SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Kyselina listová je stále v hledáčku!Kyselina listová (KL) je jednou z důležitých složek potravy s rozmanitými účinky na lidský organizmus a vědecký zájem o tyto účinky stále roste. Nedostatek KL nebo poruchy jejího metabolizmu jsou spojovány se vznikem různých typů nádorů, onemocnění cév, vrozenými defekty a komplikacemi těhotenství. Již v roce 1931 byla prokázána účinnost výtažku z kvasnic při léčbě makrocytární anémie v těhotenství. V roce 1991 byla publikována studie prokazující preventivní účinek KL na spina bifida. Metaanalýza z roku 1995 zahrnující data z 27 studí na více než 4000 pacientech s aterosklerózou ukázala, že homocystein je samostatným rizikovým faktorem vzniku aterosklerózy v koronárních, mozkových i v periferních cévách. KL snižuje hladinu homocysteinu v krvi díky syntéze methioninu de novo, a tím může zpomalovat rozvoj aterosklerózy. Je vhodně ke kyselině listové doplnit ještě vitamin B 6= pyridoxin a vit B 12, aby společně všechny tyto tři vitamíny účinně snížili hladinu škodlivého homocysteinu.

V roce 1995 bylo objeveno několik variant genů, které ovlivňují riziko vzniku vrozených defektů, cévních chorob a nádorů ( např. kolonrektálního karcinomu a leukemie). Aktivitu proteinů kódovaných těmito geny lze ovlivňovat KL a tím lze snížit riziko těchto onemocnění. Všestranně prospěšné účinky KL a především preventivní účinek na spina bifida vedly v USA k rozhodnutí obohacovat všechny obiloviny KL. Toto rozhodnutí je chválihodné, ale skrývá i určitá rizika. K obohacování potravin je používán pteroylmonoglutamát (PGA), který se v těle běžně nevyskytuje. Je ale stabilnější a levnější než přirozené formy KL.

PGA je v těle metabolizován na methylfolát- běžnou formu vitaminu v plazmě. Tento proces je ale saturován při dávce 400 ug PGA, při dávkách vyšších je v krvi přítomen i syntetický PGA. In vitro studie prokázaly, že deriváty PGA inhibují syntézu nukleotidů. Účinky dlouhodobého podávání PGA zatím nebyly prozkoumány. Zdá se tedy, že KL je jedním z jídel, která mohou léčit. O kterých uvažoval Hippkratés již před 2500 lety. Nyní bychom se měli zaměřit na možnosti suplementace některou z přirozených forem KL, nebo na nové způsoby zpracování potravin, které by zachovávaly obsah KL.

Klinický význam: nedostatek kyseliny listové může způsobovat vrozené vady, kardiovaskulární onemocnění a některé druhy nádorů. Forma vitaminu užívaná pro suplementaci ( obohacené obiloviny v USA) se běžně v organizmu nevyskytuje a může mít potenciálně nežádoucí účinky.

Podle Campus Medicorum 3. 2004 BMJ


Doporučujeme

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024