Zobrazuji 12 výsledků

Voda jako zdroj uklidnění

Seřadíš čtyři písmena a hned ti naskočí plno významů: je proměnlivá – dle okolí a teploty – kolik nese jmen! má vytrvalost (tvoří krápník) a umí spolupracovat umí hladit něžně i řezat s tvrdostí laseru umí se dávat životu pro jiné má schopnost zadržet informaci v(e své) paměti nese krásu vločky či např. vodopádu tvaruje …

Svým spolužákům

Moji známí z mládí, asi se podivujete, kdo a proč Vám píše tak dlouhé povídání. Chtěla jsem vystoupit už na srazu, ale nakonec jsem se věnovala jednotlivým rozhovorům s nejbližšími a na ostatní pak nezbylo času. Co jsem Vám tam chtěla říci? Asi následující věty a odstavce. Tak tedy, vážení spolužáci, víte, že jste se narodili do …

Svým blízkým

Dnes Vám chci poskytnout přehled poznání, které bude mít pro Vás důležitost, i jedno konkrétní varování do budoucna. Narodili jsme se z přání Boha, aby nás provedl zkouškami zde na Zemi a mohl k Sobě vytřídit a vyvýšit ty, kteří jsou podle Bible, Jeho knihy, poučitelní. Za malou řádku let (ještě plné prosperity) nastane v jedinou chvíli odcházení …

Strom jako zdroj uklidnění

(báseň) Při pohledu z kuchyně jsem vídala (než ho porazili…) velký strom. Byla to třešeň. Vysoká, rozložitá, zelená. Hostila včely i ptáky. Těšila oči a duši, živila vzduch a plíce. Měla každý lístek jinačí a osobitý, a přece všechny podle jediného plánu. Veliké množství zelených listů podobných sobě asi tak, jako bývá dlaň podobná dlani, …

Milovat – jako Dalila? Nebo jako David?

K této úvaze mě inspiroval zpěv Dalily k Samsonovi v opeře Camilla Saint–Saënse. Příběh je pravdivý a dohledatelný v Bibli: Soudců 16. Ona myslí, že ho miluje, prožívá úchvatné city a opojení láskou, několikrát vyzvídá, v čem tkví jeho síla. Pokaždé ale vyzrazuje tajemství nepříteli… Mnoho lidí si myslí, že miluje, ale když přijde zkouška, neobstojí jejich vztah. Osvědčit se …

První bývá plán

První bývá plán                        Pojmenování před početím 21Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. (Lukášovo evangelium 2:21, tj. 2. kapitola, 21. verš, zvýrazněno autorkou článku.) Jméno zní v originále Ješua a vzniklo spojením Jahv-shua, tj. Boží Syn. Tehdy se totiž zjevil ve dne anděl před Marií …

Kdo je největším hrdinou

Sledovala jsem v televizi 6. března ´15 dobrodružný film o mladíkovi, který se vydal na víkend sám do hor, aby užíval sportovního zážitku horské turistiky a horolezectví. A stalo se, když slézal do skalní štěrbiny, že se svrchu uvolnil balvan, horolezec pod ním padal a kámen s ním, až se kámen dostal do užšího místa a přirazil ruku …

Chraň si oči, chraň si uši

Vzpomínáte, když byly vaše děti malé, a cestou s maminkou do obchodu na nákup denních rodinných potřeb chtěly všechno lákavé, co se nabízelo za výklady obchodů? A vy jste je museli odtahovat od hraček, od lízátek a jiných laskomin, protože neznaly skutečné potřeby těla a také neměly vůbec představu o krátkodobých a dlouhodobých výchovných cílech svých rodičů, …

Hierarchie předpokládá poslušnost

Přesný plán pro věci Před časem jsem si přišla na to, že nic smysluplného nevzniká pokusem a omylem. Než začne stavitel stavět, musí mu být předložen precizně vypracovaný plán. Kdybychom např. dnešní stavební materiály zavezli k jeskynnímu lovci a řekli mu, aby si postavil dům a nebydlel už v jeskyni, jednal by zřejmě nahodile a „postavil“ …