První bývá plán

První bývá plán

                       Pojmenování před početím

21Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. (Lukášovo evangelium 2:21, tj. 2. kapitola, 21. verš, zvýrazněno autorkou článku.) Jméno zní v originále Ješua a vzniklo spojením Jahv-shua, tj. Boží Syn.

Tehdy se totiž zjevil ve dne anděl před Marií a následně i v noční vizi před Josefem, sdělil jim Boží Plán s nimi a nahlas pojmenoval budoucí dítě nejen před jeho narozením, ale dokonce už před jeho početím.

Tentýž anděl se představil už krátce předtím budoucímu otci proroka Jana Křtitele, Zachariáši, knězi v pokročilém věku, jehož žena Alžběta byla neplodná. Bůh si vybral tento bohabojný manželský pár a Božím zázrakem jim ve stáří poslal syna, u něhož jméno také určil:

19Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. (Lukáš 1:19)

Nic se neděje mimo Boží Plán

Anděl (jeden z archandělů) však nebyl tím prvním, kdo dítě předem pojmenoval. Přišel coby vysoký Boží vyslanec vybraným bohabojným jedincům sdělit, co bylo u Boha Otce již dávno předem naplánováno, co se Bůh ve Svém Plánu rozhodl uskutečnit.

Buďme si proto vždy vědomi, že všechno dobré a smysluplné má svůj počátek u Boha. Jen u Něj leží náprava věcí, záchrana každého jedince, který se k Němu zavčas přihlásí v Bibli popsaným způsobem, i přežití lidské rasy.

Co „první Adam“ zpřetrhal svou revoltou proti Božímu nařízení – a tím je niterný vztah s Bohem Otcem, navázal Ježíš Kristus, samotný Boží Syn. Odložil Slávu a přišel se zrodit do obyčejného lidského těla, aby se stal „druhým Adamem“ a v době dospělosti zaplatil Svou Krví za provinění lidí.

Kristův obětní DAR tak nebude patřit žádnému z padlých andělů, kteří si např. oblibovali pozemské ženy a tvořili s nimi obrovité hybridy, s nimiž pak bojovali Izraelité cestou z Egypta, země otroctví, při příchodu do Kanaánu, země jim Bohem zaslíbené…, nýbrž jen lidem s neporušeným genetickým kódem.

I přes komplikace působené jinými duchovními bytostmi vede Boží Plán k jasnému vítězství, jak o tom již v době působnosti Starého Zákona nechával trojjediný Bůh promlouvat Své proroky.

PhDr. P. Šáchová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *