Zobrazuji 42 výsledků

Na profantě – muzeum Klobouky u Brna

20. 2. 2024 Pro muzejní spolek Klobouky u Brna si rada vybrala z manželovy nabídky specifické téma Na profantě – putování dvou sousedů z Nikolčic s proviantem sedm týdnů na bojiště v prostoru jižní Moravy a kolem Vídně. Barvitý, byť jednoduchý zápis písmáka Fr. Lízala na pozadí historických událostí, podbarven dvěma dobovými písněmi zachycenými Hynkem …

Přednáška v Dambořicích 8.12.2023

V městě Dambořicích bývalo před 400 lety veliké sídlo hutteritů. Tomu odpovídalo i množství posluchačů i potomků v sále, kteří napjatě poslouchali a také se živě zapojovali. Část výkladu o Dambořicích přednesl Tomáš Hortvík. V 1. a 3. části výkladu, jenž patřil mému manželovi, jsem měla 5 vstupů o dokumentech spolu s písněmi, ty byly …

Vzpomínáme 105. výročí české státnosti.

Nikolčice. Nabitý program: Den státnosti v ZŠ, o novokřtěncích pak v Břeclavi: Dopoledne jsme prezentovali Den čsl. státnosti pro I. stupeň a následně pro II. stupeň ZŠ Nikolčice. Od založení Československa po etapách až po rozdělení na dva samostatné státy. Čsl. hymna a jedna sloka Hej, Slované. Děti pozorně poslouchaly a byly vděčné!

Novokřtěnci ve Velkých Bílovicích 22.10.2023

Město Velké Bílovice, sálek muzea v 15,00: Občané projevili velký zájem o tématiku „jejich“ novokřtěnců, o manželových sedm nástěnek, jež s sebou vozíváme, o archivní dokumenty, jež obvykle čteme, i o originální hutteritskou píseň, již si pohotově nahrávali. Na figuriny oblékly ženy z muzea i darované dva kroje, mužský a ženský.