Zobrazuji 36 výsledků

Vzpomínáme 105. výročí české státnosti.

Nikolčice. Nabitý program: Den státnosti v ZŠ, o novokřtěncích pak v Břeclavi: Dopoledne jsme prezentovali Den čsl. státnosti pro I. stupeň a následně pro II. stupeň ZŠ Nikolčice. Od založení Československa po etapách až po rozdělení na dva samostatné státy. Čsl. hymna a jedna sloka Hej, Slované. Děti pozorně poslouchaly a byly vděčné!

Novokřtěnci ve Velkých Bílovicích 22.10.2023

Město Velké Bílovice, sálek muzea v 15,00: Občané projevili velký zájem o tématiku „jejich“ novokřtěnců, o manželových sedm nástěnek, jež s sebou vozíváme, o archivní dokumenty, jež obvykle čteme, i o originální hutteritskou píseň, již si pohotově nahrávali. Na figuriny oblékly ženy z muzea i darované dva kroje, mužský a ženský.

Autorské čtení v Uherském Hradišti 20.9.2023

Autorské čtení: Vystupovat v Uherském Hradišti, kde manžel vyrostl a vystudoval před odchodem na univerzitu, byla pro něj prestižní událost, do té knihovny sám coby gymnasista chodíval… Po přečtení kapitolek vkládal hned prostor pro dotazy a odpovědi. Po dobrých dvou hodinách následovaly ještě osobní hovory… Z kopule bývalé synagogy bylo město jako na dlani…

Autorské čtení v Nikolčicích 19.9.2023

Klubovna v Nikolčicích 18,00: Autorské čtení z knížky Rovnováha života dnes přibralo i článek do nově chystané publikace… Po každé kapitolce následovaly i podněty od posluchačů. Že debata něco lidem přinesla, svědčilo i to, že někteří při odchodu poděkovali či pochválili celý tento program a že odcházeli až před 20. hodinou, docela „za tmy“…

Velké Leváre

každoroční celodenní program hodovního habánského jarmarku – venku i v muzeu – tam byla naše přednáška dopoledne a navečer. Zazpívala jsem i maďarskému lektoru novokřtěnecké víry z Budapešti. Setkání s potomky hutteritů, s badateli, se známým keramikem, posezení u lidové hudby

Koláže ze samolepících fólií Romana Müllera 13.6 2023

V naší klubovně v Nikolčicích představil ryzí začátek své výtvarné tvorby. Využíval zbytkové samolepící fólie, většinou z reklamních studií a tiskáren. Během deseti let postupně přidával k fóliím i jiné materiály. Měnila se technika lepení, témata i styl, a to převážně do kubistických prvků. Takto vytvořil odhadem dvě stovky obrazů, než se vypracoval k abstraktní malbě s prvky koláži, které …

Zahájení výstavy velkorozměrových fotografií J. Žáka (téma: Nikolčice) a prezentace o Antonu Rzehakovi

23.5. 23 jsme v klubovně v Nikolčicích stihli za téměř dvě hodiny hned dvě aktivity v jednom: zahájení výstavy velkorozměrových fotografií J. Žáka (téma: Nikolčice) a prezentaci o rodáku Antonu Rzehakovi, evropsky známém paleontologovi (hesla: Rzehakia, fosilie, prvoci dírkonoši, specifický typ třetihorních vrstev: nikolčický terén). Úvodem zazněla v premiéře árie Ilony z Lehárovy opery Zigeunerliebe …