SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Draslík a sodík - plus a minus


Asi 90 % draslíku je uvnitř buněk, je to nejvíce zastoupený kation v organizmu, ostatní procenta jsou v mimobuněčném prostoru, v mimobuněčné tekutině. O to, aby byl zachován stabilní poměr mezi draslíkem uvnitř buňky a draslíkem mimobuněčným, se stará důmyslná krátkodobá a dlouhodobá regulace. Vstup draslíku do buněk krátkodobě stimuluje inzulin a katecholaminy, což jsou hormony ze dřeně nadledvinek, a to za účasti speciálního enzymu, jehož tvorbu zase podporuje hormon štítné žlázy. Dlouhodobá regulace udržuje stabilní celkové množství kalia v organizmu prostřednictvím změny vylučování draslíku do moči; tohoto procesu se účastní nejen draslík (K+), ale také sodík (Na+) a chlor (2 Cl-) a děje se to na třech úrovních vylučovacího systému ledvin. Významně do tohoto procesu zasahují furosemid, thiazidy, amilorid, reprezentující tzv. diuretika. To jsou látky, které přímo ovlivňují vylučování moči. Předepisují se v patologických stavech, když se např. tvoří otoky; jejich účinkem se zvýší vylučování Na+ a otok se zmenší. Při hypertenzi se tak sníží periferní žilní odpor, tím se i tlak sníží. Diuretika jsou důležitá u srdečních nedostatečností, protože snížení periferního odporu ulehčí práci srdci, zvýší se minutový srdeční výdej a zlepší se výkon srdečního svalu. A používají se v prevenci ledvinového selhávání a také při snížené funkci jaterní při krvácivých stavech, kdy hrozí selhání oběhu, jater a zástava moči.

Na druhé straně je třeba mít na mysli, že diuretika ovlivňují hladinu draslíku. Furosemid (a jiná kličková diuretika) a thiazidy (a jiná sulfonamidová diuretika, např. chlorthalidon) sníží hladinu draslíku, kdežto amilorid hladinu draslíku zvýší. Hladinu draslíku ovlivňuje hormon aldosteron, snižuje ji. Pokud je aldosteronu málo, hladina draslíku stoupá.

Pokud je draslíku ve stravě málo, uvedený regulační mechanizmus se snaží určitou dobu jeho nedostatek kompenzovat, takže člověk může mít sníženou hladinu draslíku určitou dobu, aniž by to zpozoroval. Ale pokud nastane situace se zvýšenou hladinou draslíku, regulační systém odpovídá okamžitě a snaží se o důraznou normalizaci hladiny draslíku.

Hypokalémie
Jde o patologický stav, kdy je snížena hladina draslíku. Vyskytuje se nejčastěji u pacientů léčených diuretiky.

Draslík se nutně vyskytuje ve všech buňkách a v krvi (3,8-5,3 mmol/l). Klinický projev internista vyhodnotí podle naměřené hodnoty. Mírné snížení draslíku je obvykle dobře tolerováno, středně těžké snížení 2,5–3,0 mmol/l může být spojeno s nespecifickými příznaky, např. slabostí či zácpou. Pokles od 2,5 mmol/l může být život ohrožující, může vést k rozpadu svalových vláken kosterních svalů (rabdomyolýze), další pokles pod 2,0 mmol/l může vyústit k ochrnutí a k zástavě dýchání.

Ovšem u pacientů, kteří mají rozvinutou srdeční ischemickou chorobu, hraje i mírný pokles draslíku důležitou roli pro rozvoj dalších komplikací, jako např. srdečních arytmií.

Ovšem na snížení draslíku se může podílet nevhodné stravování s nedostatečným obsahem draslíku. Několik šálků kávy denně může snížit sérové kalium až o 0,4 mmol/l. Nebo k úbytku draslíku může dojít v důsledku zvracení, průjmu, nadměrného používání projímadel nebo při nemocech střeva. Porucha funkce hormonu aldosteronu, nemoci srdce, jaterní cirhóza a samostatnou kapitolou jsou nemoci ledvin, které podporují ztráty draslíku…

Hyperkalémie
Jde o patologický stav, kdy je zvýšena hladina draslíku.

Hodnoty kalia do 6 mmol/l bývají dobře tolerovány a pacienta obvykle neohrožují. Závažná hyperkalémie nad 6,5 mmol/l ale již vyžaduje hospitalizaci, monitoraci srdečního rytmu a okamžitou léčbu.

Důsledky hyperkalémie: Nejzávažnějším důsledkem hyperkalémie jsou poruchy srdečního rytmu.

Příčiny hyperkalémie: Hyperkalémie může být důsledkem zvýšeného uvolňování kalia z buněk, např. při katabolizmu, ale také cvičení, rabdomyolýze či rychlém rozpadu nádoru při cytostatické léčbě (tumor lysis syndrom). Hyperkalémie v důsledku nedostatečného působení inzulínu (omezeného vstupu kalia do buněk) a těžké acidózy typicky provází také diabetickou ketoacidózu.

Sodík
Na miskách vah stojí další prvek, kation, a tím je sodík, obsažený v kuchyňské soli. Všeobecně je doporučený příjem sodíku asi kolem 2 gramů za den. Žel mnohé průzkumy z různých zemí světa ukazují, že přívod sodíku je běžně mnohem vyšší. Odhadovaný průměr činí asi 3,9 gramů za den, což je asi 10 g soli za den. Lidské tělo se dokáže adaptovat dokonce až na 10 gramů sodíku za den. Většina sodíkového kationtu se nachází v mimobuněčné tekutině, hlavně v plazmě. Jeho hlavní funkcí je udržování objemu plazmy a acidobazické rovnováhy, přenos nervových vzruchů a stahování svalů.

Regulace sodíku úzce souvisí s regulací draslíku a také s regulací vody. Tzv. Na-K (sodíkodraslíková) pumpa udržuje vyrovnaný poměr mezi prostředím uvnitř buňky a vně buňky tím, že přesouvá dva draselné kationty do buňky a tři sodné kationty z buňky.

Sodík je vylučován hlavně močí a méně také potem a stolicí. Ovšem ztráty pocením se projeví významněji při fyzické aktivitě v horku a stolicí při průjmových onemocněních. Významné ztráty sodíku se projeví křečemi, pocitem na zvracení a sníženým tlakem se sklonem ke kolapsům.

Regulaci sodíku řídí ledviny a hormonální systém.

Sůl
Sůl najdeme běžně v potravinách, jde o chlorid sodný, ale dalším zdrojem sodíku jsou různé přídavné látky = aditiva, např. glutamát sodný, dusičnan sodný, fosforečnan sodný.

Vysoký příjem sodíku je spojován s rozvojem chorob, zvláště pak s vysokým tlakem, který je významným rizikovým faktorem pro kardiovaskulární choroby. To je trend dnešní doby = trend rozvoje tzv. civilizačních nemocí. Je dost studií, které potvrdily, že snížením příjmu sodíku, tedy vlastně snížením běžného solení a přisolování polévek, omáček a jiných jídel, dochází ke snížení tlaku krve a následně zpomalení rozvoje ischemické choroby srdeční, snížení výskytu cévní mozkové příhody, onemocnění ledvin apod.

Ovšem je nutno poznamenat, že lidé mají různou citlivost na sůl. U některých jedinců dojde ke zřetelnému poklesu tlaku krve, když sůl omezí, a naopak u jiných dojde k poklesu jen mírně. Ti jsou tzv. rezistentní na sůl. Další výzkumy ukázaly, že je tato citlivost podmíněna geneticky. Lidé, kteří mají vysoký tlak - nazývají se hypertonici - se na tento fakt mohou vymlouvat, ale jejich vysoký tlak není způsoben jen vyšším přívodem soli, nýbrž je ve hře i způsob života, tedy pohybová aktivita, stresy, hladina cholesterolu, cukru, nadváha. A stejně pak i pro ně platí, že by měli solení omezit.

Sůl a solené potraviny obecně jsou jednou z příčin v rozvoji zánětu či nádorového onemocnění žaludku. Diskuse o vlivech na astma, osteoporózu a další nemoci stále probíhá, názory se různí a jsou dokonce kontroverzní. I přesto se všeobecně vědci shodují, že snižování přívodu sodíku má význam.

Pro konkrétní dotazy na dané téma je připravena poradna.


MUDr. P. Šácha


Doporučujeme

  Organický hořčík a draslík

  Nutraceutikum - funkční doplněk HOŘČÍK pro uvolnění DRASLÍK pro energii Už vám pomohl samotný hořčík s vitamínem B6? Mož

  Zjistit více

  BETA GLUCAN STAR

  Obsažený beta glukan je bezpečná a velmi účinná látka, která pomáhá zlepšovat stav imunitního systému a urychlovat rekonvalescenci.

  Zjistit více

  STAR WOMEN

  STAR WOMEN je speciální formule určená ženám. Obsahuje lotos, sléz lesní, rozmarýn, heřmánek, kotvičník a dendalion - extrakt z koře

  Zjistit více

  EYE STAR

  EYE STAR je výživná formule pro naše oči. Obsahuje léčivky, které znaly již naše babičky, brusnici borůvku a světlík lékařský. Lu

  Zjistit více

  IMMUNITY STAR

  Zvyšování imunity má v dnešní době mimořádný význam, protože lidský organismus je velmi často oslabován chemickými přísadami (hl

  Zjistit více

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024