých kostí, pomáhá redukovat

  Zjistit více

  JOINT MOBILITY

  JOINT MOBILITY, jak již z názvu vyplývá, je forma speciálně sestavená pro pohybový aparát lidského těla. Obsažené složky pomáhají

  Zjistit více

  T-Regul

  s draslíkem k udržení normálního tlaku krve Nutraceutikum - funkční doplněk stravy s vysokou biologickou aktivitou, 100% čisté = bez p

  Zjistit více

  Vitestin®

  je doplněk stravy ve formě bylinného nápoje pro aktivní péči o sliznici tenkého a tlustého střeva, kterému pomáhá navrátit jeho při

  Zjistit více

  AirProjet plus

  Klasický, oblíbený ultrazvukový inhalátor vhodný pro domácí léčbu nebo ambulantní ordinace lékaře. Inovovaný, zjednodušený pro obs

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024