Muzejní odpoledne v Památníku bratří Mrštíků

28.5.2022 Prohlídka expozic, manželova přednáška, náš koncert o dvou částech: komentované árie a po pauze série Janáčkových upravených moravských lidovek. Z naší nabídky byly sl. kurátorkou (zámek Mikulov) vyžádány právě árie pro dobové přiblížení časů, jež zažívali b. Mrštíkové i skladatel Leoš Janáček. Velmi zdařená akce a spokojenost posluchačů…

Slavnosti mandloní a vína

Poprvé jsme byli oficiálně přijati na program Slavností mandloní a vína města Hustopečí a vydařilo se; 37 skladeb na 2 hodiny a čtvrt bez pauzy, jeden přídavek (ze tří předtím uvedených Weberových), fandění, potlesk ve stoje.. Hustopeče 27.března 2022. Spokojenost na všech stranách..

Janáčkova Moravská lidová poesie v písních

Dostálovy popěvky, posbírané zde a posílané Leoši Janáčkovi, vnučka a pravnučka p. učitele Dostála. Mnoho zajímavých informací o této době a místních činitelích. Uskutečnilo se konečně po půlroce… Stejně tak se odsouvá křest naší historické knihy „Nikolčice, historie v datech a souvislostech“ pro obec, vydaná už před Vánocemi, bude prý spojen s jinou aktivitou obce …

Muž a žena

(Krátce o tom, jak vznikal text na symfonickou skladbu) „Cinkly“ mi o uši starší nahrávky zpěvu Karla Gotta a Marcely Holanové na téma symfonické skladby Adagio Thomase Albinoniho. Oba zpěváci zpívali tuto ad hoc otextovanou skladbu na společných koncertech, nebo každý zvlášť na těch svých, s malou obměnou textu. Ten text se mi ale nehodil, a …

Voda jako zdroj uklidnění

Seřadíš čtyři písmena a hned ti naskočí plno významů: je proměnlivá – dle okolí a teploty – kolik nese jmen! má vytrvalost (tvoří krápník) a umí spolupracovat umí hladit něžně i řezat s tvrdostí laseru umí se dávat životu pro jiné má schopnost zadržet informaci v(e své) paměti nese krásu vločky či např. vodopádu tvaruje …

Svým spolužákům

Moji známí z mládí, asi se podivujete, kdo a proč Vám píše tak dlouhé povídání. Chtěla jsem vystoupit už na srazu, ale nakonec jsem se věnovala jednotlivým rozhovorům s nejbližšími a na ostatní pak nezbylo času. Co jsem Vám tam chtěla říci? Asi následující věty a odstavce. Tak tedy, vážení spolužáci, víte, že jste se narodili do …

Svým blízkým

Dnes Vám chci poskytnout přehled poznání, které bude mít pro Vás důležitost, i jedno konkrétní varování do budoucna. Narodili jsme se z přání Boha, aby nás provedl zkouškami zde na Zemi a mohl k Sobě vytřídit a vyvýšit ty, kteří jsou podle Bible, Jeho knihy, poučitelní. Za malou řádku let (ještě plné prosperity) nastane v jedinou chvíli odcházení …