Muž a žena

(Krátce o tom, jak vznikal text na symfonickou skladbu)

„Cinkly“ mi o uši starší nahrávky zpěvu Karla Gotta a Marcely Holanové na téma symfonické skladby Adagio Thomase Albinoniho. Oba zpěváci zpívali tuto ad hoc otextovanou skladbu na společných koncertech, nebo každý zvlášť na těch svých, s malou obměnou textu. Ten text se mi ale nehodil, a přitom jsem náročnou skladbu přesto chtěla zpívat, nechat ji znovu ožít a potěšit jí své posluchače na vystoupeních.

Poprosila jsem tedy v modlitbě jediného Boha o pomoc, že bych si přála tuto nádhernou melodii interpretovat, ovšem s novým textem, jenž bude pro Boží království nějak prospěšný. Ukončila jsem modlitbu, sedla hned ke stolu a zkusila něco psát… Snad za deset minut byl text skutečně hotov (1. v mém životě) a nazvala jsem jej Muž a žena. Poděkovala jsem Pánu a Duchu svatému za rychlou pomoc a radovala se, že je text ´na světě´. Myslím, že vypovídá trochu autobiograficky i o našem manželství s mým mužem, které přes různé překážky trvá už drahně let a je naše jediné.

S cellistou jsme později „píseň“ zpracovali a doplnili i úsek, který u Albinoniho nebyl, ale byla potřeba utvořit refrén, naplnit písňovou formu… Zvolili jsme tóninu a skladbu secvičili.

Několikrát už jsme společně tou písní nějaké ty posluchače potěšili, jedno vystoupení mi ale utkvělo v paměti víc:

Zemřela ve vsi jedna činovnice a všichni jí želeli. Spojili jsme se s vdovcem a požádali, zda by nechal tuto píseň zaznít při smutečním rozloučení. Byť měl už objednanou kapelu pro hraní venku před kostelem, souhlasil, spolu s melodickým podkladem z komba jsem ji na mikrofon zazpívala, slyšela ji ´celá vesnice´, která se nad všechno očekávání do evangelického kostela shromáždila. Přišli totiž i katolíci, kteří tam jindy „netrefí“… Kostel byl narván k prasknutí, lidé seděli i stáli všude, dole i na poschodí, také ve velkém houfu venku.

Věříme podle ohlasu, že byla píseň pro přítomné požehnáním…

A přidávám i zmíněný text:

MUŽ A ŽENA

Adagio, Albinoni, text Paolli z DS

Mít pro něj slova vstřícná   1.

Dát, ať se v mých snech vyzná

Mít pro něj pochopení

Dát šanci, ať se změní

Vzít dobré, co mi dává,

A dát víc, než žádá…

Rád přijme slova díků   2.

Zná význam okamžiků

Chvátá, když vstříc mu běžím,

Já vzácné chvíle střežím

Den ze dne víc mě těší,

Že se máme v lásce dál…

Úděl velebný         refrén

Žít v páru řadu dní

Nést spolu úděl náš

Stát po boku si dál…

Rád přijme slova díků   3. = 2.

Zná význam okamžiků

Chvátá, když vstříc mu běžím,

Já vzácné chvíle střežím

Den ze dne víc mě těší,

Že se máme v lásce dál…

Paolli

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *