SYMBIVITA

-

Lékařská poradna

Informační server o přístupu ke zdraví přirozenou cestou

Důmyslnost regulačního systému lidského těla


Stále obdivuji důmyslnost regulačního systému lidského těla. Dnes bych se zmínil o činnosti hormonů v systému endokrinním.

Vyskytují se v krevním oběhu ve velmi nízkých koncentracích, ale jejich význam a účinnost je nepředstavitelně podstatná; ovlivňují funkce buněk, tkání a orgánů lidského těla. Jsou prostředníky – posly komunikace mezi jednotlivými buňkami. Jsou nezbytné pro normální vývoj organizmu, udržování jeho vnitřní rovnováhy a další rozmnožování. Různé poruchy endokrinních žláz mohou být provázeny jak zvýšenou, tak sníženou tvorbou hormonů, která je následována poruchami cílových tkání a orgánů.

Tři funkční roviny
V endokrinním systému rozeznáváme tři funkční roviny.

- Tou první je tvorba a uvolňování hormonu v buňce endokrinní žlázy, a to přesně podle potřeby organizmu.

Vedle jejich přítomnosti v klasických endokrinních žlázách, jako je hypotalamus, hypofýza, epifýza, štítná žláza, příštitná tělíska, slinivka břišní, nadledvinky, vaječníky, varlata, existují v mnoha ostatních orgánech, třeba v ledvinách nebo v srdci, buňky schopné tvořit a uvolňovat hormony.

- Následuje druhá rovina - transport hormonu k cílové buňce v těle - hormon se naváže pro své putování na transportní bílkovinu.

- A nakonec rovina třetí - kdy hormon dospěje k cílové, regulované buňce. Každá je vybavena přijímačem - specializovaným receptorem, pomocí kterého se v buňce spustí vnitřní buněčné procesy.

Příznaky
Příznaky endokrinních onemocnění jsou způsobeny změnou sekrece a tvorby příslušných hormonů a následně jejich změněnými koncentracemi v krevním oběhu a zvýšenými či sníženými účinky na cílové orgány, např. na kardiovaskulární systém.

- Hormon kromě svého účinku na cílové buňky, které nemají endokrinní aktivitu, působí zpětně na své vlastní endokrinní buňky, a tím řídí svůj vlastní výdej. Geniální. Tak vznikají endokrinní regulační okruhy, které řídí svou vlastní aktivitu na základě negativních a pozitivních zpětněvazebných mechanizmů.
- Pokud je hormonu v těle málo, zvýší se jeho produkce a vylučování. Je-li ho naopak dost, produkce a vylučování se sníží.

Enzymy
Je třeba ještě poznamenat, že
- hormony mohou být aktivovány a naopak rušeny působením enzymů, které se nacházejí v periferii a jsou k dispozici cílovým buňkám. Působení hormonu může být tedy zrušeno jeho enzymatickým odbouráváním konajícím se v játrech. Tomu odpovídá skutečnost, že při omezení funkce jater se zvyšuje koncentrace hormonů.
- Zde se nabízí otázka, jak tyto děje ovlivňují umělé hormony, u žen např. hormonální antikoncepce. Jsou různé názory a některé tvrdí, že negativně a že nabourávají zde uvedené přirozené regulační okruhy.

Poruchy
Všechny články popsaného regulačního okruhu se mohou poškodit. Vznikající poruchy jsou pak klasifikovány v závislosti na konkrétním hormonu a na míře jeho nadměrné produkce nebo jeho nedostatku. Vzniklé příznaky mohou být závažné až život ohrožující, nebo naopak nenápadné, které však pacienty rovněž poškozují.

Hyperfunkce a hypofunkce endokrinního systému
Příkladem může být zvýšená činnost štítné žlázy a její opačná porucha - snížená činnost.

Zvláštní forma
Zvláštní forma funkční poruchy endokrinního systému na úrovni receptorů je vyvolávána tvorbou protilátek proti receptorům. Vznikají tzv. blokující protilátky, které brání navázání původního ligantu (řetězec aminokyselin), a tak znemožňují její účinek,
- např. protilátky proti inzulinovým receptorům (DM I. typu). Dosti častá je tvorba stimulujících protilátek, např. při autoimunitním zánětu štítné žlázy (Basedow), kdy protilátky proti receptoru TSH (tyroxin stimulující hormon) vyvolají „šílenou“ stimulaci buněk štítné žlázy, a dokonce pak hrozí otrava těla hormonem – thyreotoxikóza. Často takový jev končí odstraněním celé žlázy, a přitom evidentně samotná žláza za svou chaotickou aktivaci nemůže.

- Některé syndromy z nadbytku hormonů mohou být způsobeny i při léčbě kortikoidy, kdy vzniká tzv. iatrogenní Cushingův syndrom. K jeho vzniku dochází při nutnosti dlouhodobé výrazné imunosuprese nebo při neuváženém použití kortikoidů.

Děti
Endokrinní onemocnění se objevují nejen u dospělých, ale i u dětí. Týkají se
- růstových problémů, předčasné či zpožděné puberty, poměrně často jsou evidovány poruchy štítné žlázy, diabetes, obezita a problémy s vitaminem D.

Pomoc
Při výskytu endokrinní poruchy je třeba uskutečnit
- hloubkový rozbor všech dostupných informací, a to nejen jedince s poruchou, ale i ostatních příslušníků rodiny. Jednak jde o dědičné souvislosti, ale může jít také o rodinné návyky, zvyklosti, podobné stresové prostředí, chybné stravování, kouření, alkohol.

Souvislost s imunitou
S endokrinním systémem úzce souvisí imunitní systém, dost často jsou endokrinní poruchy spojovány s poruchami autoimunitními, a to je pak samostatná a velká kapitola. Hlavním negativním hrdinou je stres všeho druhu.

Prostředky
Víme o xistenci prostředků, které v sobě soustředí účinky bylin, zeleniny a jiných přírodních materiálů s cílem harmonizovat a uklidňovat výše popsaný regulační systém.

Kořen z polygoni multiflori.
Rostlinné extrakty DLPA z ovesných klíčků, 5-HTP z griffonie hericium s vitaminy a hořčíkem, vitamin C, B1, B6, hořčík ad.
Jsou nakombinovány pro uvolnění, zdravý spánek, pro energii (metabolizmus), pro normální funkci nervové soustavy a psychickou činnost, k ochraně buněk před oxidativním stresem, pro činnost srdce, regulaci hormonální aktivity, k elektrolytické rovnováze.
Ashwagandha – withania somnifera – vitánie spavá – indický ženšen – zimní třešeň

Zjednodušeně: Lze ji užít v situacích, kde byste sáhli po diazepamu.
Rostlina je vzácná pro své biologicky aktivní složky, které jemným a bezpečným způsobem pomáhají lidskému organizmu. Obsahuje především alkaloidy (dusíkaté látky, se silným účinkem na organizmus). Většinou tvoří soli s organickými kyselinami (tropin, pseudotropin, anaferin, somniferin a withanin), fytosteroly (withanolidy), aminokyseliny (glutamová, asparagová, glycin), hentriacontan a další. Vykazuje značné spasmolytické účinky, uvolňující křečovité stažení hladkého svalstva.

A ještě doplňující vynucená poznámka.

Čtenář si dnes, kvůli legislativním omezením, musí sám hledat cestu, jak si může pomoci, a buď přejde na e-shop www.symbinatur.com a zde si příslušný produkt najde, nebo může svůj dotaz napsat do poradny.

MUDr. Pavel Šácha


Doporučujeme

Zpravodaj emailem

Zadejte svou emailovou adresu pro zasílání informací o nových článcích, produktech a slevách.

Naše blogy

MUDr. P. Šácha
Nikolčice 316, 691 71
dfm(zavináč)symbinatur.com
Lékařská poradna - obecná
Lékařská poradna - privátní

Symbivita

Lékařská poradna
Symbivita © 2024